Beschrijving van Microsoft Office XP Service Pack 3

Samenvatting

Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Office XP. Deze update biedt behalve beveiligingsuitbreidingen ook stabiliteits- en prestatieverbeteringen. Sommige van de correcties die zijn opgenomen in Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) zijn eerder uitgebracht als afzonderlijke updates. Dit service pack is een combinatie van al deze correcties. Office XP SP3 kan worden geïnstalleerd op elk niveau van Microsoft Office XP en er hoeven geen eerdere servicepacks te zijn geïnstalleerd.

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) kunt downloaden en installeren. Bovendien worden in dit artikel de problemen beschreven die door Office XP SP3 worden opgelost.

Terug naar begin

Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereiste is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.

Clientupdate

Als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website voor Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare service packs en openbare updates.
 • Installeer alleen Office XP SP3 met de procedure die verderop in dit artikel wordt beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates


Als u de website voor Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen Office XP SP3 installeren


Voer de volgende stappen uit om de clientupdate te downloaden en installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Selecteer uw taal en klik op Go.
 3. Download een van de twee EXE-bestanden via de koppelingen onder aan de pagina en sla het bestand op op uw vaste-schijfstation.
  • OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe: Download dit bestand als u toegang hebt tot uw installatiebron. Het kan hier gaan om de originele cd-rom van het product, de lokale installatiebron of de netwerkinstallatiebron. U hebt toegang tot de installatiebron nodig tijdens de installatie van de patch als u het product eerder hebt bijgewerkt.
  • OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe: Download dit bestand als u geen toegang hebt tot uw installatiebron of problemen hebt ondervonden tijdens de installatie van het bestand OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe.
 4. Dubbelklik in Microsoft Windows Verkenner op het EXE-bestand dat u op uw vaste-schijfstation hebt opgeslagen.
 5. Klik op Openen om het downloaden en installeren van Office XP SP3 te starten.
 6. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 7. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 8. Plaats desgevraagd de cd-rom van Microsoft Office XP en klik op OK.
 9. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office XP verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Maak in Windows Verkenner een nieuwe map op station C en geef deze map de naam kb832671.
 2. U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

  Downloaden Het Office XP Service Pack 3 nu downloaden.

  Releasedatum: 9 maart 2004

  Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.


  Opmerking Ga naar de volgende Microsoft-website om een gelokaliseerde versie van Office XP SP3 te downloaden:
 3. Klik op Opslaan om het bestand OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe op te slaan in de map kb832671.
 4. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 5. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 6. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:

  cd\kb832671

  OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb832671
 7. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 8. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de beheerdersinstallatie. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\kb832671\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  waarbij Pad beheerdersinst staat voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor Office XP (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate.

  Opmerking Als u /qb+ toevoegt aan het eind van de opdrachtregel, worden de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst niet weergegeven.
 9. Klik op het clientwerkstation waarvoor u een update naar Office XP SP3 wilt uitvoeren, op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  waarbij Pad beheerdersinst staat voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor Office XP (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, geeft u REINSTALL=ALL op.
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

301348 Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen:

Terug naar begin

Bekende problemen bij het installeren van Office XP SP3

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) probeert te downloaden van de website Office Update

Wanneer u Microsoft Office XP SP3 probeert te installeren van de website Office Update, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Installatie mislukt
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

839191 Foutbericht 'Installatie mislukt' wanneer u probeert Office XP Service Pack 3 te installeren vanaf de Office Update-website

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u Office XP SP3 installeert op een computer waarop Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) of Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) is geïnstalleerd en van patches is voorzien vanaf een beheerdersinstallatiepunt

Als de clientupdate voor Office XP SP3 is geïnstalleerd op een computer waarop Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) of Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) is geïnstalleerd en van patches is voorzien vanaf een beheerdersinstallatiepunt, wordt een foutbericht weergegeven.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

837826 Foutbericht 'De verwachte versie van het product is niet op uw systeem gevonden' bij installeren van Office XP Service Pack 3

Indexen van Microsoft Access 2002 veranderen bij een upsize naar SQL na de installatie van Office XP SP3

Na de installatie van Office XP SP3 worden aflopende indexen in Access 2002 die zijn opgewaardeerd naar SQL Server (via upsize), nog steeds opgewaardeerd als oplopende indexen. Dit is het geval wanneer de bestanden van de Access-wizard niet correct worden bijgewerkt.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

328019 Aflopende indexen in Access 2002 worden oplopende indexen bij een upsize naar SQL, ook nadat u Office XP SP-2 of Office XP SP-3 hebt geïnstalleerd

Er wordt een foutbericht weergegeven als u Office XP SP3 installeert op Windows Server 2003 met FrontPage 2002-serverextensies

Tijdens de installatie van de client of van de volledige update voor Office XP SP3, wordt een foutbericht weergegeven als IIS en FrontPage-serverextensies (FPSE) zijn geïnstalleerd op Windows 2003 Server.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

837827 Foutbericht 'Setup kan het bestand niet bijwerken...' bij het installeren van Office XP Service Pack 3


Wide Area Information Service (WAIS) wordt verwijderd van de webserver

Wanneer u Office XP SP3 installeert, wordt WAIS verwijderd van de webserver. Voor alle zoekfuncties moet Index Server worden gebruikt.

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de implementatie van de zoekfunctie van Index Server op FrontPage en SharePoint-websites: Terug naar begin

Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) voor Multilingual User Interface Pack

Om de volledige functionaliteit van Microsoft Office XP te benutten, moet u Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) voor Multilingual User Interface Pack installeren als u gebruikmaakt van het Multilingual User Interface Pack (MUI). Ga naar de volgende website van Microsoft als u Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) voor Multilingual User Interface Pack wilt installeren:

Terug naar begin

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:

Bestandsnaam Versie
--------------------------
Excel.exe 10.0.6501.0
Frontpg.exe 10.0.6308.0
Msaccess.exe 10.0.6501.0
Mspub.exe 10.0.6308.0
Outlook.exe 10.0.6626.0
Powerpnt.exe 10.0.6501.0
Winword.exe 10.0.6612.0
Ga als volgt te werk om te controleren welke versie van het Microsoft Office-programma op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ de naam van het uitvoerbare bestand uit de bovenstaande lijst in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam (typ bijvoorbeeld Excel.exe) en klik op Zoeken.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het uitvoerbare bestand dat is gevonden in de lijst met bestanden en klik op Eigenschappen.
 5. Stel op het tabblad Versie vast welke versie van het Office-programma op de computer is geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het bepalen van de versie van Office XP op uw computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

291331 De versie van Office XP controleren
Bovendien worden de volgende bestanden geïnstalleerd tijdens de installatie van Office XP SP3:

Accwiz.dll Msaexp30.dll
Acwizrc.dll Msain.dll
Acwzlib.mde Mscal.ocx
Acwzmain.mde Mscdm.dll
Acwztool.mde Mscomctl.ocx
Admin.dll Msconv97.dll
Analys32.xll Msdmeng.dll
Animate.js Msdmine.dll
Author.dll Msdmine.rll
Bidi32.dll Msimport.exe
Bjablr32.dll Msmapi32.dll
Blnmgr.dll Msmdcb80.dll
Blnmgrps.dll Msmdgd80.dll
Cdo.dll Msmdun80.dll
Cdo.dll Mso.dll
Cdrimp32.flt Msoeuro.dll
Cfgwiz.exe Msohelp.exe
Cgmimp32.flt Msointl.dll
Contab32.dll Msolap80.dll
Default.htm Msolap80.rll
Delete.htx Msolui80.dll
Dlgsetp.dll Msonsext.dll
Dumpster.dll Msorun.dll
Emablt32.dll Msppt.olb
Emsabp32.dll Mspst32.dll
Emsmdb32.dll Mspub.exe
Emsui32.dll Msqry32.exe
Envelope.dll Mstordb.exe
Epsimp32.flt Mstore.exe
Eurotool.xla Mstores.dll
Exchcsp.dll Mswrd832.cnv
Exsec32.dll Ocp.dll
Fdate.dll Ocpintl.dll
Fm20.dll Olappt.fae
Fm20enu.dll Olapuir.rll
Fname.dll Olkfstub.dll
Fp5amsft.dll Outex.dll
Fp5areg.dll Outlcm.dll
Fp5autl.dll Outlcmr.dll
Fp5avnb.dll Outlctl.dll
Fp5awec.dll Outllib.dll
Fp5awel.dll Outllibr.dll
Fpcutl.dll Outlmime.dll
Fpdb.dll Outlph.dll
Fpdbrgn1.inc Outlrpc.dll
Fpeditax.dll Outlvbs.dll
Fpedsat.dll Owc10.dll
Fperson.dll Owci10.dll
Fpexpsat.dll Owsadm.exe
Fpext.msg Owsclt.dll
Fpimpsat.dll Owssupp.dll
Fplace.dll Pcdimp32.flt
Fpmmc.dll Pictim32.flt
Fputlsat.dll Png32.flt
Fstock.dll Ppintl.dll
Gifimp32.flt Pres0.htm
Graph.exe Proflwiz.exe
Grintl32.dll Prtf9.dll
Html32.cnv Pstprx32.dll
Impmail.dll Ptxt9.dll
Intldate.dll Pub6intl.dll
Jpegim32.flt Pubconv.dll
Lfbmp12n.dll Recall.dll
Lfcmp12n.dll Recovr32.cnv
Lfeps12n.dll Riched20.dll
Lffax12n.dll Rm.dll
Lfgif12n.dll Rtfhtml.dll
Lfmsp12n.dll Secrec.cfg
Lfpcd12n.dll Setlang.exe
Lfpcx12n.dll Setup.exe
Lfpng12n.dll Shtml.dll
Lfras12n.dll Snapview.exe
Lftga12n.dll Snapview.ocx
Lftif12n.dll Soa.dll
Lfwmf12n.dll Ucs20.dll
Ltdis12n.dll Unbind.exe
Ltfil12n.dll Update.htx
Ltimg12n.dll Vbe6.dll
Ltkrn12n.dll Vtidb.exe
Lttwn12n.dll Wavtoasf.exe
Mcdlc.exe Wpft532.cnv
Mcps.dll Wpft632.cnv
Mofl.dll Wpgimp32.flt
Morph9.dll Wwintl.dll
Msacc.olb Xlintl32.dll
Opmerking Als Office XP SP3 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert Office XP SP3 te installeren:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.


Terug naar begin

Updatevereisten voor Windows Installer

Als u de update wilt installeren die in dit artikel wordt beschreven, hebt u Windows Installer 2.0 of hoger nodig. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger al opgenomen. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000 (vóór SP3):

Terug naar begin

Problemen die door de update worden opgelost

In Office XP Service Pack 3 (SP3) zijn alle eerder uitgebrachte updates voor Office XP opgenomen:
329750 Overzicht van de update voor Excel 2002 SP2 van 16 oktober 2002
814169 Lijnen met pijlen worden zonder de pijlen afgedrukt in sommige Office XP-programma's
813682 Beschrijving van de Office XP-update voor Italiaanse taalprogramma's van 5 maart 2003
307843 Beschrijving van Office XP Service Pack 1 (SP2)
325671 Beschrijving van Office XP Service Pack 2 (SP2)
331866 Beschrijving van de update voor Outlook 2002 van 4 december 2002
812262 Overzicht van de update voor Outlook 2002 van 22 januari 2003
329748 Beschrijving van de update Word 2002 Service Pack 2 van 16 oktober 2002
828040 Beschrijving van de beveiligingspatch voor Outlook 2002: 9 maart 2004


Office XP SP3 kan zonder problemen worden geïnstalleerd, zelfs als een of meer van de eerder in dit artikel vermelde openbare updates al op de computer zijn geïnstalleerd.

Tevens bevat Office XP SP3 verbeteringen in de stabiliteit die zijn aangebracht op basis van de Microsoft-foutrapporten die zijn ingediend door Office XP-gebruikers. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:In Office XP SP3 zijn de problemen opgelost die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven.

Microsoft Access

836030 Problemen in Access 2002 die worden opgelost door Office XP Service Pack 3

Microsoft Excel

836031 Problemen in Excel 2002 die worden opgelost door Office XP Service Pack 3

Microsoft FrontPage

836032 Problemen in FrontPage 2002 die worden opgelost door Office XP Service Pack 3

Microsoft Outlook

836033 Problemen in Outlook 2002 die worden opgelost door Office XP Service Pack 3

Microsoft Office

814169 Lijnen met pijlen worden zonder de pijlen afgedrukt in sommige Office XP-programma's
821469 Outlook 2002: kan URL in een ontvangen e-mailbericht niet openen
822768 Office XP: aangepaste MouseIcon-eigenschap voor FM20-besturingselement kan GDI-ingangen bevatten
823423 Office XP: documenten met Shockwave Flash-objecten worden onverwacht afgesloten wanneer u deze documenten programmatisch opent en sluit
823975 Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Office XP van 10.08.03
827144 Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Office XP van 29.08.03
827672 Mediagalerie-bestandspaden omleiden in Mediagalerie 2002
829341 Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Mediagalerie 2002 van 24 oktober 2003
827973 Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Office XP van 12.09.03
827985 Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Office XP van 3 oktober 2003
830006 Pakket met hotfixes na Spaanse Service Pack 2 voor Office XP van 3 november 2003

Microsoft PowerPoint

822848 PowerPoint 2002: kan volgorde van dia's in een aangepaste voorstelling niet wijzigen
823971 Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor PowerPoint van 10 augustus 2003
827974 Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor PowerPoint 2002 van 12 september 2003
300252 PowerPoint 2002: kan presentaties met een wachtwoord die u opent als Alleen-lezen niet afdrukken
328112 Dialoogvenster ODMA-eigenschappen wordt niet weergegeven in PowerPoint 2002
329915 Dia's met ActiveX-besturingselementen zorgen ervoor dat PowerPoint in het geheugen blijft
330201 De tijdsmarkering voor PowerPoint 2002-dia's verschijnt niet als u een online uitzending van een PowerPoint 2002-presentatie bekijkt
331113 PowerPoint 2002: grafiekkleur wordt onverwacht gewijzigd nadat een ontwerpsjabloon is toegepast
332046 Lettertypen in grafieken met animatie verschijnen vaag nadat u de lettertypen opnieuw hebt gegroepeerd
813207 PowerPoint 2002: wanneer u de computer uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw presentatie opnieuw op te slaan
813539 PowerPoint 2002: invoegtoepassingen van PowerPoint worden verwijderd zodra u een presentatie afsluit
817002 PowerPoint 2002: overgang van dia's in een ingesloten presentatie is traag
818663 PowerPoint 2002: uitlijnen en inspringen in tekst wordt gewijzigd wanneer u een tekstvak plakt
821163 PowerPoint 2002: tabellen worden vervormd of verticaal uitgerekt weergegeven wanneer u ingesloten Word-objecten afdrukt
821272 Office XP: verhinderen dat Office XP nieuwe organigrammen maakt in de Office XP-indeling

Microsoft Publisher

325499 Publisher 2002: Publisher reageert niet meer wanneer u de standaard Novell-printer gebruikt

Microsoft Word

836036 Problemen in Word 2002 die worden opgelost door Office XP Service Pack 3


In Office XP SP3 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren beschreven.

Microsoft PowerPoint

U kunt een PowerPoint-presentatie niet openen nadat u Engelse tekst hebt omgezet naar een andere taal


Als u een PowerPoint-presentatie maakt en opslaat in de Engelse taal, de tekst vertaalt naar een andere taal, bijvoorbeeld Chinees (Vereenvoudigd) en vervolgens de PowerPoint-presentatie opslaat en sluit, wordt een foutbericht weergegeven waarin wordt gemeld dat PowerPoint het bestand niet kan lezen en wordt het bestand niet geopend.
BUG #: 346603 (Office 10)

U kunt tekst wijzigen die is opgemaakt met ingesloten lettertypen die kunnen worden afgedrukt of alleen kunnen worden bekeken


Als u een PowerPoint-presentatie opent die ingesloten lettertypen bevat die kunnen worden afgedrukt of alleen kunnen worden bekeken, kunt u wijzigingen aanbrengen in de tekst waarin deze lettertypen worden gebruikt.
BUG #: 349932 (Office 10)

Er wordt een foutbericht weergegeven als u via programmering een presentatie opslaat in een programma voor documentbeheer (ODMA)


Wanneer u probeert via programmering een PowerPoint-presentatie op te slaan in een ODMA-programma, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
-2147467259: Presentatie (onbekend lid) : Het pad of de bestandsnaam voor ::ODMA\ODMASAMP\bestandsnaam.ppt is ongeldig. Controleer of het pad en de bestandsnaam juist zijn.
BUG #: 348413 (Office 10)

U wordt tweemaal gevraagd uw presentatie op te slaan als u de gebeurtenis PresentationClose gebruikt om een presentatie via programmering op te slaan


Als u de gebeurtenis PresentationClose gebruikt om een presentatie via programmering op te slaan, wordt u tweemaal gevraagd de presentatie op te slaan als u op de knop Sluiten klikt (de X in de rechterbovenhoek van het programmavenster) om PowerPoint te sluiten terwijl er nog een presentatie is geopend.
BUG #: 348941 (Office 10)

Bestandsnaamextensies ontbreken als u uw PowerPoint-presentatie verzendt als e-mailbijlage.


Wanneer u uw PowerPoint-presentatie verzendt als een bijlage in een e-mailbericht, ontbreekt de extensie .PPT mogelijk in de bestandsnaam van uw bijgesloten presentatie.

Opmerking Dit probleem doet zich voor als u de presentatie opent vanuit een ODMA-programma (Open Document Management API). In dit scenario voegt PowerPoint geen .PPT toe aan de bestandsnaam van de bijlage als de bestandsnaam wordt opgehaald vanuit de ODMA-interface.
BUG #: 6768 (OfficeQFE)

Het dialoogvenster Opslaan als wordt niet geopend als u op F12 drukt terwijl een PowerPoint-presentatie is geopend in een webbrowser


Als u een PowerPoint-presentatie opent in uw webbrowser, wordt het dialoogvenster Opslaan als niet geopend als u op F12 drukt.

Opmerking Dit probleem kan zich voordoen als u een PowerPoint-presentatie opent in uw webbrowser door op een hyperlink te klikken of door de presentatie rechtstreeks te openen. PowerPoint kan de sneltoetscombinatie F12 niet registreren als u een PowerPoint-presentatie opent in Microsoft Internet Explorer.
BUG #: 6610 (OfficeQFE)


Microsoft Publisher

De kalenderweek begint niet op zondag in de Franse (Canada) versie van Microsoft Publisher 2002


Als u een kalender maakt in de Franse (Canada) versie van Microsoft Publisher 2002, begint deze kalenderweek niet op zondag.
BUG #: 349731 (Office 10)

Publisher reageert niet meer als u een ander programma start of als u overschakelt naar een ander programma


Als u in Microsoft Windows XP een ander programma start of overschakelt naar een ander programma terwijl een voortgangsbalk wordt weergegeven in Publisher 2002 (er wordt bijvoorbeeld een voortgangsbalk weergegeven als u een bestand opent), lijkt het alsof Publisher 2002 niet meer reageert (vastloopt).
BUG #: 350122 (Office 10)

De Chinese (Vereenvoudigd) tekstopmaak gaat verloren als u een Microsoft Word-document opent


Als u een Word-document opent dat Chinese (Vereenvoudigd) tekst bevat, gaan het lettertype en de opmaak van het lettertype verloren in de Chinese (Vereenvoudigd) tekst.
BUG #: 334415 (Office 10)

Het programma Pagina-instelling houdt de papierbron niet vast


Als u de papierbron selecteert (op het tabblad Printer en papier) voor uw printer in Pagina-instelling (in het menu Bestand) van Publisher 2002, wordt de papierbron vervangen door een eerder geselecteerde papierbron.
BUG #: 350501 (Office 10)

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 832671 - Laatst bijgewerkt: 3 dec. 2007 - Revisie: 1

Feedback