Beschikbare schakelopties voor het bestand Boot.ini van Windows XP en Windows Server 2003

Samenvatting

U kunt verschillende schakelopties toevoegen aan het bestand Boot.ini om zo het starten van Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003 aan te passen.Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

102873 Boot.ini en ARC-naamgevingsconventies voor paden en het gebruik hiervan

Meer informatie

U kunt de volgende schakelopties toevoegen aan het bestand Boot.ini.

Opmerking Deze schakelopties zijn van toepassing op Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003, tenzij anders aangegeven.

/basevideo

Met de schakeloptie /basevideo wordt de VGA-modus met een resolutie van 640 x 480 en 16 kleuren geforceerd door een videostuurprogramma te laden dat compatibel is met alle videokaarten. Gebruik deze schakeloptie om de computer te kunnen opstarten nadat u de verkeerde videoresolutie of vernieuwingsfrequentie hebt gekozen. Gebruik deze schakeloptie in combinatie met /sos. Als u een nieuw videostuurprogramma installeert en het stuurprogramma niet juist werkt, kunt u deze parameter gebruiken om het besturingssysteem te starten. Vervolgens kunt u het betreffende videostuurprogramma verwijderen, bijwerken of vervangen.

/baudrate=waarde

Gebruik deze schakeloptie om de baudrate in te stellen van de poort die wordt gebruikt voor het opsporen van fouten in de kernel. Typ bijvoorbeeld /baudrate=9600. De standaard-baudrate is 9600 kilobit per seconde (Kbps) als er een modem is aangesloten. De standaard-baudrate is 115.200 Kbps voor een nulmodemkabel. 9600 is de gebruikelijke snelheid voor externe foutopsporing via een modem. Als deze schakeloptie in het bestand Boot.ini staat, wordt de schakeloptie /debug automatisch ingeschakeld.

Als u meer informatie wilt over modemconfiguratie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

148954 Een sessie voor externe foutopsporing via een modem instellen

Als u meer informatie wilt over nulmodemconfiguratie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

151981 Een sessie voor externe foutopsporing via een nulmodemkabel instellen

/crashdebug

Met deze schakeloptie wordt het foutopsporingsprogramma voor de kernel geladen tijdens het starten van het besturingssysteem. De schakeloptie blijft inactief totdat er een Stop-fout optreedt. De schakeloptie /crashdebug is handig als er willekeurige kernelfouten optreden. Met deze schakeloptie kunt u de COM-poort gebruiken voor normale bewerkingen terwijl Windows actief is. Als Windows vastloopt, zorgt de schakeloptie ervoor dat de poort geschikt wordt gemaakt voor foutopsporing. (Hierdoor wordt externe foutopsporing mogelijk.)Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

151981 Een sessie voor externe foutopsporing via een nulmodemkabel instellen

/debug

Met deze schakeloptie wordt het foutopsporingsprogramma voor de kernel ingeschakeld tijdens het starten van Windows. De schakeloptie kan op elk moment worden geactiveerd door een host-foutopsporingsprogramma dat verbonden is met de computer, als u via de COM-poorten live en op afstand fouten in een Windows-systeem wilt opsporen. In tegenstelling tot de schakeloptie /crashdebug maakt /debug altijd gebruik van de COM-poort, ook als er geen foutopsporing plaatsvindt. Gebruik deze schakeloptie voor het oplossen van problemen die eenvoudig te reproduceren zijn.


Klik voor meer informatie over externe foutopsporing op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

121543 Externe foutopsporing instellen

/debugport=comwaarde

Met deze schakeloptie kunt u de communicatiepoort opgeven die u wilt gebruiken bij de foutopsporing. Vervang waarde door de communicatiepoort, zoals COM1, die u wilt gebruiken. Standaard wordt COM2 gebruikt voor /debugport (als deze poort bestaat). Als dat niet het geval is, wordt COM1 gebruikt. Als u deze schakeloptie toevoegt aan het bestand Boot.ini, wordt de schakeloptie /debug actief.Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

151981 Een sessie voor externe foutopsporing via een nulmodemkabel instellen

/maxmem=waarde

Deze schakeloptie geeft de hoeveelheid RAM aan, in bytes, die Windows kan gebruiken. Als Windows bijvoorbeeld maximaal 64 MB geheugen mag gebruiken, voegt u de schakeloptie /maxmem=64 toe.De schakeloptie /maxmem houdt echter geen rekening met geheugenlekken. Het is daarom beter de schakeloptie /burnmemory te gebruiken. De schakeloptie /burnmemory houdt namelijk wel rekening met geheugenlekken.

Als u bijvoorbeeld de schakeloptie /Maxmem=64 opgeeft en het systeem 64 MB geheugen nodig heeft om te laden, is er mogelijk geen 64 MB beschikbaar voor het systeem wanneer er sprake is van een geheugenlek. Het gevolg is dan dat Windows niet kan worden gestart.


Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

108393 Optie MAXMEM in bestand Boot.ini van Windows NT

/noguiboot

Met deze schakeloptie geeft u aan dat de bitmap voor de voortgangsbalk niet moet worden weergegeven tijdens het starten van Windows. (De voortgangsbalk wordt net vóór de aanmeldingsprompt weergegeven.)

/nodebug

Met deze schakeloptie wordt foutopsporing uitgeschakeld. Dit scenario kan een Stop-fout tot gevolg hebben als de code van een programma een hardcoded onderbrekingspunt bevat.

/numproc=waarde

Met deze schakeloptie stelt u het aantal processors in dat tijdens het starten van Windows wordt ingeschakeld. Gebruik deze schakeloptie om bij een multiprocessorsysteem alleen het opgegeven aantal processors (waarde) in te schakelen. Deze schakeloptie is handig bij het oplossen van prestatieproblemen en problemen als gevolg van defecte processors.

/pcilock

In het geval van x86-systemen voorkomt deze schakeloptie dat het besturingssysteem dynamisch bronnen voor hardware-invoer, hardware-uitvoer en IRQ's (interrupt requests) toewijst aan PCI-apparaten (Peripheral Connect Interface). Met deze schakeloptie verzorgt het BIOS de configuratie van de apparaten.


/fastdetect:comwaarde

Met deze schakeloptie wordt de detectie van seriële muizen en busmuizen in het bestand Ntdetect.com uitgeschakeld voor de opgegeven poort. Gebruik deze schakeloptie als er tijdens het opstarten een ander apparaat dan een muis is aangesloten op een seriële poort. Typ bijvoorbeeld /fastdetect:comwaarde, waarbij waarde het nummer van de seriële poort is. Plaats een komma tussen poortnummers om meerdere poorten uit te schakelen. Als u de schakeloptie /fastdetect gebruikt en u geen communicatiepoort opgeeft, wordt de detectie van seriële muizen uitgeschakeld voor alle communicatiepoorten.Opmerking In eerdere versies van Windows, waaronder Windows NT 4.0, had deze schakeloptie de naam /noserialmice.Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

131976 Detectie van apparaten op seriële poorten uitschakelen

/sos

Gebruik de schakeloptie /sos als u de namen van de stuurprogramma's wilt weergeven terwijl deze worden geladen. Standaard worden in het scherm van het laadprogramma voor Windows alleen voortgangspuntjes weergegeven. Gebruik deze schakeloptie in combinatie met de schakeloptie /basevideo om vast te stellen welk stuurprogramma een fout veroorzaakt.


Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

99743 Doel van het bestand Boot.ini in Windows 2000 of Windows NT

/PAE

Gebruik de schakeloptie /PAE samen met de bijbehorende vermelding in het bestand Boot.ini om een computer die ondersteuning biedt voor de modus PAE (Physical Address Extension) normaal op te starten. In de veilige modus wordt de computer opgestart met behulp van normale kernels, zelfs als de schakeloptie /PAE is opgegeven.

/HAL=bestandsnaam

Met deze schakeloptie kunt u de HAL (Hardware Abstraction Layer) opgeven die wordt geladen tijdens het opstarten. Typ bijvoorbeeld /HAL=halmps.dll om het bestand Halmps.dll in de map System32 te laden. Deze schakeloptie is handig om een andere HAL uit te proberen voordat u de naam van het bestand wijzigt in Hal.dll. Daarnaast is deze schakeloptie handig wanneer u wilt schakelen tussen opstarten met meerdere processors en met één processor. Hiervoor moet u de schakeloptie gebruiken in combinatie met /kernel.

/kernel=bestandsnaam

Met deze schakeloptie kunt u de kernel opgeven die wordt geladen tijdens het opstarten. Typ bijvoorbeeld /kernel=ntkrnlmp.exe om het bestand Ntkrnlmp.exe in de map System32 te laden. Met deze schakeloptie kunt u schakelen tussen een kernel met speciale foutopsporingscode en een gewone kernel.

/bootlog

Met deze schakeloptie wordt logboekregistratie bij opstarten ingeschakeld. De vermeldingen worden vastgelegd in een bestand met de naam systeemhoofdmap\Ntbtlog.txt. Raadpleeg de Help bij Windows voor meer informatie over logboekregistratie bij opstarten.

/burnmemory=waarde

Deze schakeloptie geeft de hoeveelheid geheugen aan, in megabytes, die Windows niet kan gebruiken. Gebruik deze parameter om een prestatieprobleem te onderzoeken of andere problemen die te maken hebben met weglekken van RAM-geheugen. Typ bijvoorbeeld /burnmemory=128 om het fysieke geheugen dat beschikbaar is voor Windows te verlagen met 128 MB.

/3GB

Deze schakeloptie zorgt ervoor dat op x86-systemen 3 GB virtuele adresruimte wordt toegewezen aan programma's en 1 GB aan de kernel en aan uitvoerbare onderdelen. Een programma kan alleen profiteren van de extra geheugenadresruimte als hier in het ontwerp van het programma rekening mee is gehouden. Met deze schakeloptie hebben programma's in de gebruikersmodus toegang tot 3 GB geheugen in plaats van de gebruikelijke 2 GB die Windows toewijst aan dit type programma's. Met deze schakeloptie wordt het beginpunt van het kernelgeheugen verplaatst naar 3 GB. Deze schakeloptie kan vereist zijn voor bepaalde configuraties van Microsoft Exchange Server 2003 en Microsoft Windows Server 2003.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

823440 Verplicht gebruik van de schakeloptie /3GB bij de installatie van Exchange Server 2003 op een Windows Server 2003-systeemKlik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

171793 Informatie over het gebruik in toepassingen van RAM-afstemming voor 4GT

/safeboot:parameter

Met deze schakeloptie wordt Windows gestart in de veilige modus. Deze schakeloptie ondersteunt de volgende parameters:
 • minimal
 • network
 • safeboot:minimal(alternateshell)
 • DS Restore Mode (alleen voor Windows Server 2003-domeincontrollers)
U kunt andere parameters in Boot.ini combineren met /safeboot:parameter. De volgende voorbeelden laten zien welke parameters van kracht zijn wanneer u een optie voor de veilige modus kiest in het herstelmenu dat wordt weergegeven tijdens het opnieuw opstarten.

 • Veilige modus met netwerkondersteuning
  /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Veilige modus met netwerkondersteuning
  /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Veilige modus met opdrachtprompt
  /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
 • Windows in Directory Services Restore Mode
  (Deze schakeloptie werkt alleen op domeincontrollers.)
  /safeboot:dsrepair /sos
Opmerking De schakelopties /sos, /bootlog en /noguiboot zijn niet vereist voor deze instellingen, maar kunnen van pas komen bij het oplossen van problemen. Deze schakelopties worden toegevoegd als u op F8 drukt en vervolgens een van de opties voor de veilige modus kiest./userva


Gebruik deze schakeloptie om de hoeveelheid geheugen aan te passen die wordt toegewezen aan processen wanneer u de schakeloptie /3GB gebruikt. Met deze schakeloptie is er meer kernelgeheugen voor paginatabelvermeldingen beschikbaar, terwijl er nog steeds bijna 3 GB ruimte voor procesgeheugen vrij wordt gehouden.Opmerking Microsoft Product Support Services raadt u sterk aan om voor de schakeloptie /USERVA een geheugenbereik van 2900 tot 3030 te gebruiken. Dit bereik is groot genoeg om te voorzien in voldoende systeempaginatabelvermeldingen voor alle momenteel waargenomen problemen. Een instelling van /userva=2900 voorziet normaal gesproken in nagenoeg het maximum aantal mogelijke systeempaginatabelvermeldingen.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van de schakeloptie /USERVA, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

316739 De schakeloptie /USERVA gebruiken in het bestand Boot.ini voor de afstemming van /3GB-configuraties

Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

810371 De schakeloptie /userva gebruiken voor Exchange-servers op een Windows Server 2003-systeem

323427 Het bestand Boot.ini handmatig bewerken in een Windows Server 2003-omgeving

317526 Het bestand Boot.ini in Windows Server 2003 bewerken

317521 Beschrijving van de opdracht Bootcfg en het gebruik ervan

289022 Procedure: Het bestand Boot.ini in Windows XP bewerken

291980 Een bespreking van de opdracht Bootcfg en het gebruik ervan

/usepmtimer

Met de schakeloptie /usepmtimer geeft u aan dat Windows XP of Windows Server 2003 de PM_TIMER-timerinstellingen moet gebruiken in plaats van de TSC-timerinstellingen (Time Stamp Counter) als de processor ondersteuning biedt voor de PM_TIMER-instellingen.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van de schakeloptie /usepmtimer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

895980 Programma's die gebruikmaken van de functie QueryPerformanceCounter, werken niet goed in Windows Server 2003 en Windows XP

/redirect

Gebruik deze schakeloptie om Noodsituatiebeheerservices in te schakelen op een computer met Windows Server 2003, Enterprise Edition. Als u meer wilt weten over dit onderwerp, zoekt u in Windows Help en ondersteuning naar 'Noodsituatiebeheerservices'.


Als u Noodsituatiebeheerservices wilt inschakelen door het bestand Boot.ini te bewerken op een x86-computer, moet u zowel de sectie [boot loader] als de sectie [operating systems] van het bestand Boot.ini aanpassen. Pas het bestand Boot.ini als volgt aan:
 • Voeg onder [boot loader] een van de volgende vereiste instructies toe:
  redirect=COMx
  Vervang in deze instructie x door een van de volgende COM-poortnummers:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  Met deze instructie geeft u aan dat het BIOS mag bepalen welke COM-poort er wordt gebruikt voor Noodsituatiebeheerservices.
 • Voeg onder [boot loader] de volgende optie-instructie toe:
  redirectbaudrate=baudrate
  Vervang baudrate door een van de volgende waarden:
  9600
  19200
  57600
  115200
  Noodsituatiebeheerservices maakt standaard gebruik van de instelling 9600 Kbps.
 • Voeg onder [operating systems] de optie /redirect toe aan de besturingssysteemvermelding die u wilt configureren voor het gebruik van Noodsituatiebeheerservices. In het volgende voorbeeld ziet u hoe u deze schakelopties kunt gebruiken:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  redirect=COM1
  redirectbaudrate=19200
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/channel

Gebruik deze schakeloptie samen met de schakelopties /debug en /debugport om Windows te configureren voor het verzenden van foutopsporingsgegevens over een IEEE 1394-poort (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Foutopsporing via een 1394-poort is alleen mogelijk als op beide computers Microsoft Windows XP of hoger wordt uitgevoerd. De 1394-poort ondersteunt maximaal 63 onafhankelijke communicatiekanalen, die zijn genummerd van 0 tot en met 62. Verschillende hardware-implementaties ondersteunen een wisselend aantal kanalen over één bus. Windows XP heeft een limiet van vier doelcomputers. Deze beperking is echter niet meer van toepassing op Windows Server 2003. Als u foutopsporing wilt uitvoeren, selecteert u een algemeen kanaalnummer voor gebruik op zowel de computer met het foutopsporingsprogramma (de hostcomputer) als de computer die problemen vertoont (de doelcomputer). U kunt elk nummer tussen 1 en 62 kiezen.

De doelcomputer configureren

 1. Open het bestand Boot.ini en voeg de optie /CHANNEL=x toe aan de besturingssysteemvermelding die u hebt geconfigureerd voor foutopsporing. Vervang x door het nummer van het kanaal dat u wilt gebruiken. Pas het bestand Boot.ini bijvoorbeeld zo aan dat de sectie [operating systems] er ongeveer als volgt uitziet:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. Sluit de 1394-kabel aan op een van de 1394-poorten.
 3. Schakel de 1394-hostcontroller op de doelcomputer uit. Start hiervoor Apparaatbeheer, klik met de rechtermuisknop op het apparaat en klik op Uitschakelen.
 4. Start de computer opnieuw op.

De hostcomputer configureren

 1. Sluit de 1394-kabel aan op een van de 1394-poorten.
 2. Installeer de binaire bestanden van het foutopsporingsprogramma voor de kernel.
 3. Start een opdrachtprompt. Typ de volgende opdrachten en druk na elke opdracht op Enter:
  set_NT_DEBUG_BUS=1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL=x
  kd -k
 4. Ga naar de map met het foutopsporingsprogramma voor de kernel en typ de volgende opdracht:
  kd.exe
Wanneer u het foutopsporingsprogramma de eerste keer start, wordt er een virtueel stuurprogramma voor de 1394-poort geïnstalleerd. Via dit stuurprogramma kan het foutopsporingsprogramma communiceren met de doelcomputer. U moet zijn aangemeld met beheerdersrechten om dit stuurprogramma te kunnen installeren.
Eigenschappen

Artikel-id: 833721 - Laatst bijgewerkt: 18 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback