U kunt het universele groepslidmaatschap van een gebruiker niet weergeven in Windows Server 2003 Active Directory: gebruikers en Computers wanneer de universele groepen zich niet in het lokale domein

Van toepassing: Windows Servers

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Zorg ervoor dat de back-up van het register gemaakt is voordat u wijzigingen aanbrengt. Zorg ervoor dat u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up, herstellen en aanpassen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Een back-up nemen en het herstellen van het register in Windows

Symptomen


Wanneer u Active Directory: gebruikers en Computers gebruiken en u klikt op het tabblad lidmaatschap in het eigenschappenvenster van de gebruiker om het universele groepslidmaatschap van een gebruiker weer te geven , worden alleen de universele groepen die zich in het lokale domein bevinden weergegeven. Als de gebruiker ook deel uitmaakt van universele groepen die zich niet op het lokale domein, verschijnen deze universele groepen niet in het tabblad lidmaatschap van het dialoogvenster Eigenschappen van de gebruiker, zelfs wanneer het niet-lokale domein in hetzelfde forest bevindt en u bent verbonden met een globale-catalogusserver in het lokale domein.

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen. Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen. Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Er zijn geen vereisten vereist.

Opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.
32-bits versies van Windows Server 2003
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  28-Mar-2004 22:56 5.2.3790.145   759,808 Adprop.dll    
Windows Server 2003, 64-bits versies
  Date     Time  Version      Size  File name  Platform  --------------------------------------------------------------------  28-Mar-2004 21:52 5.2.3790.145  1,729,024 Adprop.dll  IA-64  28-Mar-2004 21:56 5.2.3790.145   759,808 Wadprop.dll x86 

Meer informatie


Standaard toont in Windows Server 2003 Active Directory: gebruikers en Computers alleen groepslidmaatschappen voor het lokale domein. Nadat u deze hotfix hebt toegepast, wordt Active Directory: gebruikers en Computers verbinding met een globale-catalogusserver. Als de lokale domeincontroller ook een GC-server, wordt Active Directory: gebruikers en Computers verbindt met een andere globale catalogus-server in het forest. In dit geval verschijnt het hele forest universeel groepslidmaatschap voor de gebruiker in Active Directory: gebruikers en Computers.

Installatie-instructies

Waarschuwing Er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt met behulp van de Register-Editor of met een andere methode. Wellicht moet u als gevolg van deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Wijzig het register voor uw eigen risico.Belangrijk Voordat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de overeenkomstige registersleutel configureren. Ga als volgt te werk om deze hotfix:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. In de Register-Editor, Controleer of de volgende registersubsleutel bestaat:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI
  Als deze subsleutel niet bestaat, volgt handmatig maken:
  1. Zoek naar en klik op de volgende registersleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. Klik op Nieuwen klik vervolgens op sleutel.
  3. Windows naar de nieuwe subsleutel een naam typt.
  4. Klik met de rechtermuisknop op Windows, klikt u op Nieuwen klik vervolgens op sleutel.
  5. UI map naar de nieuwe subsleutel een naam typt.
  6. Met de rechtermuisknop op de Map UI, klikt u op Nieuwen klik vervolgens op DWORD-waarde.
  7. Typ AlwaysShowExternalGroups als naam voor de nieuwe post.
  8. Dubbelklik op AlwaysShowExternalGroups.
  9. Typ 1in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken en klik vervolgens op OK.
 3. Nadat u de registersubsleutels en de registervermelding hebt geconfigureerd, dubbelklikt u op de WindowsServer2003-KB833883 -xxx-ENU.exe hotfix-bestand, en volg de aanwijzingen op het scherm.
 4. Start de computer opnieuw op.
Deze instelling moet zwerven met de gebruiker, ongeacht de computer die de gebruiker gebruikt. Daarom is deze registersleutel in de volgende gebruikerscomponent:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI
Wanneer verschillende gebruikers op dezelfde fysieke computer werkt, worden er rekening mee houden dat deze instelling niet het hele computer is. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
842632 , "een ongeldige padnaam is doorgegeven" fout weergegeven wanneer u Active Directory: gebruikers en Computers weergeven Eigenschappen van de gebruiker in Windows Server 2003

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie


U de hotfix installeren in Windows XP en Windows Vista Kopieer het bestand Adprop.dll in het hotfix-pakket voor Windows XP naar de map SYSTEM32 door de volgende opdracht:
Adprop.dll %windir%\system32 kopiëren
Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updates