Mediagalerie-bestandspaden omleiden voor een zwervend profiel in Office 2003

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Mediagalerie in Microsoft Office 2003 maakt catalogusbestanden en plaatst gedownloade illustratiebestanden in de map Clip Organizer. Wanneer u een roaming-profiel gebruikt, kunt u aangeven dat Mediagalerie catalogusbestanden moet maken en gedownloade illustratiebestanden op verschillende locaties moet uitpakken. Hiertoe installeert u Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) en maakt u twee nieuwe registersubsleutels.

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u de locatie kunt wijzigen waar Mediagalerie in Microsoft Office 2003 catalogusbestanden maakt, en waar gedownloade illustratiebestanden worden uitgepakt wanneer u een roaming-profiel gebruikt.

Meer informatie

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Standaard plaatst Mediagalerie bestanden in de volgende mappen.
BestandstypeMap
Catalogusbestanden (*.mgc)C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Clip Organizer
Gedownloade illustratiesC:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\Microsoft Clip Organizer
Als u Mediagalerie wilt omleiden, zodat de catalogusbestanden op een andere locatie worden gemaakt en gedownloade illustratiebestanden op een andere locatie worden uitgepakt wanneer u een roaming-profiel gebruikt, moet u Office 2003 SP1 installeren en twee nieuwe subsleutels in het register maken.

Dit probleem is in eerste instantie opgelost in een hotfix die nu deel uitmaakt van een servicepack. Als u het meest recente servicepack voor Microsoft Office 2003 hebt geïnstalleerd, hoeft u de hotfix niet te installeren.

Informatie over het servicepack

Dit probleem is gecorrigeerd in Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

U lost dit probleem op door het meest recente servicepack voor Microsoft Office 2003 op te halen. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
870924 Het meest recente servicepack voor Office 2003 ophalen


Dit zijn de twee nieuwe registersubsleutels die u moet maken:

SubsleutelBeschrijving
CatalogLocationDe locatie waar Mediagalerie catalogusbestanden moet maken.
ClipExtractLocationDe locatie waar Mediagalerie de gedownloade illustratiebestanden moet neerzetten.
Opmerking U kunt deze registersubsleutels invoeren in de component HKEY_CURRENT_USER, alleen voor de huidige gebruiker, of in de component HKEY_LOCAL_MACHINE, voor alle gebruikers van de betreffende computer. U kunt deze instellingen ook opnemen in het beleid dat u voor de gebruikers instelt.

Nadat u Office 2003 SP1 hebt geïnstalleerd, volgt u beide onderstaande methoden:
 • Wijzig het pad voor de catalogusbestanden (MGC-bestanden) van Mediagalerie voor de huidige gebruiker. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Sluit alle actieve programma's af, inclusief Mediagalerie.
  2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
  3. Klik op de volgende registersleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Clip Organizer
  4. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op Tekenreekswaarde.
  5. Typ CatalogLocation en druk op ENTER.
  6. Klik met de rechtermuisknop op CatalogLocation en klik op Wijzigen.
  7. Typ in het vak Waardegegevens het pad waar u de catalogusbestanden van Mediagalerie wilt plaatsen en klik op OK.
  8. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
 • Wijzig het pad waar Mediagalerie illustratiebestanden moet uitpakken die u voor de huidige gebruiker hebt gedownload. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Sluit alle actieve programma's af, inclusief Mediagalerie.
  2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
  3. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Clip Organizer
  4. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op Tekenreekswaarde.
  5. Typ ClipExtractLocation en druk op ENTER.
  6. Klik met de rechtermuisknop op ClipExtractLocation en klik op Wijzigen.
  7. Typ in het vak Waardegegevens het pad waar u de uitgepakte illustratiebestanden van Mediagalerie wilt onderbrengen en klik op OK.
  8. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.

Aanvullende informatie

 • Mediagalerie zoekt de registersubsleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Clip Organizer eerst in de component HKEY_CURRENT_USER. Alleen wanneer de subsleutel en de bijbehorende instellingen niet worden gevonden in de component HKEY_CURRENT_USER, wordt verder gezocht in de component HKEY_CURRENT_MACHINE. Als u wilt dat Mediagalerie de waarden in de component HKEY_LOCAL_MACHINE gebruikt, moet u ervoor zorgen dat er voor geen van de gebruikers van de betreffende computer een registersubsleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Clip Organizer bestaat.
 • De registerwaarden kunnen tekenreekswaarden zijn (waardetype REG_SZ) of uitbreidbare tekenreekswaarden (waardetype REG_EXPAND_SZ). Als u handmatig uitbreidbare tekenreekswaarden wilt invoeren, moet u Regedt32 gebruiken in plaats van Regedit.
 • Catalogusbestanden van Mediagalerie zijn niet bedoeld voor gebruik in een configuratie met meerdere gebruikers. Voor iedere gebruiker moet de registersubsleutel CatalogLocation naar een specifiek pad wijzen. Wanneer twee of meer gebruikers dezelfde catalogus proberen te openen, kan het gebeuren dat Mediagalerie niet meer reageert (blijft hangen) of vastloopt.
 • De registerinstelling ClipExtractLocation moet bovendien uniek zijn voor iedere gebruiker. Wanneer de registerinstelling ClipExtractLocation voor twee gebruikers naar hetzelfde pad wijst, ontvangen gebruikers een foutbericht van de volgende strekking wanneer ze bestanden uitpakken:
  Mediagalerie kan de bewerking niet voltooien. Niet nader omschreven fout. Foutcode 0x80004005
 • De registersubsleutel ClipExtractLocation accepteert geen pad van het type \\servernaam\sharenaam, maar alleen een submap van de share of aanvullende submapniveaus, bijvoorbeeld \\servernaam\sharenaam\mapnaam. Als u voor de registersubsleutel ClipExtractLocation een pad opgeeft van het type \\servernaam\sharenaam, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Mediagalerie kan de bewerking niet voltooien. Niet nader omschreven fout. Foutcode 0x80004005
 • Wanneer de laatste submap of de subsleutel in een van de paden ontbreekt, wordt deze door Mediagalerie gemaakt. Mediagalerie maakt echter niet meer dan één submap. Wanneer aan het eind van het pad meer dan één niveau van submappen ontbreekt, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Mediagalerie kan de bewerking niet voltooien. Niet nader omschreven fout. Foutcode 0x80004005

  Nadat dit foutbericht wordt weergegeven, is het mogelijk dat Mediagalerie niet meer reageert (het programma is vastgelopen).
 • Wanneer in een van de registerinstellingen een pad wordt aangegeven dat ongeldig is, gebruikt Mediagalerie de standaardlocatie.
 • Wanneer de registerwaarde voor een pad van Mediagalerie ongeldige tekens bevat, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Mediagalerie kan de bewerking niet voltooien. Niet nader omschreven fout. Foutcode 0x80004005

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
In Service Pack 1 voor Office 2003 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Eigenschappen

Artikel-id: 834603 - Laatst bijgewerkt: 24 mrt. 2006 - Revisie: 1

Feedback