Foutbericht wanneer u een toevoegquery of tabelmaakquery uitvoert of gegevens in een groot Access-databasebestand importeert: 'Ongeldig argument'

BUG #: 17019 (Content Maintenance)Dit artikel heeft betrekking op een Microsoft Access-databasebestand (.MDB) of een Microsoft Access-project (.ACCDB). Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Symptomen

Als u in Microsoft Access een toevoegquery of tabelmaakquery probeert uit te voeren of gegevens in een groot Microsoft Access-databasebestand probeert te importeren, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Ongeldig argument.
Dit probleem treedt op wanneer de grootte van het Access-databasebestand de limiet van 2 gigabyte (GB) benadert.

Workaround

U kunt dit probleem omzeilen door het Access-databasebestand te verkleinen. U kunt dit op een van de volgende manieren doen:

Methode 1: Het Access-databasebestand comprimeren

U kunt het Access-databasebestand verkleinen door het hulpprogramma Database comprimeren en herstellen uit te voeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerking Als u een gedeeld Access-databasebestand wilt comprimeren dat zich op een server of in een gedeelde map bevindt, moet u ervoor zorgen dat het Access-databasebestand door geen enkele gebruiker in het netwerk is geopend. U moet het exclusieve gebruik hebben van het Access-databasebestand.
 1. Start Access.
 2. Open het menu Extra, wijs de opdracht Databasehulpprogramma's aan en klik op Database comprimeren en herstellen.

  Opmerking In Access 2007 klikt u op de knop Microsoft Office, wijst u Beheren aan en klikt u op Database comprimeren en herstellen.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Te comprimeren database opgeven het Access-bestand dat u wilt comprimeren en klik op Comprimeren.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Database comprimeren als de naam voor het gecomprimeerde Access-databasebestand.
 5. Klik op Opslaan.

Methode 2: Het Access-databasebestand splitsen

U kunt dit probleem ook omzeilen door het Access-databasebestand in meerdere Access-databasebestanden te splitsen. Als het Access-databasebestand modules met veel code bevat, kunt u overwegen om de code in bibliotheekdatabases op te slaan. U kunt ook overwegen het Access-databasebestand in twee Access-databasebestanden te splitsen met behulp van de wizard Database splitsen. Een van de Access-databasebestanden bevat alle tabellen. Het andere Access-databasebestand bevat de overige database-objecten, zoals formulieren en rapporten. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start Access.
 2. Open het problematische Access-databasebestand.
 3. Open het menu Extra, wijs in het venster Database Databasehulpprogramma's aan en klik op Database splitsen.

  Opmerking In Access 2007 klikt u op Access-database in de groep Gegevens verplaatsen van het tabblad Databasehulpprogramma's.
 4. Klik in het dialoogvenster Database splitsen op Database splitsen.
 5. Typ in het vak Bestandsnaam van het dialoogvenster Back-enddatabase maken een naam voor het back-end Access-databasebestand en klik op Splitsen.
 6. Klik op OK.

Referenties

Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
304932 Een Microsoft Access-database handmatig splitsen

302495 Access 2000: 'Ongeldig argument' wanneer u gegevens in een tabel importeert, kopieert of toevoegt

209912 Access 2000: Verwijzen naar klassen die in meerdere bibliotheken bestaan

288631 Database defragmenteren en comprimeren om de prestaties te verbeteren

Eigenschappen

Artikel-id: 835416 - Laatst bijgewerkt: 12 nov. 2008 - Revisie: 1

Feedback