Lijst met problemen die worden opgelost in Word 2002 door Office XP Service Pack 3

INLEIDING

Microsoft heeft Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) uitgebracht. In dit artikel worden de problemen beschreven die worden opgelost in Microsoft Word 2002. Voor meer informatie over het downloaden en installeren van Office XP SP3, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
832671 beschrijving van Microsoft Office XP servicepack 3 (S832671)

Meer informatie

Problemen in Word 2002 die worden opgelost door Office XP SP3

Met de update worden de problemen opgelost die worden beschreven in de volgende Microsoft hotfix package-artikelen:
Beschikbaarheid van de 823329 van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 3 juli 2003

Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Word 2002 823957 : 18 juli 2003

Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Word 2002 823961 : 27 juli 2003

Beschikbaarheid van het pakket Office XP Post-Service Pack 2 Hotfix 823962 : 28 juli 2003

Beschikbaarheid van de 823972 van het pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Word 2002: 9 augustus 2003

Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Word 2002 825814 : 15 augustus 2003

Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Word 2002 827138 : 21 augustus 2003

827971 Word 2002 Post-Service Pack 2 hotfix-pakket: 12 September 2003

827973 office XP Post-Service Pack 2 hotfix-pakket: 12 September 2003

827980 Word 2002 Post-Service Pack 2 hotfix-pakket: 19 September 2003

827986 Word 2002 Post-Service Pack 2 hotfix-pakket: 25 September 2003

829342 office XP Post-Service Pack 2 hotfix-pakket: 7 oktober 2003

Met de update worden de problemen opgelost die worden beschreven in de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
290981 Word 2002: het dialoogvenster 'File Conversion Encoding' wordt weergegeven wanneer u een tekstbestand opent

293005 Outlook 2002: Outlook-bijlagen worden weergegeven in de lijst Laatst gebruikt

327043 Word 2002: Word kolommen worden onjuist gesorteerd

821526 Word 2002 loopt vast wanneer u een document in de achtergrond afdrukt

822528 Word 2002: besturingselement werksetbesturingselementen gaan terug naar de ontwerpmodus als u in het document bladert

822716 Word 2002: de VBA-routine die stapsgewijs de collectie alinea's van een document wordt trager dan verwacht

822847 Word 2002: Foutbericht 'Word is een fout opgetreden' wanneer u een document opent

822891 Word 2002: formaat van vormen die tekst bevatten worden gewijzigd wanneer u een Word 2000-document in Word 2002 opent

823154 wanneer u een bladwijzer een aantal ListNum-velden alle kruisverwijzingen hetzelfde weergegeven

823200 Word 2002: Kruisverwijzingsvelden in een document waarop een vergelijking weergeven als nul

823233 Word 2002: Foutbericht wanneer u een lijst met adressen in de Wizard Afdruk samenvoegen te koppelen

823476 is niet mogelijk wijzigingen op te slaan op een gedeeld netwerk Word-document

823777 Word 2002: aanhalingstekens in een Chinees document veranderen in andere tekens

827340 Word 2002: U kunt een tabblad in een genummerde lijst niet onderstrepen

286864 Word 2002: kan niet surfen op volgende en vorige op de werkbalk Web

292097 Word 2002: er gebeurt niets wanneer u op een afbeelding met een hyperlink klikt

292158 Word 2002: alle paginanummers van het document worden onverwacht gewijzigd in 0 (nul)

292174 Word 2002: Foutbericht: de opmaak van dit document is te complex. Sla het document nu.

308937 FIX: Word 2002 wordt een fout geretourneerd bij verzoek tot IPrint Hoewel het Document wordt afgedrukt.

320902 Word 2002: verwijderde tekst wordt opnieuw weergegeven in het document nadat u wijzigingen hebt bekeken

324328 Word 2002: wachtwoord wordt gevraagd wanneer u een Word-Document dat u hebt geopend in een webbrowser sluit

325527 Word 2002: Document afgedrukt met brede rechtermarge en kleine tekst als u ballonnen uitschakelen

325620 Word 2002: een Document met een ingesloten object wordt gevraagd nadat u de eigenschap opgeslagen hebt ingesteld

326041 Word 2002: U kunt het frame niet selecteren of de tekst in het frame als u een Word-document dat maakt een frame bevat

327579 Word 2002: maand en dag worden niet weergegeven in de volgorde die u in een samenvoegdocument gekoppeld aan een externe gegevensbron verwacht

327667 oplossen 2002: IOleObject::DoVerb Returns RPC_E_SERVERFAULT wordt weergegeven bij het openen van sommige documenten

327871 Word 2002: de functie documenten vergelijken en samenvoegen worden onjuiste wijzigingen getoond

328092 Word 2002: Ingevoegde tabellen worden niet uitgelijnd nadat u het document opent

328100 Word 2002: Foutbericht 'de documentnaam of het pad is ongeldig' wanneer u een document opent

328232 Word 2002: Foutbericht wanneer u complexe tabellen bewerken

328474 Word 2002: één pagina sjabloon wordt geopend als een sjabloon van twee pagina's

328528 Word 2002: Excel-diagram wordt geplakt als object in niet-Engelstalige versie

328683 Word 2002: tekst verloren gaat of wordt verborgen in uw Word-document wanneer u de methode SaveAs VBA gebruiken

328707 Word 2002: tabellen in kop- en voettekst verschuiven naar rechts als u de Word 2002-document openen

329040 PowerPoint 2002: AutoVormen worden niet weergegeven wanneer u Microsoft Word gebruikt en een tabel die AutoVormen op een Microsoft PowerPoint-presentatie bevat plakt

329280 u verwijdert en markeert als verborgen tekst wordt afgedrukt wanneer u de functie Wijzigingen bijhouden gebruikt

329587 Word 2002: instelling N-up in Word wordt genegeerd door Printer

329808 Word 2002: Word-objecten worden geconverteerd naar afbeeldingen als u de knop Sluiten te sluiten en een document opslaan

329809 Word 2002: de vertaaldiensten worden niet gestart wanneer u een proxyserver met basisverificatie gebruikt

329815 Word 2002: als u een document incheckt, macro's AutoOpen en Document_open worden niet uitgevoerd zoals verwacht

329976 Word 2002: tabellen van één pagina worden uitgebreid tot twee pagina's

330300 Word 2002: Foutbericht '4198' wanneer u een Word-tabelobject sluit

330432 Word 2002: tekst gaat verloren wanneer in een nieuw document geplakt alineanummering

331325 FIX: Word 2002 kan Toetsenaanslagen in Windows 98 en Windows Me wanneer een toegankelijkheidsclient is gestart

331492 Word 2002: Excel-werkbladobject met gekleurde tekst wordt zwart afgedrukt

331899 Word 2002: gedraaide tekst in een tabel mogelijk niet zoals verwacht gedraaid afgedrukt

331941 Word 2002: eigenschap Setting DeletedTextMark met revisieballonnen uitgeschakeld wordt de opmaak van het document onjuist

331945 Word 2002: de BeforeClose gebeurtenis wordt niet uitgevoerd wanneer het selectievakje 'Vensters op de taakbalk' wordt uitgeschakeld.

332114 Word 2002: lettertypen in tekstvakken wijzigen

810162 Word 2002: taakvenster wordt niet weergegeven bij het opstarten

810361 herstellen: niet-opgemaakte tekst koppeling geeft fout bij invoegen of bijwerken in een tabel

811946 outlook reageert niet meer (loopt vast) wanneer u een e-mailbericht beantwoordt

812637 Word 2002: wanneer u Word 2002 gebruikt om een Word 97-document opent de positie van nummers niet behouden een waarde instellen

813815 Word 2002: conditioneel veld dat verwijst naar AutoTekst-fragmenten de eerste keer niet geheel bijgewerkt

813816 Word 2002: de alineamarkering in de koptekst blijft nadat u de tekst in de koptekst verwijderen

814137 Word 2002: lettertype verandert wanneer een teken typt in een IME van derden

814407 Word 2002: een false record opslaan annuleren van een document met bijgehouden wijzigingen of opmerkingen maakt in het DMS gemaakt

814482 Word 2002: wijzigingen bijhouden ballon plaatsen in de verkeerde locatie wanneer u tekst in voetnoten verwijderen

814507 Word 2002: afbeeldingen in het document op een diskette of een netwerkstation geopend wijzigen in rood X wanneer u een aangepast programma gebruikt

814673 Word 2002: rijen of kolommen ontbreken in Microsoft Excel-werkblad geplakt

815006 Word 2002: de methode Find.Execute ReplaceAll levert VBA niet weer de oorspronkelijke selectie

815621 Word 2002: aangepaste werkbalk in een sjabloon zorgt ervoor dat Word fout bij afsluiten

816476 Word 2002: lettertypen wijzigen in tekstvakken die u met AutoTekst invoegt

816478 Word 2002: meerdere kopieën van hetzelfde lijstopmaakprofiel in het taakvenster Opmaakprofielen

817000 Word 2002: Frans: handmatig dubbelzijdig is onjuist vertaald als dubbelzijdig afdrukken

818052 Word 2002: Word-pagina's per vel instelling wordt genegeerd wanneer u vanuit het dialoogobject wdDialogFilePrint afdrukt

818328 Word 2002: de tekst die is uitgelijnd rond een tabel van rechts naar links wordt weergegeven onder de tabel in een afgedrukt document

818791 Word 2002: RTF-bestanden worden traag geopend en schuiven langzaam

820734 Word 2002: opgenomen bestand met samenvoegvelden onderdrukt lege regels in Afdruk samenvoegen niet

Andere problemen die worden opgelost door Office XP SP3

Daarnaast worden ook de volgende problemen opgelost met Office XP SP3.

Nadat u beveiligingsupdate MSO3-035 hebt geïnstalleerd, Word 2002 reageert niet meer wanneer u een aangepaste VBA-code uitvoeren

Na het toepassen van de beveiligingsupdate die wordt beschreven in artikel 827653 (MSO3-035) ' MS03-035: mogelijk beveiligingslek in Microsoft Word de macro's automatisch worden uitgevoerd ' wanneer u probeert een aangepaste Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-toepassing of een dot-sjabloon met VBA-macro's, Word reageert niet meer gebruiken.De functie Bahttext voor Thai kan converteren geen getallen die groter dan 1230 zijn

U kunt niet converteren een getal dat groter is dan 1230 naar de Thaise valuta, Baht, wanneer u de functie Bahttext in een veldcode in Microsoft Office Word 2003 gebruiken.U kunt de Wizard nieuwsbrief niet uitvoeren in Word 2002

Wanneer u probeert de Wizard Nieuwsbrief uit te voeren, wordt de wizard maakt u een leeg document met stopt en het nieuwsbriefdocument niet voltooid. Dit probleem treedt op als de Word-invoegtoepassing voor Microsoft Works Suite wordt geladen in Word 2002.Als u Word 2002 afsluit wanneer een dialoogvenster voor basisverificatie van Microsoft Windows NT wordt weergegeven, Word aanhoudend vragen om een internetgebaseerde service

Wanneer u Word gebruikt, en vervolgens een internetgebaseerde functie waardoor het dialoogvenster Basisverificatie worden weergegeven en vervolgens probeert Word af te sluiten, Word wordt afgesloten maar blijft op de achtergrond uitgevoerd en aanhoudend gevraagd om de internetservice die u probeert te gebruiken.Meerdere Arabische tekens die u probeert in te voegen met behulp van ALT + numeriek toetsenblok, worden niet ingevoegd als bidirectionele tekst

Wanneer u verschillende Arabische tekens invoegen probeert met behulp van ALT + numeriek toetsenblok de Unicode-reeks voor de tekens invoeren, voeg ze als standaardtekens en niet als bidirectionele tekens.Wanneer u een pagina met Frames maakt, wordt de naam afgekapt

Als u een nieuwe framespagina maken wanneer u de eigenschappen voor het nieuwe frame bekijkt, wordt de naam van het Frame afgekapt op de eerste letter van de naam, meestal de letter 'F'.U kunt een Word 2002-document verzenden naar Microsoft PowerPoint 2002

U kunt een Word 2002-overzicht verzenden naar PowerPoint 2002 met behulp van de functie verzenden naar Microsoft PowerPoint van Word op een computer met Microsoft Windows 98. Wanneer u dit doet, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Word kan vinden of de toepassing wordt uitgevoerd.


U ontvangt het foutbericht 'het grafische filter kan dit bestand niet converteren was' wanneer u via programmering een afbeelding in Word 2002 invoegen

Wanneer u een afbeelding in Word invoegen probeert met behulp van de functie van de VBA- Application.Dialogs(wdDialogInsertPicture) , wordt het volgende runtimefoutbericht weergegeven:
Runtime-fout '5382':
Het grafische filter is kan dit bestand niet converteren. (picture_file_name.ext)


De Date-velden in Word 2002 worden onjuiste maanden en jaren weergegeven

Wanneer een datum-veld in Word de kleine letter 'b', bevat de maand drie letters en twee of vier cijfers worden weergegeven met het onjuiste jaar en de maand wordt weergegeven als willekeurige tekens.De indexvermelding wordt weergegeven als één item in de index

Als u tekst die op dezelfde pagina in verschillende secties van uw document als indexvermelding voorkomt markeert, wordt de gemarkeerde tekst vermeld als één enkele indexvermelding en wordt alleen het eerste exemplaar van de gemarkeerde tekst wordt weergegeven in de index.

De indexvermelding vindt bijvoorbeeld plaats op pagina 1 van sectie 2 en op pagina 1 van sectie 3.Geneste bladwijzers in uw RTF-document veranderen wanneer u het document opent

Als u een RTF-document met open geneste bladwijzers terwijl een htm-document met tekst in de koptekst al is geopend in Word, geneste bladwijzers in het RTF-document kunnen worden gewijzigd. Uw RTF-document bevat bijvoorbeeld geneste bladwijzers die vergelijkbaar met het volgende zijn:
We zijn bladwijzers [test]] vandaag
Als u het document opent terwijl er ook een htm-document met tekst in de koptekst is geopend, kunnen de geneste bladwijzers in het RTF-document wijzigen in het volgende voorbeeld:
[Wij zijn bladwijzers [test]] vandaag
Opmerking De bladwijzers in het Word-document weergeven op de
Menu Extra , klikt u op Opties, schakelt u het selectievakje bladwijzers op het tabblad weergave en klik vervolgens op OK.Foutbericht 'Onbekend teken' of nulresultaat wanneer een veld het teken E of de N bevat

Een numeriek veld of numeriek formulierveld in Word kan een resultaat van 0 (nul) opleveren of het volgende foutbericht als resultaat als het teken E of de N bevat:
Fout! Onbekend teken in de tekenreeks.


Microsoft Excel-werkbladen met koppelingen naar bladwijzers in Word worden niet bijgewerkt.

Wanneer u een Excel-werkblad opent, kan u gevraagd de koppelingen naar Word-documenten die zijn opgenomen in de werkmap bijwerkt. Wanneer u op de koppelingen bij te werken, worden de koppelingen niet bijgewerkt zoals verwacht.


Bovendien treedt een van de volgende symptomen wanneer u uw Excel-werkblad opent:
 • Gegevens in het Excel-werkblad dat is gekoppeld aan bladwijzers in de Word-documenten tijdens het bijwerken wordt weergegeven als nullen (000), als hekjes (#), of als #NAME.
 • Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
  Microsoft Word is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Wij zijn excuses voor het ongemak.
Word 2002 reageert niet meer wanneer u kopiëren en plakken van grote blokken tekst

Wanneer u grote blokken tekst vanuit Word en vervolgens in een ander programma plakken speciaal als RTF-tekst kopieert, reageert Word niet meer.


U ontvangt een foutbericht in Word 2002 U ontvangt het volgende foutbericht wordt weergegeven in Word 2002:
Microsoft Word is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Wij zijn excuses voor het ongemak.
Als u wilt zien welke gegevens dit foutenrapport bevat, klikt u hier.
Als u de gegevens in het foutenrapport bekijkt, ziet u een fouthandtekening die vergelijkbaar is met een van de volgende opties:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset------------------------------------------------------------------------
winword.exe 10.0.5815.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ced4
winword.exe 10.0.5522.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ced4
winword.exe 10.0.5522.0 msctf.dll 5.1.2409.22 000101ac
winword.exe 10.0.5522.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192bb
winword.exe 10.0.5522.0 msctf.dll 5.1.2409.22 10106
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ced4
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192bb
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cdcb
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ce39
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.22 000101ac
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.0 0001934c
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ce35
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.22 10106
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.22 10102
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd21
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192b7
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd25
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4e
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011fe8
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ce8e
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192b4
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001ccbc
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd86
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cde5
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000cedb
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000cee3
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2600.0 19264
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.8 0000ee95
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.22 000101c6
winword.exe 10.0.4524.0 msctf.dll 5.1.2409.22 0022604a
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ced4
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ce39
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192bb
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011fe8
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4e
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cdcb
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ce35
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000cdd2
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd25
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192b7
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2409.22 000101ac
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2409.22 10102
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4a
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ce8e
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.0 003a003a
winword.exe 10.0.4219.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 fa72c968
winword.exe 10.0.4109.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011fe8
winword.exe 10.0.4109.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192bb
winword.exe 10.0.4109.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4e
winword.exe 10.0.4109.0 msctf.dll 5.1.2600.0 0001934c
winword.exe 10.0.4109.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4a
winword.exe 10.0.4109.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ced4
winword.exe 10.0.4109.0 msctf.dll 5.1.2409.22 000101ac
winword.exe 10.0.4109.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011e2f
winword.exe 10.0.4109.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192b7
winword.exe 10.0.4109.0 msctf.dll 5.1.2409.22 10096
winword.exe 10.0.4030.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192bb
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4e
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192bb
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011fe8
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2600.0 0001934c
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4a
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ced4
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cdcb
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192b7
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd21
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2409.22 10102
winword.exe 10.0.4009.0 msctf.dll 5.1.2600.0 0000005c
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192bb
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.0 0001934c
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ced4
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cdcb
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4e
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192b7
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd21
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd25
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011fe8
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4a
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ce35
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ce32
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2409.22 10106
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.0 19313
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.0 19264
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd86
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cbff
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.2.3628.0 0000eb0d
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2409.22 000101ac
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.0 0000ffff
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.0 0001925d
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2409.8 0000ee99
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.0 80000004
winword.exe 10.0.3416.0 msctf.dll 5.1.2600.0 6c642e6c
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cdcb
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192bb
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd21
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192b7
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd25
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2600.0 0001934c
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4a
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.3579.0 12248
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2526.0 19379
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2526.0 000193d0
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2505.0 000192bf
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001ccb5
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd86
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cd0f
winword.exe 10.0.2930.0 msctf.dll 5.1.2600.0 469367
winword.exe 10.0.2627.0 msctf.dll 5.1.2600.0 0001934c
winword.exe 10.0.2627.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192bb
winword.exe 10.0.2627.0 msctf.dll 5.1.2600.1106 0000ced4
winword.exe 10.0.2627.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011f4e
winword.exe 10.0.2627.0 msctf.dll 5.1.2409.7 0001cdcb
winword.exe 10.0.2627.0 msctf.dll 5.1.2600.0 000192b7
winword.exe 10.0.2627.0 msctf.dll 5.1.2600.29 00011fe8


Ook zijn andere programmaversies, moduleversies en verschuivingen mogelijk.
Eigenschappen

Artikel-id: 836036 - Laatst bijgewerkt: 18 feb. 2017 - Revisie: 3

Feedback