De locatie van een gearchiveerd PST-bestand in Outlook instellen

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u de locatie van het archiefbestand voor persoonlijke mappen van Microsoft Outlook (PST-bestand) instelt door het Outlook-profielbestand (.PRF) te wijzigen.

Meer informatie

U kunt twee methoden gebruiken om de locatie van het PST-bestand in te stellen. In de eerste methode wordt de Microsoft Office 2003 Custom Installation Wizard (CIW) gebruikt om het PRF-bestand te maken. In de tweede methode wordt beschreven hoe u een standaard PRF-bestand kunt maken met een aangepaste instelling voor het PST-bestand.

Opmerking U kunt de volgende opties voor het PST-bestand niet instellen met behulp van een PRF-bestand. Als u de opties voor de volgende eigenschappen van het PST-bestand wilt configureren, moet u systeembeleid gebruiken:
 • Stel de functie Automatisch archiveren in op elke x dagen, waarbij x het aantal dagen is dat tussen twee archiveringsacties ligt.
 • Stel de functie Automatisch archiveren in om te vragen of uw bestanden moeten worden gearchiveerd.
 • Stel de functie Automatisch archiveren in om alleen verlopen items in e-mailmappen te verwijderen.

Methode 1: Wijzig een bestaand PRF-bestand


De CIW is onderdeel van de Microsoft Office Resource Kit 2003. In de volgende stappen wordt beschreven hoe u een Outlook-profiel kunt maken met behulp van CIW met een PST-bestand. In dit voorbeeld is de naam van het PST-bestand Archief.pst en is de locatie de map C:\Mapnaam. U kunt het pad en de bestandsnaam wijzigen in de door u gewenste locatie en bestandsnaam.

Opmerking Het pad voor het PST-bestand moet reeds aanwezig zijn, anders werkt deze methode niet.
 1. Start Microsoft Office 2003 CIW.
 2. Klik op de pagina Custom Installation Wizard op Next.
 3. Geef op de pagina Open the MSI File het gewenste Microsoft Windows Installer-pakketbestand (.MSI) op en klik op Next.
 4. Klik op Create a new MST file en op Next.
 5. Klik telkens op Next totdat u bij de pagina Outlook: Customize Default Profile komt.
 6. Klik op de pagina Outlook: Customize Default Profile op New Profile, typ een naam voor het profiel in het vak Profile name en klik op Next.
 7. Voeg de gewenste instellingen toe, zoals de naam van de Microsoft Exchange-server en de gebruikersnaam, en klik op Next.
 8. Herhaal stap 7 om de gewenste instellingen op de volgende pagina's toe te voegen totdat u bij de pagina Outlook: Remove Accounts and Export Settings komt.
 9. Klik op de pagina Outlook: Remove Accounts and Export Settings en klik op Export File Settings.
 10. Typ in het dialoogvenster Save As het pad en de bestandsnaam en klik op Save.
 11. Klik op Finish en vervolgens op Exit.
 12. Start een teksteditor, zoals Kladblok, en breng de volgende wijzigingen aan in het PRF-bestand dat u in stap 10 hebt opgeslagen:
  1. Typ onder Sectie 2 - Services in profielServiceX=Microsoft Outlook Client in de sectie [Service List].
  2. Maak een sectie [ServiceX] onder Sectie 4 – Standaardwaarden voor elke service door de volgende informatie op te geven:
   [ServiceX]
  3. Typ in de sectie [ServiceX] van stap 12b AutoArchiveFileName=c:\Mapnaam\archief.pst onder Sectie 4 – Standaardwaarden voor elke service.
  4. Typ in de sectie [Microsoft Outlook Client] AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324 onder Sectie 6 – Toewijzingen voor profieleigenschappen.
 13. Importeer het PRF-bestand met Outlook of implementeer het PRF-bestand met een van de ondersteunde installatiemethoden.

Methode 2: Maak uw eigen PRF-bestand


U kunt uw eigen PRF-bestand met standaardinstellingen maken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start een teksteditor, zoals Kladblok.
 2. Klik in het menu Bestand op Nieuw en typ of kopieer de volgende tekst:
  ; Voorbeeld-PRF-bestand voor het maken van Outlook-profielen met locatie voor PST-archief.
  ;
  ; Het volgende PRF-bestand is bijgevoegd als voorbeeld van een PRF-bestand waarmee
  ; een profiel wordt geconfigureerd met de volgende services: Microsoft Exchange Server, Outlook
  ; Adresboek en Persoonlijke mappen. Sectie 1 tot en met 5 kunnen worden gewijzigd
  ; SECTIE 6 MAG NIET WORDEN GEWIJZIGD. Hierdoor kan het profiel waarschijnlijk niet
  ; correct worden gemaakt. Wees zorgvuldig bij het bewerken en zorg ervoor dat de waarden van de eigenschappen
  ; overeenstemmen met de bijbehorende typen.

  ; Let op: sectie 2 en 3 lijken op elkaar. Sectie 2 bepaalt het soort en aantal
  ; MAPI-services, terwijl Sectie 3 het aantal accounts bepaalt. Sectie 4 en
  ; 5 lijken ook op elkaar. Sectie 4 bepaalt specifieke instellingen voor elke MAPI-service,
  ; terwijl Sectie 5 specifieke instellingen voor internetaccounts bepaalt. Tot slot: Sectie
  ; 6 geeft de mogelijke instellingen voor MAPI-services weer.
  ; Sectie 1 – Standaardinstellingen profielen.
  ; ************************************************************************

  [Algemeen]
  Custom=1
  ; -- Vereist. Geeft aan dat dit een aangepast PRF-bestand is.
  ProfileName=Microsoft Outlook
  DefaultProfile=Yes
  OverwriteProfile=Yes
  DefaultStore=Service2

  ; ************************************************************************
  ; Sectie 2 – Services in profiel.
  ; ************************************************************************
  ; De lijst met MAPI-services die aan het profiel worden toegevoegd.

  [Servicelijst]
  Service1=Microsoft Outlook Client
  Service2=Microsoft Exchange Server
  Service3=Outlook Adresboek
  Service4=Persoonlijke mappen
  ;Service5=Internet-e-mail
  ; Als u een internet-e-mailservice toevoegt, moet u ook een account in
  ; Sectie 3 toevoegen.

  ; ************************************************************************
  ; Section 3 – Lijst met internetaccounts.
  ;*******************************************************************
  ; De lijst met accounts die wordt gemaakt.

  [Internetaccountlijst]

  ; ************************************************************************
  ; Sectie 4 – Standaardwaarden voor elke service.
  ; ************************************************************************

  [Service1]
  ;Geen instellingen geconfigureerd.

  ;----Outlook Automatisch archiveren------
  DoAutoArchive=True
  AutoArchiveFileName = “c:\temp\archief.pst”


  [Service2]
  ConversionProhibited=TRUE
  HomeServer=<servernaam invoeren>
  MailboxName=%gebruikersnaam%

  [Service3]
  Ben=TRUE
  ;-- Dummy-eigenschap. Niet wijzigen of verwijderen.

  [Service4]
  PathToPersonalFolders=c:\outlook.pst
  ; De directory's in het pad van de persoonlijke mappen moeten al bestaan

  [Service5]

  ; ************************************************************************
  ; Sectie 5 – Waarden voor elke internetaccount.
  ; *******************************************************************
  ; De instellingen voor elke account die wordt gemaakt. De beschikbare
  ; accountinstellingen worden vermeld in Sectie 3 hieronder.  ; ************************************************************************
  ; Sectie 6 – Toewijzingen voor profieleigenschappen. NIET WIJZIGEN.
  ; ************************************************************************

  ; ************************************************************************
  ; Outlook-instellingen in het profiel
  [Microsoft Outlook Client]
  SectionGUID=0a0d020000000000c000000000000046

  DoAutoArchive=PT_BOOLEAN,0x0320

  AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324


  FormDirectoryPage=PT_STRING8,0x0270
  ;-- De URL van Exchange Web Services Form Dir
 3. Open het menu Bestand in Kladblok en klik op Opslaan als.
 4. Typ in het dialoogvenster Opslaan als het pad en de bestandsnaam en klik op Opslaan.
  Opmerking Sla het bestand op met de bestandsnaamextensie .PRF.
 5. Sluit Kladblok af.
 6. Importeer het PRF-bestand met Outlook of implementeer het PRF-bestand met een van de ondersteunde installatiemethoden.
Klik voor meer informatie over de implementatie van Outlook 2003 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

828377 Ondersteunde installatiemethoden voor de implementatie van Office 2003
Klik voor meer informatie over de implementatie van Microsoft Outlook 2002 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

308383 Een beheerdersinstallatiepunt maken voor de implementatie van een aangepaste versie van Office XP

Als u meer informatie wilt over het maken van een PRF-bestand met CIW, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

308300 Een PRF-bestand maken voor het configureren van MAPI-profielen tijdens een aangepaste installatie van Outlook 2002

Als u meer informatie wilt over het importeren van een PRF-bestand vanuit Outlook, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

296192 Extra opdrachtregelparameters


Eigenschappen

Artikel-id: 836755 - Laatst bijgewerkt: 12 apr. 2005 - Revisie: 1

Feedback