BUG: Is het mogelijk een onjuiste volgorde bij het sorteren van de negatieve decimale waarden in aflopende volgorde in Access


BUG #: 17424 (Contentbeheer)BUG #: 90182 (OfficeNet)

In dit artikel geldt alleen voor Microsoft Access-database (.mdb).


Gemiddeld: Vereist basic macro, codering en interoperabiliteit vaardigheden.

Symptomen


Wanneer u de records in een numeriek veld in aflopende volgorde sorteren en de eigenschap Veldlengte van het numerieke veld is ingesteld op decimaal, ziet u dat de negatieve waarden in het veld niet in de juiste volgorde zijn gesorteerd. Dit probleem treedt op in een Microsoft Access-tabel.

U kunt bijvoorbeeld sorteren een numeriek veld in aflopende volgorde, met de volgende gegevens:

20,-10, 5, -5, 10, -20

Nadat u het veld in aflopende volgorde sorteert, is het mogelijk dat de gesorteerde gegevens worden weergegeven in de volgende volgorde:

-5,-10, -20, 20, 10, 5

Tijdelijke oplossing


U kunt dit probleem omzeilen door een index op het veld maken voordat u de records in het veld sorteert. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start Access.
 2. Open de Access-database.
 3. Klik op tabellen onder objecten in het databasevenster.
 4. In het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarin het veld probleem en klik vervolgens op Ontwerpweergave.
 5. Selecteer het veld van het probleem.
 6. In de sectie Veldeigenschappen instellen de waarde van de eigenschap geïndexeerd op Ja (dubbel OK).
 7. Klik in het menu Bestand op Opslaan.
 8. Klik op Gegevensbladweergavein het menu Beeld .
 9. Selecteer het veld van het probleem.
 10. Wijs sorterenin het menu Records en klik op Aflopend sorteren.

  U ziet dat de gesorteerde gegevens in de juiste volgorde worden weergegeven.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.

Meer informatie


Stappen om het probleem te reproduceren

 1. Start Access.
 2. Open de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb .
 3. Klik op tabellen onder objecten in het databasevenster.
 4. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op tabel maken in ontwerpweergave.
 5. Maak een tabel met de naam TestTbl met twee velden met de fldID en fldNumber. Stel de eigenschappen van de velden als volgt in:

  Table: TestTbl  ----------------------------
  Field Name: fldID
  Data Type: AutoNumber  Field Name: fldNumber
  Data Type: Number
  Field Size: Decimal


  Table Properties: TestTbl
  -------------------------------
  PrimaryKey: fldID
 6. Klik in het menu Bestand op Opslaan.
 7. Typ TestTbl in het vak Tabelnaam in het dialoogvenster OpslaanAls en klik op OK.
 8. Klik op Gegevensbladweergavein het menu Beeld .
 9. Voer de volgende gegevens in het veld fldNumber :

  20,-10, 5, -5, 10, -20
 10. Selecteer het veld fldNumber .
 11. Wijs sorterenin het menu Records en klik op Aflopend sorteren.

  U ziet de gesorteerde gegevens in de verkeerde volgorde weergegeven.

Referenties


Voor meer informatie over indexen in Access 2003, klikt u op Microsoft Access Help in het menu Help , typt u over indexing velden en records in een Access-database (.mdb) in het Zoeken naar het vak in het deelvenster en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.


Voor meer informatie over indexen in Access 2002 en Access 2000, klikt u op Microsoft Access Help in het
Het menu Help , typt u indexing velden en records in een Access-database in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.


Voor meer informatie over het sorteren in Access 2003, klikt u op Microsoft Access Help in het menu Help , typt u records sorteren in het Zoeken naar het vak in het deelvenster en klik vervolgens op Zoeken om het onderwerp weer te geven.


Voor meer informatie over het sorteren in Access 2002 en Access 2000, klikt u op Microsoft Access Help in het
Menu Help , typt u records sorteren in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.