Microsoft Loopback-adapter installeren in Windows XP

BUG #: 19317 (Content Maintenance)
Zie 236869 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

De Microsoft Loopback-adapter is een hulpprogramma voor het testen van een virtuele netwerkomgeving waarbinnen netwerktoegang niet beschikbaar is. U moet de Loopback-adapter ook gebruiken als er conflicten zijn met een netwerkadapter of netwerkadapterstuurprogramma. U kunt netwerkclients, -protocollen en andere netwerkconfiguratie-items binden aan de Loopback-adapter en u kunt het netwerkadapterstuurprogramma of de netwerkadapter later installeren met behoud van de netwerkconfiguratiegegevens. De Loopback-adapter kan ook worden geïnstalleerd tijdens een installatie zonder toezicht.

Terug naar begin

Handmatige installatie
Als u de Microsoft Loopback-adapter wilt installeren in Windows XP, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Als de klassieke weergave is ingesteld, klikt u op Categorieweergave onder Configuratiescherm in het linkerdeelvenster.
 3. Dubbelklik op Printers en andere hardware en klik op Volgende.
 4. Klik onder Zie ook in het linkerdeelvenster op Hardware toevoegen en klik op Volgende.
 5. Klik op Ja, ik heb de hardware al aangesloten en klik op Volgende.
 6. Klik onder aan de lijst op Een nieuw apparaat toevoegen en klik op Volgende.
 7. Klik op De hardware installeren die ik handmatig in een lijst selecteer en klik op Volgende.
 8. Klik op Netwerkadapters en klik op Volgende.
 9. Klik in het vak Fabrikant op Microsoft.
 10. Klik op Microsoft Loopback-adapter in het vak Netwerkadapter en klik op Volgende.
 11. Klik op Voltooien.


Nadat de adapter is geïnstalleerd, kunt u de opties hiervoor handmatig instellen, net zoals bij andere adapters. Als de TCP/IP-eigenschappen zijn geconfigureerd voor gebruik van DHCP, zal de adapter uiteindelijk een autonet-adres (169.254.x.x/16) gebruiken omdat de adapter niet daadwerkelijk met een fysiek apparaat is verbonden.

Opmerking TCP/IP-eigenschappen zijn standaard geconfigureerd voor gebruik van DHCP.

Terug naar begin

Installatie zonder toezicht

Gebruik het volgende voorbeeldbestand Unattend.txt als model voor het bestand Unattend.txt dat u gebruikt om de Microsoft Loopback-adapter te installeren:
[NetAdapters]
Adapter01=Params.Adapter01

[Params.Adapter01]
InfID="*msloop"
; Microsoft Loopback Adapter
ConnectionName ="MS Loopback Adapter"

[NetProtocols]
MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP
; TCP/IP-parameters
; Parameterwaarden voor het netwerk gebruiken

[Params.MS_TCPIP]
AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01
DNS=yes
DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com
EnableLMHosts=No
; Voor de adapter specifieke TCP/IP-parameters
; Parameterwaarden voor het netwerk gebruiken

[params.TCPIP.Adapter01]
SpecificTo=Adapter01
DNSDomain=mycorp.com
DNSServerSearchOrder=192.168.5.251
WINS=no
DHCP=no
IPAddress=192.168.5.10
SubnetMask=255.255.255.0
DefaultGateway=192.168.5.254
Terug naar begin

Meer informatie

Raadpleeg het Help-bestand Preinstallation Reference voor Windows XP in de map Support\Tools\Deploy.cab op de cd-rom van Windows XP voor meer informatie.

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 839013 - Laatst bijgewerkt: 2 feb. 2007 - Revisie: 1

Feedback