De zoekfunctie in Outlook en de kennisgevingen over nieuwe e-mailberichten werken niet nadat u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerd

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Nadat u Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) toepast op uw computer, doet zich het volgende probleem voor in Microsoft Outlook:
 • Wanneer u verbinding maakt met een Microsoft Exchange Server-computer en een nieuw e-mailbericht ontvangt, krijgt u hiervan geen melding en verschijnt het e-mailbericht niet automatisch in uw Postvak IN. Wanneer u klikt op Verzenden/ontvangen of op een andere Outlook-map, en vervolgens klikt op uw map Postvak IN om het voorbeeldvenster van Outlook bij te werken, verschijnt een willekeurig nieuw e-mailbericht in het venster.
 • Outlook reageert soms niet meer wanneer u de functie Zoeken gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld klikt op Zoeken in het menu Extra, een woord typt in het vak Zoeken naar en op ENTER drukt, is het mogelijk dat Outlook niet meer reageert.

  Opmerking Dit probleem doet zich niet voor als u de functie Zoeken gebruikt in Microsoft Office Outlook 2003. De functie Zoeken van Outlook 2003 werkt op de normale manier.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat in Outlook het UDP-protocol (User Datagram Protocol) wordt gebruikt voor het ontvangen van meldingen bij nieuwe e-mailberichten en voor het uitvoeren van zoekopdrachten. Wanneer u Windows XP SP2 toepast, wordt automatisch de Windows Firewall ingeschakeld. Windows Firewall blokkeert de UDP-pakketten die in Outlook worden gebruikt voor meldingen bij nieuwe e-mailberichten en voor de functie Zoeken.

Omdat UDP een protocol zonder verbindingen is en de Outlook-client de communicatie met de server niet initieert, worden de UDP-pakketten in Windows Firewall geïnterpreteerd als ongevraagd en worden ze geblokkeerd.

Workaround

Als u de functie Melding bij nieuw e-mailbericht in UDP wilt inschakelen, moet u de configuratie van Windows Firewall wijzigen voor Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 en Microsoft Outlook 2000 zodat het programma Outlook.exe wordt toegevoegd aan de lijst met uitzonderingen.Voor Outlook 2002 en 2000 moet u ook een registersleutel maken waarmee de registersleutel wordt overschreven die wordt bijgehouden door Windows XP SP2.

Voor alle Outlook-versies


Ga als volgt te werk om het programma Outlook.exe toe te voegen aan de lijst met uitzonderingen van uw Windows Firewall:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Windows Firewall.
 3. Klik op Uitzonderingen en klik op Programma toevoegen.
 4. Selecteer het programma Outlook.exe en klik op Toevoegen.

Registergegevens voor Outlook 2002

Als u RPC-polling wilt inschakelen in Outlook 2002, moet u Microsoft Office XP Service Pack 1 toepassen.

OpmerkingAls Microsoft Office 2000 Service Pack 3 niet wordt toegepast, negeert Outlook 2000 de registersleutel ForcePolling.Maak handmatig de volgende sleutels om de registerwaarde voor ForcePolling te overschrijven die is ingesteld door Windows XP SP2. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
 4. Open het menu Bewerken, klik op Sleutel toevoegen en typ Office. De klasse is None.
 5. Klik op de sleutel Office, open het menu Bewerken, klik op Sleutel toevoegen en typ 10.0. De klasse is None.
 6. Klik op de sleutel 10.0, open het menu Bewerken, klik op Sleutel toevoegen en typ Outlook. De klasse is None.
 7. Klik op de sleutel Outlook, open het menu Bewerken, klik op Sleutel toevoegen en typ RPC. De klasse is None.
 8. Open het menu Bewerken, klik op Waarde toevoegen en typ ForcePolling. Het gegevenstype is REG_DWORD en de waarde is 0.

Registergegevens voor Outlook 2000

Als u RPC-polling wilt inschakelen in Outlook 2000, moet u Microsoft Office 2000 Service Pack 3 toepassen. Nadat u deze update hebt toegepast op het systeem, moet u het register wijzigen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
 4. Open het menu Bewerken, klik op Sleutel toevoegen en typ Office. De klasse is None.
 5. Klik op de sleutel Office, open het menu Bewerken, klik op Sleutel toevoegen en typ 9.0. De klasse is None.
 6. Klik op de sleutel 9.0, open het menu Bewerken, klik op Sleutel toevoegen en typ Outlook. De klasse is None.
 7. Klik op de sleutel Outlook, open het menu Bewerken, klik op Sleutel toevoegen en typ RPC. De klasse is None.
 8. Open het menu Bewerken, klik op Waarde toevoegen en typ ForcePolling. Het gegevenstype is REG_DWORD en de waarde is 0.
Opmerking Als Microsoft Office 2000 Service Pack 3 niet wordt toegepast, negeert Outlook 2002 de registersleutel ForcePolling.

Meer informatie

U kunt dit probleem niet omzeilen door een bepaald extern poortnummer te openen in Windows Firewall omdat het UDP-poortnummer in Outlook dynamisch wordt toegewezen aan een poortnummer tussen 1024 en 65535.

Als u de functie Zoeken gebruikt in Outlook 2003, doen zich niet de problemen voor die zijn beschreven in de sectie 'Symptomen' van dit artikel. In Outlook 2003 wordt UDP niet gebruikt voor zoekopdrachten.

Referenties

Als u meer informatie wilt over de Firewall voor Internet-verbindingen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

320855 Beschrijving van de firewall voor Internet-verbindingen van Windows XP
Eigenschappen

Artikel-id: 839226 - Laatst bijgewerkt: 12 apr. 2005 - Revisie: 1

Feedback