Problemen oplossen met het RPC-dialoogvenster Aanvraag annuleren in Outlook 2003 of Outlook 2002

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

In dit artikel worden de stappen beschreven waarmee u de hoofdoorzaak kunt bepalen van het volgende bericht:
In Outlook worden gegevens opgehaald van de Microsoft Exchange-server <servernaam>. U kunt de aanvraag annuleren of dit bericht op de Windows-taakbalk minimaliseren tot Outlook het bericht automatisch sluit.

Inleiding

In versies van Microsoft Outlook die ouder zijn dan Outlook 2002, lijkt Outlook af en toe niet meer te reageren (vast te lopen) wanneer gebruikers e-mailberichten versturen, e-mailberichten ontvangen, afspraken controleren of afspraken maken. Wanneer Outlook niet meer reageert, zien gebruikers een zandloper totdat de benodigde informatie is opgehaald. Bij de typen gegevens die Outlook in die tijd ophaalt, gaat het om informatie in de postbus van de gebruiker, informatie in de openbare mappen van de gebruiker, beschikbaarheidsinformatie en informatie uit de adreslijst (namen controleren). De server waar Outlook deze informatie opvraagt, is een Microsoft Exchange Server-computer of een GC-server. Als de servernaam als een NetBIOS-naam wordt weergegeven, worden de gegevens opgehaald van een Exchange Server-computer. Als de servernaam wordt weergegeven als een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN), worden de gegevens opgehaald van een GC-server.

Het RCP-dialoogvenster (Remote Procedure Call) Aanvraag annuleren is een voorziening die is toegevoegd in Microsoft Outlook 2002. Hiermee kunnen gebruikers controleren tot welke server Outlook toegang zoekt. Met het dialoogvenster Aanvraag annuleren kunnen gebruikers bovendien het ophalen van gegevens annuleren.

Wanneer Outlook 2002 en latere versies gegevens nodig hebben van een Exchange Server-computer, wordt een functie aangeroepen die de RPC op de server verwerkt. Deze nieuwe wrapper is de Annuleerbare RPC-wrapper. Standaard start de Annuleerbare RPC-wrapper een timer en wordt de RPC uitgegeven. Wanneer de RPC is voltooid, wordt de timer gesloten, worden de gegevens opgeschoond en wordt de wrapper beëindigd. Als de RPC echter meer dan 5 seconden nodig heeft om de gegevens te retourneren, activeert de wrapper het dialoogvenster Aanvraag annuleren. Het dialoogvenster Aanvraag annuleren wordt net zo lang op het scherm weergegeven totdat de RPC is beantwoord of tot de gebruiker op Annuleren klikt. Als door de actie die de gebruiker in Outlook uitvoert, meerdere RPC's worden gemaakt, wordt mogelijk voor elke RPC het dialoogvenster Aanvraag annuleren weergegeven.

Hoewel het dialoogvenster Aanvraag annuleren is bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren door serverinformatie te verstrekken wanneer Outlook niet meer reageert, interpreteren veel gebruikers dit bericht als een foutbericht en nemen ze contact op met de helpdesk voor informatie. Ze begrijpen niet dat het dialoogvenster Aanvraag annuleren gewoon een onderdeel is van de samenwerking tussen Outlook en Exchange. Op het snelste netwerk met de beste hardware en de beste architectuur, heeft een RPC soms meer dan 5 seconden nodig om een antwoord te krijgen. Als het dialoogvenster Aanvraag annuleren slechts sporadisch verschijnt, is uitgebreide probleemoplossing niet nodig en niet productief. Als het dialoogvenster Aanvraag annuleren echter regelmatig en langere tijd wordt weergegeven, kan er sprake zijn van een prestatieprobleem met een van de servers of een probleem met het netwerk. In dit artikel worden de stappen beschreven die u kunt nemen om te bepalen waarom het dialoogvenster Aanvraag annuleren zo vaak wordt weergegeven.

Voor aanvullende informatie over het uitschakelen van het dialoogvenster Aanvraag annuleren of het verhogen van de time-outwaarde als u regelmatig te maken hebt met een overbezet netwerk of andere verwante problemen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

293650 Werking van het dialoogvenster Aanvraag annuleren in Outlook 2002 wijzigen

Problemen oplossen met het dialoogvenster Aanvraag annuleren

U kunt dit probleem oplossen met het hulpprogramma ExPTA (Exchange Server Performance Troubleshooting Analyzer) van Microsoft. Als u dit programma wilt downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Als het dialoogvenster Aanvraag annuleren regelmatig of langere tijd wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk.

Informatie over het oplossen van problemen verzamelen

Ga als volgt te werk om informatie over het oplossen van problemen te verkrijgen:
 1. Verzamel de volgende informatie over wat de gebruiker aan het doen is wanneer het dialoogvenster Aanvraag annuleren vaak wordt weergegeven:
  • Doorzoekt de gebruiker een openbare map in een andere beheergroep terwijl er geen kopie van deze map op zijn eigen site staat?
  • Opent de gebruiker een vergadering met veel deelnemers?
  • Maakt of wijzigt de gebruiker een vergadering om beschikbaarheidsinformatie voor de deelnemers te controleren?
 2. Bekijk de Active Directory- en Exchange-architectuur van uw omgeving. Beantwoord de volgende vragen:
  • Zijn de GC-servers lokale of externe servers?
  • Loopt de verbinding met de externe site via routers en firewalls?
  • Zijn er speciale servers voor openbare mappen?
  • Waar bevinden zich de systeemmappen?
  De antwoorden op deze vragen kunnen inzicht geven in de hoofdoorzaak van het probleem.

De gebeurtenislogboeken van de Exchange Server-computer controleren

Het is mogelijk dat bepaalde gebeurtenissen opvallen in de logboeken met toepassings- en systeemgebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen wijzen op verbindingsproblemen tussen de Exchange-server en de GC-server. Als u van Exchange 5.5 bent overgestapt op Exchange 2000 of Exchange 2003, moet u nagaan of de Exchange Server-computer of de speciale server voor openbare mappen gebeurtenissen van de volgende strekking genereert: Als deze gebeurtenissen worden vermeld, is er waarschijnlijk een probleem met onbekende accounts. Deze onbekende accounts worden soms 'zombiegebruikers' genoemd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

328880 Problemen met prestaties van openbare mappen bij ACL-conversies oplossen in Exchange 2000 en Exchange 2003

Er is een hotfix beschikbaar voor het aanpassen van de manier waarop Exchange Server 2003 de verwerking uitvoert van een uitgeschakelde Active Directory-gebruikersaccount die is gekoppeld aan een Exchange Server 2003-postbus. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

903158 Er is een hotfix beschikbaar voor het aanpassen van de manier waarop Exchange Server 2003 de verwerking uitvoert van een uitgeschakelde Active Directory-gebruikersaccount die is gekoppeld aan een Exchange Server 2003-postbus

Als er veel 1016-gebeurtenissen worden vermeld in het gebeurtenissenlogboek van de toepassing op de Exchange Server-computer, wordt het probleem misschien veroorzaakt door gebruikers die agenda-items maken en bijwerken. In dit geval is het wellicht verstandig om voor testdoeleinden de functie Opties voor planning uit te schakelen. De voorziening Opties voor planning werd voor het eerst gebruikt in Outlook 2002. Met Opties voor planning worden veel meer gegevens verzameld dan in oudere versies van Outlook als het tabblad Planning is geselecteerd wanneer een gebruiker een vergadering maakt, bijwerkt of erover leest. Als het probleem van het grote aantal dialoogvensters is opgelost door deze functie uit te schakelen, moet u bepalen of het uitschakelen van deze functie een goede oplossing is voor het bedrijf. Als de functie Opties voor planning is uitgeschakeld, kan de gebruiker alleen de beschikbaarheidsinformatie van de deelnemer zien, maar geen aanvullende details.

De functie Opties voor planning uitschakelen

Ga als volgt te werk om de functie Opties voor planning uit te schakelen:
 1. Klik op Opties in het menu Extra.
 2. Open het tabblad Voorkeuren en klik op Agenda-opties.
 3. Klik in het dialoogvenster Agenda-opties op Opties voor planning.
 4. Schakel in de sectie Vergadering plannen het selectievakje Agendadetails weergeven in pop-upvenster uit.
 5. Klik driemaal op OK.
Voor meer informatie over Opties voor planning en over de gebeurtenis-id ID 1016 die op uw Exchange-server wordt weergegeven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

301328 Gebeurtenis-id 1016 wordt geregistreerd in het logboek voor toepassingen na een upgrade naar Outlook 2002

Integratie van Instant Messaging in Outlook uitschakelen

Als de navigatie tussen berichten in Outlook traag is en tot gevolg heeft dat het dialoogvenster Aanvraag annuleren wordt weergegeven, schakelt u Instant Messaging in Outlook uit. U kunt dit op een van de volgende manieren doen.
Methode 1
 1. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad Overige.
 2. Schakel onder Persoonsnamen het selectievakje Infolabel voor persoonsnamen inschakelen uit en schakel ook het selectievakje Aanwezigheidsstatus voor Messenger weergeven in het vak Van uit.
 3. Klik op OK.
Methode 2
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Beheerders kunnen deze functie ook uitzetten door de registerwaarde Enabled in de volgende registersubsleutel in te stellen op 0:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\IM
Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Ga naar de volgende registersubsleutel en klik erop:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\IM
 3. Klik in het rechterdeelvenster op Enabled.
 4. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 5. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 6. Sluit de Register-editor af.
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

290025 Vertraging bij het openen van berichten in Outlook 2002 als Instant Messaging is ingeschakeld

Problemen met Outlook-profielen oplossen

Bepaal of dit probleem alleen optreedt bij een nieuw e-mailprofiel.

Voor meer informatie over de manier waarop u kunt nagaan of dit probleem alleen optreedt bij een nieuw Outlook-profiel, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

287072 Een nieuw e-mailprofiel maken voor Outlook 2002
829918 Een nieuw e-mailprofiel maken in Outlook 2003

Invoegtoepassingen van derden in Outlook uitschakelen

Ga als volgt te werk als uw profiel invoegtoepassingen van derden bevat, zoals antivirussoftware, BlackBerry-software of faxsoftware:
 1. Open het menu Extra van Outlook en klik op Opties.
 2. Open het tabblad Overige en klik op de knop Geavanceerde opties.
 3. Klik op de knop Beheer van invoegtoepassingen.
 4. Schakel de selectievakjes uit voor alle invoegtoepassingen van derden die zijn geselecteerd.
 5. Klik driemaal op OK.
 6. Start Outlook opnieuw.
Als u vermoedt dat het probleem mede wordt veroorzaakt door BlackBerry, klikt u voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

216076 Het opvragen van informatie uit het informatiearchief verloopt traag in Exchange

Prestatieproblemen oplossen

Als u problemen met de prestaties wilt oplossen, verzamelt u gegevens via de prestatiemeter. RPC-latentie komt veelvuldig voor wanneer er prestatieproblemen zijn op een Exchange Server-computer of een globale-catalogusserver.

Als in het RPC-dialoogvenster naar een Exchange Server (NetBIOS-naam) wordt verwezen, configureert u Prestatiemeter om de volgende tellers in real-time te bewaken:

Fysieke schijf (Alle exemplaren)
- Gemiddelde leestijd schijf
- Gemiddelde schrijftijd schijf
- Huidige wachtrijlengte voor schijf

MSExchangeIS
- Gemiddelde RPC-wachttijd
- RPC-aanvragen
- RPC-bewerkingen/sec

Processor
- Percentage processortijd

Database (Informatiearchiefexemplaar)
- Vertragingen van logboekrecord/sec

Opmerking U kunt Prestatiemeter het best uitvoeren vanaf een extern werkstation met veel vrije schijfruimte.

Doorgaans is het verstandig als de teller RPC-aanvragen een lagere waarde heeft dan 10. Als deze hoger is dan 25, wijst dit op een knelpunt met systeembronnen. Er kunnen maar 100 aanvragen tegelijk worden afgehandeld. Als het aantal RPC-aanvragen 100 bereikt, krijgt de client te maken met geweigerde verbindingen.

De teller Gemiddelde RPC-wachttijd geeft de gemiddelde tijd weer die de server nodig heeft om clientaanvragen te beantwoorden. De waarde van de teller is bij standaardbewerkingen lager dan 20 milliseconden. Als de waarde voortdurend hoger is dan 20 milliseconden, betekent dit dat het informatiearchief er lang over doet om gebruikersaanvragen te verwerken. Doorgaans is er een knelpunt met de schijf als het informatiearchief er lang over doet.

De aanbevolen waarden voor de tellers Gemiddelde leestijd schijf en Gemiddelde schrijftijd schijf zijn:
 • Goed < 20 msec
 • Redelijk < 30 msec
 • Slecht < 40 msec
 • Cache/Exec < 1 msec
 • Cache/Goed < 2 msec
 • Cache/Redelijk < 4 msec
Als de tellers een waarde hebben die hoger is dan 0,050 seconden (50 msec), is er waarschijnlijk een knelpunt met de schijf.

Opmerking Korte pieken die hoger zijn dan 0,050 zijn niet ongebruikelijk, maar als u 30 tot 60 seconden lang tellers ziet die hoger zijn dan 0,050, is er waarschijnlijk een probleem.

Als u wilt nagaan of er een probleem is met de huidige wachtrijlengte van de schijf, controleert u hoe dikwijls de waarde tot nul daalt. Als de lengte van de wachtrij regelmatig daalt tot nul, bijvoorbeeld viermaal per minuut, wordt de wachtrij gewist en hebt u waarschijnlijk geen knelpunt met de schijf.

Het is verstandig als de teller Vertragingen van logboekrecord/sec op nul blijft staan. Als op een Exchange 2000 Server-computer een groot aantal vertragingen van logboekrecords voorkomt, wijzigt u de waarde van de eigenschap msExchESEParamLogBuffers. Klik voor meer informatie over het wijzigen van de waarde van de eigenschap msExchESEParamLogBuffers op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

328466 Door een te lage instelling van de ESE-logboekbuffers reageert de Microsoft Exchange Information Store-service niet meer
Als in het dialoogvenster Aanvraag annuleren wordt verwezen naar een GC-server met een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN), configureert u Prestatiemeter zo dat de teller Percentage processortijd op de GC-server wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze niet te hoog wordt. De waarde > 90 gedurende een langere periode, is te hoog. Als de teller Percentage processortijd te hoog is, is de GC-server overbelast. Klik voor meer informatie over het gebruik van Prestatiemonitor op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

811237 Prestatiegegevens van een externe Windows 2000-computer vastleggen met Systeemmonitor

Netwerkproblemen oplossen

Gebruik Netwerkcontrole of een andere protocolsnuffelaar om na te gaan of er netwerkproblemen zijn.

Een bespreking van hoe u een protocolsnuffelaar configureert en gebruikt, valt buiten het bereik van dit artikel. Als u echter vertrouwd bent met het gebruik van een dergelijk hulpprogramma, is het verstandig het probleem te reproduceren terwijl u het verkeer op de client en de server tegelijk bewaakt. Let tijdens het analyseren van de gegevens op hertransmissies. Een hertransmissie treedt op wanneer de client of de server hetzelfde pakket met informatie opnieuw moet verzenden, doorgaans omdat de pakketten tussen de client en de server worden afgewezen. Wanneer u netwerkopnamen analyseert, moet u dus bepalen of de clientaanvraag daadwerkelijk bij de server aankomt of dat de server wel antwoordt, maar het antwoord verloren gaat voordat de client het ontvangt.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Eigenschappen

Artikel-id: 839862 - Laatst bijgewerkt: 24 jul. 2006 - Revisie: 1

Feedback