Het offlineadresboek in Outlook 2003 en Outlook 2007 beheren

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Microsoft Office Outlook 2007 en Microsoft Office Outlook 2003 bevatten een groot aantal nieuwe functies en verbeteringen met betrekking tot het offlineadresboek. In Outlook wordt standaard de cachemodus gebruikt. Aangezien in deze modus een offlineadresboek wordt gegenereerd, is het belangrijk dat u weet hoe u dit adresboek zo kunt configureren dat het efficiënt werkt in uw Microsoft Exchange-organisatie.

Om het u gemakkelijk te maken de gewenste informatie te vinden, is dit artikel opgedeeld in categorieën, die als vragen en antwoorden worden gepresenteerd.

Meer informatie

Algemene informatie

V1: Wat is cachemodus?

A1:
De cachemodus is de nieuwe standaardconfiguratie voor Outlook. Deze modus is vergelijkbaar met offline werken in eerdere versies van Outlook. Wanneer u in cachemodus werkt, wordt uw Exchange-postvak gesynchroniseerd met een lokaal bestand (een OST-bestand) en wordt de offline-adreslijst van uw Exchange-computer gesynchroniseerd met een verzameling bestanden (OAB-bestanden) op de clientcomputer. Outlook gebruikt het OST-bestand en de OAB-bestanden op uw vaste schijf in plaats van rechtstreeks te communiceren met uw server(s). Daardoor is er veel minder netwerkcommunicatie tussen Outlook en Exchange.

V2: Waarom wordt in cachemodus een offlineadresboek gegenereerd?

A2:
Het offlineadresboek bevat een set met alle eigenschappen van een gebruiker (zoals de e-mailadressen en namen) die nodig zijn voor Outlook. Met een offlineadresboek hoeft niet telkens contact te worden gezocht met de algemene catalogus om namen om te zetten. Evenmin hoeven er informatiebestanden over personen te worden geopend. Deze informatie is eenvoudig te vinden in het lokale offlineadresboek.

V3: Werkt het offlineadresboek op dezelfde manier als de algemene adreslijst?

A3:
Het offlineadresboek is een momentopname van de Active Directory-informatie die beschikbaar is in de algemene adreslijst. Sommige gegevens zijn daardoor wel in de algemene adreslijst beschikbaar, maar niet in het offlineadresboek. Het offlineadresboek bevat niet de volgende items die wel in de algemene adreslijst voorkomen:
 • Aangepaste eigenschappen in Active Directory die een beheerder heeft toegevoegd (bijvoorbeeld het werknemers-id van medewerkers)
 • Hiërarchische informatie over de organisatie
 • Informatie over groepslidmaatschap
Outlook moet voor deze informatie toegang tot de server kunnen krijgen. Als cachemodus is ingeschakeld en u online werkt (als de verbindingsstatus 'Verbonden' is), worden in Outlook zowel het offlineadresboek als de algemene adreslijst voor de complete gebruikersgegevens gebruikt. Als u in cachemodus werkt en de verbindingsstatus 'Verbinding verbroken' of 'Offline' is, kunt u alleen de informatie zien die beschikbaar is in het offlineadresboek.

V4: Wat zijn de nieuwe functies voor het offlineadresboek in Microsoft Exchange Server 2003?

A4:
In Exchange 2003 wordt een Unicode-offlineadresboek ondersteund. De Unicode-versie is ook bekend als versie 3a. In Exchange 2003 worden ook eerdere ANSI-versies van het offlineadresboek ondersteund voor Outlook-clients met eerdere versies. De ANSI-versie is ook bekend als versie 2. Exchange 2003-computers beschikken bovendien over een filtermechanisme waarmee wordt gecontroleerd of alleen die certificaten in het offlineadresboek aanwezig zijn die in Outlook worden gebruikt voor PKI (Public Key Infrastructure). Dit mechanisme zorgt ervoor dat het offlineadresboek op servers met Exchange 2003 veel kleiner is dan het offlineadresboek op servers met een eerdere versie van Exchange. Dit geldt voor zowel de Unicode-versie als de ANSI-versie.

Downloaden en bijwerken

V5: Hoe vaak wordt het offlineadresboek bijgewerkt op de Outlook-client?

A5:
Als Outlook in cachemodus continu is ingeschakeld, wordt het offlineadresboek elk etmaal automatisch bijgewerkt op de client. Deze periode van 24 uur wordt gemeten vanaf het moment dat het offlineadresboek voor het laatst met succes is gedownload. Als u het offlineadresboek bijvoorbeeld vandaag om 09.00 uur hebt gedownload, wordt het downloaden van het offlineadresboek de volgende dag om ongeveer 09.00 uur gestart. Verschillende mensen krijgen dus op verschillende willekeurige tijdstippen hun update.

Opmerking Standaard wordt op de Exchange-computer elke morgen om 04:00 uur een offlineadresboek gegenereerd. Wijzigingen in Active Directory worden naar de clientcomputer gestuurd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • De wijziging moet worden opgenomen door de Exchange-computer waarmee de bestanden voor het offlineadresboek worden gegenereerd. Dit kan enkele uren duren en in het ergste geval zelfs 24 uur. Dit is de variabele 'x'.
 • Op de Outlook-clients moet het offlineadresboek elke 24 uur worden gedownload. Deze update kan enkele uren duren en in het ergste geval zelfs 24 uur. Dit is de variabele 'y'.
De update bereikt de clientmachines x+y uur later, en de langste vertraging is 48 uur. Het komt zeer zelden voor dat een client de complete 48 uur vertraging oploopt.

V6: Hoe weet ik wanneer het offlineadresboek weer wordt gedownload?

A6:
Tenzij u toevallig hebt gezien wanneer het offlineadresboek voor het laatst is gedownload, weet u niet wanneer het offlineadresboek weer wordt gedownload. Hiervan wordt in de gebruikersinterface van Outlook geen enkele indicatie gegeven. Als u het offlineadresboek handmatig wilt downloaden (ervan uitgaande dat er een beschikbaar is op de Exchange-computer), gebruikt u een van de volgende methoden:
 • Wijs in het menu Extra naar Verzenden/ontvangen en klik op Adresboek downloaden.
 • Sluit Outlook af en start het programma opnieuw. Nadat Outlook opnieuw is gestart, wordt het offlineadresboek na één tot vijf minuten gedownload.

  Opmerking De reeks-id van het adresboek dat het laatst is gedownload, wordt vergeleken met de reeks-id van het volledige/differentiële OAB-bestand op de Exchange-server. Als een reeks-id hoog is ten opzichte van de reeks-id van het gedownloade adresboek, wordt het downloaden gestart.
V7: Hoe vaak worden op de Exchange-computer offlineadresboekbestanden gegenereerd?

A7:
Standaard worden de offlineadresboekbestanden elke ochtend om 05.00 uur op de Exchange-computer gegenereerd.

V8: Hoe wordt het offlineadresboek op de server en de client bijgewerkt?

A8
: Elke dag wordt op de Exchange-computer een compleet offlineadresboek gegenereerd en een differentieel bestand van de vorige dag. Op de Exchange-computer worden voor de huidige dag het differentiële bestand en het complete bestand opgeslagen en voor de voorgaande dagen alleen de differentiële bestanden.

In de volgende tabel ziet u een overzicht van het proces dat in Exchange en Outlook wordt gebruikt om vast te stellen welke offlineadresboekbestanden naar de client moeten worden gedownload.
ExchangeOutlook
DagVolgnummer volledig offlineadresboekVolgnummer differentieel bestandActie op de clientResulterend offlineadresboek op de client
00Geen differentieel bestand.Geen.Geen.
111Geen.Geen.
222Outlook is gestart.Offlineadresboek gedownload met volgnummer 2.
333Geen.Geen.
444Outlook is gestart.Download differentieel bestand met volgnummer 3 en volgnummer 4 (of volgnummer 4 van het offlineadresboek als de volgnummers 3 en 4 van het differentiële bestand groter zijn dan een achtste deel van een volledig offlineadresboek met volgnummer 4).
V9: Wat is een normale grootte voor een offlineadresboek?

A9:
Offlineadresboeken kunnen 3 MB tot 700 MB (niet gecomprimeerd) zijn. De volgende factoren kunnen van invloed zijn op de grootte van het offlineadresboek:
 • Het gebruik van certificaten in een bedrijf. Hoe meer PKI-certificaten er worden gebruikt, hoe groter het offlineadresboek is. PKI-certificaten variëren in grootte van 1 tot 3 KB en leveren de grootste bijdrage aan de grootte van het offlineadresboek.
 • Het aantal gebruikers in Active Directory.
 • Het aantal distributiegroepen in Active Directory.
 • De informatie die een bedrijf aan Active Directory toevoegt voor elke gebruiker en elke distributiegroep. Sommige organisaties vullen adreseigenschappen voor elke gebruiker in, andere niet.
V10: Mag ik de offlineadresboekbestanden op de Exchange-computer vaker bijwerken?

A10:
Het is niet raadzaam om vaker te updaten omdat dit de prestaties van de client en server negatief kan beïnvloeden. Als u de offlineadresboekbestanden op de Exchange-computer vaker genereert, kan dit prestatieproblemen op de server veroorzaken. U kunt deze prestatieproblemen aan de volgende factoren zien:
 • Het offlineadresboek moet vaker worden gegenereerd. Dit kan uren duren, afhankelijk van de grootte van Active Directory.
 • Voor elke update moet een kopie van het offlineadresboek worden gemaakt op de lokale computer en moeten de incrementele wijzigingen worden toegepast die van de server worden opgehaald. Als het offlineadresboek op de lokale computer 150 MB groot is, moet bij elke update een kopie van even zoveel gegevens worden gemaakt.
 • Outlook beschikt over een mechanisme waarmee het bijwerken van het offlineadresboek wordt vertraagd als er gebruikers actief zijn. De update kan, afhankelijk van de grootte van het offlineadresboek, één tot acht uur duren als er constant gebruikers actief zijn.
Als u vaker wilt bijwerken, moet u ervoor zorgen dat het offlineadresboek redelijk klein is. Een redelijke grootte varieert van 1 tot 25 MB (niet-gecomprimeerd).

Ga als volgt te werk om het genereren van deze bestanden op de server aan te passen:
 1. Vouw in Exchange System Manager (ESM) de container Geadresseerden uit.
 2. Klik op Off line adreslijsten.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de offlineadreslijst die u voor uw postvak hebt opgegeven en klik op Eigenschappen.
 4. Klik op Aanpassen.
 5. Geef op hoe vaak de offlineadresboekbestanden op de server moeten worden gegenereerd.
Als u de frequentie voor het genereren van de offlineadresboekbestanden op de Exchange-computer hebt verhoogd, kunt u ook de frequentie van de downloads voor het offlineadresboek op de client verhogen. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Open het menu Extra, wijs naar Verzenden/ontvangen, wijs naar Instellingen voor Verzenden/ontvangen en klik op Groepen voor verzenden/ontvangen definiëren.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Typ een naam voor de aangepaste groep.
 4. Klik op uw Exchange-account en schakel het selectievakje De geselecteerde account opnemen in deze groep in.
 5. Schakel onder Selecteer de gewenste opties voor de geselecteerde account alleen het selectievakje Off line adresboek downloaden in en klik op OK.
 6. Klik in het dialoogvenster Groepen voor verzenden/ontvangen op de nieuwe groep.
 7. Schakel onder Instelling voor groep Groepsnaam alleen het selectievakje Automatisch verzenden/ontvangen elke in en geef het aantal minuten op.
 8. Schakel onder Als Outlook offline is alle selectievakjes uit.
 9. Klik op Sluiten.
In deze aangepaste groep voor verzenden/ontvangen wordt gevraagd om het downloaden van een offlineadresboek van de server op basis van het aantal door u opgegeven minuten.

V11: Kan ik een offlineadresboek softwarematig downloaden via het Outlook-objectmodel?

A11:
Nee. Het downloaden van het offlineadresboek gebeurt niet via het Outlook-objectmodel.

V12: Ik heb een nieuwe gebruiker aan Active Directory toegevoegd, maar deze is niet te zien in Outlook.

A12:
Het offlineadresboek is niet bijgewerkt. Er moeten twee gebeurtenissen plaatsvinden voordat de wijzigingen in Outlook te zien zijn:
 • Het offlineadresboek moet worden gegenereerd op de server en de wijzigingen moeten in de differentiële bestanden aanwezig zijn.
 • De Outlook-client moet de wijzigingen van de server downloaden.
Als u zeker weet dat de eerste gebeurtenis heeft plaatsgevonden, kunt u het offlineadresboek handmatig downloaden. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Wijs in het menu Extra naar Verzenden/ontvangen en klik op Adresboek downloaden.
 2. Controleer of in het dialoogvenster Off line adresboek het selectievakje Wijzigingen na laatste keer verzenden/ontvangen downloaden is ingeschakeld.
 3. Klik op OK.
Als u het offlineadresboek vaak wijzigt, kunt u de manier wijzigen waarop Outlook-computers in het netwerk toegang krijgen tot het adresboek. U kunt het downloaden van het offlineadresboek uitschakelen en instellen dat op de Outlook-computers de online algemene adreslijst moet worden gebruikt als de Exchange-modus met cache actief is.

Hiertoe voegt u de volgende registerwaarde toe aan de computers, op basis van de versie van Outlook die u gebruikt.

Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Parameter: DownloadOAB
Type: REG_DWORD
Waarde: 0

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Parameter: DownloadOAB
Type: REG_DWORD
Waarde: 0

Door de waarde 0 (nul) te gebruiken, wordt het offlineadresboek niet automatisch gedownload naar Outlook en moet contact worden gezocht met de online algemene adreslijst. Als u meer informatie wilt over de waarden voor de registerparameter DownloadOAB, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

823580 Instellen hoe het offlineadresboek wordt gedownload wanneer u de Exchange-modus met cache gebruikt in Outlook
Vanaf dit artikel geldt het volgende: als OAB-bestanden (Offline Address Book) eerder zijn gedownload en gekoppeld aan een MAPI-profiel voor Outlook, heeft deze instelling niet het gewenste effect. Als u deze instelling wilt gebruiken, moet u de registerwaarde instellingen, alle eventuele OAB-bestanden van de lokale computer verwijderen en daarna synchroniseren.

V13: Wat is het effect van het downloaden van het offlineadresboek op het netwerk? Wordt het netwerk overspoeld door de downloads van het offlineadresboek?

A13:
Wanneer een profiel met cachemodus voor het eerst wordt gestart, wordt het volledige offlineadresboek van de server naar Outlook gedownload. Dit kan effect hebben op het netwerk, vooral als er meerdere clients tegelijk worden gestart.

Andere gevallen waarbij op Outlook-clients het volledige offlineadresboek moet worden gedownload, komen aan de orde bij vraag 14. Het downloaden van differentiële bestanden kost het netwerk niet zoveel als op de clients elke dag deze differentiële bestanden worden gedownload.

Outlook heeft de volgende mechanismen die helpen voorkomen dat het netwerk overspoeld raakt door te veel downloads van het offlineadresboek:
 • In de standaardconfiguratie wordt slechts eenmaal per 13 uur geprobeerd het offlineadresboek volledig te downloaden. Elke poging telt mee waarbij Outlook een reactie van de server krijgt en ten minste het downloaden van het offlineadresboek kan worden gestart.
 • In de standaardconfiguratie wordt het aantal pogingen voor het bijwerken van differentiële bestanden niet beperkt in Outlook. Als het bijwerken van een differentieel bestand mislukt, probeert Outlook het na een uur nog een keer.
Verder wordt in Outlook geen volledige of incrementele download van het offlineadresboek uitgevoerd als op de client alleen berichtkoppen mogen worden gedownload. In de standaardconfiguratie schakelt Outlook automatisch over op het downloaden van alleen berichtkoppen als het een “trage” verbinding detecteert, zoals een 56-KB verbinding. Als u handmatig wilt overschakelen op het downloaden van alleen berichtkoppen, wijst u Exchange-modus met cache aan in het menu Bestand en klikt u op Alleen berichtkoppen downloaden.

Opmerking De configuratie met alleen het downloaden van berichtkoppen werkt alleen in Exchange 2003. Microsoft Exchange 2000 Server en Microsoft Exchange Server versie 5.5 ondersteunen deze modus niet.
V14: Onder welke omstandigheden wordt het offlineadresboek volledig gedownload in Outlook?

A14:
Als Outlook in cachemodus wordt uitgevoerd, wordt het offlineadresboek volledig gedownload als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Er is geen offlineadresboek aanwezig op de clientcomputer. Deze voorwaarde doet zich voor als Outlook geen eerste complete synchronisatie heeft uitgevoerd.
 • De totale grootte van de differentiële bestanden is groter dan een achtste deel van het volledige offlineadresboek. In dat geval wordt het volledige offlineadresboek gedownload voor betere prestaties. Deze voorwaarde kan van toepassing zijn als er veel Active Directory-objecten zijn waarvan een kenmerk is gewijzigd dat zich in het offlineadresboek bevindt. Telefoonnummers krijgen bijvoorbeeld een nieuw netnummer, er worden afdelingen toegevoegd aan alle gebruikers in Active Directory en er worden nieuwe adrestypen toegevoegd.

  Ga als volgt te werk om de eenachtste-regel te wijzigen:

  Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
  1. Klik op Start op de clientcomputer met Outlook, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
  3. Als de vermelding OAB Dif Divisor niet in het rechterdeelvenster aanwezig is, moet u deze maken. Ga hiertoe als volgt te werk:
   1. Klik in het linkerdeelvenster met de rechtermuisknop op de subsleutel Exchange Provider, wijs naar Nieuw en klik op DWORD-waarde.
   2. Typ OAB Dif Divisor en druk op Enter.
  4. Dubbelklik op OAB Dif Divisor.
  5. In het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken typt u 4 in het vak Waarde en klikt u op OK.

   Met deze instelling (4) kunnen differentiële bestanden van het offlineadresboek worden gedownload die een kwart zo groot zijn als het volledige offlineadresboek.

   Opmerking Als de registerwaarde OAB Dif Divisor op 0 (nul) is ingesteld, gebruikt Outlook 16 zodat delen door 0 niet wordt gedaan.
  6. Sluit de Register-editor af.
 • De PDN-naamtabel (Parent Distinguished Name) wordt gewijzigd. Als dit zich voordoet, zullen alle Outlook-clients een volledige download proberen uit te voeren. De wijziging kan hebben plaatsgevonden bij het maken van een nieuwe PDN of bij het verwijderen van een PDN.

  Een PDN (Parent Distinguished Name) is dat deel van een DN-naam (Distinguished Name) in een eerdere Exchange-indeling dat niet de uiteindelijke RDN (Relative Distinguished Name) bevat. Voorbeeld: /o=org/ou=site/cn=Geadresseerden/cn=bob heeft de PDN o=org/ou=site/cn=Geadresseerden.

  De PDN-tabel is de verzameling van alle PDN-namen in Active Directory. Deze zijn afkomstig van het kenmerk legacyExchangeDN en proxyAddresses en beginnen met de volgende prefix:
  x500:
  X500-adressen worden alleen opgenomen als deze beginnen met /o=orgnaam, waarbij orgnaam de werkelijke naam is van de lokale Exchange-organisatie. Dit betekent dat x500-adressen voor gebruikers die van een andere organisatie zijn overgestapt, niet worden opgenomen.
 • Er ontbreekt een differentieel bestand op de server. Zonder dit bestand kan Outlook geen update uitvoeren naar de huidige versie. Mogelijke oorzaken van dit probleem zijn:
  • U hebt Outlook meer dan 30 dagen niet gestart (om u aan te melden bij uw Exchange-postvak). Het serverbeleid kent een limiet van 30 dagen voor differentiële bestanden.
  • Er heeft zich een fout voorgedaan op de server, waardoor gedurende een dag geen differentieel bestand is gegenereerd.
  • De server is opnieuw ingesteld of deze is vastgelopen voordat de differentiële bestanden konden worden geplaatst, maar het volledige offlineadresboek is wel in de openbare map geplaatst.
 • De versie van de server komt niet overeen met de versie van de client. Er is een recentere versie van het offlineadresboek aanwezig op de server. Versie 3a (Unicode-offlineadresboek) is nu bijvoorbeeld beschikbaar en u hebt eerder een offlineadresboek van versie 2 gedownload.
 • De wijzigingen zijn niet in het offlineadresboek ingevoerd. Differentiële bestanden op de server zijn bijvoorbeeld beschadigd. Beschadiging doet zich voor als de server tijdens het maken van differentiële bestanden vastloopt of uitvalt.
 • De legacyDN-tabel is gewijzigd. Er is bijvoorbeeld een nieuwe legacyDN-tabel toegevoegd of een bestaande legacyDN-tabel is uit Active Directory verwijderd.
 • Een of meer bestanden van het offlineadresboek zijn niet aanwezig op de clientcomputer. Een gebruiker heeft bijvoorbeeld per ongeluk een van de OAB-bestanden van zijn of haar computer verwijderd.
 • Een eerdere volledige download is mislukt en Outlook moet van voren af aan beginnen.
 • U hebt het offlineadresboek handmatig gedownload.
Opmerking Er wordt geen volledige download uitgevoerd als er onvoldoende schijfruimte is op de clientcomputer. Dit helpt het netwerk vrijwaren van een overmatig aantal downloads.

V15: Worden de gegevens tijdens het downloaden van het offlineadresboek gecomprimeerd?

A15:
Om bandbreedte te sparen, wordt het offlineadresboek tijdens het downloaden tot minder dan eenderde van de oorspronkelijke omvang teruggebracht. U kunt de grootte van het offlineadresboek van uw organisatie controleren door naar de opslaglocatie in de openbare map van het Exchange-systeem te gaan. U kunt alle offlineadresboekbestanden zien met behulp van Outlook Web Access met een URL die er ongeveer als volgt uitziet:
http://Exchange_computernaam/public/ non_ipm_subtree/offline%20address%book
Het volledige offlineadresboek is naar schatting 1 MB per 1000 gebruikers groot. Als er gebruikerscertificaten aanwezig zijn in het offlineadresboek, kunt u hieraan ongeveer 1 kB per certificaat aan toevoegen.

V16: De status 'Updating Address Book' wordt lange tijd weergegeven in Outlook. Hoe komt dat?

A16:
Outlook bevat een functie waarmee het bijwerken van het adresboek wordt vertraagd als u in Outlook werkt. Dit kan er de oorzaak van zijn dat de status “Updating Address Book” gedurende lange tijd zichtbaar is. Outlook laat u eerst de andere activiteiten afmaken voordat het programma verder gaat met het bijwerken van het adresboek.

V17: Mijn computer vertraagt als in Outlook de status 'Updating Address Book' wordt weergegeven. Hoe komt dat?

A17:
Bij computers met een trage vaste schijf, zoals bij sommige oudere laptops het geval is, kan het bijwerken van het adresboek de computer vertragen als de schijf gefragmenteerd is. U kunt het downloaden van het offlineadresboek versnellen door de schijf te defragmenteren. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

314848 Schijfstationvolumes defragmenteren in Windows XP
V18: Hebben de instellingen voor verzenden/ontvangen invloed op het automatisch downloaden van het offlineadresboek, hetgeen elke 24 uur plaatsvindt?

A18:
De instelling van het selectievakje Off line adresboek downloaden in het dialoogvenster Instellingen voor verzenden/ontvangen – 'Groepnaam' heeft geen invloed op het downloadproces dat elke 24 uur plaatsvindt. In Outlook in cachemodus wordt het offlineadresboek elke 24 uur gedownload, ongeacht of deze optie is ingeschakeld.

Opmerking Voer de volgende stappen uit om deze optie te zoeken:
 1. Open het menu Extra, wijs naar Verzenden/ontvangen, wijs naar Instellingen voor Verzenden/ontvangen en klik op Groepen voor verzenden/ontvangen definiëren.
 2. Klik op uw accountgroep en op Bewerken.
Wanneer u het selectievakje Off line adresboek downloaden inschakelt en op Instellingen adresboek klikt, wordt het dialoogvenster Off line adresboek weergegeven. In dit dialoogvenster kunt u Minimale gegevens of Alle gegevens opgeven. Deze instellingen zijn van invloed op het downloaden van het offlineadresboek. Als u bijvoorbeeld Geen details inschakelt, wordt automatisch tijdens het downloaden van een offlineadresboek een versie zonder details gedownload.

V19: Hoe kan ik zien of op mijn client een volledige versie van het offlineadresboek wordt gedownload?

A19:
Als u in Outlook een dialoogvenster wilt laten weergeven waarin u wordt gevraagd of het offlineadresboek moet worden gedownload, gaat u als volgt te werk.

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start op de clientcomputer met Outlook, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
 3. Als de vermelding Allow Full OAB Prompt niet aanwezig is in de kolom Naam in het rechterdeelvenster, maakt u alsnog deze vermelding. Ga hiertoe als volgt te werk:
  1. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
  2. Typ Allow Full OAB Prompt en druk op Enter.
 4. Klik met de rechtermuisknop op Allow Full OAB Prompt en klik op Wijzigen.
 5. Typ 1 en klik op OK.

  Stel deze waarde in op 1 als u de vraag wilt weergeven. Stel deze waarde in op 0 als u de vraag niet wilt weergeven.
Wanneer het downloaden van het offlineadresboek wordt gestart, wordt u gevraagd op te geven of het volledige adresboek moet worden gedownload. Als u op Nee klikt, wordt u na een uur dezelfde vraag gesteld.

V20: Worden ANSI-offlineadresboekbestanden verwijderd als er een Unicode-offlineadresboek wordt gedownload?

A20:
Wanneer in een Outlook-profiel wordt overgeschakeld van de ANSI-modus naar Unicode, worden de oude ANSI-offlineadresboekbestanden verwijderd. Alleen de offlineadresboekbestanden van het huidige profiel worden echter verwijderd. Als u een nieuw Unicode-profiel maakt, zijn er toch nog enkele oude ANSI-bestanden te zien als deze aan een ander Outlook-profiel zijn gekoppeld.

Namen oplossen

V21: Hoe kan ik aangeven dat ik in het offlineadresboek exacte aliasovereenkomsten wil?

A21:
Wanneer u Outlook in cachemodus gebruikt, wordt met een registerinstelling bepaald hoe namen worden gezocht in het offlineadresboek. Standaard worden fragmenten van namen gezocht bij alle naamvelden, niet alleen bij de e-mail-aliassen. De volgende tabel bevat voorbeelden van de manier waarop namen worden omgezet in Outlook in de modus met cache:
VoornaamAchternaamAlias
BobBrouwerbobb
BobbyJansenbjansen
Als u bobb typt in een Adresveld, wordt 'bobb' in cachemodus in beide mogelijkheden omgezet.

U kunt aangeven dat u een exacte overeenkomst zoekt voor een e-mail-alias door een gelijkteken te typen voor de tekst van de alias. Als u bijvoorbeeld =bobb typt, wordt 'bobb' omgezet in Bob Brouwer.

Als u Outlook in cachemodus gebruikt, kunt u exacte overeenkomsten voor aliassen zoeken zonder het gelijkteken te gebruiken. Om deze functie te gebruiken, gaat u als volgt te werk.

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ OAB Exact Alias Match en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op OAB Exact Alias Match en klik op Wijzigen.
 6. Typ 1 en klik op OK.

  Als u deze waarde op 1 zet, wordt naar een exacte overeenkomst gezocht.
V22: De eigenschap Mijn naam in Active Directory staat op 'Achternaam, Voornaam', maar ik kan Voornaam niet omzetten. Hoe komt dat?

A22:
In het offlineadresboek worden naamindexen alleen ondersteund voor de volgende eigenschappen:
 • Achternaam
 • Naam
 • Alias
 • OfficeLocation
 • Primary SMTP Address
 • Primary X500 Address
Active Directory is echter wel te configureren. De systeembeheerder kan de server instellen op het omzetten van namen op grond van elke gewenste set eigenschappen. De beperkte indexen in het offlineadresboek werken goed voor organisaties waarvoor de namen in Active Directory zijn ingesteld als “Voornaam Achternaam.” Aan het volgende voorbeeld kunt u zien waarom het omzetten van namen goed werkt in deze configuratie:
 • Achternaam: Pica
 • Naam: Guido Pica
 • Alias: GPica
 • OfficeLocation: 18/2231
 • Primary SMTP address: GPica@exchange.contoso.com
 • Primary X500 address: /o=Contoso/ou=APPS/cn=recipients/cn=gpica
In deze configuratie kunt u deze gebruiker vinden door “Guido” of “Pica” of “Guido Pica” te typen.

Als de naam in Active Directory is ingesteld op 'Achternaam, Voornaam', worden de volgende waarden geïndexeerd voor de eigenschappen van de gebruikersgegevens uit het voorbeeld:
 • Pica
 • Pica, Guido
 • GPica
 • 18/2231
 • gpica@exchange.contoso.com
 • /o=Contoso/ou=APPS/cn=recipients/cn=gpica
In deze configuratie kunt u deze gebruiker niet vinden als u 'Guido' typt. Er is geen eigenschap in de tweede lijst die begint met 'Guido'.

Als Active Directory in een organisatie is ingesteld op 'Achternaam, Voornaam' en als er een absolute vereiste is om de voornaam op te lossen, moet u Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) installeren. Dit probleem treedt niet op met SP2 omdat in het offlineadresboek voor SP2 het kenmerk PR_GIVEN_NAME wordt gedownload. Als het installeren van SP2 geen optie is, moet u extra stappen uitvoeren voor clients zonder SP2. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

831124 Outlook 2007 of Outlook 2003 forceren om proxyadressen en aangepaste eigenschappen om te zetten in de Exchange-modus met cache
In artikel 831124 wordt u aangeraden de naamomzetting uit het offlineadresboek uit te schakelen. Dit kan de cachemodus minder effectief maken omdat voor Outlook de algemene catalogusserver moet zijn ingesteld op het omzetten van namen.

V23: Ik kan nu geen proxyadressen omzetten. Hoe komt dat?

A23:
In het offlineadresboek wordt naamomzetting ondersteund op grond van de velden Naam, Achternaam, OfficeLocation, Alias en E-mailadres. Als deze velden niet aan uw vereisten voldoen, kunt u Outlook dwingen proxyadressen om te zetten.Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

831124 Outlook 2007 of Outlook 2003 forceren om proxyadressen en aangepaste eigenschappen om te zetten in de Exchange-modus met cache

Het offlineadresboek configureren

V24: Mag ik een aangepaste eigenschap toevoegen aan het offlineadresboek?

A24:
Nee. U kunt geen aangepaste eigenschappen rechtstreeks aan het offlineadresboek toevoegen. Elke aangepaste eigenschap die wordt toegevoegd aan het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Eigenschappen van Gebruikersnaam, moet worden opgehaald uit de algemene catalogusserver als Outlook online is. Dit kan RPC-verkeer (Remote Procedure Call) naar de server genereren en vertragingen veroorzaken als deze eigenschappen naar het tabblad Algemeen worden gepubliceerd. Het is raadzaam deze aangepaste eigenschappen op andere tabbladen toe te voegen. U kunt de aangepaste informatie bijvoorbeeld toevoegen aan het veld Notities op het tabblad Telefoons van het dialoogvenster Eigenschappen van Gebruikersnaam in Active Directory: gebruikers en computers. Deze informatie wordt weergegeven in het vak Notities op het tabblad Telefoon/notities in het dialoogvenster Eigenschappen van Gebruikersnaam in het offlineadresboek.

Als u meer informatie wilt over het omzetten van aangepaste eigenschappen in Outlook, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

831124 Outlook 2007 of Outlook 2003 forceren om proxyadressen en aangepaste eigenschappen om te zetten in de Exchange-modus met cache
V25: Kan ik meerdere offlineadresboeken downloaden? Kan ik twee profielen met cache gebruiken met elk een eigen offlineadresboek?

A25:
Nee. In Outlook wordt slechts één offlineadresboek ondersteund per gebruikersaccount op een computer. Als u meerdere profielen hebt, kan het offlineadresboek slechts vanuit één profiel worden gedownload. Als u twee profielen met cache moet gebruiken, moet u ervoor zorgen dat het offlineadresboek slechts via een van die profielen wordt gedownload.

Als u meer informatie wilt over het uitschakelen van het downloaden van het offlineadresboek voor een profiel met cache, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

823580 Instellen hoe het offlineadresboek wordt gedownload wanneer u de Exchange-modus met cache gebruikt in Outlook
V26: Hoe kan ik zien of in Outlook het offlineadresboek op de lokale computer wordt gebruikt?

A26:
Ga als volgt te werk om vast te stellen of in Outlook gebruik wordt gemaakt van een gedownload offlineadresboek of van de algemene adreslijst:
 1. Open een nieuw bericht en klik op Aan:.
 2. In de lijst Namen weergeven uit klikt u met de rechtermuisknop op Algemene adreslijst. Klik op Eigenschappen.

  Als u een pad ziet naar een lokaal bestand, wordt in Outlook het gedownloade offlineadresboek gebruikt. Als u een servernaam ziet, zoals Win2003GC, wordt deze informatie online opgehaald en hebt u het offlineadresboek nog niet volledig gedownload.
V27: Kunnen offlineadresboeken door meerdere profielen op dezelfde computer worden gedeeld?

A27:
Nee. De informatie die betrekking heeft op een offlineadresboek, wordt per profiel opgeslagen. Daarom kunnen offlineadresboeken niet door meerdere profielen worden gedeeld.

V28: Hoe kan ik een Unicode-offlineadresboek downloaden?

A28:
Als u verbonden bent met een server met Exchange 2003, is het offlineadresboek dat u downloadt standaard een Unicode-offlineadresboek. Als u verbonden bent met een server met Exchange 2000 of Exchange 5.5, wordt altijd een ANSI-offlineadresboek gedownload.

In principe geldt het volgende:
 • Als Outlook wordt uitgevoerd in Unicode-modus, wordt geprobeerd een Unicode-offlineadresboek te downloaden. Als er geen Unicode-offlineadresboek beschikbaar is, wordt een ANSI-offlineadresboek gedownload.
 • Als Outlook wordt uitgevoerd in ANSI-modus, wordt altijd een ANSI-offlineadresboek gedownload.
Opmerking Als op uw computer Exchange 2003 wordt uitgevoerd, moet uw profiel ook in Unicode-modus staan om een Unicode-offlineadresboek te kunnen downloaden. Ga als volgt te werk om te controleren voor welke modus uw profiel is ingesteld:
 1. Klik in het menu Extra op E-mailaccounts.
 2. Klik op Bestaande e-mailaccounts weergeven of wijzigen en klik op Volgende.
 3. Klik op uw Exchange-account en vervolgens op Wijzigen.
 4. Klik in het dialoogvenster E-mailaccounts op Meer instellingen.
 5. Open het tabblad Geavanceerd.
 6. Let op de beschrijving onder Postvakmodus.
 7. Als u geen Unicode-modus hebt ingesteld en als u een Exchange 2000-computer of een Exchange 2003-computer gebruikt, kunt u een nieuw Outlook-profiel maken om naar Unicode-modus over te schakelen.
V29: Moet ik een offlineadresboek met alle gegevens hebben voor cachemodus of kan ik werken met een offlineadresboek zonder details?

A29:
In Outlook in cachemodus is de informatie in het offlineadresboek met alle gegevens nodig om de cachefunctie soepel te laten verlopen. Een offlineadresboek zonder details heeft niet alle benodigde eigenschappen om Outlook te laten werken zonder servertoegang. Daardoor zal Outlook op bepaalde momenten wat minder goed reageren.

V30: Welke containers bevinden zich in het offlineadresboek?

A30:
Het offlineadresboek ondersteunt slechts één 'container'. In het volgende voorbeeld ziet u welk effect dit op Outlook heeft:
 1. Open een nieuw e-mailbericht in een profiel met cachemodus.
 2. Klik op Aan:.

  In de lijst Namen weergeven uit wordt de algemene adreslijst als standaardcontainer weergegeven.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Algemene adreslijst en klik op Eigenschappen.

  Onder De huidige server is wordt het lokale pad naar de offlineadresboekbestanden weergegeven. Dit geeft aan dat de algemene adreslijst wordt gebruikt als de container voor het offlineadresboek. In deze configuratie is er geen netwerkverkeer tussen uw client en de server wanneer u een naam in de algemene adreslijst selecteert.
 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen algemene adreslijst op OK.
 5. Klik op de lijst Namen weergeven uit.
 6. Let op de extra containers onder Alle adreslijsten. Geen van deze containers bevindt zich in het offlineadresboek.
 7. Klik op een container onder Alle adreslijsten. Klik bijvoorbeeld op Alle contactpersonen.

  Als u op een naam klikt in de container Alle contactpersonen, wordt de informatie niet gedownload uit het lokale offlineadresboek, maar van de server.
V31: Waar zijn de offlineadresboekbestanden te vinden?

A31:
De offlineadresboekbestanden zijn te vinden in de map %gebruikersprofiel%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook. Deze map bevat zes bestanden voor een offlineadresboek met alle gegevens of vijf bestanden voor een offlineadresboek zonder details. Aan de bestandsnamen kunt u zien of het offlineadresboek een Unicode- of ANSI-indeling heeft. In de volgende tabel ziet u een overzicht van de bestandsnamen.
ANSIUnicodeOpmerkingen
Anrdex.oabUanrdex.oab
Browse.oabUbrowse.oab
Details.oabUdetails.oabDit bestand is niet aanwezig in een offlineadresboek zonder details.
Rdndex.oabUrdndex.oab
Pdndex.oabUpdndex.oab
Tmplts.oabUtmplts.oab
V32: Ik heb geen ruimte meer op schijf C. Kan ik het offlineadresboek naar een andere schijf verplaatsen?

A32:
Ja. Ga als volgt te werk om het offlineadresboek te verplaatsen.

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersionWindows Messaging Subsystem\Profiles\Profielnaam\13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a
 3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op Tekenreekswaarde.
 4. Typ 001e660e en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op 001e660e en klik op Wijzigen.
 6. Typ in het vak Waardegegevens het pad van de map waarin u de offlineadresboekbestanden wilt opslaan en klik op OK.
 7. Sluit de Register-editor af.
Meer informatie over de cachemodus en het offlineadresboek kunt u vinden op de volgende Microsoft-websites:
Eigenschappen

Artikel-id: 841273 - Laatst bijgewerkt: 13 mei 2010 - Revisie: 1

Feedback