'Kan bestand niet afspelen. De indeling wordt niet ondersteund. (Error=80040265)' foutbericht wanneer u in Windows Media Player een mediabestand probeert af te spelen

Van toepassing: Microsoft Windows Media Player 9 Series

Samenvatting


Bij het afspelen van mediabestanden in Microsoft Windows Media Player wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Kan bestand niet afspelen. De indeling wordt niet ondersteund. (Fout=80040265)

Oorzaak


Dit probleem kan een of meer van de volgende oorzaken hebben:
 • Een of meer bestanden van Windows Media Player ontbreken of zijn beschadigd.
 • U wilt een mediabestand afspelen met een bestandsindeling die niet wordt ondersteund in Windows Media Player. U wilt bijvoorbeeld een VIV-bestand afspelen. VIV-bestanden worden niet ondersteund in Windows Media Player.
 • Het mediabestand is beschadigd.
 • Het mediabestand gebruikt een niet-geïnstalleerde codec.
 • Het mediabestand gebruikt een codec die niet in Windows Media Player wordt ondersteund.

Oplossing


Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen: Controleer na de uitvoering van elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking Windows Media Player ondersteunt de meeste gangbare indelingen van mediabestanden. Niet elke bestandsindeling die momenteel beschikbaar is, wordt echter ondersteund. Controleer in stap 1 of Windows Media Player de indeling ondersteunt van het bestand dat u wilt afspelen. Als Windows Media Player dit formaat niet ondersteunt, voert u de stappen na stap 1 niet uit. Neem in plaats daarvan contact op met de distributeur van dat bestand om te zien of er een viewer voor het bestand beschikbaar is.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Controleer of de indeling van het bestand dat u wilt afspelen in Windows Media Player wordt ondersteund. Windows Media Player ondersteunt de volgende bestandsindelingen:
  • Windows Media-indelingen: .ASF, .ASX, .AVI, .WAV, .WAX, .WMA, .WM, .WMV
  • MPEG-indelingen (Moving Pictures Experts Group): .M3U, .MP2V, .MPG, .MPEG, .M1V, .MP2, .MP3, .MPA, .MPE, .MPV2
  • MIDI-indelingen (Musical Instrument Digital Interface): .MID, .MIDI, .RMI
  • UNIX-indelingen: .au, .snd
  Opmerking Windows Media Player ondersteunt geen AVI-bestanden die zijn gemaakt met de Microsoft MPEG4v3-codec. Microsoft ondersteunt alleen MPEG4v3-bestanden in ASF-indeling (Advanced Streaming Format). Deze bestanden worden niet ondersteund in AVI-indeling. Als u zo'n bestand wilt afspelen, moet u het bestand opnieuw coderen met het oorspronkelijke bronbestand in een ondersteunde indeling, zoals de WMV-indeling. Dit kunt u doen met de Windows Media Encoder. Raadpleeg voor meer informatie de volgende website van Microsoft en klik op Windows Media Encoder in de lijst Download selecteren: Als u toegang hebt tot de oorspronkelijke bron, neemt u contact op met de maker van het bestand en vraagt u of deze het bestand wil converteren naar een indeling die wordt ondersteund door Windows Media Player.
 2. Controleer of u een mediabestand kunt afspelen met dezelfde bestandsnaamextensie als het bestand dat u wilde afspelen toen u het foutbericht kreeg.

  Voor beschrijvingen en voorbeelden van bestandsindelingen die worden ondersteund in Windows Media Player, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  316992 Windows Media Player multimediabestanden
   
  Als het andere bestand correct wordt afgespeeld, is het oorspronkelijke bestand dat u probeerde af te spelen mogelijk beschadigd. Als er een foutbericht verschijnt tijdens het afspelen van beide bestanden, gaat u verder met de volgende stap.
 3. Verwijder Windows Media Player, start de computer opnieuw op en installeer Windows Media Player opnieuw.
  1. Voer de volgende stappen uit om Windows Media Player te verwijderen:
   1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Programma's installeren of verwijderen.
   2. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op Microsoft Windows Media Player en vervolgens op Wijzigen/verwijderen.
   3. Wanneer wordt gevraagd de opdracht te bevestigen, klikt u op
    Ja.

    Opmerking Deze methode kunt u niet gebruiken voor het verwijderen van de ingebouwde versie van Windows Media Player. Voor meer informatie over het verwijderen van de Windows Media Player 9-serie, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
  2. Start de computer opnieuw op.
  3. Als u de meest recente versie van Windows Media Player wilt downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
 4. Installeer opnieuw de laatste versie van Microsoft DirectX.
  Voor meer informatie over het oplossen van problemen met en het installeren van DirectX klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  179113 DirectX downloaden en installeren
  157730 De versie van DirectX bepalen met het diagnostisch hulpprogramma voor DirectX
 5. Controleer of u gebruikmaakt van de juiste codec voor het mediabestand dat u probeert af te spelen.
  Voor meer informatie over het oplossen van problemen met en het controleren en installeren van audiocodecs, klikt u de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  142731 Codecs en MCI-apparaten installeren en verwijderen in Windows
  141801 Problemen met audio- en videocodecs oplossen in Windows 95/98
  191533 Media Player kan geen .avi-bestand afspelen met Indeo 4.x codec
  221831 Kan de juiste decompressor niet downloaden.
 6. Start de Register-editor en controleer of de volgende subsleutel en alle bijbehorende waarden aanwezig zijn. Om de Register-editor te starten, klikt u op Start, vervolgens op Uitvoeren, typt u
  regedit en klikt u vervolgens op OK.

  Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register op onjuiste wijze wijzigt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Voor extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er dan een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  322756 Een back-up en herstel van het register in Windows uitvoeren

  Onderliggende registersleutel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{da4e3da0-d07d-11d0-bd50-00a0c911ce86}\Instance\{083863F1-70DE-11d0-BD40-00A0C911CE86}
  Bijbehorende vermeldingen en waarden:
  Naam Data Type
  CLSID {083863F1-70DE-11d0-BD40-00A0C911CE86} Tekenreekswaarde
  FriendlyName DirectShow Filters Tekenreekswaarde
  Merit 00600000 DWORD-waarde
  Als deze subsleutel wordt vermeld en de bijbehorende waarden geldig zijn, sluit u de Register-editor af.

  Als de sleutel niet bestaat, moet u deze maken. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Zoek de volgende subsleutel en klik erop:
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{da4e3da0-d07d-11d0-bd50-00a0c911ce86}\Instance
  2. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
  3. Typ {083863F1-70DE-11d0-BD40-00A0C911CE86} en druk op ENTER.
  4. Wijs in het menu Bewerken de optie  Nieuw aan en klik op Tekenreekswaarde.
  5. Typ CLSID en druk op ENTER.
  6. Klik op Wijzigen in het menu Bewerken.
  7. Typ {083863F1-70DE-11d0-BD40-00A0C911CE86} en klik op  OK.
  8. Wijs in het menu Bewerken de optie  Nieuw aan en klik op Tekenreekswaarde.
  9. Typ FriendlyName en druk op ENTER.
  10. Klik op Wijzigen in het menu Bewerken.
  11. Typ DirectShow Filters en klik op OK.
  12. Open het menu Bewerken, wijs Nieuw aan en klik op DWORD Value.
  13. Typ Merit en druk op ENTER.
  14. Klik op Wijzigen in het menu Bewerken.
  15. Typ 600000 en klik op OK.
  16. Sluit de Register-editor af.

Verwijzingen


Als u meer informatie wilt over andere foutberichten die worden weergegeven wanneer u Windows Media Player-bestanden afspeelt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
234019 Foutmelding ongeldige bestandsindeling Windows Media Player