Er is een update voor de Background Intelligent Transfer-service (BITS) beschikbaar voor Windows XP

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
BUG #: 21952 (Content Maintenance)BUG #: 100823 (Windows SE)

Samenvatting

Dit artikel bevat informatie over de update voor BITS (Background Intelligent Transfer Service). In dit artikel worden de nieuwe functies en verbeteringen beschreven, worden problemen uitgelegd die kunnen optreden met clients die met BITS versie 2.0 werken, wordt uitgelegd hoe problemen die zich kunnen voordoen met BITS versie 2.0 kunnen worden opgelost en omzeild en worden aanwijzingen voor de locatie, de installatie en het verwijderen van de update gegeven.

Inleiding

De update voor BITS 2.0 en de update voor Microsoft WinHTTP (Windows HTTP) Services 5.1 zijn vereiste onderdelen voor de nieuwe releases van Microsoft Windows Update en de service Automatische updates. Met BITS 2.0 worden de overdrachtsnelheid en tolerantie verbeterd en wordt de netwerkbandbreedte tijdens de overdracht van bestanden verminderd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de gecombineerde update van BITS 2.0 en WinHTTP 5.1:

842773 Er is een update voor de Background Intelligent Transfer-service (BITS) 2.0 en WinHTTP 5.1 beschikbaar voor Windows XP

Meer informatie

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

BITS 2.0 (Background Intelligent Transfer Service)

Met BITS 2.0 worden bestanden tussen een client en een server uitgewisseld. De client ontvangt informatie over de voortgang van het uploaden en downloaden van bestanden. BITS 2.0 voorziet in de volgende functies:
 • Uitvoering van gelijktijdige downloads op de voorgrond.
 • Ondersteuning van het SMB-protocol (Server Message Block) voor externe namen.
 • Ondersteuning van het downloaden van een reeks bestanden. Een programma kan de overdrachtsbron van een bestand wijzigen.
 • Verbetering van het bandbreedtegebruik door clients.
BITS 2.0 voorziet in wachtrijbeheer voor bestandsoverdrachtaanvragen van meerdere programma's op basis van prioriteitsniveaus die worden aangegeven door de programma's die de overdracht aanvragen. De BITS 2.0-functie voor gelijktijdige overdracht op de voorgrond ondersteunt overdracht van bestanden van meerdere taken waarvoor de volledige bandbreedte wordt gebruikt. Bovendien ondersteunt deze functie overdracht op de achtergrond waarvoor alleen ongebruikte bandbreedte wordt gebruikt. Als de bestandsoverdracht wordt onderbroken, kan deze door BITS precies vanaf het punt waarop de onderbreking plaatsvond worden hervat, zodat niet het gehele bestand opnieuw wordt overgebracht. Omdat de overdracht precies vanaf het punt van onderbreking wordt hervat, worden alle overdrachten efficiënt hervat wanneer zich onderbrekingen voordoen, zoals netwerkverbindingen die worden verbroken en computers die opnieuw worden opgestart.


BITS 2.0 voorziet in een reeks API's (Application Program Interface) zodat ontwikkelaars toegang hebben tot de nieuwe functionaliteit. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de nieuwe API voor BITS 2.0 en de Microsoft Windows XP Platform SDK:

Andere verbeteringen

De verbeteringen die in BITS 2.0 zijn aangebracht, zorgen ervoor dat de service op betrouwbare wijze wordt gestart en gestopt wanneer programma's op het systeem worden uitgevoerd waarin providers worden gebruikt die in lagen werken. Voorbeelden van programma's waarin providers worden gebruikt die in lagen werken, zijn bepaalde firewallprogramma's van derden.

Bestanden worden door BITS 2.0 efficiënter overgedragen terwijl het bandbreedtegebruik via trage verbindingen wordt beperkt. BITS 2.0 voorziet bovendien in betere beperkingsondersteuning in omgevingen met Kerberos-verificatie.

Bekende problemen

Mogelijk kunnen BITS 2.0-clients geen bestanden downloaden van SMS 2003

BITS 2.0 kan bereiken aanvragen die verdergaan dan het einde van een bestand. Als BITS 2.0 bereiken aanvraagt die verdergaan dan het einde van een bestand, functioneren sommige serverprogramma's niet goed. Dit probleem kan zich voordoen als u BITS 2.0 gebruikt in combinatie met ISAPI-programma's (Internet Server API) zoals Microsoft SMS 2003 (Systems Management Server). Dit probleem is opgelost in Systems Management Server 2003 Service Pack 1.

Belangrijk Het is mogelijk dat een BITS 2.0-client een bestandsoverdracht vanaf een Microsoft SMS 2003-server niet kan voltooien. Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

832860 Windows XP Service Pack 2-clients kunnen de Background Intelligent Transfer-service niet gebruiken voor het downloaden van bestanden van SMS 2003

BITS 2.0-clients kunnen de overdracht van een bestand mogelijk niet voltooien

Een computer waarop BITS 2.0 wordt uitgevoerd, kan een bestandsoverdracht mogelijk niet voltooien. Daardoor wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
HTTP 401-Server Authentication required.
Opmerking Wanneer dit foutbericht door de BITS 2.0-client wordt ontvangen, wordt mogelijk ook foutcode 0x80190191 ontvangen.
HTTP 407-Proxy Authentication.
Opmerking Wanneer dit foutbericht door de BITS 2.0-client wordt ontvangen, wordt mogelijk ook foutcode 0x80190197 ontvangen.

Dit probleem treedt op als alle volgende punten van toepassing zijn:
 • Het clientprogramma dat BITS 2.0 gebruikt, geeft niet aan dat de referenties van de client kunnen worden gebruikt door de methode IBackgroundCopyJob2::SetCredentials aan te roepen.
 • Het compatibiliteitsniveau van Microsoft LAN Manager (LmCompatibilityLevel) op de BITS 2.0-client bevat een waarde die op 1 of 0 is ingesteld. U kunt de vermelding van het compatibiliteitsniveau van LAN Manager vinden in de volgende subsleutel van het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
 • De bestandsoverdracht vindt plaats via een Windows-server of een Windows-internetproxyserver waarvoor Geïntegreerde Windows-verificatie vereist is.

Verificatiemethode in BITS 2.0

Om veiligheidsredenen, en wel om te voorkomen dat referenties worden doorgegeven aan een proxy of server die om aanmeldingsreferenties verzoekt, laat BITS 2.0 alleen aanmeldingsreferenties toe wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
 • Een programma vraagt om de toepassing van referenties door de volgende functie en soortgelijke parameters aan te roepen:
  IBackgroundCopyJob2::SetCredentials. (target=ProxyofServer, Negotiate/NTLM, username=NULL,password=NULL)
 • Als de waarde LmCompatibilityLevel op de client is ingesteld op een waarde die groter is dan of gelijk is aan 2.
Belangrijk In Windows XP is LmCompatibilityLevel standaard ingesteld op 0. Voor BITS 2.0 worden geen aanmeldingsreferenties gebruikt als LmCompatibilityLevel is ingesteld op 0.

Opmerking BITS 1.5 laat aanmeldingsreferenties toe voor proxyverificatie als LmCompatibilityLevel minder dan 2 is en als de methode SetCredentials niet wordt aangeroepen.

Programma's die met BITS 1.0 en 1.2 werken, werken mogelijk niet goed met BITS 1.5 of BITS 2.0. Dit komt doordat de standaardwaarde voor de registerwaarde LmCompatibilityLevel voor Microsoft Windows 2000 en Microsoft Windows XP 0 is.Als u meer informatie wilt over de registervermelding LmCompatibilityLevel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

147706 LM-verificatie uitschakelen in Windows NT
U lost dit probleem op door het wijzigen van de standaardwerkwijze van BITS 2.0 waarbij geen aanmeldingsreferenties worden verzonden naar een proxy of server die verificatie vereist. Dit doet u door het programma zodanig te wijzigen dat gebruik wordt gemaakt van de methode IBackgroundCopyJob2::SetCredentials waarbij de standaardaanmeldingsreferenties worden gebruikt, zoals beschreven op de volgende Microsoft-website: U kunt dit probleem omzeilen door de methode te wijzigen die de BITS 2.0-client gebruikt om de server van aanmeldingsreferenties te voorzien. Maak hiervoor de registerwaarde UseLmCompat in de subsleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS en voeg een DWORD-waarde van 0 toe. Voer hiertoe de volgende stappen op de BITS 2.0-clientcomputer uit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ regedit.
 2. Zoek de volgende subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
 3. Klik met de rechtermuisknop op BITS, wijs Nieuw aan, klik op DWORD-waarde, typ UseLmCompat en druk op ENTER.
 4. Klik met de rechtermuisknop op UseLmCompat in het rechterdeelvenster en klik op Wijzigen.
 5. Typ 0 in het gegevensvak Waarde en klik op OK.
 6. Sluit de Register-editor af.
 7. Start de BITS 2.0-service opnieuw.

De update voor BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 downloaden en installeren

Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de website Microsoft Windows Update: Installeer update 842773.
Beheerders kunnen deze update ook downloaden van het Microsoft Downloadcentrum.Belangrijk Door BITS 2.0 te installeren wordt de BITS-service ingeschakeld als die in een eerder stadium was uitgeschakeld.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 13 juli 2004

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.


Beheerders kunnen deze update ook implementeren met behulp van Microsoft SUS (Software Update Services).

Als u meer informatie wilt over SUS, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

810796 Overzicht technisch rapport Software Update Services beschikbaar

De update voor BITS 2.0 en WinHTTP 5.1 verwijderen

Als u de update wilt verwijderen nadat deze is geïnstalleerd, voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ appwiz.cpl en klik op OK.
 2. Klik op Software.
 3. Klik in de lijst met geïnstalleerde programma's op Windows XP Hotfix – KB842773 en klik op Verwijderen.
 4. Volg de aanwijzingen om de update van de computer te verwijderen.
 5. Start de computer opnieuw op.
Beheerders kunnen dit pakket ook verwijderen met het hulpprogramma Spunist.exe. Dit hulpprogramma bevindt zich in de map %Windir%\$NTUninstallKB842773$\Spuninst.

Controleren of de update voor BITS 2.0 en voor WinHTTP 5.1 is geïnstalleerd

Als u wilt controleren of de update die in dit artikel wordt beschreven is geïnstalleerd, vergelijkt u de bestanden op uw Windows XP-computer met de volgende bestandsgegevens.
De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Datum Tijd Versie Grootte Bestandsnaam
--------------------------------------------------------------
01-jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 7.680 Bitsprx2.dll
01-jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 7.168 Bitsprx3.dll
01-jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 361.984 Qmgr.dll
01-jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 17.408 Qmgrprxy.dll
01-jul-2004 22:08 5.1.2600.1557 331.776 Winhttp.dll
30-jun-2004 23:59 5.1.2600.1570 158.720 Xpob2res.dll
U kunt ook de volgende subsleutel van het register gebruiken om te controleren of de update is geïnstalleerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB842773
De update is geïnstalleerd als de vermelding de DWORD-waarde Installed bevat en als die waarde is ingesteld op 1.


Deze update wordt opgenomen in Windows XP Service Pack 2.

Referenties

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over BITS:


Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over WinHTTP:
Eigenschappen

Artikel-id: 842309 - Laatst bijgewerkt: 14 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback