U kunt de gebruikersinterface van Microsoft Internet Explorer niet gebruiken om de invoegtoepassingen beheren van Internet Explorer-instellingen te wijzigen.

Van toepassing: Internet Explorer

Symptomen


Wanneer u de gebruikersinterface van Microsoft Internet Explorer gebruiken om de invoegtoepassingen beheren van Internet Explorer-instellingen te wijzigen, kunt u mogelijk geen wijzigingen aanbrengen.

Oorzaak


Dit probleem treedt op omdat Internet Explorer geen manier heeft om extra kolommen voor invoegtoepassingen beheren via het toetsenbord inschakelen.

Workaround


Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Een back-up nemen en het herstellen van het register in Windows
Als u de registersubsleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main wijzigt, kunt u deze extra kolommen kunt inschakelen. Wanneer u de subsleutel in het register wijzigt, moet u de waarde voor ManageAddonColumns DWORD toevoegen. Elke kolom beheerde invoegtoepassingen is gekoppeld aan een hexadecimaal getal. De volgende tabel beschrijft het hexadecimale getal dat overeenkomt met elke kolom:
Hexadecimaal getalNaam van de kolom
0x10Laatst geopend
0x20Gebruikt
0x40Geblokkeerd
0x80Klasse-ID
0x200In map
0x400Versie
Als u extra kolommen, toevoegen van de hexadecimale getallen van de kolommen en breng deze som de DWORD-waarde van ManageAddonColumns. Bijvoorbeeld, als u alle kolommen, toevoegen de hexadecimale waarden bij elkaar, als volgt:
(0x10 + 0x20 + 0x40 + 0x80 + 0x200 + 0x400) = 0x6F0
Alleen de klasse-ID als kolom wilt toevoegen, wijzigen in de waarde van ManageAddonColumns 0x80. Als u extra kolommen, als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en druk op Enter.
 2. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 3. Klik op bewerken, wijs Nieuwop DWORD-waarde, typ ManageAddonColumnsen druk op ENTER.
 4. Typ in het vak Waardegegevens het hexadecimale getal dat overeenkomt met de kolommen die u wilt weergeven.
 5. Druk op ENTER en sluit de Register-Editor. De nieuwe kolommen die u hebt opgegeven, worden nu ingeschakeld in Internet Explorer. Als de kolommen niet zijn ingeschakeld, controleert u of de wijzigingen die u hebt aangebracht in het register.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie


Invoegtoepassingen beheren bevat een lijst met invoegtoepassingen die een aantal kolommen heeft. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkoppen om de kolommen aanpassen die worden weergegeven, en klik hier om te controleren of schakelt u de namen in de lijst die verschijnt. U kunt het toetsenbord echter niet gebruiken deze kolommen in Internet Explorer inschakelen. Gebruikers moeten het register in te schakelen voor deze kolommen wijzigen. De volgende kolommen worden standaard weergegeven in invoegtoepassingen beheren:
 • Naam
 • Publisher
 • Status
 • Type
 • Bestand
U kunt de volgende extra kolommen inschakelen door met de rechtermuisknop op de kolomkoppen:
 • Laatst geopend
 • Gebruikt
 • Geblokkeerd
 • Klasse-ID
 • In map
 • Versie