Computer bevriest, en gebeurtenis 1030 en 1058 gebeurtenis worden vastgelegd wanneer deze uit de stand-by in Windows Server 2003

Symptomen

Wanneer u een Windows Server 2003-computer uit stand-bystand, reageert de computer niet meer. Ook wordt er het berichtvenster 'Uw persoonlijke instellingen worden toegepast' voor een uur lang voordat het bureaublad wordt weergegeven.

Wanneer u een Windows Server 2003-computer uit stand-by, wordt meestal de computer vergrendeld. Daarom moet u aanmelden bij de computer voordat u toegang het bureaublad tot. Echter wanneer dit probleem optreedt, de computer niet is vergrendeld en het aanmeldingsscherm van Windows Server 2003 wordt niet weergegeven.

De volgende gebeurtenisberichten kunnen bovendien worden vastgelegd in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen op de domeincontroller nadat u de Windows Server 2003-computer opnieuw opstart:
Gebeurtenistype: fout
Gebeurtenisbron: Userenv
Categorie: geen
Gebeurtenis-ID: 1058
Beschrijving: Windows kan geen toegang krijgen tot het bestand gpt.ini voor groepsbeleidsobject CN = {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}, CN = Policies, CN = System, DC =domein, DC =com. Het bestand moet aanwezig zijn op de locatie < \\domein\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini >. (Toegang is geweigerd.). Verwerking van groepsbeleid afgebroken. Zie Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.
of
Beschrijving: Windows kan geen toegang krijgen tot het bestand gpt.ini voor groepsbeleidsobject CN = {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}, CN = Policies, CN = System, DC =domein, DC =com. Het bestand moet aanwezig zijn op de locatie < \\domein\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini >. (Het netwerkpad niet vinden).

Gebeurtenistype: fout
Gebeurtenisbron: Userenv
Categorie: geen
Gebeurtenis-ID: 1030
Beschrijving: Kan niet zoeken naar de lijst met groepsbeleidsobjecten. Een bericht met een beschrijving van de reden hiervoor is eerder door het beleidsprogramma vastgelegd. Zie Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.
Wanneer u de gebruikersomgeving (Userenv) logboekregistratie inschakelt, werken domein-DFS Distributed File System ()-services niet nadat de computer uit stand-by terugkeert. U krijgt tevens berichten die lijken op de volgende berichten in het bestand %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.

Opmerking Zie Microsoft Knowledge Base-artikel waarnaar wordt verwezen in de sectie 'Verwijzingen' voor meer informatie over het inschakelen van Userenv-logboekregistratie.
Userenv(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Searching for GPOs in cn = policies, cn = system, DC =domein, DC = local
Userenv(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: zoeken naar < CN = {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}, CN = Policies, CN = System, DC =domein, DC = local >
Userenv(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: computer toegang heeft tot dit groepsbeleidsobject.
Userenv(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO het selectievakje filter wordt doorgegeven.
Userenv(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: versie van de functionaliteit van gevonden: 2
Userenv(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: bestandssysteempad gevonden: < \\domein.local\sysvol\domein.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9} >
Userenv(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: kan het sjabloonbestand niet vinden < \\domein.local\sysvol\domein.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini >, fout = 0x5.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als het Winlogon-proces probeert Groepsbeleid te verwerken voordat andere onderdelen zijn gestart. Het servicepack dat in dit artikel wordt beschreven, voegt logica om de standaardwerking van het Winlogon-proces en van de werkstationservices te verbeteren.

Er zijn echter verschillende andere scenario's waarin dit probleem kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat de volgende onderdelen gestart en dat ze correct zijn geconfigureerd voordat u dit servicepack toepast:
 • De services Netlogon en DFS zijn gestart.
 • Domeincontrollers hebben het lezen en toepassen van rechten voor het beleid domeincontrollers.
 • Machtigingen voor het NTFS-bestandssysteem en sharemachtigingen zijn ingesteld op de share Sysvol correct.
 • DNS-vermeldingen zijn voor de domeincontrollers correct.

Oplossing

U lost dit probleem, raadpleegt u de sectie 'Informatie over het servicepack' hieronder. Zie de sectie 'Tijdelijke oplossing' verderop in deze sectie 'Oplossing' om dit probleem tijdelijk te omzeilen.

Informatie over het service pack

Om dit probleem op te verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows Server 2003. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
889100 het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows Server 2003
Opmerking Nadat u dit servicepack hebt geïnstalleerd, keert u terug naar dit artikel voor het voltooien van de procedure die wordt beschreven in de sectie 'Registerinformatie' hieronder.

Informatie over het register

Opmerking Ga als volgt te werk in Windows Server 2003.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows
Wilt u dat we u de procedure hebt voltooid, gaat u naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen". Als u dit probleem zelf wilt oplossen, gaat u naar de sectie "het probleem zelf oplossen".

Het probleem voor mij oplossenU kunt dit probleem automatisch oplossen, door op de knop of link probleem oplossen te klikken. Klik op uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de deze Wizard.Opmerkingen
 • Installeer het servicepack in de sectie 'Informatie over het servicepack' eerst voordat u het pakket.
 • Mogelijk is de wizard alleen in het Engels. De automatische oplossing werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u deze oplossing op een flash-drive of een CD opslaan en vervolgens uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem hiermee opgelost?.Het probleem zelf oplossen

Nadat u dit servicepack hebt toegepast, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ regedit in het vak openen en klik vervolgens op OK.
 2. Register-Editor en zoek de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Als de vermelding WaitForNetwork ontbreekt, moet u de vermelding toevoegen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de subsleutel Winlogon , klikt u op Nieuwen klik vervolgens op DWORD-waarde.
  2. Typ in het vak naam WaitForNetwork.
 4. Klik met de rechtermuisknop op WaitForNetworken klik vervolgens op wijzigen.
 5. Typ 1in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 6. Sluit de Register-Editor.

Is het probleem hiermee opgelost?

 • Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u hulp krijgen via Contact opnemen met support.
 • We waarderen uw feedback. Laat een reactie achter op de blog "voor mij oplossen" of stuur ons een e-mailbericht om feedback te geven of problemen met deze oplossing te rapporteren.

Tijdelijke oplossing

U kunt dit probleem tijdelijk omzeilen het bestand Dfsutil.exe die is opgenomen in de ondersteuningsprogramma's van Windows Server 2003 uitvoeren. U kunt de ondersteuningsprogramma's van Windows Server 2003 op twee manieren installeren. U kunt \\Support\Tolls\Suptools.msi uitvoeren vanaf de CD-ROM van Windows Server 2003. Of u kunt de ondersteuningsprogramma's rechtstreeks extraheren uit het bestand \\Support\Tools\Support.cab. Als u wilt het bestand Dfsutil.exe uitvoert, de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik vervolgens op OK.
 2. Typ dfsutil/PurgeMupCacheachter de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
In Windows Server 2003 Service Pack 1 werd voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.

Referenties

Voor meer informatie over het inschakelen van logboekregistratie voor de gebruikersomgeving klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
221833 inschakelen gebruiker omgeving logboekregistratie voor foutopsporing in retail-versies van Windows
Eigenschappen

Artikel-id: 842804 - Laatst bijgewerkt: 14 feb. 2017 - Revisie: 2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

Feedback