Beschrijving van de informatiebalk van Internet Explorer in Windows XP SP2

Inleiding

De informatiebalk in Internet Explorer is een nieuwe gebruikersinterface die in Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) is opgenomen. De informatiebalk wordt weergegeven als er mogelijk gevaarlijke acties op een webpagina zijn geblokkeerd. De informatiebalk wordt in Internet Explorer tussen de werkbalk en het venster met inhoud weergegeven en is vergelijkbaar met de infobalk in Outlook 2003. In de infobalk van Outlook 2003 wordt informatie weergegeven over geblokkeerde inhoud. De informatiebalk van Internet Explorer in Windows XP SP2 vervangt veel van de algemene dialoogvensters waarin u om informatie wordt gevraagd. Bovendien is de informatiebalk door zijn opvallende positie zeer geschikt voor het weergeven van informatie die voor u van belang is of een aanleiding vormt om actie te ondernemen. Voorbeelden van dialoogvensters die zijn vervangen door meldingen op de informatiebalk, zijn vensters met berichten over geblokkeerde ActiveX-besturingselementen, pop-upvensters, downloadprocessen en actieve inhoud.

Belangrijk U kunt de informatiebalk in Internet Explorer uitschakelen door de standaardinstellingen voor de beveiliging te verlagen. Microsoft raadt u echter met klem aan de standaardinstellingen voor de beveiliging te handhaven of te verhogen. De standaardinstellingen voor de beveiliging in Internet Explorer zijn ontworpen om de computer beter te beveiligen tegen virussen en aanvallen via het Internet.

Meer informatie

De informatiebalk in Internet Explorer ziet er net zo uit als de infobalk in Outlook 2003 en werkt ook op dezelfde manier. De informatiebalk verschijnt tussen de werkbalk en het venster met inhoud in Internet Explorer wanneer er een melding aanwezig is en verdwijnt weer wanneer u een andere locatie bezoekt. Welke tekst op de informatiebalk wordt weergegeven, hangt af van de mededeling die wordt gedaan. Als de tekst langer is dan het tekstgebied op de informatiebalk, wordt de tekst automatisch over twee regels verdeeld. Een veelvoorkomende melding die op de informatiebalk wordt weergegeven, is bijvoorbeeld:
Door uw huidige beveiligingsinstellingen kunnen ActiveX-besturingselementen op deze pagina niet worden uitgevoerd. Deze pagina wordt mogelijk niet juist weergegeven.
Druk op de TAB-toets als u de focus wilt verplaatsen van een ander object in de browser naar de informatiebalk.

Als u met de linker- of rechtermuisknop op de informatiebalk klikt, verschijnt er een menu dat verband houdt met de huidige melding die wordt weergegeven. Dit menu bevat altijd de opdracht Help voor informatiebalk, waarmee u meer gedetailleerde informatie over de melding kunt weergeven. De opdrachten voor de informatiebalk die door de beheerder zijn uitgeschakeld, worden grijs weergegeven.

U kunt de informatiebalk zodanig configureren dat er een geluid wordt afgespeeld wanneer de informatiebalk verschijnt. Deze geluidsinstelling is standaard ingeschakeld. Wanneer de informatiebalk verschijnt, wordt op de statusbalk in plaats van de melding Fout op de pagina het Windows-pictogram voor vertrouwde websites weergegeven.

In bepaalde gevallen kunnen er meerdere acties tegelijk worden geblokkeerd. Er kan bijvoorbeeld een pop-upvenster worden geblokkeerd, terwijl tegelijkertijd ook de installatie van een invoegtoepassing wordt geblokkeerd. In dergelijke gevallen wordt er op de informatiebalk een algemene tekst weergegeven en worden de menu's voor de verschillende acties samengevoegd. Voor elke geblokkeerde actie wordt een submenu weergegeven.U kunt de instellingen voor de beveiligingszone van de informatiebalk aanpassen. Zo kunt u aangeven of bij het downloaden van bestanden of code de informatiebalk moet worden weergegeven of een minder in het oog springende melding. Deze mogelijkheid is ook in Windows XP SP1 opgenomen.

Functies van de informatiebalk in Windows XP SP2

Meldingen bij de installatie van invoegtoepassingen

Als in Windows XP SP1 een webpagina verwijst naar een ActiveX-besturingselement dat op dat moment niet aanwezig is op de computer, wordt u gevraagd of u wilt dat de ActiveX-besturingselementen worden gedownload. In Windows XP SP2 wordt deze vraag op de informatiebalk weergegeven. In de volgende tabel ziet u de tekst die op de informatiebalk wordt weergegeven en de acties die u in het menu kunt selecteren.
Item op de informatiebalkWeergave
Tekst op de informatiebalk
Internet Explorer heeft ter beveiliging van deze computer het installeren van software op deze computer gestopt. Klik hier voor extra opties...
Korte tekst
Software-installatie wordt geblokkeerd
Menu-opties
... software op de computer installeren

Wat is het risico?

Melding bij een geblokkeerde pop-up

In Windows XP SP2 wordt er een melding op de informatiebalk weergegeven wanneer een pop-upvenster is geblokkeerd. Via de informatiebalk kunt u de functies van Pop-upblokkering gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het pop-upvenster alsnog weergeven, de website aan de lijst met “toegestane websites” voor pop-upvensters toevoegen of naar de instellingen voor pop-upblokkering gaan. U kunt de informatiebalk ook uitschakelen voor pop-upvensters als u meldingen bij pop-upgebeurtenissen niet nodig acht. In de volgende tabel ziet u de tekst die op de informatiebalk wordt weergegeven en de acties die u in het menu kunt selecteren.
Item op de informatiebalkWeergave
Tekst op de informatiebalk
Er wordt een pop-up geblokkeerd. Klik hier als u deze pop-up of extra opties wilt weergeven.
Korte tekst
Pop-up wordt geblokkeerd
Menu-opties
Laatste pop-up weergeven

Wilt u pop-ups van deze website weergeven?

Pop-ups toestaan

Informatiebalk weergeven als een pop-up wordt geblokkeerd (ingeschakeld)

Opties voor pop-upvenster...

Meldingen bij het automatisch downloaden

In Windows XP SP2 worden meldingen bij downloadacties die automatisch worden gestart, op de informatiebalk weergegeven.Op de informatiebalk wordt met een beschrijvende tekst uitgelegd waarom de actie is ondernomen. Daarnaast wordt een contextgevoelig menu weergegeven dat u kunt gebruiken om te reageren op de melding. In de volgende tabel ziet u de tekst die op de informatiebalk wordt weergegeven en de acties die u in het menu kunt selecteren.
Item op de informatiebalkWeergave
Tekst op de informatiebalk
Het downloaden van bestanden van deze website is ter beveiliging van deze computer door Internet Explorer geblokkeerd. Klik hier voor extra opties...
Beschrijvende tekstDownloaden van bestand wordt geblokkeerd
Menu-optiesSoftware downloaden

Wat is het risico?

Actieve inhoud wordt geblokkeerd

Als in Windows XP SP2 actieve inhoud wordt geblokkeerd, zodat deze niet kan worden uitgevoerd in de beveiligingszone van de lokale computer, wordt de informatiebalk weergegeven.

Op de informatiebalk wordt met een beschrijvende tekst uitgelegd waarom de actie is ondernomen. Daarnaast wordt een contextgevoelig menu weergegeven dat u kunt gebruiken om te reageren op de melding. In de volgende tabel ziet u de tekst die op de informatiebalk wordt weergegeven en de acties die u in het menu kunt selecteren.
Item op de informatiebalkWeergave
Tekst op de informatiebalk
Om de beveiliging van uw computer te verbeteren, heeft Internet Explorer dit bestand beperkt in het weergeven van actieve inhoud, die mogelijk toegang verschaft tot uw computer. Klik hier voor opties.
Korte tekst
Actieve inhoud wordt geblokkeerd

Menu-optiesGeblokkeerde inhoud toestaan

Wat is het risico?

ActiveX wordt geblokkeerd vanwege beveiligingsinstellingen

In Windows XP SP2 wordt de melding ActiveX wordt geblokkeerd vanwege beveiligingsinstellingen niet meer weergegeven. Deze melding verschijnt nu op de informatiebalk in Internet Explorer.

Op de informatiebalk wordt met een beschrijvende tekst uitgelegd waarom de actie is ondernomen. Daarnaast wordt een contextgevoelig menu weergegeven dat u kunt gebruiken om te reageren op de melding. In de volgende tabel ziet u de tekst die op de informatiebalk wordt weergegeven en de acties die u in het menu kunt selecteren.
Item op de informatiebalkWeergave
Tekst op de informatiebalk
Door uw huidige beveiligingsinstellingen kunnen ActiveX-besturingselementen op deze pagina niet worden uitgevoerd. Deze pagina wordt mogelijk niet juist weergegeven. Klik hier voor extra opties...
Korte tekst
Software wordt geblokkeerd
Menu-optiesAllow this site to run ActiveX controls

Wat is het risico?
Eigenschappen

Artikel-id: 843017 - Laatst bijgewerkt: 18 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback