Het ADODB.Stream-object uitschakelen vanuit Internet Explorer

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Een ADO-streamobject bevat methoden voor het lezen en schrijven van binaire bestanden en tekstbestanden. Wanneer een ADO-streamobject wordt gecombineerd met bekende beveiligingsproblemen in Microsoft Internet Explorer, zou een website scripts kunnen uitvoeren vanuit de zone voor de lokale computer. U kunt uw computer beter beveiligen tegen dit soort aanvallen door het register handmatig te wijzigen.

Inleiding

Een ADO-streamobject vertegenwoordigt een bestand in het geheugen. Het streamobject bevat verschillende methoden voor het lezen en schrijven van binaire bestanden en tekstbestanden. Wanneer deze functionaliteit die inherent is aan het ontwerp van het product, wordt gecombineerd met bekende beveiligingsproblemen in Microsoft Internet Explorer, zou een internetwebsite scripts kunnen uitvoeren vanuit de zone voor de lokale computer. Dit probleem treedt op omdat het object ADODB.Stream toegang tot de vaste schijf toestaat wanneer het ADODB.Stream-object is ondergebracht in Internet Explorer.

Meer informatie

Elke bedrijfsspecifieke webtoepassing waarbij een bestand moet worden geladen of moet worden opgeslagen op de vaste schijf kan gebruikmaken van het ADODB.Stream-object in Internet Explorer. Als op een intranetserver bijvoorbeeld een formulier is ondergebracht dat door een werknemer moet worden gedownload en ingevuld, wordt het ADODB.Stream-object gebruikt om het bestand op te halen en om het bestand lokaal op te slaan. Wanneer de gebruiker het bestand lokaal heeft bewerkt en het weer verzendt naar de server, wordt het object ADODB.Stream gebruikt om het bestand te lezen van de lokale vaste schijf en om het bestand terug te sturen naar de server.

Wij bevelen nadrukkelijk het gebruik van andere methoden aan om deze functionaliteit te bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld een toepassing of een besturingselement gebruiken waarmee de gebruiker specifiek toegang moet krijgen tot de vaste schijf.

Informatie over de software-update

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Microsoft heeft drie methoden geboden om het ADODB.Stream-object uit te schakelen vanuit Internet Explorer. U kunt Microsoft Windows Update gebruiken om uw computer bij te werken, u kunt een updatebestand downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum of u kunt het ADODB.Stream-object handmatig uitschakelen.

Voor deze methoden moet de volgende registersleutel worden gemaakt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
Deze registersleutel bevat een GUID voor het ADODB.Stream-object. Wanneer Internet Explorer deze registersleutel herkent, wordt het starten van het desbetreffende onderdeel in de browser niet toegestaan.

Belangrijke opmerkingen

 • Als u het ADODB.Stream-object uitvoert vanaf een server (middelste laag), heeft het uitschakelen van het ADODB.Stream-object op de server geen invloed op de functionaliteit van het ADODB.Stream-object met Microsoft Internet Information Services (IIS).
 • Als u het ADODB.Stream-object uitvoert vanaf een client met behulp van Internet Explorer, heeft het uitschakelen van het ADODB.Stream-object tot gevolg dat het ADODB.Stream-object niet meer wordt gemaakt in Internet Explorer.

Windows Update

Deze update kunt u installeren vanaf de volgende website van Microsoft:

Update van Microsoft Downloadcentrum

Als u het ADODB.Stream-object wilt uitschakelen met een registersleutelupdate vanaf het Microsoft Downloadcentrum, kiest u de Microsoft-website voor uw besturingssysteem uit de volgende websites:

Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Server 2003Windows 9x, Windows MEWindows XP, 64-bits editie (versie 2003), Windows Server 2003, 64-bits editieOp de website Microsoft Downloadcentrum vindt u meer informatie en downloadinstructies.

Handmatige procedure

Als u het ADODB.Stream-object wilt uitschakelen door de registersleutel handmatig te maken, voert u de volgende stappen uit:

 1. Sluit alle geopende browservensters van Internet Explorer.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ Regedit in het vak Openen en klik op OK.
 4. Zoek in Register-editor de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility
 5. Klik met de rechtermuisknop op ActiveX Compatibility, wijs Nieuw aan en klik op Sleutel.
 6. Typ de volgende naam voor de sleutel:
  {00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
 7. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe sleutel, wijs Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 8. Geef de waarde de naam Compatibility Flags.
 9. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Compatibility Flags en kies Wijzigen.
 10. Zorg dat in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken de optie Hexadecimaal is geselecteerd, typ 400 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 11. Sluit Register-editor.
Wanneer u de compatibiliteitsvlag instelt, kan het ADODB.Stream-object geen toegang meer krijgen tot de vaste schijf van uw computer in Internet Explorer. Het ADODB.Stream-object kan echter nog steeds toegang krijgen tot uw vaste schijf buiten Internet Explorer.

Belangrijke opmerkingen

Wanneer u deze registersleutel toevoegt, heeft dit alleen invloed op het ADODB.Stream-object in Internet Explorer. Andere ADO-objecten worden door deze wijziging niet beïnvloed.

Nadat u de update hebt toegepast, ontvangt u het volgende foutbericht wanneer u probeert een ADO-streamobject te gebruiken vanuit een HTML-pagina in Internet Explorer:
AxtiveX-onderdeel kan geen object maken: ‘ADODB.Stream’
Als u een toepassing gebruikt in een bedrijfsintranetomgeving waarin het ADODB.Stream-object momenteel wordt gebruikt in Internet Explorer, kan de functionaliteit van de toepassing worden aangetast door het toepassen van deze update. Voor het herstellen van de functionaliteit van de toepassing beveelt Microsoft aan eerst het beveiligingsniveau van uw Internet Explorer-browser in te stellen op Hoog en vervolgens de compatibiliteitsvlag van het ADODB.Stream-object uit te schakelen
 1. U gaat als volgt te werk om het beveiligingsniveau van uw Internet Explorer-browser in te stellen op Hoog :
  1. Klik op Internet-opties in het menu Extra van Internet Explorer.
  2. Open het tabblad Beveiliging. Klik bij Selecteer de zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven op de optie Het Internet.
  3. Klik op Standaardniveau en schuif de schuifregelaar vervolgens naar Hoog.
  4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Internet-opties te sluiten.
 2. Schakel de compatibiliteitsvlag van het ADODB.Stream-object voor Internet Explorer uit door de waarde in te stellen op nul (0x0). Hierdoor wordt de sleutel uitgeschakeld en wordt de functionaliteit hersteld. Ga als volgt te werk om de compatibiliteitsinstelling handmatig in te stellen op nul:
  1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
  2. Typ Regedit in het vak Openen en klik op OK.
  3. Zoek in Register-editor de volgende registersleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
  4. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op Compatibility Flags.
  5. Zorg dat in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken de optie Hexadecimaal is geselecteerd, typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  6. Sluit Register-editor.
Opmerking De wijzigingen worden pas van kracht nadat u Internet Explorer opnieuw start.

Referenties

Voor meer informatie over het beveiligen van de zone voor de lokale computer in Internet Explorer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
833633 De beveiliginginstellingen voor de zone van de lokale computer verbeteren in Internet Explorer
Meer informatie over internetbeveiliging kunt u vinden op de volgende Microsoft-website: Klik voor meer informatie over het verhinderen dat ActiveX-besturingselementen worden uitgevoerd op uw systeem, op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
240797 De uitvoering van een ActiveX-besturingselement in Internet Explorer stoppen
Eigenschappen

Artikel-id: 870669 - Laatst bijgewerkt: 15 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback