Windows XP Service Pack 2 verwijderen van uw computer

Belangrijk Dit artikel bevat informatie waarmee u beveiligingsinstellingen kunt verlagen of beveiligingsfuncties kunt uitschakelen op een computer. U kunt deze wijzigingen aanbrengen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van deze methode in uw configuratie. Als u deze methode implementeert, dient u extra stappen te nemen om uw systeem te beschermen.BUG #: 24672 (Content Maintenance)

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) van de computer verwijdert.

Meer informatie

Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.Opmerking U kunt Windows XP SP2 niet verwijderen als u het service pack hebt geïnstalleerd op een computer waarop Windows XP SP2 al is geïnstalleerd. Het verwijderingsprogramma herstelt de Windows-versie die voorafgaand aan de installatie bestond. In dit geval zal het programma de eerste installatie van Windows XP SP2 herstellen.

Belangrijk Als u Windows XP SP2 installeert op een computer waarop Windows XP SP2 al is geïnstalleerd, wordt er een nieuwe map Uninstall op de vaste schijf gemaakt. Deze nieuwe map gebruikt 50-100MB schijfruimte. Elke keer dat u Windows XP SP2 installeert, wordt een nieuwe map gemaakt.

Gebruik een van de volgende methoden om Microsoft Windows XP SP2 van de computer te verwijderen:

 • Het onderdeel Software van het Configuratiescherm gebruiken
 • De verborgen map $NtServicePackUninstall$ gebruiken
 • De systeemherstelprocedure gebruiken
 • De herstelconsole gebruiken
Belangrijk U wordt aangeraden de volgende methoden in de aangegeven volgorde toe te passen.

Het onderdeel Software van het Configuratiescherm gebruiken

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ appwiz.cpl in het vak Openen en klik op OK.
 2. Schakel het selectievakje Updates weergeven in.
 3. Klik op Windows XP Service Pack 2 en vervolgens op Verwijderen.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om Windows XP SP2 te verwijderen.

De verborgen map $NtServicePackUninstall$ gebruiken

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe in het vak Openen en klik op OK.
 2. Wanneer de wizard voor het verwijderen van Windows XP Service Pack 2 wordt gestart, klikt u op Volgende.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om Windows XP SP2 te verwijderen.

De systeemherstelprocedure gebruiken

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik op Een eerdere status van deze computer herstellen en klik op Volgende.
 3. Klik op de datum waarop u Windows XP SP2 hebt geïnstalleerd en klik op Windows XP Service Pack 2 is geïnstalleerd in het vak Herstelpunt.
 4. Klik op Volgende en volg de aanwijzingen op het scherm om Windows XP SP2 te verwijderen.

De herstelconsole gebruiken

Waarschuwing De volgende stappen bevatten informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt.Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Als u Windows XP SP2 niet op een van de voorgaande manieren kunt verwijderen, gaat u als volgt te werk:
 1. Plaats de Windows XP-opstartdiskette in het diskettestation of plaats de Windows XP-cd in het cd-rom- of dvd-romstation en start de computer opnieuw op.

  Opmerking Wanneer het volgende bericht wordt weergegeven, drukt u op een toets om de computer op te starten vanaf de Windows XP-cd:
  Druk op een willekeurige toets om vanaf de cd op te starten.

  Opmerking De computer moet zodanig zijn geconfigureerd dat deze opstart vanaf het cd-rom- of dvd-romstation. Voor meer informatie over het zodanig configureren van de computer dat deze opstart vanaf het cd-rom- of dvd-romstation, raadpleegt u de documentatie bij de computer of neemt u contact op met de fabrikant van de computer.
 2. Druk in het scherm Welkom bij Setup op R om de herstelconsole te starten.

  Opmerking Er worden meerdere opties weergegeven.
 3. Selecteer de van toepassing zijnde installatie van Windows XP.

  Opmerking Selecteer een nummer voordat u op Enter drukt, anders start de computer opnieuw op. Alleen keuze 1: C:\Windows is beschikbaar.
 4. Typ een beheerderswachtwoord wanneer daarom wordt gevraagd. Als u het beheerderswachtwoord niet kent, drukt u op Enter. (Het wachtwoord is leeg.)

  Opmerking U kunt niet doorgaan als u niet over het beheerderswachtwoord beschikt.
 5. Typ cd $ntservicepackuninstall$\spuninst bij de opdrachtprompt en druk op Enter.

  Opmerking Nadat u deze stap hebt uitgevoerd, kunt u het verwijderingsproces niet meer stoppen.
 6. Typ batch spuninst.txt bij de opdrachtprompt en druk op Enter.

  Opmerking Het bestand Spuninstal.txt verschijnt. Terwijl de inhoud van het bestand het scherm vult, ziet u hoe fouten en bestanden worden gekopieerd. Dit is normaal gedrag.
 7. Nadat Windows XP SP2 is verwijderd, typt u exit en drukt u op Enter.
 8. Start de computer opnieuw op in de veilige modus. Daartoe drukt u op F8 wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
  Opmerking Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, kan het systeem vastlopen en een zwart scherm weergeven. (De muis blijft werken.) Start in dit geval de computer opnieuw op door deze eerst uit en daarna weer in te schakelen. Bij de tweede keer opnieuw opstarten kunt u zich aanmelden.
 9. Wanneer de computer opnieuw opstart, wordt Windows Verkenner (Explorer.exe) niet uitgevoerd en zijn de Windows-pictogrammen en de knop Start niet beschikbaar. Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
  1. Druk op CTRL+ALT+DEL om Taakbeheer te starten.
  2. Klik op het menu Bestand en klik op Nieuwe taak (Uitvoeren...).
  3. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
  4. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. Klik met de rechtermuisknop op ObjectName in het rechterdeelvenster, klik op Wijzigen, typ LocalSystem in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  6. Start de computer opnieuw op.
 10. Gebruik een van de bovenstaande methoden om Windows XP SP2 van de computer te verwijderen.
Als u meer informatie wilt over het installeren en gebruiken van de herstelconsole, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

307654 De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
Eigenschappen

Artikel-id: 875350 - Laatst bijgewerkt: 23 apr. 2007 - Revisie: 1

Feedback