Het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing gebruiken in Windows XP Service Pack 2 en Windows XP Tablet PC Edition 2005

Inleiding

Er zijn verschillende nieuwe verbeteringen in Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) en Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 die uw systeem beter beveiligen tegen aanvallen door kwaadwillende gebruikers en virussen. Windows Firewall wordt standaard ingeschakeld op computers met Windows XP en Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Windows Firewall sluit poorten om te voorkomen dat computers vanaf internet verbinding maken met bestands- en printerdeling op uw computer of met andere bronnen. Wanneer een programma probeert gebruik te maken van de bronnen of poorten op uw systeem die worden beschermd door een firewall, wordt het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing weergegeven. In dit dialoogvenster worden opties geboden om het probleem te verhelpen.

Het weergegeven dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing bevat informatie van de volgende strekking:
Beveiligingswaarschuwing
Om uw computer beter te beveiligen, heeft Windows Firewall ervoor gezorgd dat dit programma geen ongewenste gegevens van het Internet of van een netwerk kan ontvangen.
Naam: de naam van de toepassing
Uitgever: de uitgever van de toepassing
De volgende opties worden weergegeven:
  • Dit programma niet meer blokkeren, ondanks het beveiligingsrisico
  • Dit programma blijven blokkeren
  • Dit programma blijven blokkeren, maar vraag me later opnieuw
U kunt Windows XP SP2 en Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 zodanig configureren dat specifieke programma's en processen kunnen blijven werken, door uitzonderingen toe te voegen aan de configuratie van Windows Firewall. Dankzij deze uitzonderingen kunnen specifieke programma's en processen de firewall omzeilen. Nadat u een programma als uitzondering hebt toegevoegd, wordt de beveiligingswaarschuwing niet meer weergegeven.

Opmerking Telkens wanneer u een uitzondering configureert waardoor een programma Windows Firewall kan passeren, wordt uw computer kwetsbaarder. Onbekende indringers gebruiken vaak software waarmee het Internet wordt afgezocht op computers met onbeschermde verbindingen. Als u veel uitzonderingen en open poorten hebt geconfigureerd, kan uw computer door deze indringers worden beschadigd. U kunt het beveiligingsrisico helpen verlagen door alleen een uitzondering te configureren wanneer dat echt nodig is. Configureer nooit een uitzondering voor een programma dat u niet herkent. Verwijder uitzonderingen die u niet meer nodig hebt.

Meer informatie

Opties in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing

Dit programma niet meer blokkeren

Wanneer u deze optie selecteert, wordt het programma automatisch toegevoegd aan de lijst die wordt weergegeven op het tabblad Uitzonderingen in Windows Firewall. Het selectievakje naast het programma is ingeschakeld, wat aangeeft dat het programma mag worden uitgevoerd. Het programma wordt uitgevoerd of luistert volgens verwachting.

Het kan voorkomen dat u een gebruiker wilt toestaan verbinding met uw computer te maken, ondanks het risico. U wilt bijvoorbeeld een bestand van een bekende bron ontvangen via een programma voor expresberichten. Of u wilt een spelprogramma voor meerdere spelers spelen via het Internet. Als iemand u een foto wil sturen via een programma voor expresberichten, vraagt Windows Firewall of u de blokkering van de verbinding wilt opheffen zodat de foto naar uw computer kan worden verzonden. Als u een netwerkspel voor meerdere spelers wilt spelen op het Internet, kunt u kiezen of u het spelprogramma als uitzondering wilt toevoegen zodat de spelgegevens via de firewall uw computer kunnen bereiken.

Dit programma blijven blokkeren

Wanneer u deze optie selecteert, kan het programma niet worden uitgevoerd of kan het niet luisteren en wordt het programma toegevoegd aan de lijst op het tabblad Uitzonderingen. In dit geval is het selectievakje naast het programma uitgeschakeld, wat aangeeft dat het programma niet mag worden uitgevoerd of niet mag luisteren.

Gebruik deze optie wanneer u twijfels hebt over een programma of wanneer u niet weet waarom er een beveiligingswaarschuwing wordt gegeven.

Dit programma blijven blokkeren, maar vraag me later opnieuw

Wanneer u deze optie selecteert, kan het programma niet worden uitgevoerd of kan het niet luisteren, maar wordt het programma niet toegevoegd aan de lijst op het tabblad Uitzonderingen. De volgende keer dat u dit programma start, wordt het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing opnieuw weergegeven.
Eigenschappen

Artikel-id: 875353 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback