Gedetailleerde rondleiding door de installatie van Windows XP Service Pack 2

Inleiding

U kunt ervoor zorgen dat u beschikt over Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) door in Windows XP de functie Automatische updates in te schakelen. Ga naar de volgende Microsoft-website om de functie Automatische updates in te schakelen:Windows XP Service Pack 2 kan ook worden geïnstalleerd met behulp van de volgende Windows Updates-website: Op de volgende Microsoft-website kunt u tevens een netwerkinstallatiepakket voor Windows XP SP2 verkrijgen: Met het netwerkinstallatieprogramma wordt Windows XP SP2 via een netwerk op meerdere computers geïnstalleerd. Dit installatiepakket is een op zichzelf staand pakket en hiermee kan elke installatie van Windows XP Home of Windows XP Professional worden bijgewerkt tot Windows XP SP2.

Zowel voor de website voor Automatische updates als voor die van Windows Update wordt voor installaties vanaf internet de methode Snelle installatie gebruikt. Deze installatie is veel kleiner dan een netwerkinstallatie omdat het programma Snelle installatie de hoeveelheid informatie die wordt gedownload tot een minimum beperkt. Het doelsysteem wordt onderzocht en er wordt een lijst samengesteld van de bestanden die door het programma moeten worden bijgewerkt. Met het programma Snelle installatie worden geen overbodige bestanden geïnstalleerd, zoals bestanden voor het Windows 95-migratieprogramma of bestanden voor serveronderdelen op een computer met Windows XP Professional.

Ongeacht of u de Automatische updates of Windows Update gebruikt, wordt u uiteindelijk gevraagd Windows XP SP2 te installeren. Er worden dan updates naar de computer gedownload wanneer via de updateprocedure wordt vastgesteld dat deze nodig zijn. De totale grootte van de download kan variëren van slechts 70 MB tot wel 260 MB. De installatie wordt gestart zodra de download is voltooid.

Meer informatie

Installeren vanaf internet met Automatische updates

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ wuaucpl.cpl en klik op OK.
 2. Selecteer in het dialoogvenser Automatische updates de optie Automatisch (aanbevolen) en klik op OK.

  Als de computer is verbonden met internet, worden de Windows-updates automatisch gedownload en geïnstalleerd. Standaard worden automatische updates gepland voor 03:00 uur. Als uw computer op dit tijdstip niet is ingeschakeld, selecteert u een updateplanning die u schikt.
  Voor meer informatie over het plannen van automatische updates klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  327838 Automatische updates plannen in Windows Server 2003, Windows XP en Windows 2000
  Na het downloaden van de updates verschijnt er in het systeemvak een tekstballon waarmee wordt aangegeven dat de updates zijn gedownload en kunnen worden geïnstalleerd.
 3. Klik op de tekstballon, klik op Snelle installatie en op Volgende.

  Een ballontekst in het systeemvak geeft aan dat de updates op de achtergrond worden geïnstalleerd en dat u gewoon kunt doorwerken terwijl de installatie wordt uitgevoerd. Wanneer de installatie is voltooid, verschijnt in het venster Automatische updates de volgende mededeling:
  You have successfully updated your computer. You must restart your computer for the updates to take effect.
  Opmerking Wanneer u op Normale installatie klikt, wordt de wizard Setup van Windows XP Service Pack 2 gestart en wordt mogelijk een bericht van de volgende strekking weergegeven:
  Welkom bij de wizard Setup van Windows XP Service Pack 2. Voordat u deze update installeert, raden wij u aan:  1. Een back-up van uw systeem te maken

  2. Alle andere toepassingen af te sluiten


  Windows moet wellicht opnieuw worden gestart om de installatie te voltooien nadat de wizard is voltooid. Klik op Volgende om door te gaan.
  In de wizard Setup van Windows XP Service Pack 2 wordt mogelijk ook het dialoogvenster Gebruiksrechtovereenkomst met daarin een gebruiksrechtovereenkomst weergegeven. U moet akkoord gaan met de overeenkomst om de installatie te kunnen voortzetten.
 4. Klik op Nu opnieuw opstarten.

  Opmerking De computer wordt nu opnieuw opgestart. De eerste keer dat de computer na de installatie wordt opgestart neemt vaak meer tijd in beslag dan gewoonlijk, omdat er bestanden worden gekopieerd die tijdens de hoofdfase van de installatie niet konden worden gekopieerd. Dit is normaal. Wanneer de bestanden zijn gekopieerd, start de computer op de gebruikelijke wijze op.

Installeren vanaf internet met de functie Windows Update

 1. Ga naar de volgende Microsoft-website: .
 2. Klik op Aangepast.

  De computer wordt gescand en er wordt een vooraf geselecteerde lijst weergegeven met essentiële updates, waaronder beveiligingsupdates en servicepacks.
 3. Klik op Essentieel onder Selecteren op type.

  Er wordt een lijst samengesteld met de updates die van toepassing zijn voor uw computer. De essentiële updates worden geselecteerd om automatisch te worden gedownload.
 4. Klik op Updates weergeven en installeren.
 5. Controleer of Windows XP SP2 is geselecteerd.
 6. Klik op Updates installeren.

  Het dialoogvenster Updates worden geïnstalleerd wordt weergegeven. Onder Installatiestatus wordt de huidige status weergegeven van de handelingen die nodig zijn voor de installatie van Windows XP SP2. De downloadbalk bevat informatie over de voortgang van de download. Nadat de download is voltooid, wordt de downloadbalk vervangen door de installatiebalk. De installatiebalk bevat informatie over de voortgang van de installatie. Vervolgens wordt de wizard Windows XP Service Pack 2 Setup gestart. In het dialoogvenster Wizard Setup van Windows XP Service Pack 2 verschijnt het volgende bericht:
  De wizard Setup van Windows XP Service Pack 2 Voordat u deze update installeert, raden wij u aan:

  1. Een back-up van uw systeem te maken

  2. Alle andere toepassingen af te sluiten

  Windows moet wellicht opnieuw worden gestart om de installatie te voltooien nadat de wizard is voltooid.


  Klik op Volgende als u wilt doorgaan.
 7. Klik op Volgende.

  In de Wizard Setup van Windows XP Service Pack 2 wordt het dialoogvenster Gebruiksrechtovereenkomst met daarin een gebruiksrechtovereenkomst weergegeven. Lees de gebruiksrechtovereenkomst. Als u akkoord gaat met de overeenkomst, klikt u op Ik ga akkoord.


  Opmerking U moet akkoord gaan met de overeenkomst om door te kunnen gaan met de installatie.
 8. Klik op Volgende. In het dialoogvenster Select Options wordt de volgende tekst weergegeven:
  Setup creates a backup of system files so you can remove Windows XP SP2 if necessary. Click Browse to choose a location for these backup files, or click Next to accept the following location:
  Uninstall folder
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Opmerking Met Opties selecteren kunt u een aangepaste locatie aangeven voor het opslaan van informatie over het ongedaan maken van de installatie (archief) worden. Wij raden u aan de standaardinstellingen te accepteren, tenzij de installatie wordt uitgevoerd door een gevorderde gebruiker. Bij de installatie van Windows XP SP2 wordt altijd een archief aangemaakt en deze optie kan niet worden vermeden.
 9. Klik op Volgende. In het dialoogvenster Uw systeem bijwerken wordt de volgende tekst weergegeven:
  Setup inspecteert de configuratie, archiveert de huidige bestanden en voert vervolgens de update uit. Een ogenblik geduld.
  Als de installatie is voltooid, verschijnt in het dialoogvenster Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard verschijnt het volgende bericht:
  De wizard Service Pack 2 Setup is voltooid.
  De wizard moet Windows opnieuw starten om de wijzigingen toe te passen. Klik op Voltooien om Windows automatisch opnieuw te starten.
  Wanneer u Windows op een later tijdstip opnieuw wilt starten, schakelt u het selectievakje Niet opnieuw opstarten in en klikt u op Voltooien.
  Niet opnieuw opstarten.
  Opmerking Het selectievakje Niet opnieuw opstarten is standaard ingeschakeld.
 10. Klik op Voltooien. De wizard Windows XP Service Pack 2 Setup wordt afgesloten en in het dialoogvenster Updates worden geïnstalleerd wordt de volgende tekst weergegeven:
  Installing Windows XP Service Pack 2,...Done!
  You have successfully updated your computer
  You must restart your computer for the updates to take effect.
  Als u op Nu opnieuw opstarten klikt, wordt de computer opnieuw opgestart en wordt de installatie voltooid. Klik op Sluiten om te voorkomen dat de computer opnieuw wordt opgestart.

  Opmerking Windows XP werkt pas correct als de computer opnieuw wordt gestart.
 11. Klik op Nu opnieuw opstarten.

  Opmerking De computer wordt nu opnieuw opgestart. De eerste keer dat de computer na de installatie wordt opgestart neemt vaak meer tijd in beslag dan gewoonlijk, omdat er bestanden worden gekopieerd die tijdens de hoofdfase van de installatie niet konden worden gekopieerd. Dit is normaal. Wanneer de bestanden zijn gekopieerd, start de computer op de gebruikelijke wijze op.

Installeren via een netwerkshare

De netwerkbeheerder bepaalt waar het installatiepakket wordt geplaatst en de methode die moet worden gebruikt om het uit te voeren. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor informatie over de locatie van het installatiepakket en hoe dit moet worden uitgevoerd. Raadpleeg de sectie 'Installeren vanaf internet met Automatische updates' of de sectie 'Installeren vanaf internet met de functie Windows Update' als u geen netwerkbeheerder hebt.

Volg na het downloaden van Windows XP SP2 van een netwerkshare de volgende stappen voor het installeren van Windows XP SP2 met de wizard Windows XP Service Pack 2 Setup:
 1. Na het downloaden van het installatiepakket moet u het uitvoeren om de installatie te starten. De bestanden die nodig zijn voor de installatie van Windows XP SP2 worden uitgepakt. Tijdens het uitpakken wordt het voortgangsvenster Bezig met het uitpakken van bestanden weergegeven. Als het uitpakken is voltooid, wordt de Wizard Setup van Windows XP Service Pack 2 gestart en wordt het volgende bericht weergegeven:
  De wizard Setup van Windows XP Service Pack 2 Voordat u deze update installeert, raden wij u aan:

  1. Een back-up van uw systeem te maken

  2. Alle andere toepassingen af te sluiten

  Windows moet wellicht opnieuw worden gestart om de installatie te voltooien nadat de wizard is voltooid.


  Klik op Volgende als u wilt doorgaan.
  Opmerking Wanneer u deze interface bereikt, zult u merken dat er nog steeds veel schijfactiviteit is. Dit komt voort uit de manier waarop de Wizard Setup van Windows XP Service Pack 2 een aparte thread gebruikt om bestanden op de vaste schijf te inventariseren. Deze thread is mogelijk nog steeds bezig met het verwerken van gegevens wanneer het welkomstscherm van de wizard wordt weergegeven.
 2. Klik op Volgende. In de Wizard Setup van Windows XP Service Pack 2 wordt het dialoogvenster Gebruiksrechtovereenkomst met daarin een gebruiksrechtovereenkomst weergegeven. Lees de gebruiksrechtovereenkomst. Als u akkoord gaat met de overeenkomst instemt, selecteert u Ik ga akkoord.

  Opmerking U moet akkoord gaan met de overeenkomst om door te kunnen gaan met de installatie.
 3. Klik op Volgende. In het dialoogvenster Opties selecteren wordt de volgende tekst weergegeven:
  Setup maakt een back-up van systeembestanden, zodat u het servicepack later kunt verwijderen, mocht dat nodig zijn. Klik op Bladeren als u een locatie voor deze back-upbestanden wilt selecteren, of klik op Volgende als u de onderstaande locatie wilt gebruiken.
  Herstelmap
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Opmerking Met Opties selecteren kunt u een aangepaste locatie aangeven voor het opslaan van informatie over het ongedaan maken van de installatie (archief) worden. Wij raden u aan de standaardinstellingen te accepteren, tenzij de installatie wordt uitgevoerd door een gevorderde gebruiker. Bij de installatie van Windows XP Service Pack 2 wordt altijd een archief aangemaakt, en deze optie kan niet worden vermeden.
 4. Klik op Volgende. In het dialoogvenster Uw systeem bijwerken wordt de volgende tekst weergegeven:
  Setup inspecteert de configuratie, archiveert de huidige bestanden en voert vervolgens de update uit. Een ogenblik geduld.
  Wanneer de installatie is voltooid, verschijnt in het dialoogvenster De wizard Setup van Windows XP Service Pack 2 voltooien verschijnt het volgende bericht:
  De wizard Setup van Service Pack 2 is voltooid.
  Om deze wijzigingen toe te passen, dient Windows opnieuw te worden opgestart. Klik Voltooien als u wilt dat Windows automatisch opnieuw opstart.
  Schakel het selectievakje 'Niet opnieuw opstarten'in als u de computer later opnieuw wilt opstarten, en klik vervolgens op Voltooien.

  Niet opnieuw opstarten.
  Als u op Voltooien klikt, wordt de computer opnieuw gestart en wordt de installatie voltooid. Om te voorkomen dat de computer opnieuw wordt gestart, schakelt u het selectievakje Niet opnieuw opstarten in.

  Opmerking Windows XP werkt pas correct als de computer opnieuw wordt gestart.
 5. Klik op Voltooien. De computer wordt nu opnieuw opgestart. De eerste keer dat de computer na de installatie opnieuw wordt gestart, neemt vaak meer tijd in beslag dan gewoonlijk omdat er bestanden worden gekopieerd die tijdens de hoofdfase van de installatie niet konden worden gekopieerd. Dit is een standaardprocedure en als het kopiëren van bestanden is voltooid, start de computer op de standaardmanier op.
Eigenschappen

Artikel-id: 875364 - Laatst bijgewerkt: 3 feb. 2011 - Revisie: 1

Feedback