Afbeeldingen worden niet zoals verwacht weergegeven of er verschijnt een foutbericht wanneer u een HTML-bestand opent op een computer met Windows XP Service Pack 2

Belangrijk Dit artikel bevat informatie waarmee u beveiligingsinstellingen kunt verlagen of beveiligingsfuncties kunt uitschakelen op een computer. U kunt deze wijzigingen aanbrengen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van deze methode in uw configuratie. Als u deze methode implementeert, dient u extra stappen te nemen om uw systeem te beschermen.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Wanneer u een HTML-bestand opent in een programma nadat u Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) hebt geïnstalleerd, doet zich een van de volgende problemen voor:
 • Er wordt een foutbericht met betrekking tot een script weergegeven wanneer u het HTML-bericht weergeeft in een Windows-programma.
 • Er wordt een foutbericht met betrekking tot ActiveX weergegeven wanneer u het HTML-bericht weergeeft in een Windows-programma.
 • Wanneer u het HTML-bestand opent in Microsoft Internet Explorer, worden de afbeeldingen anders weergegeven dan verwacht.

Oorzaak

Deze problemen worden veroorzaakt door een verbeterde beveiligingsfunctie die is opgenomen in Windows XP SP2. Deze verbeterde beveiligingsfunctie helpt uw computer te beschermen tegen aanvallen door kwaadwillende gebruikers of tegen schadelijke software, zoals computervirussen. Deze functie is standaard ingeschakeld in het register.

Workaround

Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Als u deze problemen wilt omzeilen, wijzigt u de waarde van de subsleutel FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN in 0.

Opmerking De waarde van de subsleutel FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN is in Windows XP SP2 standaard ingesteld op 1.

Ga als volgt te werk:
 1. Sluit alle Windows-toepassingen af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
 4. In de subsleutel FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik op Iexplore.exe.
  2. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
  3. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  4. Klik op Explore.exe.
  5. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
  6. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 5. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
 6. Start Windows opnieuw op.

Meer informatie

Wanneer de waarde van de subsleutel FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN is ingesteld op 1, worden de volgende beperkingen afgedwongen voor Microsoft Internet Explorer en Microsoft Windows Verkenner:
 • ActiveX niet toestaan
 • Binair gedrag niet toestaan
 • Java niet toestaan
 • Toestemming vragen voor uitvoeren van scripts
 • Toestemming vragen voor interdomeingegevens
De problemen die worden beschreven in de sectie 'Symptomen' doen zich voor bij de volgende programma's:
 • Broderbund 3D Home Architect Deluxe 5.0
 • Adobe Photoshop 7.0
 • Macromedia Flash
 • Macromedia Studio MX Dreamweaver MX 6.0
 • Macromedia Studio MX Flash MX 6.0
 • Microsoft Excel 2002
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Service Pack 2
 • Microsoft PowerPoint 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio 2003
 • Microsoft Visio 2002 Service Release 1
 • Microsoft Works Suite 2003 (Microsoft Word 2002)
 • ValuSoft Print Workshop 2003
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Eigenschappen

Artikel-id: 878461 - Laatst bijgewerkt: 18 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback