PC Talk - Een snelle berekening in Excel

Blurb

In dit scenariogesprek wordt uitgelegd hoe er in Excel opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd en gedeeld kan worden. Dit scenario laat belangrijke methodes zien.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-sad1.gif

Ondanks dat ik ben begonnen met het opnemen van huishouduitgaven in Excel, weet ik niet hoe ik automatisch de totalen kan berekenen. Ik bereken de totalen nu met een rekenmachine en vul de uitkomsten in met de hand ...

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif

Je hoeft alleen maar de formule in te voeren in de cel waar de totalen moeten worden weergegeven. Eerst moet je een formule in de cel voor de balans op 2 juni invullen.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

Als ik 110+20= invul, geeft de cel alleen maar "110+20=" weer en wordt er geen werkelijk resultaat weergegeven.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-soursmile1.gif

Als je een berekening begint in Excel, dan moet de formule altijd beginnen met het = teken. En als je dan op Enter drukt, zal er een resultaat worden weergegeven

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif

Dat is duidelijk. Dus ik moet =110+20 invullen en dan op Enter drukken.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif

Dat klopt!

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

Dat is mooi! Nu heb ik "130" in een cel staan.


In de cel eronder wordt de balans op 3 juni weergegeven. Vul hier =130-22 in en druk dan op Enter ...


Ik kom uit op "108".


Ik dacht dat het moeilijker zou zijn om een berekening uit te voeren in Excel. Maar het is nog makkelijker dan ik dacht.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif

Weet je ook hoe ik kan vermenigvuldigen en kan delen?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

Waarschijnlijk moet ik =10÷5 invullen om te delen en =10×5 om te vermenigvuldigen en daarna op Enter drukken. Heb ik dat goed?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-soursmile1.gif

Nee, dat is niet goed. In de basis heb je gelijk, maar in Excel werkt het iets anders.

Als je wilt delen op een computer, moet je een "/ (slash)" gebruiken in plaats van "÷". Als je wilt vermenigvuldigen, moet je een "* (asteriks)" gebruiken in plaats van "x".

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

OK. Om een resultaat te krijgen, moet ik =10/5 invullen om te delen en =10*5 om te vermenigvuldigen en daarna op Enter drukken.

De stappen voor delen bekijken aan de hand van schermafdrukken!
De stappen voor vermenigvuldigen bekijken aan de hand van schermafdrukken!

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

Wat ik tot nu toe heb uitgelegd is de meest eenvoudige methode. In de volgende stap zal ik laten zien hoe je een berekening kunt maken door gebruik te maken van celnummers.

Een "Celnummer" is een combinatie van een rij en een kolom. Bijvoorbeeld: het celnummer voor een cel in kolom A op de 5e rij van boven, is "A5".

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-angry1.gif

Dat klinkt ingewikkeld.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

Maak je geen zorgen. Het begrijpen van een celnummer is ook eenvoudig. Volg gewoon mijn instructie.

Vul eerst 100 in een lege cel van de uitgavekolom in, vul dan 0 in een cel van de opbrengstenkolom in en voer =E7-C8+D8 in een cel voor de balans in en druk dan op Enter.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

E7 vertegenwoordigt de voorgaande balans. C8 vertegenwoordigt de uitgaven, dus moet ik voor deze berekening aftrekken gebruiken. D8 vertegenwoordigt de opbrengst, dus moet ik voor deze berekening optellen gebruiken.

100 euro werd afgetrokken van mijn vorige balans en "1324" kwam terug als resultaat!

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

Wat deze methode zo bruikbaar maakt is dat het resultaat automatisch wordt herberekend als je de getallen in de formule verandert.

Laat het getal in de uitgavecel zoals die is en verander het getal in de inkomstencel naar 50.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif

De balans van "1324" is nu aangepast en is “1374” geworden en dat geeft een stijging van 50 euro aan.


Als ik celnummers in een formule gebruik, kan Excel elke berekening aan ongeacht welke gegevens er in de formule zijn ingevoerd.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

Wat je tot nu toe hebt geprobeerd, is optellen en aftrekken. Je hebt "+" en "-" gebruikt en als je berekening delen omvat, hoef je alleen maar "/" te gebruiken. Als je berekening vermenigvuldigen omvat, gebruik dan "*". Dat is alles.

Bekijk de stappen

Delen in Excel
  1. Vul =10/5 in een lege cel in voor de balans en druk op Enter.
  2. "2" wordt als resultaat weergegeven.
Terug naar het gesprek

Vermenigvuldigen in Excel
  1. Vul =10*5 in een lege cel in voor de balans en druk op Enter.
  2. "50" wordt als resultaat weergegeven.
Terug naar het gesprek
Eigenschappen

Artikel-id: 879161 - Laatst bijgewerkt: 29 okt. 2014 - Revisie: 1

Feedback