PC Talk - Toegankelijkheid van websites beperken in het Internet Explorer

Blurb

In dit scenariogesprek wordt uitgelegd hoe de toegankelijkheid van websites kan worden beperkt in Internet Explorer. Om dit in te schakelen, zal je gebruik moeten maken van het dialoogvenster Internet-restricties. Ook zal er worden uitgelegd hoe deze instellingen kunnen worden uitgeschakeld.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif

Kan ik in Internet Explorer alleen de toegankelijkheid instellen voor een beperkt aantal websites?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

"Internet-restricties" maakt het mogelijk om de eenvoudig de toegankelijkheid van websites te beperken.

Klik op de knop Extra en klik daarna kies je voor Internetopties.


Het dialoogvenster Internetopties verschijnt nu. Klik op het tabblad Inhoud en kies daarna Inschakelen.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif

Het dialoogvenster Internet-restricties verschijnt nu. Moet ik nu op het tabblad Goedgekeurde websites klikken en onder "Deze website toestaan" de URL invoeren voor de website die ik wil toestaan en daarna op Altijd klikken om deze website toe te staan?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif

Dat klopt. Wanneer de URL wordt weergegeven in de lijst met "Goedgekeurde en afgekeurde websites" bevestig je dat en klik je op OK.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif

Het dialoogvenster Supervisorwachtwoord vereist verschijnt nu. Wat bedoel je met "supervisor"?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

Met een supervisor wordt bedoeld de persoon die de website heeft goedgekeurd. Er zal je worden gevraagd een wachtwoord te maken om te voorkomen dat iemand anders dan de supervisor de instellingen verandert.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

Kan ik ieder willekeurig favoriete woord gebruiken?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif

Als je naar een afgekeurde website gaat, zal je de volgende melding krijgen.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif

Ik kan de website niet bezoeken, tenzij ik het wachtwoord opgeef. Als ik de toegangsrestrictie die door "Internet-restricties" is ingesteld wil verwijderen, hoe doe ik dat dan?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

Klik op de knop Extra en klik daarna kies je voor Internetopties.


In het dialoogvenster Internetopties klik je op het tabblad Inhoud en daarna klik je Uitschakelen.


Nadat je het wachtwoord hebt ingegeven in het dialoogvenster dat tevoorschijn kwam, zal je de melding "De functie internetrestricties is uitgeschakeld" zien. Klik op OK om de toegangsbeperking uit te kunnen schakelen.
Eigenschappen

Artikel-id: 879191 - Laatst bijgewerkt: 29 okt. 2014 - Revisie: 1

Feedback