Wat is een .DLL-bestand?

Samenvatting

Een DLL-bestand (Dynamic Link Library) is een uitvoerbaar bestand dat door programma's wordt gebruikt om code en andere bronnen te delen die nodig zijn om bepaalde taken uit te voeren. Microsoft Windows bevat diverse DLL-bestanden met functies en bronnen die programma's nodig hebben om in de Windows-omgeving te kunnen functioneren.

Meer informatie

Een DLL-bestand heeft meestal de extensie DLL. Er zijn echter ook DLL-bestanden met de extensie .EXE of met een andere extensie. Het bestand Shell.dll bevat bijvoorbeeld de OLE-routines (Object Linking and Embedding - objecten koppelen en insluiten) die door Windows en andere programma's worden gebruikt voor slepen en neerzetten.


Kernel.exe, User.exe en Gdi.exe zijn voorbeelden van DLL-bestanden met de extensie .EXE. Deze bestanden bevatten code, gegevens of routines voor programma's die onder Windows worden uitgevoerd. Zo bevat een van deze bestanden de functie 'CreateWindow'. Deze functie wordt door programma's gebruikt wanneer op het scherm een nieuw venster wordt gemaakt.


Installeerbare stuurprogramma's zijn in Windows ook DLL-bestanden. Toepassingen kunnen een stuurprogramma openen, inschakelen, doorzoeken, uitschakelen en sluiten op basis van de instructies in het DLL-bestand.


DLL-bestanden bevinden zich in de map Windows\System of in de map van een bepaald programma.


Als u een programma start waarvan een DLL-bestand ontbreekt of beschadigd is, wordt een foutbericht weergegeven in de trant van: 'Kan xyz.dll niet vinden'. Als u een programma start waarvan een DLL-bestand verouderd of foutief is, verschijnt mogelijk het foutbericht 'Call to undefined dynalink'. In dergelijke situaties zal het programma pas weer correct werken wanneer het juiste DLL-bestand in de juiste map wordt geplaatst.


De oorsprong van een DLL-bestand achterhalen


Ga als volgt te werk om het versienummer, de bedrijfsnaam of andere informatie over een bestand te achterhalen:
  1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.
  2. Typ in het vak Naam de naam van het bestand dat u wilt zoeken. Typ bijvoorbeeld 'shell32.dll' (zonder de aanhalingstekens). Klik in het vak Zoeken in op Lokale vaste schijven of op de aanduiding van het station dat u wilt doorzoeken en klik vervolgens op Nu zoeken.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste bestand in de lijst met gevonden bestanden, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Versie.


Als het bestand een Microsoft-bestand is, pakt u een nieuw exemplaar uit. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het uitpakken van Windows-bestanden:
129605 De oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
Als de bedrijfsnaam op het tabblad Versie niet Microsoft is, kunt u het beste de desbetreffende fabrikant raadplegen voor nadere informatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 87934 - Laatst bijgewerkt: 15 dec. 2004 - Revisie: 1

Feedback