Beschrijving van de modus Tekst zonder opmaak in Outlook Express in Windows XP Service Pack 2

Samenvatting

In Microsoft Windows XP blokkeert Microsoft Outlook Express 6 e-mailbijlagen die als onveilig worden beschouwd en HTML-inhoud, zoals afbeeldingen, om de privacy van de gebruiker beter te beschermen en virusaanvallen te voorkomen. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) wordt ook de modus Tekst zonder opmaak ingeschakeld in Outlook Express om te voorkomen dat er automatisch schadelijke scripts worden uitgevoerd.

Meer informatie

Wat is de modus Tekst zonder opmaak?

In Outlook Express kunnen gebruikers binnenkomende e-mailberichten weergeven als tekst zonder opmaak in plaats van als HTML-tekst. Wanneer Outlook Express wordt uitgevoerd in de modus Tekst zonder opmaak, wordt het besturingselement Rich Edit in plaats van het besturingselement MSHTML gebruikt. Door het besturingselement Rich Edit te gebruiken, voorkomt u beveiligingsproblemen die zouden kunnen optreden bij het gebruik van het besturingselement MSHTML.

Terug naar begin

Waarom zou ik de modus Tekst zonder opmaak gebruiken?

Het besturingselement Rich Edit vormt een extra barrière voor schadelijke code die wordt overgebracht via e-mailberichten. Computers waarop een eerdere versie van Windows XP wordt uitgevoerd, zijn mogelijk kwetsbaar voor schadelijke code omdat Outlook Express de HTML-headerscripts in de HTML-inhoud verwerkt. Het besturingselement MSHTML voert deze scripts automatisch uit. Het besturingselement Rich Edit voert geen HTML-scripts uit. Omdat e-mailberichten met tekst zonder opmaak geen HTML-headers nodig hebben om goed te worden weergegeven, is er gewoonlijk bijna geen verschil te zien nadat deze wijziging is aangebracht. Delen van e-mailberichten die niet op de juiste manier lijken te worden weergegeven, zijn afhankelijk van HTML-rendering en kunnen een bedreiging vormen voor de computer.

Terug naar begin

Welke functies zijn niet beschikbaar in de modus Tekst zonder opmaak?

Als u in Windows XP SP2 het programma Outlook Express in de modus Tekst zonder opmaak uitvoert, kunt u de grootte van de berichttekst niet wijzigen en niet zoeken in de volledige tekst in het hoofdgedeelte van het e-mailbericht.

Terug naar begin

Hoe gebruik ik de modus Tekst zonder opmaak in Outlook Express?

U kunt de modus Tekst zonder opmaak inschakelen voor het lezen van alle e-mailberichten. U kunt de modus Tekst zonder opmaak ook inschakelen voor het verzenden van nieuwe e-mailberichten.

Ga als volgt te werk om de modus Tekst zonder opmaak voor het lezen van alle e-mailberichten in te schakelen:
  1. Start Outlook Express.
  2. Klik op Opties in het menu Extra.
  3. Schakel op het tabblad Lezen het selectievakje Alle berichten zonder opmaak weergeven in.
  4. Klik op OK.
Ga als volgt te werk om de modus Tekst zonder opmaak voor het verzenden van nieuwe e-mailberichten in te schakelen:
  1. Start Outlook Express.
  2. Klik op Opties in het menu Extra.
  3. Open het tabblad Verzenden en klik op Tekst zonder opmaak onder Indeling voor verzenden van e-mail.
  4. Klik op OK.
Terug naar begin

Hoe schakel ik over van de modus Tekst zonder opmaak naar de HTML-modus?

Als u de afzender van een e-mailbericht vertrouwt en wilt gebruikmaken van de extra functies die HTML biedt, kunt u overschakelen naar de HTML-modus. Klik daartoe in het menu Beeld op HTML-bericht.

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 883257 - Laatst bijgewerkt: 18 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback