Bluetooth-apparaten installeren en configureren in Windows XP Service Pack 2

Samenvatting

Als u een Bluetooth-apparaat wilt installeren, hoeft u het alleen maar aan te sluiten. Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) bevat stuurprogramma's voor veel Bluetooth-apparaten. Als een Bluetooth-apparaat niet door Windows wordt herkend, kunt u het apparaat nog steeds gebruiken met de generieke softwareondersteuning van Windows of kunt u het stuurprogramma gebruiken dat de fabrikant van het apparaat heeft meegeleverd. Wanneer u een Bluetooth-apparaat aan uw computer wilt toevoegen, kunt u de wizard Bluetooth-apparaat toevoegen gebruiken. Wilt u een Bluetooth-apparaat configureren, dan gebruikt u het onderdeel Bluetooth-apparaten van het Configuratiescherm.

Met PAN (Personal Area Network) kunt u deelnemen aan een ad-hocnetwerk tussen Bluetooth-apparaten. Wanneer u PAN gebruikt, communiceren uw computer en andere Bluetooth-apparaten via een TCP/IP-netwerk. Als u een Bluetooth-apparaat hebt dat inbelnetwerken ondersteunt, kunt u het als modem gebruiken. U kunt de wizard Printer toevoegen gebruiken om een Bluetooth-printer draadloos te gebruiken. Ten slotte kunt u met Bluetooth bestanden uitwisselen tussen computers of apparaten die voor Bluetooth zijn geconfigureerd. Dit artikel bevat stapsgewijze procedures voor deze taken.

Inleiding

In dit artikel wordt de installatie en configuratie van een Bluetooth-apparaat in Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) beschreven.

Opmerking Als u een Bluetooth-apparaat installeert dat niet wordt ondersteund in Windows XP SP2, volgt u de aanbevelingen van de fabrikant van de Bluetooth-adapter.

Het installeren van een Bluetooth-adapter die voorkomt op de lijst met ondersteunde adapters voor Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), is slechts een kwestie van aansluiten. U hoeft niets te configureren voordat u verbinding maakt.

Wanneer u een ondersteunde Bluetooth-adapter installeert in Windows XP SP2, wordt de adapter samen met de volgende Microsoft-onderdelen actief:
 • Microsoft-enumerator voor Bluetooth
  Dit onderdeel inventariseert Bluetooth-apparaten en mogelijkheden voor Bluetooth.
 • Bluetooth-apparaat (PAN)
  Dit stuurprogramma ondersteunt PAN-verbindingen (Personal Area Network) tussen apparaten.
 • Bluetooth-apparaat (TDI [Transport Driver Interface] volgens RFCOMM-protocol)
  Dit onderdeel ondersteunt DUN (Dial-Up Networking ofwel inbelnetwerken). Dit onderdeel ondersteunt ook andere typen verbindingen tussen apparaten.
 • Bluetooth Support Service (BthServ)
  Deze service onderhoudt informatie over het koppelen van apparaten en werkt deze bij. Ook andere functies die betrekking hebben op Bluetooth, worden door deze service uitgevoerd.
Deze onderdelen zijn beschikbaar in Apparaatbeheer nadat u een Bluetooth-adapter hebt geïnstalleerd. Er worden ook andere stuurprogramma's en onderdelen geïnstalleerd.

Meer informatie

Ondersteuning voor Bluetooth-radio

Als u een Bluetooth-adapter aansluit op de computer en deze niet door Windows wordt herkend, biedt Windows XP SP2 generieke softwareondersteuning. Wanneer zich problemen voordoen met de generieke softwareondersteuning, kunt u het stuurprogramma van derden installeren dat werd meegeleverd met de Bluetooth-adapter.

Als u meer informatie wilt over de stuurprogramma's voor Bluetooth-radio's in Windows XP SP2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

841803 Lijst met stuurprogramma's voor Bluetooth-radio's die zijn opgenomen in Windows XP Service Pack 2

Terug naar begin

Configuratie en apparatuur

U kunt het onderdeel Bluetooth-apparaten van het Configuratiescherm gebruiken om Bluetooth-instellingen te configureren. Met het onderdeel Bluetooth-apparaten kunt u het volgende doen:
 • Een apparaat toevoegen of verwijderen
 • De eigenschappen van een apparaat weergeven
 • De Bluetooth-opties wijzigen
 • Een COM-poort toevoegen
In het onderdeel Bluetooth-apparaten worden op het tabblad Apparaten alle apparaten weergegeven die momenteel op de computer zijn geconfigureerd. Als u het tabblad Apparaten gebruikt, kunt u een apparaat toevoegen, een apparaat verwijderen of de eigenschappen van een apparaat weergeven.

Terug naar begin

Apparaateigenschappen

Wanneer u de eigenschappen van een Bluetooth-apparaat weergeeft, ziet u de volgende gegevens:
 • Het type apparaat
 • Het hardwareadres van de Bluetooth-adapter
 • De datum en het tijdstip van de meest recente verbinding
 • Informatie over het gebruik van een sleutel voor koppeling aan het apparaat
U kunt ook de naam wijzigen die door Windows voor het apparaat wordt gebruikt. Deze wijziging heeft ook invloed op de naam die wordt gebruikt door de wizard Bestandsoverdracht via Bluetooth en door Modem toevoegen.

Op het tabblad Services wordt informatie weergegeven over de services die door het apparaat worden ondersteund. Wanneer er bijvoorbeeld een Bluetooth-telefoon of een PDA (Personal Digital Assistant) op de computer is aangesloten, worden op het tabblad COM-poorten weergegeven die beschikbaar zijn voor synchronisatie. Op dit tabblad worden ook inbelverbindingen met het Internet weergegeven. U kunt ook de services selecteren die u wilt gebruiken.

Terug naar begin

Opties

Op het tabblad Opties in het onderdeel Bluetooth-apparaten worden opties weergegeven waarmee u kunt beheren hoe apparaten de computer detecteren en er verbinding mee maken. De belangrijkste optie is Detectie inschakelen. Met deze optie kunnen apparaten de computer detecteren, zodat u een verbinding tot stand kunt brengen.

Andere opties op dit tabblad zijn onder meer:
 • Bluetooth-apparaten mogen verbinding met deze computer maken
  Met dit selectievakje kunt u aangeven of apparaten verbinding met de computer mogen maken. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen apparaten geen verbinding met de computer maken.
 • Waarschuwen als nieuw Bluetooth-apparaat verbinding wil maken
  Met deze optie kunt u aangeven of er een melding wordt weergegeven wanneer een apparaat verbinding met de computer wil maken. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt er geen melding weergegeven.
Met andere opties op het tabblad Opties kunt u het Bluetooth-pictogram in het systeemvak in- of uitschakelen en standaardwaarden herstellen.

Terug naar begin
Opsporen
Een Bluetooth-computer detecteert gewoonlijk andere apparaten. Daarom hoeft u slechts de optie Detectie inschakelen te activeren wanneer de computer als apparaat fungeert. U kunt deze optie bijvoorbeeld inschakelen wanneer de computer met een andere computer is verbonden via een PAN (Personal Area Network). Wanneer computers via een PAN met elkaar zijn verbonden, moet detectie op een van de computers zijn ingeschakeld.

Detectie is standaard niet ingeschakeld in Windows XP SP2, aangezien een detecteerbaar Bluetooth-apparaat minder veilig is dan een niet-detecteerbaar apparaat. Het is raadzaam het selectievakje Detectie inschakelen uitgeschakeld te laten, tenzij u wilt dat een ander Bluetooth-apparaat de computer detecteert. Wanneer de verbinding is voltooid, wordt de wizard Apparaat toevoegen automatisch uitgeschakeld.

Terug naar begin

Een COM-poort toevoegen

U kunt een inkomende poort toevoegen waarop een verbinding vanaf een Bluetooth-apparaat wordt ontvangen of u kunt een uitgaande poort toevoegen die verbinding met een Bluetooth-apparaat maakt. Ga als volgt te werk om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat via een COM-poort:
 1. Gebruik de opties voor poortconfiguratie in Apparaatbeheer om de configuratie van de COM-poort in te stellen.

  Voor de juiste gegevenssnelheid en andere instellingen raadpleegt u de documentatie bij het programma dat u via de verbinding wilt gebruiken.
 2. Stel de COM-poort in het programma in op het poortnummer dat wordt opgegeven op de laatste pagina van de wizard Bluetooth-apparaat toevoegen.

  Dit poortnummer wordt ook vermeld op het tabblad COM-poorten in het onderdeel Bluetooth-apparaten.
Voor Bluetooth-apparaten die een COM-poort gebruiken, zijn speciale programma's op de computer nodig. Deze programma's worden gewoonlijk bij het apparaat geleverd. U kunt deze programma's ook verkrijgen bij de fabrikant van het apparaat. Volg de aanwijzingen in de programmadocumentatie om het programma in te stellen voor gebruik van een COM-poort.

Terug naar begin

Hardware

Op het tabblad Hardware in het onderdeel Bluetooth-apparaten worden de Bluetooth-apparaten vermeld die op de computer zijn geïnstalleerd. Dit is dezelfde lijst als de lijst die wordt weergegeven in de categorie Bluetooth-radio's in Apparaatbeheer. Wanneer u een apparaat in de lijst selecteert en op Eigenschappen klikt, ziet u dezelfde apparaateigenschappen als in Apparaatbeheer.

Terug naar begin

Een apparaat toevoegen

Wanneer u een Bluetooth-apparaat toevoegt aan de computer, worden er adresgegevens uitgewisseld. Soms worden er ook toegangssleutels uitgewisseld. Dit proces wordt ook wel het koppelen van de beide apparaten genoemd. Wanneer u een apparaat toevoegt, moet een van beide apparaten detecteerbaar zijn. Bij sommige apparaten kunt u detectie in- en uitschakelen, terwijl andere apparaten altijd detecteerbaar zijn. Sommige muisapparaten zijn bijvoorbeeld altijd detecteerbaar.

Wanneer u Bluetooth gebruikt om twee computers met elkaar te verbinden, moet detectie zijn ingeschakeld op de computer die als apparaat wordt toegevoegd. U kunt detectie inschakelen op het tabblad Opties in het onderdeel Bluetooth-apparaten.

Terug naar begin

Stappen die u op de computer moet uitvoeren

Voer deze stappen uit op de computer om een apparaat toe te voegen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ bthprops.cpl en klik op OK.
 2. Klik in Bluetooth-instellingen op Toevoegen.
 3. In de wizard Bluetooth-apparaat toevoegen schakelt u het selectievakje Mijn apparaat is ingesteld en kan worden gevonden in en klikt u op Volgende.

  Opmerking U kunt niet op Volgende klikken voordat u het selectievakje Mijn apparaat is ingesteld en kan worden gevonden hebt ingeschakeld. Een apparaat waarvoor detectie is uitgeschakeld, kan tijdens een zoekopdracht niet worden gedetecteerd.

  Wanneer u op Volgende klikt, zoekt de computer naar detecteerbare apparaten die zich binnen bereik bevinden. Wanneer de zoekopdracht is voltooid, worden de apparaten weergegeven in de wizard.
 4. Selecteer het apparaat dat u wilt toevoegen en klik op Volgende.

  Wanneer u het gewenste apparaat hebt geselecteerd, kunt u een sleutel invoeren voor het apparaat. Een sleutel is een code die wordt gebruikt om de toegang tot een apparaat te beheren. Het gebruik van een sleutel helpt de beveiliging van de verbinding te verbeteren. Het is echter mogelijk dat er geen sleutel nodig is voor het apparaat dat u toevoegt.
Wanneer u de sleutel invoert, probeert de computer verbinding te maken met het apparaat om de sleutel te controleren. Als u verbinding maakt met een andere computer, wordt een bericht weergegeven dat de computers verbinding proberen te maken.

Terug naar begin

Stappen die u op het apparaat moet uitvoeren

Wanneer u de stappen op de computer hebt voltooid, voert u de sleutel in op het Bluetooth-apparaat. Als het apparaat een andere computer is, wordt op die computer een bericht weergegeven dat uw computer een verbinding aanvraagt. Voer deze stappen uit op de computer die u toevoegt als Bluetooth-apparaat:
 1. Klik in het bericht waarin staat dat uw computer een verbinding aanvraagt.

  De wizard Bluetooth-apparaat toevoegen wordt gestart en bevat een veld voor het invoeren van de sleutel.
 2. Voer de sleutel in. U kunt er ook voor kiezen om een sleutel te laten genereren.
Wanneer de sleutel is gecontroleerd, is de verbinding voltooid. Het apparaat wordt nu weergegeven op de computer. Als het apparaat een andere computer is, wordt de computernaam weergegeven op de eerste computer.

Op de laatste pagina van de wizard Bluetooth-apparaat toevoegen kunt u detectie uitschakelen op de computer die u als apparaat toevoegt. De optie om detectie uit te schakelen, is standaard geselecteerd zodat de computer niet voortdurend detecteerbaar is.

Terug naar begin

Nadat het apparaat is toegevoegd

Wanneer u een apparaat hebt toegevoegd, wordt dit weergegeven in het onderdeel Bluetooth-apparaten. U kunt de apparaateigenschappen weergeven om de services te controleren, de naam van het apparaat te wijzigen of andere gegevens te verzamelen. U kunt ook verbindingen opzetten.

Terug naar begin

Deelnemen aan een PAN

PAN (Personal Area Network) biedt een ad-hocnetwerk tussen Bluetooth-apparaten. Alle apparaten die u in een netwerk wilt opnemen, moeten PAN ondersteunen om een PAN-netwerk te kunnen vormen. Als u wilt deelnemen aan een PAN-netwerk, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:
 • Klik op de optie Deelnemen aan PAN (Personal Area Network) in het menu van het Bluetooth-pictogram op de taakbalk.
 • Dubbelklik op het pictogram Bluetooth-netwerkverbinding in het onderdeel Netwerkverbindingen van het Configuratiescherm.
 • Klik op Bluetooth-netwerkapparaten weergeven in het deelvenster Netwerktaken in Netwerkverbindingen.
Met elk van deze methoden wordt het dialoogvenster Bluetooth-PAN-apparaten geopend. In dit dialoogvenster wordt een lijst met apparaten weergegeven waarmee u verbinding kunt maken. U kunt ook apparaten aan de lijst toevoegen of uit de lijst verwijderen met de opties onder in het dialoogvenster.

Als u verbinding wilt maken, klikt u op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en klikt u op Verbinding maken. Wanneer de verbinding is voltooid, is er TCP/IP-netwerkverkeer mogelijk tussen uw computer en het andere apparaat. (Als u op een apparaat klikt waarmee u al bent verbonden, verandert de knop Verbinding maken in de knop Verbinding verbreken.)

Opmerking Wanneer beide PAN-apparaten in een verbinding Windows XP-computers zijn, is er sprake van een point-to-point verbinding en is het niet mogelijk een van de computers te gebruiken als router naar een LAN of het Internet. Daarvoor hebt u een NAP (Network Access Point) nodig.

Windows gebruikt APIPA (Automatic Private IP Addressing) om adressen toe te wijzen aan de computers in een ad-hocnetwerk. Wanneer APIPA wordt gebruikt, is er geen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nodig. Als u het APIPA-adres wilt weergeven, typt u ipconfig bij de opdrachtprompt en drukt u op ENTER. Er wordt uitvoer van de volgende strekking weergegeven:

Ethernet-adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel . . :
Autoconfiguratie IP-adres. . . : 169.254.143.66
Subnetmasker . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway . . . . . . . . . :
Op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Status worden de verbindingssnelheid en de pakketoverdrachtgegevens voor de verbinding weergegeven. Het tabblad Ondersteuning is gelijk aan dat voor andere netwerkverbindingen. Als u het tabblad Ondersteuning gebruikt, kunt u informatie over IP-adressen weergeven, gegevens over de verbinding verkrijgen of de verbinding herstellen.

Terug naar begin

Een modem toevoegen

In Windows XP SP2 kunt u een Bluetooth-apparaat met ondersteuning voor inbelnetwerken toevoegen als modem. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ telephon.cpl en klik op OK.
 2. Open het tabblad Modems en klik op Toevoegen.

  Het dialoogvenster Bluetooth-apparaat selecteren wordt weergegeven.
 3. Selecteer een Bluetooth-apparaat dat u als modem gebruikt.
Als u Windows hebt geconfigureerd om modems te detecteren terwijl er verbinding is met een Bluetooth-adapter, wordt het dialoogvenster Bluetooth-apparaat selecteren automatisch geopend wanneer er een Bluetooth-apparaat met ondersteuning voor inbelnetwerken wordt gedetecteerd.

Nadat u een apparaat hebt geselecteerd, kunt u het apparaat configureren met Telefoon- en modemopties. Als u verbinding met het Internet wilt, kunt u een nieuwe verbinding maken in de map Netwerkverbindingen.

Terug naar begin

Ondersteuning van modems

 • In Windows XP wordt automatisch een sleutel gegenereerd voor de verbinding tussen de mobiele telefoon en de computer. U kunt deze sleutel gebruiken of een eigen sleutel invoeren. Sleutels mogen maximaal 16 tekens lang zijn. De sleutel moet binnen 30 seconden worden ingevoerd, anders mislukt de verificatie.
 • Sommige mobiele telefoons beschikken al over een sleutel. Als uw telefoon over een sleutel beschikt, geeft u de sleutel op in de wizard Bluetooth-verbinding.
 • Bluetooth is geen veilige draadloze technologie. Uw gegevens kunnen zichtbaar zijn voor andere apparaten of computers die zich binnen bereik bevinden.
 • Als uw mobiele telefoon geen inbelnetwerken ondersteunt, kunt u de telefoon niet installeren met de wizard Hardware toevoegen. Gebruik Bluetooth-apparaten om de telefoon te installeren.
 • Wanneer een mobiele telefoon als modem is verbonden, wordt deze in Apparaatbeheer als modem weergegeven.
Terug naar begin

Een printer toevoegen

Windows XP SP2 ondersteunt Bluetooth-printers. U kunt de wizard Printer toevoegen gebruiken voor toegang tot printerfuncties. Als u de wizard Printer toevoegen wilt starten, klikt u achtereenvolgens op Start, Printers en faxapparaten en Een printer toevoegen.

Als u in de wizard Printer toevoegen Een Bluetooth-printer selecteert, zoekt de computer naar Bluetooth-printers. Wanneer de computer een printer vindt, kunt u deze selecteren voor installatie. Als u de printer wilt installeren, moet u de stuurprogramma's voor de printer installeren, net als bij andere typen printers.

Wanneer de printer is geïnstalleerd, wordt de printerpoort op het tabblad Poorten in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer weergegeven als virtuele printerpoort voor Bluetooth.

Terug naar begin

Een bestand overbrengen

Met de wizard Bestandsoverdracht via Bluetooth kunt u één bestand tegelijkertijd overdragen van uw computer naar een ander Bluetooth-apparaat. U kunt bijvoorbeeld bestanden uitwisselen tussen uw computer en een mobiele telefoon of PDA. U kunt ook bestanden uitwisselen tussen twee computers die gebruikmaken van Bluetooth.

Terug naar begin

Een bestand verzenden

Ga als volgt te werk om een bestand naar een andere computer te verzenden:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %windir%\system32\fsquirt.exe en klik op OK.
 2. Klik op de pagina Wilt u een bestand verzenden of ontvangen? in de wizard Bestandsoverdracht via Bluetooth op Een bestand verzenden en klik op Volgende.
 3. Klik op de pagina Selecteer de locatie waarnaar u het bestand wilt verzenden op Bladeren, klik op de computer of het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en klik op Volgende.

  Opmerking De optie Een sleutel gebruiken is niet beschikbaar wanneer de verbinding met het andere apparaat al gebruikmaakt van een sleutel.
 4. Klik op de pagina Selecteer het bestand dat u wilt verzenden op Bladeren en selecteer het bestand dat u wilt verzenden.

  Opmerking U kunt slechts één bestand tegelijk verzenden. Klik niet op Volgende voordat u het ontvangende apparaat hebt ingesteld op ontvangst van het bestand. Als het ontvangende apparaat niet gereed is om het bestand te ontvangen, mislukt de overdracht.
 5. Wanneer de ontvangende computer of het ontvangende apparaat gereed is om het bestand te ontvangen, klikt u op Volgende.
Terug naar begin

Een bestand ontvangen

Ga als volgt te werk om een bestand van een andere computer te ontvangen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %windir%\system32\fsquirt.exe en klik op OK.
 2. Klik in de wizard Bestandsoverdracht via Bluetooth op Bestand ontvangen en vervolgens op Volgende.

  Het bericht 'Wachten op ontvangen van het bestand' wordt weergegeven.
 3. Klik op de computer die het bericht verzendt op Volgende om de overdracht te starten.

  Opmerking Tijdens de overdracht wordt er een voortgangsbalk weergegeven op de zendende computer. Wanneer u een bestand verzendt naar een Windows XP-computer, wordt er ook een voortgangsbalk weergegeven in de wizard Bestandsoverdracht via Bluetooth.
 4. Typ op de pagina Ontvangen bestand opslaan de naam van het bestand in het vak Bestandsnaam, klik op Bladeren om de locatie te selecteren waar u het bestand wilt opslaan en klik op Volgende.
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 883259 - Laatst bijgewerkt: 10 jun. 2013 - Revisie: 1

Feedback