Beschrijving van de bekende problemen bij het gebruik van Outlook Web Access op een computer met Windows XP SP2

Samenvatting

In dit artikel worden de bekende problemen beschreven bij het gebruik van Microsoft Outlook Web Access op een computer met Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). De onderwerpen komen in deze volgorde aan bod:
 • Gebruik van Outlook Web Access op een computer met Windows XP SP2.
 • Bekende problemen.
 • Verlies van functionaliteit van het besturingselement S/MIME van Outlook Web Access.
 • Diverse wijzigingen.

Inleiding

In Windows XP Service Pack 2 is de werking van Microsoft Internet Explorer enigszins gewijzigd, waarvan gebruikers van Outlook Web Access hinder kunnen ondervinden. In dit artikel worden bekende problemen beschreven die zich kunnen voordoen als u Outlook Web Access gebruikt op een computer met Windows XP SP2.

Meer informatie

Outlook Web Access gebruiken op een computer met Windows XP SP2.

Als u verbinding wilt maken met Outlook Web Access op een computer met Windows XP SP2, gebruikt u een van de volgende methoden.
 • Methode 1 Voeg in Internet Explorer de URL voor de website van Outlook Web Access toe aan de lijst Toegestane sites voor Pop-upblokkering. Dit is de door ons aanbevolen methode. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Wijs Pop-upblokkering aan in het menu Extra en klik op Instellingen van pop-upblokkering.
  2. Typ in het vak Adres van toegestane website de URL van de website van Outlook Web Access.
  3. Klik op Toevoegen en klik op Sluiten.
  Opmerking Het is raadzaam methode 1 te gebruiken. Met methode 1 blijft de pop-upblokkering ook op andere websites werken.
 • Methode 2 Selecteer de Basic-client in plaats van de Premium-client als u zich met Forms-Based Authentication aanmeldt.

  Opmerking Als u onvoldoende machtigingen hebt voor methode 1, is het raadzaam methode 2 te gebruiken. (U hebt bijvoorbeeld onvoldoende machtigingen om methode 1 te gebruiken voor een computer die voor iedereen toegankelijk is, zoals in openbare gelegenheden.)
 • Methode 3 U kunt het filterniveau verlagen. Hierdoor worden sommige pop-upreclames wel weergegeven, maar sommige Outlook Web Access-functies werken dan niet meer als verwacht.
Verder kunt u Pop-upblokkering in Internet Explorer uitschakelen. Dit raden wij echter af.

Bekende problemen

Het filterniveau belemmert de functionaliteit

Als Pop-upblokkering is ingeschakeld in Internet Explorer en als het filterniveau op de standaardinstelling Gemiddeld staat en als de URL voor Outlook Web Access niet op de lijst met toegestane sites voorkomt, werkt Outlook Web Access mogelijk niet meer zoals verwacht.
Exchange 2000 Server en Exchange Server 2003
De volgende problemen doen zich alleen voor met Exchange 2000 Server en Exchange Server 2003.

Pop-upblokkering blokkeert het volgende:
 • De actie Nieuwe map.
 • Het dialoogvenster Bijlagen.
 • De knop Nieuw bericht in het dialoogvenster Namen zoeken.
 • De knop E-mail naar contactpersoon verzenden op het contactformulier.
 • Herinneringen en kennisgevingen van nieuwe e-mailberichten.
 • De volgende opdrachten in het snelmenu voor postbus-items:
  • Open
  • Beantwoorden
  • Allen beantwoorden
  • Doorsturen
  • Regel maken
  • Verplaatsen/kopiëren
Daarnaast kunnen de volgende acties worden waargenomen:
 • Als u in het dialoogvenster Namen zoeken een gebruikersnaam selecteert en op Eigenschappen klikt of als u dubbelklikt op een gebruikersnaam, doet zich een scriptfout voor.
 • Als u op Namen controleren klikt op het formulier voor het bewerken van regels en als sommige namen niet kunnen worden gevonden, doet zich een scriptfout voor.
 • Als u dubbelklikt op een gevonden gebruikersnaam en vervolgens op Show Blocked Pop-up klikt, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Are you sure you want to navigate away from this page? You will lose all changes made since your last save. Press OK to continue, or Cancel to stay on the current page.

  Als u in dit bericht op OK klikt, wordt het actieve venster vervangen door het venster Eigenschappen en gaan alle wijzigingen die u hebt ingevoerd sinds de laatste keer opslaan, verloren.
Exchange Server 5.5
Het volgende probleem doet zich alleen voor bij Exchange Server 5.5:
 • Wanneer u een bericht weergeeft, wordt de knop Beantwoorden geblokkeerd door Pop-upblokkering.

Het S/MIME-besturingselement van Outlook Web Access werkt niet meer

De volgende informatie is alleen bedoeld voor het S/MIME-besturingselement van Outlook Web Access in Exchange Server 2003 en in latere versies van Exchange Server.
 • Nadat u de upgrade naar Windows XP SP2 hebt geïnstalleerd, kan Outlook Web Access niet meer zien dat het S/MIME-besturingselement is geïnstalleerd. Dit leidt tot het volgende:
  • De knop Berichttekst en bijlagen coderen is niet beschikbaar op het formulier voor het opstellen van een bericht.
  • De knop Digitale handtekening toevoegen aan bericht is niet beschikbaar op het formulier voor het opstellen van een bericht.
  • De sectie E-mailbeveiliging van het formulier voor Outlook Web Access Options geeft aan dat het S/MIME-besturingselement niet is geïnstalleerd. Alleen de knop Downloaden is beschikbaar.
  • U kunt geen bijlagen naar het formulier voor het opstellen van een bericht slepen.
Er is een update beschikbaar om dit probleem te verhelpen. Klik voor meer informatie over het verkrijgen van deze update op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

883543 Het S/MIME-besturingselement wordt niet geladen in OWA wanneer u de OWA-client van Exchange Server 2003 uitvoert op een computer met Windows XP Service Pack 2
Opmerking Nadat u de Exchange-hotfix uit artikel 883543 hebt geïnstalleerd, moet u het bijgewerkte S/MIME-besturingselement downloaden naar de computer met Windows XP SP2. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Meld u aan bij Outlook Web Access.
 2. Klik in het rechterdeelvenster op Opties.
 3. Klik op Downloaden in de sectie E-mailbeveiliging.

Diverse wijzigingen

Nadat u de upgrade naar Windows XP SP2 hebt geïnstalleerd, werken sommige functies van Outlook Web Access anders dan voorheen. De functionaliteit is hierdoor niet veranderd: u hoeft hier niets aan te doen.

Voorbeelden van wijzigingen in Outlook Web Access zijn onder meer:
 • In sommige dialoogvensters, zoals Berichtopties, wordt onderin een statusbalk weergegeven.
 • Wanneer u het S/MIME-besturingselement van de optiepagina in Outlook Web Access downloadt, wordt het dialoogvenster Bestand downloaden - Beveiligingswaarschuwing weergegeven. In Internet Explorer onder Windows XP SP2 is de knop Openen in dit dialoogvenster gewijzigd in Uitvoeren. U moet op de knop Uitvoeren klikken wanneer het dialoogvenster Bestand downloaden - Beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven.
 • Wanneer u verbinding maakt met een Exchange Server 2003-computer via Outlook Web Access, kunt u het venster Regels wijzigen niet openen door te dubbelklikken op de regel die u wilt bewerken of wijzigen. Als u de regel wilt bewerken, klikt u op de regel en vervolgens op Regel wijzigen.
Eigenschappen

Artikel-id: 883575 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback