Windows Installer 3.0 is beschikbaar

Inleiding

Microsoft Windows Installer 3.0 is een onderdeel van Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) en is nu beschikbaar als een herdistribueerbaar systeemonderdeel voor Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP1 en Microsoft Windows Server 2003. Met de aanvullende functies wordt serviceverlening eenvoudiger en efficiënter. (Serviceverlening bestaat uit het maken, distribueren en beheren van updates voor toepassingen.) Deze functies bieden ook een oplossing voor problemen met eerdere versies van Windows Installer.

Meer informatie

Voor gebruikers van Windows XP

U moet uw systeem bijwerken naar Windows XP SP2 om Windows Installer 3.0 te installeren.

Voor gebruikers van Windows Server 2003 en Windows 2000 Server

Versiegeschiedenis:
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 versie 1.0 (8 november 2004)
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 versie 2.0 (15 november 2004)
Met dit herziene pakket hebt u de mogelijkheid Windows Installer 3.0 te installeren op computers met Windows 2000 Multilingual User Interface Pack (MUI).

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket 884016 nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Nieuwe functies in Windows Installer 3.0

 • Patchvolgorde

  Met de patchvolgorde wordt een set nieuwe of bestaande patches in de juiste logische volgorde geïmplementeerd, ongeacht de chronologische volgorde waarin de patches werden ontvangen op de computer.
 • Verwijderbare patches

  U kunt nu patches verwijderen die met Windows Installer 3.0 zijn geïnstalleerd als deze in het patchpakket als verwijderbaar zijn gemarkeerd. Door de patch te verwijderen kan het programma worden teruggezet naar de status die gold voordat de patch werd toegepast.
 • Efficiënter patches toepassen

  In deze release zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd voor het toepassen van patches. Het gaat om de volgende verbeteringen:
  • U kunt dubbelklikken op een patchbestand om dit bestand toe te passen.
  • Patches zijn kleiner en betrouwbaarder.
  • Voor patches met deltacompressie zijn niet langer de bronmedia vereist.
  • U kunt meerdere patches in één transactie installeren.
  • U kunt patches die zijn bedoeld voor verschillende producten in één transactie installeren.
 • Patches toepassen zonder beheerdersrechten en machtigingen van patches verhogen

  Een gebruiker met een beperkte account kan nu patches toepassen die door de systeembeheerder zijn gemarkeerd als vertrouwd.
 • Bronlijst-API's en overzichtsbeheer-API's

  Met nieuwe bronlijst-API's kunnen systeembeheerders eenvoudig de lijst met bronlocaties die zijn geregistreerd met Windows Installer controleren en aanpassen. Windows Installer 3.0 ondersteunt ook krachtige producten, functies, onderdelen en patchoverzicht-query's via nieuwe overzichtsbeheer-API's. Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen deze API's gebruiken om via alle gebruikers- en installatiecontexten te inventariseren.
 • Standaardschakelopties

  De implementatie van programma's wordt vereenvoudigd door de standaard, eenvoudig te begrijpen opdrachtregelopties van Windows Installer. Hiermee kan de weergave en het gedrag van opnieuw opstarten worden geregeld, alsmede de installatie, verwijdering, logboekvermeldingen en de toepassing van updates. Windows Installer 2.0-opdrachtregelopties worden nog steeds ondersteund en kunnen worden gebruikt met nieuwe opdrachtregelopties. De volgende nieuwe opdrachtregelopties worden ondersteund:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Windows Installer 3.0 ondersteunt ook de optie msiexec /?. U kunt deze optie kiezen om alle opdrachtregelparameters die beschikbaar zijn in Windows Installer 3.0 weer te geven.
 • Betere serviceverlening voor assembly's

  Ondersteuning voor binaire deltapatches en nieuwe richtlijnen voor het maken en beheren van assembly's verbeteren de serviceverlening voor assembly's.
 • Verbeterde interface voor Software in het Configuratiescherm van Windows XP.

  Met de functie Software in het Configuratiescherm kunnen gebruikers nu de geïnstalleerde updates voor programma's weergeven en ermee werken. In Windows XP SP2 kunnen gebruikers met een selectievakje aangeven of ze programma-updates en de bijbehorende relatie met een programma willen weergeven. Updates worden nu gegroepeerd met een relevant programma en ernaast wordt de installatiedatum weergegeven.

Problemen die in Windows Installer 3.0 zijn opgelost

 • Windows Installer gebruikte niet het juiste token nadat de functie LogonUser werd opgeroepen.
 • Er trad een fout op wanneer een aangepaste actie een API opriep waarbij werd gevraagd naar een tekenreeks met meer dan 256 tekens.
 • Het foutbericht 'Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer-service' werd weergegeven wanneer MSIServer-klassenregistratie ontbrak op de server.
 • De functie MsiOpenProduct mislukte omdat de registratie van het product was beschadigd.
 • Setup mislukte als u een browservenster afsloot door te dubbelklikken op het pictogram van het programma nadat u het pictogram van het programma had geopend.
 • De ServiceInstall-tabel installeerde services niet juist als het pad een spatie bevatte.
 • De functie MsiGetComponentPath mislukte soms onverwacht.
 • Als u programma-installatie annuleerde tijdens de initialisatie van de Installer-engine, werd de actie genegeerd en verscheen er opnieuw een onverwachte fout.
 • Als u probeerde een programma te verwijderen, werd een onjuiste programmanaam weergegeven als het actieve programma.
 • Een verkeerd ingevulde MsiAssemblyName-tabel kon voorkomen dat globale assembly's van uw computer werden verwijderd.
 • Windows Installer herstelde een installatie nadat de doorgevoerde aangepaste acties waren mislukt, maar meldde uiteindelijk dat de installatie was voltooid in plaats van mislukt.
 • Windows Installer liet niet toe dat de externe gebruikersinterface filterde op bestanden in gebruikersberichten. Windows Installer 3.0 voegt nu de parameter INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)) toe aan openbare headers.
 • De registerwaarde DependantService werd afgekapt.
 • Windows Installer bood onvoldoende logboekgegevens wanneer de BindImage-API mislukte.
 • Windows Installer declareerde de parameter INSTALLMODE_NODETECTION_ANY niet in de openbare header voor de functie MsiProvideAssembly.
 • COM-activering mislukte als een onderdeel werd uitgevoerd vanaf een bron en als de bronvalidatie mislukte.
 • Een muisaanwijzer die de status aangeeft, werd weergegeven als een zandloper en veranderde niet.
 • Een service werd niet afgesloten nadat er een fout was opgetreden.
 • Als een beheerder of een lokaal systeem geen toegang kreeg tot een bestand, kon Windows Installer het bestand niet verwijderen.
 • De ServiceInstall-tabel hield zich niet aan het gedeelte msidbServiceInstallErrorControlVital als modale dialoogvensters werden uitgeschakeld met de schakeloptie /qb- of /qn.
 • De methode OpenPackage negeerde de vlag voor veilige sessies.
 • De definitie van de msiUILevelSourceResOnly-installatietabel ontbrak in de typelib-definitie voor de Windows Installer Automation-interface.
 • Bestanden met een versie konden niet worden geïnstalleerd als aanvullende bestanden werden opgegeven in onderdelen met de eigenschap 'uitvoeren vanaf bron'.
 • Het foutendialoogvenster dat wordt gebruikt door het dialoogvenster Klantgegevens, gebruikte de foute muisaanwijzer.
 • Wanneer u op de spatiebalk of op ENTER drukte, werd er een verborgen knop Annuleren ingeschakeld.
 • Het was voor gebruikers zonder beheerdersrechten niet mogelijk om in Windows Installer een aankondigingsscript te genereren bij de waarde DisableMSI=1.
 • Bij beveiligingsfouten werd alleen de knop OK weergegeven terwijl u werd gevraagd om op Opnieuw of Annuleren te klikken.
 • Omgevingvariabelen gingen verloren wanneer u programma's verwijderde.
 • De Windows Installer-API die onderdeelpaden biedt, retourneerde onjuiste paden als het onderdeel werd geïnstalleerd met een onderdeel met het kenmerk 'uitvoeren vanaf bron' en als de id van de mediaschijf voor het onderdeel hoger was dan 99.
 • Bestanden met alleen-lezen machtigingen voor de beheerders- en systeemaccounts konden niet worden verwijderd door Windows Installer.
 • Er kon een onjuiste venstertitel worden weergegeven voor het dialoogvenster FilesInUse als de venstertitel verwijzingen bevatte naar [propertyname].
Eigenschappen

Artikel-id: 884016 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback