Een batchbestand maken en gebruiken om meerdere GDI+-beveiligingsupdates te installeren in de stille modus

Samenvatting

In dit artikel wordt het gebruik beschreven van een batchbestand om verschillende GDI+-beveiligingsupdates voor Office-programma's te installeren in de stille modus, waarbij het opnieuw opstarten van de computer tot een minimum beperkt blijft.

Inleiding

Als beheerder wilt u wellicht alle vereiste beveiligingsupdates voor GDI+ installeren in één batchproces. Omdat sommige GDI+-beveiligingsupdates voor Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Microsoft Visio 2002, Microsoft Office 2003 en andere Microsoft-producten zodanig zijn ontworpen en gebundeld dat ze over verschillende installatie-eigenschappen beschikken, kunt u een batchbestand maken en gebruiken om een groot aantal updates in één keer toe te passen. Zodoende kunt u verschillende updates op een efficiënte manier installeren.

Dit artikel bevat twee voorbeelden van batchbestanden die eenvoudig kunnen worden aangepast door de juiste padgegevens op te geven. Zodoende kunnen verschillende beveiligingsupdates worden geïnstalleerd zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder dat de computer opnieuw hoeft te worden opgestart. De in dit artikel opgenomen batchbestanden zijn slechts voorbeelden. Ze zijn niet bedoeld als voorbeeld voor elke mogelijke combinatie van GDI+-beveiligingsupdates die een beheerder in één enkele batchprocedure zou kunnen installeren. Voor elke bedrijfsomgeving zijn specifieke batchbestanden nodig om de Microsoft-producten bij te werken die zijn geïmplementeerd voor verschillende bureaubladconfiguraties. De softwareconfiguraties in dit artikel hebben betrekking op een reeks nieuwere en oudere producten die in een moderne bedrijfsomgeving zouden kunnen zijn geïmplementeerd.

Opmerking Batchbestand 1 is bedoeld om Internet Explorer 6.0 SP1 bij te werken op computers met Microsoft Windows 2000.

Belangrijk De informatie in dit artikel is bestemd voor IT-deskundigen die bekend zijn met het maken en gebruiken van batchbestanden. Hoewel de informatie in dit artikel geldig is en IT-deskundigen één methode biedt voor het installeren van meerdere GDI+-beveiligingsupdates, is dit niet de aanbevolen methode voor het installeren van meerdere GDI+-beveiligingsupdates. U wordt aangeraden het MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool te gebruiken voor het controleren van computers op de aanwezigheid van de vereiste MS04-028-beveiligingsupdates en voor het toepassen van eventueel ontbrekende updates vanaf een LAN-share (Local Area Network).

Als u meer informatie wilt over het MS04-024 Enterprise Update Scanning Tool, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

886988 Het hulpprogramma Enterprise Update Scanning in MS04-028 downloaden en gebruiken in omgevingen waarin geen Systems Management Server wordt gebruikt
885920 885920 Het hulpprogramma Enterprise Update Scanning in MS04-028 downloaden en gebruiken in omgevingen waarin Systems Management Server 2003 en Systems Management Server 2.0 worden gebruikt

Meer informatie

Voer deze stappen uit om batchbestand 1 of batchbestand 2 te maken:
 1. Download de updates die nodig zijn voor de Microsoft-producten die op uw computer zijn geïnstalleerd.
 2. Pak de MSP-updatebestanden uit voor elke update waarvoor gebruik wordt gemaakt van het bootstrap-hulpprogramma OHotfix.
 3. Maak op partitie C:\ een nieuwe map met de naam GDIPLUS.
 4. Kopieer alle benodigde bestanden, inclusief de verschillende MSP-updatebestanden, naar de map GDIPlus die u hebt gemaakt in stap 3.


  Opmerking De benodigde bestanden voor batchbestand 1 worden vermeld in de sectie 'Informatie voor voorbeeldbatchbestand 1, het bestand GDIPlusWin2k.bat'. De bestanden voor batchbestand 2 worden vermeld in de sectie 'Informatie voor voorbeeldbatchbestand 2, het bestand GDIPlusWinXP.bat'.
 5. Zorg dat u de volgende drie bestanden kopieert die worden gebruikt door het bootstrap-hulpprogramma OHotfix in de map GDIPlus:
  • Het bestand OHotfix.exe
  • Het bestand OHotfix.ini
  • Het bestand OHotfixr.dll
 6. Wijzig OHotfix.ini handmatig, zodat uitgebreide logboekregistratie en installatie in de stille modus worden ingeschakeld. Zie de instellingen voor OHotfix.ini in de tekst van de batchbestanden verderop in dit artikel.

  OpmerkingDe OHotfix-logboekbestanden bevinden zich op de volgende locatie:
  C:\Documents and Settings\\%Gebruikersnaam%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. Maak batchbestand 1 of batchbestand 2 door op de volgende manier de desbetreffende scriptinhoud te kopiëren en plakken.
 8. Controleer of aan de minimumvereisten wordt voldaan voor alle geïnstalleerde Microsoft-producten.
 9. Voer het batchbestand uit vanaf een opdrachtregel of vanaf SMS (System Management Software).
 10. Controleer of alle updates voor Gdiplus.dll en Mso.dll correct zijn toegepast aan de hand van de Microsoft Knowledge Base-artikelen in de sectie 'Verwijzingen'.
Opmerkingen
 • Voor meer informatie over het installeren van de GDI+-update op een computer waarop Microsoft Visio 2002 Service Release 1 wordt uitgevoerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  831932 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Visio 2002: 14 september 2004
 • Voor meer informatie over het installeren van de GDI+-update op een computer waarop de oorspronkelijke versie van Microsoft Project 2002 wordt uitgevoerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  831931 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Project 2002 van 14 september 2004
Artikel 831932 en 831931 bevatten allebei stappen waarin wordt beschreven hoe u het bestand OHotfix.ini handmatig kunt bewerken om de GDI+-update te installeren op die versies van de producten.

Informatie voor voorbeeldbatchbestand 1, het bestand GDIPlusWin2k.bat

Het volgende voorbeeldbatchbestand, GDIPlusWin2k.bat, is bedoeld voor computers met Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) of Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Opmerking In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de volgende Microsoft-producten zijn geïnstalleerd.

De beveiligingsupdate voor GDIPlus kan alleen juist worden toegepast als de volgende service packs zijn geïnstalleerd als minimumvereiste voor Microsoft Office XP, Microsoft Project en Microsoft Visio. Bij Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1) en Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) zijn de updates voor GDIPlus inbegrepen.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Office Project 2003
Voor het bestand GDIPlusWin2k.bat gelden de volgende minimumvereisten:
 • Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3 of Windows 2000 SP4
 • Microsoft Windows Installer 2.0 of een latere versie
 • Office XP SP3
 • Visio 2002 SP2
 • Project 2003
De volgende bestanden zijn vereist voor de hierboven vermelde stap 4. Kopieer de volgende bestanden in de map GDIPlus:
 • Het bestand Ie6.0sp1-kb833989-x86-enu.exe
 • Het bestand Ohotfix.exe
 • Het bestand Ohotfix.ini
 • Het bestand Ohotfixr.dll
 • Het bestand Sharedff.msp
 • Het bestand Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Het bestand Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp
 • Het bestand Project2003-kb831931-fullfile.msp

Tekst van batchbestand 1

Het bestand GDIPlusWin2k.bat

Kopieer het volgende script in een bestand met de naam GDIPlusWin2k.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe
Exit


REM /q:a (stille modus voor beheerders waarbij GEEN voortgangsbalk en GEEN dialoogvensters verschijnen)
REM /r:n (de lokale computer nooit opnieuw opstarten)
REM Zie 833989 voor een volledig overzicht van de beschikbare schakelopties
REM De onderstaande opmerkingen dienen alleen ter informatie. Het bestand OHotfix.ini moet handmatig worden bewerkt.
REM Dit batchbestand is bedoeld voor systemen waarop Windows 2000 SP2, SP3 of SP4 met Internet Explorer 6.0 SP1 wordt uitgevoerd.
REM Zie Knowledge Base-artikel 833989 voor meer informatie over deze beveiligingsupdate.

REM Meerdere Installer-updatebestanden (MSP-bestanden) worden in alfabetische volgorde uitgevoerd met gebruikmaking van OHotfix.exe.

REM Wijzig de onderstaande instellingen voor OHotfix.ini handmatig voor een installatie in de stille modus van de update met volledige logboekregistratie.
REM Er worden altijd logboekbestanden gemaakt om de voortgang vast te leggen van ohotfix.exe en
; van Windows Installer.

REM Instellingen voor OHotfix.ini voor installatie in de stille modus
; Er kan een dialoogvenster aan het einde worden weergegeven met de melding dat de update zonder problemen
; is toegepast. Dit dialoogvenster wordt alleen weergegeven als ShowSuccessDialog is
; ingesteld op 1 en OHotfixUILevel op n.
; 1 = Het dialoogvenster voor geslaagde installatie weergeven.
; 0 = Het dialoogvenster voor geslaagde installatie niet weergeven.
;
Rem ShowSuccessDialog=0

; v = Alle acties/berichten van ohotfix.exe in het logboek vastleggen.
; n = Alleen standaardacties/-berichten van ohotfix.exe in het logboek vastleggen.
;
REM OHotfixLogLevel=v

; v = Alle Windows Installer-informatie in het logboek vastleggen, inclusief de uitgebreide informatie (/L*v+).
; n = Windows-terminaleigenschappen en statusberichten van Windows Installer,
; niet-onherstelbare waarschuwingen, starten van acties en foutberichten in het logboek vastleggen (/Lpiwae+).
;
REM MsiLogLevel=v

; Het niveau van de gebruikersinterface kan zowel voor ohotfix.exe als voor de
; Windows Installer-service worden ingesteld.
; n = Berichten van ohotfix.exe weergeven.
; q = Berichten van ohotfix.exe niet weergeven.
;
REM OHotfixUILevel=q

; n = De standaardgebruikersinterface voor Windows Installer weergeven.
; q = Geen gebruikersinterface voor Windows Installer weergeven.
;
REM MsiUILevel=q

Informatie voor voorbeeldbatchbestand 2, het bestand GDIPlusWinXP.bat

Het volgende voorbeeldbatchbestand, GDIPlusWinXP.bat, is bedoeld voor computers met Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Opmerking In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de volgende Microsoft-producten zijn geïnstalleerd.

De beveiligingsupdate voor GDIPlus kan alleen juist worden toegepast als de hier vermelde service packs zijn geïnstalleerd als minimumvereiste voor Office XP, Project en Visio. Bij Microsoft Office 2003 SP1, Microsoft Office Project 2003 SP1 en Microsoft Office Visio 2003 SP1 zijn de updates voor GDIPlus inbegrepen.
 • Microsoft Office 2003 Professional
 • Microsoft Project Standard 2002 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Visio Professional 2002 Service Pack 2 (SP2)
De volgende bestanden zijn vereist voor de hierboven vermelde stap 4. Kopieer de volgende bestanden in de map GDIPlus:
 • Het bestand Windowsxp-kb833987-x86-enu.exe
 • Het bestand Ohotfix.exe
 • Het bestand Ohotfix.ini
 • Het bestand Ohotfixr.dll
 • Het bestand Gdiplus-fullfile-glb.msp
 • Het bestand Project2002-kb831931-fullfile.msp
 • Het bestand Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Het bestand Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp

Tekst van batchbestand 2

Het bestand GDIPlusWinXP.bat

Kopieer het volgende script in een bestand met de naam GDIPlusWinXP.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-ENU.exe /quiet /norestart
Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe
Exit

REM De onderstaande opmerkingen dienen alleen ter algemene informatie.
REM Dit batchbestand is bedoeld voor systemen waarop Windows XP met SP1 wordt uitgevoerd
REM Zie Knowledge Base-artikel 833987 voor meer informatie over deze beveiligingsupdate voor Windows XP-systemen.

REM Meerdere Installer-updatebestanden (MSP-bestanden) worden in alfabetische volgorde uitgevoerd met gebruikmaking van OHotfix.exe.

REM Instellingen voor OHotfix.ini voor installatie in de stille modus
; Er kan een dialoogvenster aan het einde worden weergegeven met de melding dat de update zonder problemen
; is toegepast. Dit dialoogvenster wordt alleen weergegeven als ShowSuccessDialog is
; ingesteld op 1 en OHotfixUILevel op n.
; 1 = Het dialoogvenster voor geslaagde installatie weergeven.
; 0 = Het dialoogvenster voor geslaagde installatie niet weergeven.
;
REM ShowSuccessDialog=0

REM OHotfix.ini is geconfigureerd voor een stille installatie van de update met volledige logboekregistratie.
REM Er worden altijd logboekbestanden gemaakt om de voortgang vast te leggen van ohotfix.exe en
; van Windows Installer.
; v = Alle acties/berichten van ohotfix.exe in het logboek vastleggen.
; n = Alleen standaardacties/-berichten van ohotfix.exe in het logboek vastleggen.
;
REM OHotfixLogLevel=v

; v = Alle Windows Installer-informatie in het logboek vastleggen, inclusief de uitgebreide informatie (/L*v+).
; n = Windows-terminaleigenschappen en statusberichten van Windows Installer,
; niet-onherstelbare waarschuwingen, starten van acties en foutberichten in het logboek vastleggen (/Lpiwae+).
;
REM MsiLogLevel=v

; Het niveau van de gebruikersinterface kan zowel voor ohotfix.exe als voor de
; Windows Installer-service worden ingesteld.
; n = Berichten van ohotfix.exe weergeven.
; q = Berichten van ohotfix.exe niet weergeven.
;
REM OHotfixUILevel=q

; n = De standaardgebruikersinterface voor Windows Installer weergeven.
; q = Geen gebruikersinterface voor Windows Installer weergeven.
;
REM MsiUILevel=q

Referenties

In de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen vindt u meer informatie over de minimumvereisten, de versies van de bijgewerkte bestanden en de schakelopties voor de opdrachtregel voor de verschillende Microsoft-producten. De bijgewerkte bestanden zijn Gdiplus.dll (versie 5.x), Gdiplus.dll (versie 6.x), Mso.dll, Sxs.dll en Wsxs.dll.

Voor Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 4.0 Professional en Internet Explorer 6.0 SP1:

833989 Bufferoverschrijding in JPEG-verwerking (GDI+) kan leiden tot uitvoering van code in Internet Explorer S833989

Voor Microsoft Project 2002:
831931 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Project 2002 van 14 september 2004

Voor Microsoft Office Project 2003:
838344 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Project 2003 van 14 september 2004

Voor Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server en voor Microsoft Windows XP Professional:
833987 MS04-028: Bufferoverschrijding in JPEG-verwerking (GDI+) kan leiden tot uitvoering van code

Voor Microsoft Office XP:
832332 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Office XP: 14.09.04

Voor Microsoft Office 2003:
838905 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Office 2003 van 14 september 2004

Voor Microsoft Visio 2002:
831932 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Visio 2002: 14 september 2004

Voor Microsoft Office Visio 2003:
838345 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Visio 2003: 14 september 2004
Eigenschappen

Artikel-id: 885885 - Laatst bijgewerkt: 8 okt. 2008 - Revisie: 1

Feedback