Foutbericht 'Fout 633 - de modem (of ander verbindingsapparaat) is reeds in gebruik' wanneer u een VPN-verbinding in Windows Server 2003


Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Voordat u het register wijzigt, moet u er voor zorgen dat u een back-up heeft gemaakt en zorg ervoor dat u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Voor informatie over hoe u een back-up maakt van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
256986 beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen


Wanneer u een verbinding van virtueel particulier netwerk (VPN) gebruiken op een computer met Microsoft Windows Server 2003 probeert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Fout 633 - de modem (of ander verbindingsapparaat) is reeds in gebruik of is niet correct geconfigureerd.

Oorzaak


Dit probleem kan optreden als de TCP-poort die wordt gebruikt door de VPN-verbinding al door een ander programma gebruikt wordt. De VPN-verbinding wordt TCP-poort 1723 gebruikt om een verbinding te maken. Als deze poort al door een ander programma wordt gebruikt, kan u een VPN-verbinding maken.

Tijdelijke oplossing


Waarschuwing als u de Register-Editor onjuist gebruikt, kunnen er ernstige problemen veroorzaken dat u uw besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-Editor kunnen worden opgelost. Gebruik de Register-Editor op eigen risico. U kunt dit probleem omzeilen door één van de volgende methoden te gebruiken.
 • Reserveren expliciet de TCP-poort die wordt gebruikt voor de VPN-verbinding. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ regedit.exe in het vak openen en klik vervolgens op OK.
  2. In de Register-Editor, zoek en klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  3. Wijs Nieuwaan in het menu bewerken en klik vervolgens op Waarde met meerdere tekenreeksen.
  4. Wijzig de waarde met meerdere tekenreeksen als "ReservedPorts" en dubbelklik op ReservedPorts.
  5. 1723-1723te typen in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  6. Sluit de Register-Editor.
 • Met de opdracht netstat kunt u het programma dat gebruikmaakt van poort 1723. Het proces voor het programma vervolgens te beëindigen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ cmd.exe in het vak openen en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdracht in de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:
   Netstat - aon
  3. In de uitvoer die wordt weergegeven, bepalen de proces-ID voor het programma, indien aanwezig, die gebruikmaakt van TCP-1723 poort.
  4. Typ de volgende opdracht in de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:
   taskkill/pid PID /F
   Opmerking De opdracht taskkill Hiermee beëindigt u het proces dat overeenkomt met het proces-ID-nummer. De optie /F wordt gebruikt om het proces geforceerd te beëindigen.
  5. Typ exitbij de opdrachtprompt en druk op ENTER om de opdrachtprompt af te sluiten.
 • Start de computer opnieuw op. Hierdoor kan het programma dat gebruikmaakt van TCP-poort 1723 naar een andere poort gebruiken.