Beschrijving van de essentiële update voor de bereikbepaling van 'Alleen dit netwerk (subnet)' voor Windows Firewall in Windows XP Service Pack 2

Samenvatting

In dit artikel wordt essentiële update 886185 beschreven. Met deze update wordt de definitie van de bereikoptie Alleen dit netwerk (subnet) of lokaal subnet in Windows Firewall verder beperkt. Dit kan van pas komen in situaties waarin Windows Firewall een lokaal subnet zou herkennen als een groot netwerk vanwege de manier waarop de routetabellen zijn geconfigureerd in de inbelsoftware. Nadat u essentiële update 886185 hebt geïnstalleerd, moet u de computer mogelijk opnieuw opstarten.

Symptomen

Na het instellen van Windows Firewall in Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) is het mogelijk dat willekeurige personen op internet toegang kunnen krijgen tot gegevens op uw computer wanneer u een inbelverbinding gebruikt om verbinding te maken met internet. Na het instellen van een uitzondering in Windows Firewall voor het delen van bestanden en printers, is het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand toegang heeft tot gedeelde bestanden en printers.

Opmerking In Windows Firewall wordt de bereikoptie Alleen dit netwerk (subnet) automatisch geselecteerd bij het instellen van een uitzondering voor het delen van bestanden en printers.

Oorzaak

Vanwege de manier waarop routetabellen worden geconfigureerd in bepaalde inbelsoftware, wordt in Windows Firewall in Windows XP SP2 internet in zijn geheel als een lokaal netwerk gezien. Hierdoor hebben alle internetgebruikers toegang tot een uitzondering van Windows Firewall wanneer die uitzondering is geconfigureerd voor het gebruik van de bereikoptie Alleen dit netwerk (subnet).

Oplossing

Informatie over de update

Downloadgegevens

U kunt dit probleem oplossen door essentiële update 886185 te downloaden en te installeren. U kunt deze update downloaden en installeren via de Windows Update-website of van het Microsoft Downloadcentrum.
Windows Update
Ga als volgt te werk om essentiële update 886185 te downloaden en te installeren via de Windows Update-website:
 1. Start Microsoft Internet Explorer.
 2. Klik op Windows Update in het menu Extra.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw computer bij te werken.
Microsoft Downloadcentrum
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:


Downloaden Het pakket met essentiële update 886185 nu downloaden.

Releasedatum: 14 december 2004

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Voorwaarden

Op uw computer gebruikt u een van de volgende besturingssystemen:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition met Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

Informatie over implementatie


Als u essentiële update 886185 wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, typt u de volgende opdracht:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /passive /quiet

Als u deze essentiële update wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten, gebruikt u de volgende opdracht:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /norestart
Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdrachtregel.
Als u meer informatie wilt over de schakelopties die u bij essentiële update 886185 kunt gebruiken, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
262841 Opdrachtregelparameters voor updatepakketten van Windows-software
Ga naar de volgende Microsoft-website als u meer informatie wilt over de implementatie van deze essentiële update via SUS (Software Update Services):

Informatie over verwijderen

Gebruik het onderdeel Software in het Configuratiescherm om deze update te verwijderen.

Systeembeheerders kunnen deze essentiële update verwijderen met het hulpprogramma Spuninst.exe. Dit hulpprogramma bevindt zich in de map %windir%\$NTUninstallKB886185$\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /? : De lijst met schakelopties voor de installatie weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's gedwongen afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen gebruikersinteractie).

Computer opnieuw opstarten

U moet mogelijk de computer opnieuw opstarten nadat u deze update hebt geïnstalleerd.

Informatie over vervanging van updates

Door deze update worden geen andere updates vervangen.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
DatumTijdVersieGrootteBestandsnaamMap
29-sep-200422:285.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2GDR
29-sep-200422:315.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2QFE
Als u meer informatie wilt over software-updatepakketten voor Windows XP Service Pack 2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824994 Beschrijving van de inhoud van de software-updatepakketten voor Windows XP Service Pack 2 en Windows Server 2003

Meer informatie


In bepaalde inbelsoftware worden de routetabellen zodanig geconfigureerd dat in Windows Firewall de volledige inbelverbinding als het lokale subnet wordt gezien. Nadat u essentiële update 886185 hebt geïnstalleerd, interpreteert Windows Firewall netwerkverbindingen niet meer als zijnde op het lokale subnet als ze in de IP-routetabel een IP-adres 0.0.0.0 en een masker 0.0.0.0 hebben. Dit betekent dat uitzonderingen voor poorten of programma's die gebruikmaken van de bereikoptie Alleen dit netwerk (subnet) in Windows Firewall niet beschikbaar zijn via de meeste inbelverbindingen. Het is nog steeds mogelijk toegang te krijgen tot uitzonderingen via een inbelverbinding wanneer alle bereiksbeperkingen worden verwijderd of wanneer er aangepaste uitzonderingen op het bereik worden gemaakt.

De configuratie van het subnet van een lokaal netwerk varieert afhankelijk van het netwerk waarop u bent aangesloten en de manier waarop dat netwerk is geconfigureerd. Het gebruik van de bereiksbeperking Alleen dit netwerk (subnet) biedt geen garantie voor veiligheid omdat het voor de definitie van het lokale netwerk afhankelijk is van de configuratie van het subnet van het netwerk.

Belangrijk We bevelen u nadrukkelijk aan de aangepaste bereikoptie te gebruiken wanneer u er zeker van wilt zijn dan er geen ongewenst verkeer door de uitzonderingen van de firewall wordt doorgelaten.

Ga als volgt te werk om de aangepaste bereikopties voor een uitzondering in te stellen:
 1. Meld u aan bij de computer als lid van de lokale groep Administrators.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ firewall.cpl en klik op OK.
 3. In Windows Firewall klikt u op het tabblad Uitzonderingen. Geef aan voor welk programma of welke service u een uitzondering wilt instellen.
 4. Klik achtereenvolgens op Bewerken, Bereik wijzigen en vervolgens op Aangepaste lijst.
Voor meer informatie over het configureren van Windows Firewall gaat u naar de volgende Microsoft TechNet-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 886185 - Laatst bijgewerkt: 11 sep. 2006 - Revisie: 1

Feedback