Foutbericht wanneer u probeert een programma te installeren dat gebruikmaakt van Windows Installer in Windows XP

Symptomen

Wanneer u onder Microsoft Windows XP een programma probeert te installeren dat gebruikmaakt van Windows Installer, wordt het programma niet geïnstalleerd en wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer-service. Neem contact op met het ondersteunend personeel om er zeker van te zijn dat de Windows Installer-service juist is geregistreerd.
Kan de Windows Installer-service niet starten. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
Interne fout

Oorzaak

Dit probleem kan optreden wanneer er bestanden van Windows Installer ontbreken of beschadigd zijn.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door een of meer van de volgende methoden in de weergegeven volgorde uit te voeren.

Methode 1: Windows Installer opnieuw registreren

 1. Sluit alle Windows-toepassingen af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msiexec /unregister in het vak Openen en klik op OK
 3. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msiexec /regserver in het vak Openen en klik op OK
 4. Start de computer opnieuw op.

Methode 2: De Windows Installer-bestanden verwijderen

 1. Sluit alle Windows-toepassingen af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msiexec /unregister in het vak Openen en klik op OK
 3. Wijzig in Windows Verkenner de naam van de volgende bestanden in de map %systemroot%\System32:
  • Msi.dll
  • Msihnd.dll
  • Msiexec.exe
  Opmerking Als u de naam van deze bestanden niet kunt wijzigen, probeert u de naam te wijzigen bij een opdrachtprompt. Als u een opdrachtprompt wilt starten, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren, typt u cmd in het dialoogvenster Openen en klikt u op OK om het opdrachtpromptvenster te openen.
 4. Start Windows XP opnieuw.

Methode 3: Windows XP opnieuw starten in de veilige modus

Start Windows XP in de veilige modus en voer methode 1 en methode 2 opnieuw uit in de volgorde waarin ze worden weergegeven. Als u meer informatie wilt over het opnieuw starten van Windows XP in de veilige modus, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
316434 Geavanceerde problemen met schoon opstarten oplossen in Windows XP

Meer informatie

Meer informatie over Windows Installer vindt u op de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 886630 - Laatst bijgewerkt: 10 apr. 2007 - Revisie: 1

Feedback