Het zomertijdschema aanpassen aan het nieuwe schema voor 2004 tot 2005 in de tijdzone van Uruguay

BUG #: 27639 (Content Maintenance)Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Inleiding

Uruguay heeft een gewijzigd zomertijdschema gepland voor 2004 en 2005. Dit gewijzigde zomertijdschema verschilt van het zomertijdschema dat van toepassing is voor de standaardtijdzone die in Microsoft Windows-besturingssystemen wordt gebruikt voor Uruguay. De standaardtijdzone voor Uruguay is Brasilia -3:00. Het zomertijdschema voor de tijdzone Brasilia -3:00 is:
 • De zomertijd begint om 02:00 uur 's nachts op de derde zondag van oktober 2004. De derde zondag van oktober 2004 is 17 oktober 2004.
 • De zomertijd eindigt om 02:00 uur 's nachts op de tweede zondag van februari 2005. De tweede zondag van februari 2005 is 8 februari 2005.
Het nieuwe zomertijdschema voor Uruguay is:
 • de zomertijd begint om 02:00 uur 's nachts op de derde zondag van september 2004. De derde zondag van september 2004 is 19 september 2004.
 • de zomertijd eindigt om 02:00 uur 's nachts op de tweede zondag van maart 2005. De tweede zondag van maart 2005 is 13 maart 2005.
Aangezien dit een nieuw zomertijdschema is voor Uruguay, passen computers met Microsoft Windows de tijdzone niet correct aan in overeenstemming met de overgang naar de zomertijd. In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u het standaardgedrag van de tijdzone van Uruguay kunt wijzigen.

Meer informatie

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.

Methode 1: Gebruik het hulpprogramma Tzedit.exe om de tijdzone handmatig te wijzigen

Gebruik het hulpprogramma Tzedit.exe om de begin- en einddatum voor de zomertijd in de tijdzone van Uruguay aan te passen. Het hulpprogramma Tzedit.exe is beschikbaar in elke Microsoft Windows Resource Kit. Als u deze methode wilt gebruiken, moet u het hulpprogramma Tzedit.exe ophalen uit de Resource Kit voor uw versie van Windows. Meer informatie over de Windows Resource Kits kunt u vinden op de Microsoft Windows Deployment and Resource Kits-website: Ga als volgt te werk om de begin- en einddatum voor de zomertijd in de tijdzone van Uruguay aan te passen:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Windows Resource Kit aan en klik op Tools.
 2. Dubbelklik op Alphabetical list of Tools en klik op Time Zone Editor.
 3. Klik op New en typ (GMT-03:00) Montevideo in het vak Time Zone Name.

 4. Typ Montevideo Uruguay in het vak Abbreviation.
 5. Typ -3:00 in het vak Offset from GMT.
 6. Schakel het selectievakje Automatically set daylight-saving time in.

 7. Ga als volgt te werk:
  1. Klik in het eerste vak Start Day op Third.
  2. Klik in het tweede vak Start Day op Sunday.
  3. Klik in het derde vak Start Day op September.
  4. Klik in het vierde vak Start Day op 2:00 AM.

  5. Klik in het eerste vak Last Day op Second.
  6. Klik in het tweede vak Last Day op Sunday.
  7. Klik in het derde vak Last Day op March.
  8. Klik in het vierde vak Last Day op 2:00 AM.

  9. Typ Horario de Verano in het vak Abbreviation.
  10. Klik op +1:00 in het vak Daylight Bias om de klok een uur vooruit te zetten. Daylight Bias is standaard ingesteld op +1:00.

 8. Klik op OK en sluit Windows Time Zone Editor.
 9. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 10. Dubbelklik op Datum en tijd en open het tabblad Tijdzone.

 11. Klik op (GMT -3:00) Montevideo en klik op OK.
 12. Schakel het selectievakje Klok automatisch aanpassen aan zomertijd en wintertijd in, klik op Toepassen en klik op OK.
 13. U kunt testen of de nieuwe instelling voor de tijdzone de aanpassing voor zomertijd naar verwachting doorvoert door de datum en tijd van de computer in te stellen op enkele minuten voor de tijd die is ingesteld voor de gewijzigde zomertijd. Controleer vervolgens of de juiste tijdswijziging wordt doorgevoerd.

Methode 2: Voer de bestanden Timezones.reg en Tzinfo.reg uit om de zomertijd te wijzigen op een andere computer

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Volg de stappen in de sectie 'Methode 1: Gebruik het hulpprogramma Tzedit.exe om de tijdzone handmatig te wijzigen' om de begin- en einddatum voor de zomertijd te wijzigen voor de tijdzone Montevideo. Nadat u methode 1 op één computer hebt voltooid, kunt u de bestanden Timezones.reg en Tzinfo.reg gebruiken om de tijdzone op een andere computer te wijzigen. Hiertoe volgt u de voor uw versie van het besturingssysteem geldende procedure.

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003 of Microsoft Windows NT

 1. Klik op Start op de computer waarop u de tijdzone met behulp van methode 1 hebt gewijzigd, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.

 2. Vouw de volgende subsleutel uit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 3. Klik op Montevideo Uruguay en klik op Registerbestand exporteren in het menu Register.
 4. Klik in het vak Opslaan in op Bureaublad, typ tijdzones in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

 5. Vouw de volgende subsleutel uit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 6. Klik op TimeZoneInformation en klik vervolgens op Registerbestand exporteren in het menu Register.
 7. Klik in het vak Opslaan in op Bureaublad, typ tzinfo in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

 8. Sluit de Register-editor af.
 9. Kopieer de bestanden Timezones.reg en Tzinfo.reg die u in stap 4 en stap 7 hebt gemaakt.
 10. Plaats de gekopieerde bestanden op de computer waarvan u de tijdzone-instellingen wilt bijwerken met de nieuwe datums voor zomertijd. Deze computer wordt de doelcomputer genoemd.

 11. Dubbelklik op de doelcomputer op het bestand Tijdzones.reg.

 12. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd informatie aan het register toe te voegen.

 13. Klik op OK wanneer het bericht wordt weergegeven dat de informatie is ingevoerd in het register.

 14. Dubbelklik op de doelcomputer op het bestand Tzinfo.reg.

 15. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd informatie aan het register toe te voegen.

 16. Klik op OK wanneer het bericht wordt weergegeven dat de informatie is ingevoerd in het register.

 17. Start de computer opnieuw op.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Tweede editie of Microsoft Windows Millennium Edition

 1. Klik op Start op de computer waarop u de tijdzone met behulp van methode 1 hebt gewijzigd, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.

 2. Vouw de volgende subsleutel uit:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Time Zones
 3. Klik op Montevideo Uruguay en klik op Registerbestand exporteren in het menu Register.
 4. Klik in het vak Opslaan in op Bureaublad, typ tijdzones in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

 5. Vouw de volgende subsleutel uit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 6. Klik op TimeZoneInformation en klik vervolgens op Registerbestand exporteren in het menu Register.
 7. Klik in het vak Opslaan in op Bureaublad, typ tzinfo in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

 8. Sluit de Register-editor af.
 9. Kopieer de bestanden Timezones.reg en Tzinfo.reg die u in stap 4 en stap 7 hebt gemaakt.
 10. Plaats de gekopieerde bestanden op de computer waarvan u de tijdzone-instellingen wilt bijwerken met de nieuwe datums voor zomertijd. Deze computer wordt de doelcomputer genoemd.

 11. Dubbelklik op de doelcomputer op het bestand Tijdzones.reg.

 12. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd informatie aan het register toe te voegen.

 13. Klik op OK wanneer het bericht wordt weergegeven dat de informatie is ingevoerd in het register.

 14. Dubbelklik op de doelcomputer op het bestand Tzinfo.reg.

 15. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd informatie aan het register toe te voegen.

 16. Klik op OK wanneer het bericht wordt weergegeven dat de informatie is ingevoerd in het register.

 17. Start de computer opnieuw op.

Voorbeeld van het bestand Timezones.reg

Windows Register-editor versie 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Montevideo Uruguay]
"Display"="(GMT-03:00) Montevideo"
"Dlt"="Horario de Verano"
"Index"=dword:00000047
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Voorbeeld van het bestand Tzinfo.reg

Windows Register-editor versie 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"Bias"=dword:000000b4
"StandardName"="Montevideo Uruguay"
"StandardBias"=dword:00000000
"StandardStart"=hex:00,00,03,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"DaylightName"="Montevideo Uruguay"
"DaylightBias"=dword:00000000
"DaylightStart"=hex:00,00,03,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ActiveTimeBias"=dword:000000b4
"DisableAutoDaylightTimeSet"=dword:00000001

Referenties

Klik voor meer informatie over het hulpprogramma Tzedit.exe op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

158195 Tijdzone-editor beschikbaar op cd-rom met OEM Service Release 2
Eigenschappen

Artikel-id: 886775 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback