Het hulpprogramma Enterprise Update Scanning in MS04-028 downloaden en gebruiken in omgevingen waarin geen Systems Management Server wordt gebruikt

Samenvatting

Microsoft heeft de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool (2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe) opnieuw uitgebracht. IT-professionals kunnen met het hulpprogramma 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe computers controleren op de aanwezigheid van de vereiste MS04-028-beveiligingsupdates en eventueel ontbrekende updates toepassen vanaf een LAN-share (Local Area Network). Het hulpprogramma kan worden gestart met behulp van een opstart- of aanmeldingsscript of door een gebruiker met de rechten van lokaal beheerder. Het hulpprogramma is bestemd voor omgevingen waar geen gebruik wordt gemaakt van Microsoft Systems Management Server (SMS) of een andere Enterprise Management-oplossing om updates te beheren. SMS-gebruikers kunnen het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel raadplegen voor meer informatie:
885920 Het hulpprogramma Enterprise Update Scanning in MS04-28 downloaden en gebruiken in omgevingen waarin Systems Management Server 2003 en Systems Management Server 2.0 worden gebruikt
Opmerkingen

De MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool is getest onder de besturingssystemen die worden vermeld in de sectie Van toepassing op. Raadpleeg het beveiligingsbulletin MS04-028 voor een lijst met alle van toepassing zijnde producten en onderdelen.

De herziene versie van de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool bevat detectie- en implementatiefuncties voor Microsoft Visual FoxPro 8.0, en updates voor Microsoft .NET Framework 1.0 met Service Pack 2 (SP2) en Microsoft .NET Framework 1.1.

De vorige versie van de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool bevatte alleen beveiligingsupdates voor de producten van Microsoft .NET Framework die worden genoemd in het hoofdstuk 'Software waarin het probleem optreedt' van beveiligingsbulletin MS04-028. Bij het controleren op producten van Microsoft .NET Framework die moeten worden bijgewerkt, controleert de bijgewerkte versie van dit hulpprogramma alleen op updates van Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 en Microsoft .NET Framework 1.1 voor de producten die worden genoemd in het hoofdstuk 'Software waarin het probleem optreedt' van beveiligingsbulletin MS04-028. Klanten die de vorige versie van dit hulpprogramma gebruiken en die detectie van beveiligingsupdates, de installatie ervan of beide nodig hebben, kunnen de oorspronkelijke versie van het hulpprogramma blijven gebruiken en de nieuwe versie ervan gebruiken voor de detectie van Microsoft Visual FoxPro 8.0. Microsoft raadt klanten die dit hulpprogramma voor het eerst gebruiken aan alleen de nieuwe versie ervan te gebruiken omdat het updates van Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 en Microsoft .NET Framework 1.1 ondersteunt.


Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de essentiële beveiligingsupdate MS04-028:Met de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool kunt u de MS04-028-beveiligingsupdates voor de volgende producten detecteren en bijwerken:
 • Microsoft Windows XP, Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  Talen: Engels (Verenigde Staten), Frankrijk (Frankrijk), Duits (Duitsland), Japans, Chinees (Taiwan), Chinees (China), Italiaans (Italië), Spaans (Spanje), Koreaans
 • Microsoft Windows Server  2003
  Talen: Engels (Verenigde Staten), Frankrijk (Frankrijk), Duits (Duitsland), Japans, Chinees (Taiwan), Chinees (China), Italiaans (Italië), Spaans (Spanje), Koreaans
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft Outlook 2002 SP3, Microsoft Word 2002 SP3, Microsoft Excel 2002 SP3, Microsoft PowerPoint 2002 SP3, Microsoft FrontPage 2002 SP3, Microsoft Publisher 2002 SP3, Microsoft Access 2002 SP3
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft Office 2003
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Office Outlook 2003, Office Word 2003, Office Excel 2003, Office PowerPoint 2003, Office FrontPage 2003, Office Publisher 2003, Office Access 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003

  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1)
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft Project 2003
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft Visio 2003
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft Visual Basic .NET Standard 2002, Microsoft Visual C# .NET Standard 2002, Microsoft Visual C++ .NET Standard 2002
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Visual Basic .NET Standard 2003, Visual C# .NET Standard 2003, Visual C++ .NET Standard 2003, Visual J# .NET Standard 2003
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft .NET Framework versie 1.0 SDK Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 1.0 met Service Pack 2 (SP2)
  Talen: Engels (Verenigde Staten), Frankrijk (Frankrijk), Duits (Duitsland), Japans, Chinees (Taiwan), Chinees (China), Italiaans (Italië), Spaans (Spanje), Koreaans
 • Microsoft .NET Framework 1.1
  Talen: alle ondersteunde talen
 • Microsoft Picture It! 2002
  Talen: Engels (Verenigde Staten), Frankrijk (Frankrijk), Duits (Duitsland), Japans, Italiaans (Italië), Spaans (Spanje)
 • Microsoft Greetings 2002
  Talen: Engels (Verenigde Staten), Frankrijk (Frankrijk), Duits (Duitsland), Japans, Italiaans (Italië), Spaans (Spanje)
 • Microsoft Picture It! Versie 7 en Microsoft Digital Image Pro versie 7
  Talen: Engels (Verenigde Staten), Frankrijk (Frankrijk), Duits (Duitsland), Japans, Italiaans (Italië), Spaans (Spanje), Koreaans
 • Microsoft Picture It! Versie 9, Microsoft Digital Image Pro Versie 9, Microsoft digital Image Suite Versie 9
  Talen: Engels (Verenigde Staten), Frankrijk (Frankrijk), Duits (Duitsland), Japans, Italiaans (Italië), Spaans (Spanje), Koreaans
 • Microsoft Producer voor Microsoft Office PowerPoint
  Talen: Engels (Verenigde Staten), Frankrijk (Frankrijk), Duits (Duitsland), Japans, Chinees (Taiwan), Chinees (China), Italiaans (Italië), Spaans (Spanje), Koreaans
 • Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)
  Talen: Engels (Verenigde Staten), Frankrijk (Frankrijk), Duits (Duitsland), Japans, Chinees (Taiwan), Chinees (China), Italiaans (Italië), Spaans (Spanje), Koreaans
 • Windows Journal Viewer 1.5
  Talen: Chinees (Taiwan), Duits (Duitsland), Engels (Verenigde Staten), Frans (Frankrijk), Japans, Koreaans, Chinees (China)
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0
  Talen: alle ondersteunde talen
De MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool is niet geschikt voor het detecteren of installeren van de MS04-028-beveiligingsupdates voor de volgende producten:
 • De Platform SDK Redistributable
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0 Runtime Library
De MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool is niet geschikt voor het detecteren of installeren van de MS04-028-beveiligingsupdates op de volgende besturingssystemen:
 • Windows 98, Windows 98 Tweede editie en Windows Millennium Edition
 • Windows NT 4.0 Workstation
 • Windows XP 64-bits edities
 • Windows Server 2003 64-bits edities
 • Windows XP Embedded
Terug naar begin

Inleiding

Dit artikel bevat stapsgewijze instructies voor het verkrijgen van de MS04-028 Scan and Update Tool en voor het gebruik van dit hulpprogramma via een opstartscript of door het hulpprogramma handmatig uit te voeren. Het hulpprogramma biedt een controle- en implementatieoplossing voor de updates die bij MS04-028 worden uitgebracht in omgevingen waarin geen gebruik wordt gemaakt van SMS of een andere Enterprise Management-oplossing voor het beheren van updates. De weergegeven stappen dienen alleen als voorbeeld. U kunt de stappen wijzigen al naar gelang de vereisten en beperkingen van uw omgeving.

De MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, versie 2, biedt detectie van beveiligingsupdates voor Microsoft .NET Framework 1.0 SP2, detectie van beveiligingsupdates voor Microsoft .NET Framework 1.1, en detectie van Microsoft Visual FoxPro 8.0.

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, versie 2: MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, versie 1:
Opmerking De vorige versie van de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool bevatte alleen service packs voor de producten van Microsoft .NET Framework die worden genoemd in het hoofdstuk 'Software waarin het probleem optreedt' van beveiligingsbulletin MS04-028. Bij het controleren op producten van Microsoft .NET Framework die moeten worden bijgewerkt, controleert de bijgewerkte versie van dit hulpprogramma alleen op updates van Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 en Microsoft .NET Framework 1,0 voor de producten die worden genoemd in het hoofdstuk 'Software waarin het probleem optreedt' van beveiligingsbulletin MS04-028. Klanten die de vorige versie van dit hulpprogramma gebruiken en die detectie van service packs, de installatie ervan of beide nodig hebben, kunnen de oorspronkelijke versie van het hulpprogramma blijven gebruiken en de nieuwe versie ervan gebruiken voor de detectie van Microsoft Visual FoxPro 8.0. Microsoft raadt klanten die dit hulpprogramma voor het eerst gebruiken aan alleen de nieuwe versie ervan te gebruiken omdat het updates van Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 en Microsoft .NET Framework 1,0 ondersteunt.
Terug naar begin

Opties van de MS04-28 Enterprise Update Scanning Tool

De MS04-28 Enterprise Update Scanning Tool biedt de volgende opties.
 • Alleen controleren: Deze optie zoekt naar ontbrekende updates die deel uitmaken van MS04-028 en schrijft de resultaten naar logboekbestanden.
 • Controleren en implementeren: Deze optie zoekt naar ontbrekende updates die deel uitmaken van MS04-028 en installeert de ontbrekende updates. Bovendien worden de resultaten naar logboekbestanden geschreven.

Methoden voor controleren en implementeren

Gebruik een van de volgende methoden om de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool in te stellen op het controleren en implementeren van ontbrekende updates voor MS04-028:
 • Opstartscript voor de computer
 • Aanmeldingsscript voor gebruikers
 • Handmatig door gebruik te maken van een lokale map of externe share
Terug naar begin

Opstartscript voor de computer

Met deze methode wordt het controleprogramma uitgevoerd bij het opstarten van de computer. Deze methode werkt alleen in een omgeving met Active Directory-domeinen. Op Windows NT 4.0 Server-computers kan geen gebruik worden gemaakt van de methode met opstartscript.
Alleen controleren
Als u wilt vaststellen welke updates voor MS04-028 ontbreken door gebruik te maken van de methode met opstartscript, gaat u als volgt te werk:
 1. Voer de stappen in de sectie Eerste setup en configuratie uit.
 2. Stel een opstartscript samen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik in de module Microsoft Management Console (MMC) van Active Directory: gebruikers en computers met de rechtermuisknop op de domeinnaam en klik op Properties.
  2. Open het tabblad Groepsbeleid.
  3. Klik op Default Domain Policy en klik op Edit.
  4. Vouw Computer Configuration en Windows Settings uit en klik op Scripts.
  5. Dubbelklik op Startup en klik op Add. Het dialoogvenster Add a Script wordt geopend.
  6. In het vak Script Name typt u wscript.exe.
  7. In het vak Script Parameters typt u //B \\Servernaam\UpdateStore\UpdateInstall.vbs.
  8. Klik op OK en klik op Apply.
 3. Als u een clientcomputer wilt controleren, start u de clientcomputer die deel uitmaakt van het domein, opnieuw op.
 4. U kunt de resultaten bekijken in de logboekbestanden in de map \\Servernaam\UpdateStore\Results. Zie de sectie De uitvoer van het hulpprogramma analyseren voor meer informatie.
Controleren en implementeren
Als u ontbrekende updates voor MS04-028 wilt detecteren en installeren door gebruik te maken van de methode met opstartscript, gaat u als volgt te werk:
 1. Voer de stappen in de sectie Eerste setup en configuratie uit.
 2. Ga verder met de installatie van de server. Daartoe gaat u naar de sectie Een server configureren voor implementatie.
 3. Stel een opstartscript samen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik in de module MMC van Active Directory: gebruikers en computers met de rechtermuisknop op de domeinnaam en klik op Properties.
  2. Open het tabblad Groepsbeleid.
  3. Klik op Default Domain Policy en klik op Edit.
  4. Vouw Windows Settings for Computer Configuration uit en klik op Scripts.
  5. Dubbelklik op Startup en klik op Add. Het dialoogvenster Add a Script wordt geopend.
  6. In het vak Script Name typt u wscript.exe.
  7. In het vak Script Parameters typt u //B \\Servernaam\UpdateStore\UpdateInstall. vbs /Install.
  8. Klik op OK en klik op Apply.
 4. Als u een controle en implementatie wilt uitvoeren op een clientcomputer, start u de clientcomputer die deel uitmaakt van het domein, opnieuw op.
 5. U kunt de resultaten bekijken in de logboekbestanden in de map \\Servernaam\UpdateStore\Results. Zie de sectie De uitvoer van het hulpprogramma analyseren voor meer informatie.
Terug naar begin

Aanmeldingsscript

Belangrijk Gebruik de methode met aanmeldingsscript niet op Terminal Server-computers. Het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere exemplaren van het hulpprogramma kan dan leiden tot onvoorspelbare resultaten.
Alleen controleren
Als u via de methode met aanmeldingsscript wilt vaststellen welke updates voor MS04-028 ontbreken, gaat u als volgt te werk:

Opmerking De aangemelde gebruiker moet beheerdersmachtigingen hebben om het script te kunnen uitvoeren.
 1. Voer de stappen in de sectie Eerste setup en configuratie uit.
 2. Stel een aanmeldingsscript samen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik in de module MMC van Active Directory: gebruikers en computers met de rechtermuisknop op de domeinnaam en klik op Properties.
  2. Open het tabblad Groepsbeleid.
  3. Klik op Default Domain Policy en klik op Edit.
  4. Vouw Windows Settings for User Configuration uit en klik op Scripts.
  5. Dubbelklik op Logon en klik op Add. Het dialoogvenster Add a Script wordt geopend.
  6. In het vak Script Name typt u wscript.exe.
  7. In het vak Script Parameters typt u //B \\Servernaam\UpdateStore\UpdateInstall.vbs.
  8. Klik op OK en klik op Apply.
 3. Als u een controle wilt uitvoeren op een clientcomputer, meldt u zich bij de clientcomputer af en vervolgens weer aan met een beheerdersaccount om het script te kunnen uitvoeren.
 4. U kunt de resultaten bekijken in de logboekbestanden in de map \\Servernaam\UpdateStore\Results. Zie de sectie De uitvoer van het hulpprogramma analyseren voor meer informatie.
Controleren en implementeren
Als u ontbrekende updates voor MS04-028 wilt detecteren en installeren door gebruik te maken van de methode met aanmeldingsscript, gaat u als volgt te werk:
 1. Voer de stappen in de sectie Eerste setup en configuratie uit.
 2. Ga verder met de installatie van de server. Daartoe gaat u naar de sectie Een server configureren voor implementatie.
 3. Stel een aanmeldingsscript samen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik in de module MMC van Active Directory: gebruikers en computers met de rechtermuisknop op de domeinnaam en klik op Properties.
  2. Open het tabblad Groepsbeleid.
  3. Klik op Default Domain Policy en klik op Edit.
  4. Vouw Windows Settings for User Configuration uit en klik op Scripts.
  5. Dubbelklik op Logon en klik op Add. Het dialoogvenster Add a Script wordt geopend.
  6. In het vak Script Name typt u wscript.exe.
  7. In het vak Script Parameters typt u //B \\Servernaam\UpdateStore\UpdateInstall. vbs /Install.
  8. Klik op OK en klik op Apply.
 4. Als u een controle en implementatie wilt uitvoeren op een clientcomputer, meldt u zich af bij de clientcomputer en meldt u zich vervolgens weer aan met een beheerdersaccount om het script uit te voeren.
 5. U kunt de resultaten bekijken in de logboekbestanden in de map \\Servernaam\UpdateStore\Results. Zie de sectie De uitvoer van het hulpprogramma analyseren voor meer informatie.
Terug naar begin

Handmatig geïnitialiseerd

Om de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool te kunnen gebruiken, moet het hulpprogramma worden uitgevoerd door een gebruiker die lid is van de lokale groep Administrators.
Vanuit een lokale map
Alleen controleren
 1. Download de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
  Downloaden De MS04-028 Enterprise Update Scanning tool, versie 2 nu downloaden.
 2. Voer 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe uit en installeer het programma in een lokale map.
 3. Als u een controle wilt uitvoeren op de lokale computer, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt:
  WScript.exe //B Pad\UpdateInstall.vbs
 4. U kunt de resultaten bekijken in de logboekbestanden in de map %windir%\system32\Vpcache\Updatescan. Zie de sectie De uitvoer van het hulpprogramma analyseren voor meer informatie.
Controleren en implementeren
 1. Download de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
  Downloaden De MS04-028 Enterprise Update Scanning tool, versie 2 nu downloaden.
 2. Voer 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe uit en installeer het programma in een lokale map.
 3. In de lokale map waar u de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool hebt uitgepakt, maakt u een map met de naam UpdateStore. In de map UpdateStore maakt u weer een map, nu met de naam Updates.
 4. In de map Updates maakt u een mappenstructuur voor het opslaan van de updates. Maak een mappenstructuur %%zoals beschreven in de sectie Een server configureren voor implementatie. U hoeft geen bestandsshare te maken om updates op een lokale computer te installeren.
 5. Als u een controle en installatie wilt uitvoeren op de lokale computer, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt:
  wscript //b Pad\updateinstall.vbs /store Pad\updates /install
Vanaf een externe share
Alleen controleren
 1. Voer de stappen in de sectie Eerste setup en configuratie uit.
 2. Als u een controle wilt uitvoeren op de lokale computer, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt:
  WScript.exe //B \\Servernaam\UpdateStore\UpdateInstall.vbs
 3. U kunt de resultaten bekijken in de logboekbestanden in de map \\Servernaam\UpdateStore\Results. Zie de sectie De uitvoer van het hulpprogramma analyseren voor meer informatie.
Controleren en implementeren
 1. Voer de stappen in de sectie Eerste setup en configuratie uit.
 2. Ga verder met de installatie van de server. Voor meer informatie gaat u naar de sectie Een server configureren voor implementatie.
 3. Als u een controle en implementatie wilt uitvoeren op de lokale computer, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt:
  WScript.exe //B \\Servernaam\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install
 4. U kunt de resultaten bekijken in de logboekbestanden in de map \\Servernaam\UpdateStore\Results. Zie de sectie De uitvoer van het hulpprogramma analyseren voor meer informatie.
Terug naar begin

Eerste setup en configuratie

 1. Download de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
  Downloaden De MS04-028 Enterprise Update Scanning tool, versie 2 nu downloaden.
 2. Configureer de server en de share. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Installeer een share op een lidserver en geef deze de naam UpdateStore.
  2. Voer 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe uit en installeer het programma in de map UpdateStore.
  3. Configureer de volgende machtigingen voor de share en het NTFS-bestandssysteem:
   • Share-machtiging:
    • Voeg de domeingebruikersaccount toe voor de gebruiker die deze share beheert en selecteer Volledig beheer.
    • Verwijder de groep Iedereen.
    • Als u gebruikmaakt van de methode met opstartscript, voegt u de groep Domeincomputers toe met de machtigingen Wijzigen en Lezen. Als u gebruikmaakt van de methode met aanmeldingsscript, voegt u de groep Geverifieerde gebruikers toe met de machtigingen Wijzigen en Lezen.
   • NTFS-machtiging:
    • Voeg de domeingebruikersaccount toe voor de gebruiker die deze share beheert en selecteer Volledig beheer.
    • Verwijder de groep Iedereen als deze voorkomt in de lijst.

     Opmerking Als u een foutbericht krijgt wanneer u de groep Iedereen verwijdert, opent u het tabblad Beveiliging, klikt u op Geavanceerd en schakelt u het selectievakje Overneembare machtigingen van bovenliggend object doorgeven aan dit object uit.
    • Als u de methode met opstartscript gebruikt, geeft u de groep Domeincomputers de machtigingen Lezen en uitvoeren, Mapinhoud weergeven en Lezen.
    • Als u de methode met aanmeldingsscript gebruikt, geeft u de groep Geverifieerde gebruikers de machtigingen Lezen en uitvoeren, Mapinhoud weergeven en Lezen.
  4. Maak in de map UpdateStore een nieuwe map en geef deze de naam Results. Dit is de map waar de definitieve rapporten tijdens de controle naartoe worden geschreven.
  5. Configureer de NTFS-machtigingen voor de map Resultaten. Gebruik hiervoor de volgende methoden:

   Opmerking Wijzig in deze stap niet de Share-machtigingen.
   • Voeg de domeingebruikersaccount toe voor de gebruiker die deze share beheert en selecteer Volledig beheer.
   • Als u de methode met opstartscript gebruikt, geeft u de groep Domeincomputers de machtigingen Wijzigen, Lezen en uitvoeren, Mapinhoud weergeven, Lezen en Schrijven.
   • Als u de methode met aanmeldingsscript gebruikt, geeft u de groep Geverifieerde gebruikers de machtigingen Wijzigen, Lezen en uitvoeren, Mapinhoud weergeven, Lezen en Schrijven.
  6. Configureer het bestand UpdateInstall.ini zoals beschreven in dit artikel.
Terug naar begin

Configureer de server voor implementaties

 1. Maak de mappenstructuur die door het installatieprogramma wordt gevraagd. Maak in de gedeelde map (UpdateStore) die u hebt gemaakt in de sectie Eerste setup en configuratie de volgende mappenstructuur:
  - UpdateStore
  \ Result
  - Updates
  - .Net Framework 1,0
  \ 1033
  - .Net Framework 1.1
  \ 0
  + Internet Explorer 6
  - Office
  - 831931
  \ 0
  + 831932
  + 832332
  + 838344
  + 838345
  + 838905
  - PictureIt! of Digital Image v6
  - 1033
  + PictureIt! of Digital Image v7
  + PictureIt! of Digital Image v9
  + Producer voor 2003
  + Visual Studio .NET 2002
  + Visual Studio .NET 2003
  + Windows Server 2003
  - Windows XP
  \ 1033


  Microsoft heeft een batchbestand waarmee u automatisch de juiste mappenstructuur kunt maken. Om gebruik te kunnen maken van het batchbestand MakeFolders.cmd, maakt u een lege map Updates en voert u het batchbestand uit met de volgende syntaxis:
  MakeFolders.cmd PadLokaleID
  Opmerking Pad is het pad naar de map Updates en LokaleID is de lokale id (LCID) voor de talen die u wilt installeren. Bijvoorbeeld:
  MakeFolders.cmd c:\UpdateStore\Updates 1033
  U kunt het batchbestand meerdere keren in dezelfde Updates-map uitvoeren om zoveel lokale mappen te maken als u nodig hebt. U kunt ook gebruikmaken van de syntaxis voor relatieve paden ('.') om de huidige werkmap aan te geven. Als u bijvoorbeeld een mappenstructuur voor Engelse (Verenigde Staten) updates in de huidige map wilt maken, gebruikt u de volgende opdracht:
  Makefolders.cmd . 1033
  Het batchbestand gebruikt de opdracht Cacls.exe voor het instellen van machtigingen voor de mappen die het batchbestand genereert. Machtigingen voor alle bestanden en mappen binnen pad worden ingesteld op Administrators/Volledig beheer en Iedereen/Lezen.

  Opmerking Wanneer u Makefolders.cmd hebt uitgevoerd, moet u ook alle Picture It/Digital Image-mapnamen wijzigen zoals wordt aangegeven:
  • PictureIt! of Digital Image v6 in Picture It! of Digital Image v6
  • PictureIt! of Digital Image v7 in Picture It! of Digital Image v7
  • PictureIt! of Digital Image v9 in Picture It! of Digital Image v9
 2. De mappenstructuur voor de updatebestanden wordt samengesteld op basis van de volgende regels. Als u het batchbestand gebruikt om de mappenstructuur te maken, wordt dit proces automatisch uitgevoerd.
  • De mappen onder de map Updates zijn bestemd voor afzonderlijke producten. De productnamen moeten overeenkomen met de productnamen in de kolom Product in het bestand UpdateList.xls. Het bestand UpdateList.xls bevindt zich in de share UpdateStore. De productlijst wordt verstrekt ter referentie, maar het bestand zelf heeft geen enkele invloed op het controle- of implementatieproces. In het bestand UpdateList.xls zijn geen updates voor Office, Visio of Project opgenomen.

   Als u een map maakt met een naam die begint met een '.' (punt), moet u de map maken vanaf de opdrachtregel. Typ bijvoorbeeld md .Net Framework 1.0. Als er een foutbericht wordt weergegeven tijdens het maken van de map, is het gebruik van opdrachtextensies mogelijk uitgeschakeld. U kunt opdrachtextensies inschakelen door cmd e:on bij een opdrachtprompt te typen. Nadat u de map hebt gemaakt, kunt u de opdrachtextensies uitschakelen door cmd e:off bij de opdrachtprompt te typen.
  • Voor Office-updates: Maak submappen die zijn genoemd naar het Microsoft Knowledge Base-nummer. Voor de Project 2002-update gebruikt u bijvoorbeeld 831931. Wanneer u de Microsoft Knowledge Base-mappen hebt gemaakt, maakt u onder elke Knowledge Base-map een submap, die u de naam 0 (nul) geeft. Dit is de map waar u de gedownloade volledige versie van de update voor het van toepassing zijnde Office-product moet opslaan.
  • Voor .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 en Visual Studio .NET 2003: Maak een map voor elk product. Maak in elke productmap een submap met de naam 0 (nul).
  • Voor andere producten dan Office, .NET Framework 1.1 en Visual Studio .NET 2002 en 2003: Noem de submappen naar de LCID van de update die u installeert. U moet bijvoorbeeld 1033 gebruiken voor Engelse (Verenigde Staten) updates. Als u meer informatie wilt over Lokale id's, gaat u naar de volgende website van Microsoft:.
  • Lijst met lokale id's
   Hieronder ziet u een lijst van talen met de bijbehorende lokale id's die worden ondersteund door diverse updates die het hulpprogramma kan implementeren.
   • 1033 Engels - Verenigde Staten
   • 1036 Frans - Frankrijk
   • 1031 Duits - Duitsland
   • 1041 Japans
   • 1040 Italiaans - Italië
   • 1034 Spaans - Spanje
   • 1042 Koreaans
   • 1028 Chinees - Taiwan
   • 4100 Chinees - China
 3. Download de updates.

  Voor updates die gelden voor Office, Visio en Project, downloadt u elke van toepassing zijnde volledige versie van de update via de koppelingen zoals vermeld in het beveiligingsbulletin MS04-028. Plaats de volledige versie van de updates in de juiste mappen. De volledige versie van de update voor Project 2002 slaat u bijvoorbeeld op in de map UpdateStore\Updates\Office\831031\0.

  In het bestand UpdateList.xls vindt u de volledige lijst van downloads voor niet-Office updates die voor dit bulletin beschikbaar zijn. Dit bestand bevindt zich in de share UpdateStore. Plaats het gedownloade EXE-bestand in de map met de naam van de LCID onder de productmap. Zo plaatst u het EXE-bestand voor de Engelse update voor Windows XP in de map UpdateStore\Updates\Windows XP\1033.
Terug naar begin

Het bestand UpdateInstall.ini configureren

De werking van de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool wordt bepaald door het bestand UpdateInstall.ini. U kunt in dit bestand zes parameters opgeven. Alle parameters moeten worden opgenomen in een sectie met de kop [CommandLine]. U kunt de volgende parameters opgeven:
 • Share= \\Servernaam\Sharenaam\Pad
  Deze parameter geeft aan naar welke locatie de logboekbestanden van het hulpprogramma worden geschreven. Zie de sectie De uitvoer van het hulpprogramma analyseren voor meer informatie. Neem het volledige pad naar de doelmap op.
 • Store= \\Servernaam\Sharenaam
  Deze parameter geeft de locatie aan van de bestanden met de productupdates. Als u het hulpprogramma gebruikt om updates te implementeren, raden we u aan hier de implementatiemappenstructuur te bouwen.

  Opmerking Het hulpprogramma zoekt in de share naar een map 'Updates'. Neem in het pad niet de map 'Updates' op.
 • Norestart= {True|False}
  Wanneer deze parameter wordt ingesteld op True, wordt de computer niet opnieuw opgestart na het installeren van updates, ook niet als voor een of meer van de geïnstalleerde updates een herstart is vereist om de installatie van die updates te voltooien. Wanneer deze parameter wordt ingesteld op False, en als een of meer updates worden geïnstalleerd waarvoor een herstart nodig is, wordt de computer opnieuw opgestart om de installatie van de updates te voltooien. Het is mogelijk, hoewel onwaarschijnlijk, dat een update niet altijd correct wordt geïnstalleerd terwijl de computer toch opnieuw wordt opgestart. In dat geval is het mogelijk dat de computer doorlopend opnieuw wordt opgestart. U kunt dit probleem oplossen door de parameter NoRestart in te stellen op True. De computer wordt dan op de normale wijze opnieuw gestart zodat u het probleem kunt oplossen.

  Opmerking Als Microsoft Producer door het hulpprogramma wordt geïnstalleerd, kan het opnieuw opstarten van de computer niet worden onderdrukt. Om een ongewilde herstart te voorkomen van computers waarop Producer is geïnstalleerd, moet u de update voor Producer niet naar de UpdateStore-share kopiëren. In plaats daarvan moet u computers waarop Producer is geïnstalleerd, handmatig bijwerken.
 • Debug=
  Laat deze parameter leeg tenzij Microsoft Product Support Services anders aangeeft.
 • Authorized=
  Deze parameter is een lijst met Office-updates waarvan het hulpprogramma meldt dat ze ontbreken, als ze niet op de computer aanwezig zijn. Als deze parameter leeg blijft, wordt van alle Office-updates melding gemaakt.
 • ScanInterval=
  Deze parameter bepaalt hoeveel dagen het hulpprogramma wacht voordat een computer waarvan het hulpprogramma heeft vastgesteld dat er geen updates voor nodig zijn, opnieuw wordt gecontroleerd. Deze parameter is handig bij gebruik van het hulpprogramma via een aanmeldings- of opstartscript. In dat geval wordt het hulpprogramma niet bij elke aanmelding (of elke herstart) uitgevoerd, maar wordt eerst getest of er bij de laatste keer dat het hulpprogramma is uitgevoerd, werd vastgesteld dat er geen updates nodig waren. Als er toen geen updates nodig waren, wordt er pas een controle uitgevoerd zodra het bij ScanInterval opgegeven aantal dagen is verstreken. Op deze manier kan het hulpprogramma updates bieden voor producten die op een computer zijn geïnstalleerd nadat het hulpprogramma in gebruik is genomen. Het hulpprogramma maakt echter geen uitzonderlijk grote uitvoerlogboeken aan. In de volgende registerwaarde wordt de datum opgeslagen waarop het hulpprogramma het laatst is uitgevoerd en heeft vastgesteld dat geen updates nodig waren:
  HKEY_LOCAL_computer\Software\Microsoft\Updates\UpdateScan\LastRun
  De parameter ScanInterval wordt alleen gecontroleerd als het hulpprogramma eerder heeft vastgesteld dat alle van toepassing zijnde updates op een computer zijn geïnstalleerd. Als een of meer updates ontbreken, controleert het hulpprogramma op updates en worden deze zo nodig geïmplementeerd wanneer het hulpprogramma de volgende keer wordt uitgevoerd, ongeacht de waarde van de parameter ScanInterval.

  Als u telkens wanneer het hulpprogramma wordt gestart een controle wilt uitvoeren, moet u deze parameter instellen op 0 (nul).

  Als u wilt dat het hulpprogramma alle van toepassing zijnde updates installeert en daarna niet meer wordt uitgevoerd, stelt u deze parameter in op een willekeurige hoge waarde, zoals 9999.

  Als u één computer opnieuw wilt scannen voordat ScanInterval dagen zijn verstreken, verwijdert u de registerwaarde HKEY_LOCAL_computer\Software\Microsoft\Updates\UpdateScan\LastRun voordat u de computer opnieuw scant. Als u alle computers in uw omgeving opnieuw wilt scannen, stelt u deze parameter in op 0 (nul).
Terug naar begin

De uitvoer van het hulpprogramma analyseren

De MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool produceert uitvoer op twee locaties. Deze uitvoer kan worden gebruikt om de resultaten van controle en detectie te analyseren. U kunt deze rapporten samenvoegen ten behoeve van een analyse op organisatieniveau.

De uitvoer wordt altijd gegenereerd op de lokale computer, in de map %windir%\system32\VPCache\UpdateScan. De uitvoerbestanden zijn Result.txt, UpdateScan.log, Results.xml en Result.csv. Elke keer wanneer het hulpprogramma wordt uitgevoerd, worden deze bestanden overschreven.

Daarnaast schrijft het hulpprogramma uitvoerbestanden naar de bestandsshare die is opgegeven in de parameter Share van het bestand UpdateInstall.ini. De uitvoerbestanden hebben de naam Computernaam_Datum.txt en Computernaam_Datum.csv, waarbij Computernaam de NetBIOS-naam is van de computer en Datum de notatie jjjjmmdduummss heeft.

De CSV-bestanden hebben de Unicode-indeling. Ga als volgt te werk om deze bestanden weer te geven in Excel:
 1. Start Excel.
 2. Kies Openen in het menu Bestand.
 3. Klik in de lijst Bestandstypen op *.csv.
 4. Klik op het bestand dat u wilt openen en klik op Openen.
 5. De wizard Tekst importeren begeleidt u bij het openen van het bestand.

Result.txt

U vindt dit bestand in de map VPCache\UpdateScan op de computer waarop de scan is uitgevoerd. Het bestand Result.txt is een leesbaar bestand waarin de voortgang van de uitvoering van het hulpprogramma wordt vastgelegd. U vindt hier ook een lijst met de software-updates die volgens het hulpprogramma op de computer ontbreken en een lijst met de updates die het hulpprogramma op de computer heeft toegepast of heeft geprobeerd toe te passen. Dit bestand komt van pas bij het handmatig controleren van de uitvoering van het hulpprogramma.

Opmerking Het hulpprogramma kan alleen worden uitgevoerd op ondersteunde besturingssystemen van Microsoft. Als u het hulpprogramma uitvoert op een niet-ondersteund besturingssysteem, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
No checks apply to this system
Als dit foutbericht verschijnt, wijst dit op een van de volgende situaties:
 • Het hulpprogramma is uitgevoerd op een niet-ondersteund besturingssysteem.
 • Er zijn geen niet-Office-producten geïnstalleerd die kwetsbaar zijn voor het MS04-028-beveiligingsprobleem.
U moet handmatig controleren of het hulpprogramma werd uitgevoerd op een niet-ondersteund besturingssysteem. Dat wil zeggen dat u moet nagaan of de combinatie van het besturingssysteem en het service pack voor het besturingssysteem wordt ondersteund. Als het hulpprogramma heeft bepaald dat geen updates op het systeem zijn vereist, staat de volgende tekst in het bestand Result.txt:
no missing updates detected 
Deze tekst geeft aan dat het besturingssysteem en alle relevante toepassingen op de juiste wijze zijn bijgewerkt.

Het bestand Result.txt bevat informatie over alle producten die het hulpprogramma heeft gevonden en bijgewerkt.

UpdateScan.log

U vindt dit bestand in de map VPCache\UpdateScan op de computer waarop de scan is uitgevoerd. Het bestand UpdateScan.log is voornamelijk een logboekbestand voor foutopsporing voor de uitvoering van het hulpprogramma. Voor de meeste klanten is het niet praktisch om uit dit bestand informatie te halen omtrent de uitvoering van het hulpprogramma.

Results.xml

U vindt dit bestand in de map VPCache\UpdateScan op de computer waarop de scan is uitgevoerd. U kunt het bestand Results.xml gebruiken om gegevens over niet-Office-updates binnen een organisatie te verzamelen. Met name het veld 'Status' geeft aan of een bepaalde update van toepassing is ('Applicable') of geïnstalleerd is ('Installed').


Het XML-bestand bevat geen gegevens die relevant zijn voor Office-updates. Voor meer informatie over Office-updates raadpleegt u het bestand OfficeUpdate.MOF in de map NSHC.

OfficeUpdate.MOF

U vindt dit bestand in de map VPCache\UpdateScan\NSHC. In het bestand OfficeUpdate.MOF worden de resultaten van de Office Detection Tool weergegeven. Het bestand dient als aanvulling op de uitvoer in het bestand Results.xml.

Result.csv

U vindt dit bestand in de map VPCache\UpdateScan op de computer waarop de scan is uitgevoerd. Het bestand Result.csv is een door komma's gescheiden tekstbestand dat u kunt gebruiken om gegevens binnen een organisatie te verzamelen. Het bestand bevat een kopregel die de volgorde van de velden in het bestand aangeeft en één regel voor elk betrokken product dat tijdens de controle werd gedetecteerd.

In de volgende tabel worden de velden in het bestand beschreven:
VeldBeschrijving
computerNameDe NetBIOS-naam van de computer.
ScanDate De datum van de scan, in de WMI-datumnotatie. Meer informatie over de WMI-datumnotatie vindt u op de volgende Microsoft Developer Network-website:
Operating System Het besturingssysteem, met het service pack.
Product De naam van het betrokken product dat het hulpprogramma op de computer heeft gedetecteerd. Er kunnen meerdere producten worden gedetecteerd.
Title De titel van het Microsoft Knowledge Base-artikel dat betrekking heeft op het gedetecteerde product.
KB Het nummer van het Microsoft Knowledge Base-artikel dat betrekking heeft op het gedetecteerde product.
Status De status van de update voor het gedetecteerde product. De volgende waarden zijn mogelijk voor het veld Status:

Applicable
Installed
LocaleID De lokale id van het betrokken product.
Binary De bestandsnaam van het uitvoerbaar updatebestand.
BinPathHet pad waarmee het EXE-bestand kan worden gedownload van de Microsoft-website.
Het bestand Result.csv bevat informatie over alle producten die het hulpprogramma heeft gevonden en bijgewerkt.

Het veld Status geeft aan of er al dan niet een vereiste update aanwezig is. De status 'Applicable' geeft aan dat het hulpprogramma een product met het in MS024-028 beschreven beveiligingsprobleem heeft gedetecteerd, dat nog niet is bijgewerkt. De status 'Installed' geeft aan dat de update op de computer is geïnstalleerd.

Als updates op een computer nodig zijn, krijgt elk kwetsbaar product de status 'Applicable'. Daarna wordt het betreffende update-installatieprogramma gestart. Als u wilt controleren of de updates met succes zijn geïnstalleerd, moet u het hulpprogramma nogmaals uitvoeren en nagaan of de status voor alle producten is ingesteld op 'Installed'.

Opmerking Het is mogelijk dat Microsoft in de toekomst velden aan het CSV-bestand toevoegt. Microsoft verandert echter niet de volgorde of notatie van bestaande velden die in dit artikel zijn beschreven.

Computernaam_Datum.txt

Dit bestand is opgeslagen in de bestandsshare Results die is opgegeven in het bestand UpdateInstall.ini. Het bestand Computernaam_Datum.txt is een kopie van het bestand Result.txt dat is opgeslagen op de lokale computer.

Computernaam_Datum.csv

Dit bestand is opgeslagen in de bestandsshare Results die is opgegeven in het bestand UpdateInstall.ini. Het bestand Computernaam_Datum.csv is een kopie van het bestand Result.csv dat is opgeslagen op de lokale computer.

Terug naar begin

Gegevens van meerdere computers samenvoegen

Met name zakelijke gebruikers zullen uitvoergegevens van meerdere computers willen samenvoegen tot een gemakkelijk te lezen rapport, een database of andere indeling ten behoeve van rapportage of compatibiliteitscontrole. Door de vele verschillende eisen van klanten heeft Microsoft besloten geen algemene rapportageoplossing bij het hulpprogramma te leveren. De CSV-bestanden die worden opgeslagen in een gecentraliseerde bestandsshare, zijn echter zodanig ontworpen dat ze een dergelijke gecentraliseerde rapportage mogelijk maken.

Terug naar begin

Het hulpprogramma verwijderen

Als u het hulpprogramma wilt verwijderen van clientcomputers, verwijdert u de map %windir%\system32\VPCache\UpdateScan.

Terug naar begin

Beperkingen

 • U moet de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool uitvoeren in de Administrator- of System-context.
 • Dit hulpprogramma is alleen getest onder Windows 2000 en latere besturingssystemen met ondersteunde service packs. Wanneer het hulpprogramma wordt uitgevoerd in een niet-ondersteunde besturingssysteemconfiguratie zoals Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), wordt het volgende bericht weergegeven:
  No checks apply to this system
 • Dit hulpprogramma voert alleen een lokale controle uit.
 • Als u Office-producten hebt geïmplementeerd via het beheerdersinstallatiepunt, moet u die implementatiemethode blijven hanteren. U kunt dit hulpprogramma wel gebruiken om een rapport over de controle op te vragen.
 • Dit hulpprogramma detecteert geen toepassingen van derden die gebruik zouden kunnen maken van een kwetsbare versie van het onderdeel GDI+. Zie het MS04-028-beveiligingsbulletin voor meer informatie.
 • Wijziging of aanpassing van het hulpprogramma is niet toegestaan op basis van de Gebruiksrechtovereenkomst (EULA).
 • Microsoft ondersteunt de MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool alleen door het Updateinstall.vbs-script uit te voeren. Elk ander ingangspunt voor het hulpprogramma wordt niet ondersteund.
 • Als u het hulpprogramma wilt uitvoeren op een Windows NT 4.0 Server-computer, moeten de volgende onderdelen op de computer zijn geïnstalleerd. Als deze onderdelen niet aanwezig zijn, wordt het hulpprogramma niet juist uitgevoerd en worden er geen uitvoerrapporten gegenereerd:
 • Onder bepaalde omstandigheden kan tijdens het detecteren worden gevraagd naar de bronlocatie van Office-bestanden. Als dit zich voordoet, controleert u of Windows Installer 2.0 op de computer is geïnstalleerd. Windows Installer 2.0 is volgens het MS04-028-beveiligingsbulletin vereist voor de Office-updates.
 • Het hulpprogramma is alleen getest op ondersteunde besturingssystemen met ondersteunde versies van de betrokken producten. Het is mogelijk dat het hulpprogramma onnauwkeurige informatie of helemaal geen informatie verschaft over niet-ondersteunde producten. Op de volgende websites van Microsoft vindt u meer informatie over ondersteunde productversies:
  Windows Life-Cycle Policy
  http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/default.mspx

  Product Lifecycle Dates - Windows Product Family
  http://support.microsoft.com/gp/lifeselect
 • MSXML (Microsoft XML Parser) 3.0 moet aanwezig zijn op elke computer waarop het hulpprogramma wordt uitgevoerd. MSXML 3.0 wordt geïnstalleerd door Internet Explorer 6 en Internet Explorer 6 SP1. MSXML 3.0 maakt ook deel uit van Windows Server 2003.
  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  269238 Lijst met Microsoft XML Parser-versies (MSXML)
 • Voor het hulpprogramma is Internet Explorer 6 of Internet Explorer 6 SP1 nodig. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  328548 Het meest recente servicepack voor Internet Explorer 6 ophalen
Terug naar begin

Veelgestelde vragen

V1: Waarom meldt het rapport Result.txt 'No Checks Apply to This System', terwijl desondanks wordt aangegeven dat er Office-updates nodig zijn?

A1:De Enterprise Update Scanning Tool bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel controleert het besturingssysteem en niet-Office-toepassingen en het tweede onderdeel voert een controle uit op Office-toepassingen. Dit bericht geeft aan dat er bij de controle van niet-Office-toepassingen geen updates zijn gevonden die op de computer moeten worden toegepast.

Het bericht betekent niet noodzakelijkerwijs dat er geen updates nodig zijn. De computer kan een besturingssysteem hebben dat niet kwetsbaar is, maar Office-producten geïnstalleerd hebben die wel kwetsbaar zijn. In dat geval wordt in het bestand Result.txt van de Office-controle gemeld dat er updates nodig zijn.


Het is ook mogelijk dat u dit bericht ontvangt als u het hulpprogramma uitvoert op een niet-ondersteund platform. Dat wil zeggen dat de combinatie van besturingssysteem en service pack niet wordt ondersteund. Het hulpprogramma voert de controle op niet-Office-producten alleen uit op een ondersteund platform.

Belangrijk Als u dit bericht ontvangt, moet u controleren of u met een ondersteund platform werkt. Het is mogelijk dat kwetsbare producten zijn geïnstalleerd die niet door het hulpprogramma zijn bijgewerkt als u een besturingssysteem gebruikt dat niet door het hulpprogramma wordt ondersteund.

V2: Ik heb Visual Studio .NET 2003 op Windows XP SP1 geïnstalleerd. Waarom detecteert het hulpprogramma op mijn computer alleen de besturingssysteemupdate voor MS04-028 en niet de Visual Studio .NET-update?

A2:Als u met Windows XP of Windows Server 2003 werkt, hoeft u alleen de updates voor het besturingssysteem en de Office-producten te installeren. U hoeft de updates voor andere Microsoft-producten niet te installeren. Deze producten gebruiken de versie van GDI+ die door het besturingssysteem is verstrekt. Als u echter toepassingen van derden hebt geïmplementeerd die gebruikmaken van GDI+, neemt u contact op met de softwareleverancier voor verdere informatie.

V3: Ik heb intern ontwikkelde toepassingen geïmplementeerd die gebruikmaken van GDI+. Worden deze toepassingen ook door het hulpprogramma bijgewerkt?

A3:Nee. Het hulpprogramma is alleen bedoeld voor het detecteren en bijwerken van Microsoft-producten. Toepassingen van derden die gebruikmaken van GDI+, zijn mogelijk kwetsbaar. Voor meer informatie over hoe u ervoor zorgt dat niet-Microsoft-producten op de juiste wijze worden bijgewerkt zodat ze zijn beschermd tegen dit beveiligingsprobleem, gaat u naar de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network):V4: Hoe kan ik nagaan of alle updates op een computer zijn toegepast?

A4:Nadat u het hulpprogramma hebt uitgevoerd en de updates zijn geïnstalleerd, moet het hulpprogramma nogmaals worden uitgevoerd om de installatie van de updates te controleren. In het bestand Result.txt moet 'No missing updates detected' worden aangegeven wanneer alle van toepassing zijnde updates op de computer zijn geïnstalleerd.

Opmerking Als de computer opnieuw moet worden opgestart voor een update, wordt deze update alleen gedetecteerd als zijnde geïnstalleerd nadat de computer opnieuw is opgestart.

U kunt ook het CSV-bestand bekijken. Als in het CSV-bestand geen updates worden vermeld met de status 'Applicable' en als het platform een ondersteund platform is, dan is de computer volledig bijgewerkt. Ook een CSV-bestand met alleen een kopregel voldoet aan de criteria van een CSV-bestand dat geen updates meldt met de status 'Applicable'.

V5: Het hulpprogramma genereert geen uitvoer. Wat is er aan de hand?

A5: Ga na of de clientcomputer voldoet aan alle eisen die worden vermeld in de sectie Beperkingen.

V6: Een of meer updates worden niet toegepast en in het bestand Result.txt wordt een 1603-fout aangegeven. Wat betekent dit?

A6:De meest voorkomende oorzaak van een 1603-fout is dat het installatieprogramma niet de oorspronkelijke installatiebron van de desbetreffende toepassing kan vinden. Onder bepaalde omstandigheden zijn de originele installatiemedia vereist. Als u een van deze toepassingen vanuit een bestandsshare op uw netwerk hebt geïmplementeerd, moet u ervoor zorgen dat de clientcomputer toegang heeft tot de originele bestandsshare en dat de originele bestandsshare de originele installatiebestanden bevat.

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 886988 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback