Belangrijkste problemen met client-/serverondersteuning in Microsoft Exchange

Inleiding

Dit artikel bevat een lijst met problemen die Microsoft Product Support Services heeft geïdentificeerd als de belangrijkste client-/server-ondersteuningsproblemen in Microsoft Exchange. Dit artikel bevat koppelingen naar relevante inhoud. Er komen met name problemen aan bod voor de Professional- en Premier-klanten en wel op het gebied van de volgende productonderdelen:
  • Microsoft Outlook. Dit betreft onderwerpen die verband houden met Microsoft Exchange-verbindingen.
  • Microsoft Outlook Web Access.
  • Exchange Mobility. Dit betreft onderwerpen die verband houden met de Remote Procedure Call (RPC) via HTTP.

Meer informatie

1. Microsoft Outlook

1.1 Setup- en installatieproblemen

828377 Ondersteunde installatiemethoden voor de implementatie van Office 2003
829898 Support WebCast: Installatie van Microsoft Office 2003 in een bedrijfsomgeving
'Overzicht van een Outlook-installatie' in de Office 2003 Editions resource kit:

1.2 Problemen met RPC (Remote Procedure Call) oplossen

839862 Problemen oplossen met het RPC-dialoogvenster Aanvraag annuleren in Outlook 2003 of Outlook 2002
325930 Oplossen van verbindingsproblemen die worden veroorzaakt door registervermeldingen in het RPC-clientprotocol
830914 Foutbericht 'RPC is niet juist geconfigureerd' wanneer u gebruikmaakt van een Microsoft Exchange Server-e-mailaccount en u Outlook 2003 start

1.3 Problemen met Exchange-modus met cache en offline adresboek

870926 Beschrijving van Outlook 2003 met Exchange-modus in cache in een Exchange Server 2003-omgeving
871132 Exchange-clients kunnen het volledige offline-adresboek downloaden wanneer ze incrementele offline-adresboekwijzigingen in Outlook 2003 proberen te downloaden
821299 Synchronisatie duurt langer dan verwacht in Exchange-modus met cache in Outlook 2003
826252 Een map die u hebt gemaakt wanneer Outlook is geconfigureerd om Exchange-modus in cache te gebruiken, wordt weergegeven in Outlook, maar er kunnen geen berichten in deze map worden weergegeven
823580 Instellen hoe het offline Adresboek wordt gedownload wanneer u in Outlook 2003 de Exchange-modus met cache gebruikt
831124 Outlook 2003 forceren om proxyadressen en aangepaste eigenschappen om te zetten in de modus met cache

1.4 Beveiligingskwesties

817878 Bijlagen blijven aanwezig in het tijdelijke bestand van Outlook wanneer u Outlook 2003 afsluit
287887 Outlook 2003 en Outlook 2002 beperken de toegang niet tot bijlagen met een EML-extensie
290499 Informatie voor beheerders over beveiligingsfuncties voor e-mail
'Customizing security settings by using the Outlook Security Template' in de Office 2003 Editions resource kit:'Configuring Outlook security features to help prevent viruses' in de Office 2003 Editions resource kit:

1.5 Problemen met regels

826964 De regels die u in Outlook 2002 hebt gemaakt zijn niet zichtbaar in Outlook 2003, maar wel in OWA.
826265 Regels worden beschadigd wanneer u ze opent vanuit meerdere versies van Outlook

1.6 Problemen met agenda en vergaderverzoeken

890436 Oplossen van problemen met ontbrekende en dubbele afspraken
286166 Herinneringen voor Agenda en Taken in Outlook 2002 en 2003 worden niet juist weergegeven
872839 Problemen in Outlook 2003 die worden opgelost door Office 2003 Service Pack 1
829217 Overwegingen bij het gebruik van de functie Gemachtigdentoegang in Microsoft Outlook
"Outlook-vergaderverzoeken: richtlijnen voor wat u wel en niet moet doen" op de Microsoft Office Online Website:

1.7 Problemen met gemachtigde toegang

829217 Overwegingen bij het gebruik van de functie Gemachtigdentoegang in Microsoft Outlook
826968 Foutbericht wanneer een gemachtigde een bericht probeert weer te geven in uw Postvak In in Outlook 2003 of Outlook 2002
309185 Vergaderingen die worden opgenomen in de agenda van de eigenaar door een gemachtigde, geven geen beschikbaarheidsgegevens weer voor andere deelnemers aan de vergadering in Outlook
"Een gemachtigde toestemming geven om privé-afspraken te bekijken" op de Microsoft Office Online Website:
"Toegang delegeren" op de Microsoft Office Online Website:

1.8 E-mailproblemen

291613 E-mailberichten verzenden die blijven staan in postvak UIT van Outlook 2003 en Outlook 2002

1.9 Lokale beleidskwesties en groepsbeleidskwesties

826170 Beheerders kunnen gebruikmaken van Office-beleidssjablonen met de instellingen van het Groepsbeleid van Windows
"Policy template files" in de Office 2003 Editions resource kit:

2. Outlook Web Access

2.1 Een front-end/back-end-configuratie instellen

837852 Windows Clustering wordt niet ondersteund op front-end-servers in Exchange Server 2003
822443 Overwegingen bij front-end-server in Exchange Server 2003
'Hardening Exchange 2003 servers''Introduction to Exchange Server 2003 and Exchange 2000 front-end and back-end topology guide''Microsoft Exchange 2000 Server front-end and back-end topology'

2.2 De verificatiemethode veroorzaakt OWA-aanmeldingsproblemen

282805 Het basisverificatievak wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij OWA
267906 Installatie van OWA voor UPN-aanmeldingsnamen
183545 NTLM-verificatie tussen twee computers met OWA mislukt
327843 Outlook-clients voor webtoegang kunnen zich niet aanmelden in Exchange 2000 en Exchange 2003

2.3 OWA-problemen die worden veroorzaakt door de IIS Lockdown Tool en de URLScan tool

309508 IIS Lockdown- en URLscan-configuraties in een Exchange-omgeving
325965 Het URLScan-hulpprogramma veroorzaakt problemen in Outlook Web Access

2.4 SMTP-adres van een gebruiker komt niet overeen met het beleid van de geadresseerde, en OWA-aanmeldingsfouten

269498 Aanmelding bij een Exchange 2000-postbus in Outlook Web Access mislukt
293386 HTTP 401- of 404-foutberichten bij het impliciet of expliciet openen van OWA
812220 Gebruik van expliciete aanmelding bij Outlook Web Access

2.5 Configuratie van de hostheader en onjuiste configuratie van de standaard Internet Information Services-website

312422 'HTTP 404'-fout wanneer u zich aanmeldt bij OWA via een front-end-server in een cluster
287726 Hostheader- en verificatiegegevens configureren in Exchange 2000 Outlook Web Access op een Windows 2000 cluster-server
248033 Veelvoorkomende oorzaken en oplossingen voor het foutbericht 'HTTP 404 - Bestand niet gevonden'
319878 Outlook Web Access instellen als standaardwebsite
328242 Foutbericht als u wachtwoorden wijzigt wanneer OWA niet is geïnstalleerd in de standaardwebsite

2.6 Een firewall veroorzaakt problemen in Outlook Web Access

267910 Outlook Web Access-foutbericht 'Interne serverfout' bij bepaalde firewalls
328663 Outlook Web Access geeft niet de inhoud van Postvak In of andere mappen weer
280132 Exchange 2000- en Windows 2000-verbindingen via firewalls
Exchange Server 2003 and Exchange 2000 Server front-end and back-end topology guide, 'Chapter 6: Configuring firewalls'

2.7 Machtigingen voor NTFS-bestandssysteem veroorzaken problemen in Outlook Web Access

327843 Outlook-clients voor webtoegang kunnen zich niet aanmelden in Exchange 2000 en Exchange 2003

2.8 Een standaardpoort werd gewijzigd en er is geen toegang tot openbare mappen in Outlook Web Access

278339 TCP/UDP-poorttoewijzingen voor Exchange 2000-server
313905 Openbare mappen zijn niet toegankelijk als u de standaardpoort wijzigt; de oplossing vereist Exchange 2000 Service Pack 1
313932 Openbare mappen zijn niet toegankelijk als u de standaardpoort wijzigt; de oplossing vereist Exchange 2000 Service Pack 2
325920 Foutbericht wanneer u openbare mappen weergeeft in Exchange System Manager

3. Exchange Mobility

888812 TechNet Support WebCast: Een overzicht van RPC over HTTP in Microsoft Exchange Server 2003 en Microsoft Office Outlook 2003
Voor meer informatie over de belangrijkste kwesties in verband met Exchange Mobility, bezoekt u de volgende Microsoft TechNet-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 887271 - Laatst bijgewerkt: 25 nov. 2007 - Revisie: 1

Feedback