Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 en bekende problemen

Dit artikel is van toepassing op Windows 2000. De ondersteuning voor Windows 2000 is op 13 juli 2010 geëindigd. Het Windows 2000 End-of-Support Solution Center kan een beginpunt vormen bij het bepalen van uw strategie voor de migratie van Windows 2000. Ga voor meer informatie naar Microsoft Ondersteuningslifecycle-beleid.

Samenvatting

In dit artikel wordt updatepakket 1 voor Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) beschreven. Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 is oorspronkelijk uitgebracht op 28 juni 2005 en is op 13 september 2005 bijgewerkt naar een v2-release. Dit updatepakket bevat beveiligingsupdates die voor Windows 2000 zijn gemaakt vanaf het uitbrengen van Windows 2000 SP4 tot 30 april 2005. Op 30 april 2005 is de inhoud van updatepakket 1 vergrendeld voor het definitieve testproces door Microsoft en bètatesters. Dit updatepakket bevat daarnaast verschillende belangrijke, niet aan beveiliging gerelateerde updates. Dit artikel bevat gedetailleerde informatie over dit updatepakket. Verder worden antwoorden gegeven op veelgestelde vragen en worden de updates van dit pakket opgesomd.

Inleiding

Met updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 kunt u de beveiliging en stabiliteit van uw Windows 2000-computers makkelijker verbeteren en onderhouden.
Als u meer informatie wilt over de correcties die zijn opgenomen in updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

900345 Correcties die zijn opgenomen in updatepakket 1 voor Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 van 28 juni 2005

Meer informatie

Opmerkingen over updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2

Na de eerste publicatie van updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 zijn verschillende problemen aan het licht gekomen die zich kunnen voordoen nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd. Deze problemen doen zich slechts zelden voor en treffen een gering aantal gebruikers. De problemen worden in deze sectie beschreven. Verder worden oplossingen voor deze problemen gegeven. Als u te maken hebt met een van de volgende problemen, adviseert Microsoft updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2 of de afzonderlijke hotfixes te installeren. Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2 is gepubliceerd op 13 september 2005.

Probleem 1

Beschrijving van het probleem: Foutberichten

Een van de volgende foutberichten wordt weergegeven wanneer u naar de website Windows Update gaat nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2 hebt geïnstalleerd:

 • MSXML3.DLL Bestand niet gevonden
 • Fout 0x80244001
 • Fout 0x800700C1
Deze fouten kunnen optreden als u vóór 18 juli 2005 een snelle installatie van updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 hebt uitgevoerd terwijl de bijgewerkte versie van het bestand Msxml3.dll al was geïnstalleerd.

Een snelle installatie was alleen toegestaan als u handmatig een conversie had uitgevoerd naar de Microsoft Update-service van juni, handmatig een update had uitgevoerd naar de 'v6' Windows Update-service of de WSUS-service van juni 2005 had gebruikt. Dit probleem is opgelost op 18 juli, vóór de automatische conversie van alle klanten naar Windows Update v6. Het probleem doet zich niet voor bij installaties vanaf de Windows Update v4-site of bij installaties na 18 juli. In deze situaties is het bestand Msxml3.dll mogelijk gereduceerd tot een grootte van 0 bytes. Als een van de volgende foutberichten wordt weergegeven nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 hebt geïnstalleerd, hebt u mogelijk met dit probleem te maken.

Oplossing

Gebruik een van de volgende drie methoden om het bestand Msxml3.dll te herstellen:

 • Download en installeer beveiligingsupdate 824151.
  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  824151 MS04-030: Een beveiligingsprobleem in berichtenhandler WebDAV XML kan Denial-of-Service tot gevolg hebben

 • Start de herstelconsole vanaf een installatie-cd van Microsoft Windows. Kopieer vervolgens het bestand Msxml3.dll van de back-upmap $NtUpdateRollupPackUninstall$ van het updatepakket naar de map %systemroot%\System32.
 • Installeer updatepakket 1 voor Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) opnieuw. U kunt de oorspronkelijke versie of de v2-release opnieuw installeren.
Opmerking Vóór 18 juli 2005 was een snelle installatie van updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 alleen toegestaan als u handmatig de nieuwe Microsoft Update-webservice had geïnstalleerd of als u Windows Server Update Services (WSUS) had gebruikt. Dit probleem doet zich alleen voor als u een handmatige upgrade naar Microsoft Update uitvoert van Windows Update versie 4 of via Software Update Services (SUS) 1.0.

Dit probleem is verholpen door een kleine wijziging in de manier waarop dit updatepakket op Windows Update is gepubliceerd. Voor de oplossing van dit probleem zijn geen bestanden gewijzigd. Dit probleem is opgelost met updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2.

Probleem 2

Beschrijving van het probleem: Het foutbericht 'Stop 0x000001E' wordt weergegeven wanneer u de computer opnieuw opstart nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 hebt geïnstalleerd

Het volgende foutbericht kan worden weergegeven wanneer u de computer opnieuw opstart nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 hebt geïnstalleerd:
Stop 0x000001E
Dit probleem doet zich voor als u een computer gebruikt met een oudere niet-Plug-and-Play SCSI-controller van het type ISA, EISA of Micro Channel Architecture (MCA). Als u de oorspronkelijke versie van updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 al hebt geïnstalleerd en de computer zonder problemen opnieuw hebt opgestart, is dit probleem voor u niet aan de orde. U hebt hotfix 904374 dan ook niet nodig.

Oplossing

Als dit foutbericht wordt weergegeven, start u de herstelconsole vanaf een installatie-cd van Windows. Kopieer vervolgens het bestand Scsiport.sys van de backup-map $NtUpdateRollupPackUninstall$ van het updatepakket naar de map %systemroot%\System32\Drivers. Start de computer opnieuw op nadat u het bestand hebt gekopieerd.

De volgende code is een voorbeeld van een copy-opdracht:
Copy %windir%\$NtUpdateRollupPackUninstall$\scsiport.sys %windir%\system32\drivers
U kunt het probleem op een van de volgende manieren oplossen:

 • Installeer updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2.
 • Installeer de hotfix die wordt beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

  904374 Het foutbericht 'Stop 0x0000001e' wordt weergegeven na de installatie van updatepakket 1 voor Windows 2000 Service Pack 4 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
  Als u de oudere versie van het bestand Scsiport.sys hebt teruggezet, moet u deze hotfix of het updatepakket installeren. Dit probleem is opgelost met updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2.

Probleem 3

Beschrijving van het probleem: Nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 hebt geïnstalleerd op een computer met dynamische schijven, worden twee systeemstations weergegeven

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register echter onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


Nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 hebt geïnstalleerd op een computer met dynamische schijven, worden twee systeemstations weergegeven. Dit probleem doet zich voor in het bestand Mountmgr.sys. Het probleem betreft alleen computers die de functie dynamische schijven gebruiken. Dit probleem lijkt de functionaliteit niet aan te tasten.

Oplossing

Als dit probleem zich op uw computer voordoet, wisselt het systeem na elke keer opnieuw opstarten tussen het oorspronkelijke systeemstation en het nieuwe virtuele station. Start de computer opnieuw op als niet het juiste systeemstation wordt gebruikt. Controleer totdat het probleem is opgelost steeds of het juiste systeemstation (het oorspronkelijke station) wordt gebruikt. U weet dan zeker dat alle nieuwe software het juiste systeemstation herkent.

Gebruik een van de volgende twee methoden om dit probleem op te lossen:

 • Installeer de hotfix die wordt beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  904564 Er wordt een extra systeemstationsaanduiding in Windows Verkenner weergegeven nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 Service Pack 4 hebt toegepast (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
 • Als dit probleem zich voordoet, kunt u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2 installeren.
De hotfix en updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2 worden alleen geïnstalleerd als u de computer vóór de installatie opstart vanaf het juiste systeemstation. Als u opstart vanaf een ander station (een virtueel station), wordt u waarschijnlijk gevraagd de computer opnieuw op te starten voordat u de hotfix of de v2-release kunt installeren. Dit probleem is opgelost met updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2.

Probleem 4

Beschrijving van het probleem: U kunt geen bestanden vanuit Microsoft Office-programma's rechtstreeks op een diskette opslaan

Microsoft heeft een probleem geconstateerd in het bestand Fastfat.sys. Dit probleem doet zich niet op alle systemen voor. Op systemen waarop zich dit probleem wel voordoet, kunt u geen bestanden vanuit Microsoft Office-programma's rechtstreeks op een diskette opslaan. (Microsoft Office-programma's zijn onder andere Microsoft Word en Microsoft Excel.) Op de website Microsoft.com/downloads wordt binnenkort een update ter beschikking gesteld waarmee dit probleem wordt verholpen.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2 te installeren.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over dit updatepakket:

904368 Office-programma's reageren niet meer als u een nieuw bestand op een diskettestation opslaat op een computer met Windows 2000 waarop updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 is geïnstalleerd (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

Probleem 5

U krijgt geen verbinding met een Citrix-server met ICA-sessies nadat u Microsoft-updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 hebt geïnstalleerd

Nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 hebt geïnstalleerd op een Citrix MetaFrame XP-server of op een Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0-server, doen zich de volgende problemen voor wanneer u verbinding probeert te maken met een Citrix-server met ICA-sessies:

 • Er wordt een Stop-foutbericht weergegeven.
 • De aanmeldingsinterface Windows Graphical Identification and Authentication (GINA) wordt niet weergegeven.
 • De systeemconsole reageert mogelijk niet.
 • het Winlogon.exe-proces gebruikt extreem veel CPU-kracht.
Meer informatie over dit probleem en een hotfix van Citrix vindt u op de volgende Citrix-website:Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door hotfix 904711 te downloaden en te installeren. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over hotfix 904711:

904711 Citrix MetaFrame XP of Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 werkt niet zoals verwacht na de installatie van updatepakket 1 op een Windows 2000 SP4-server (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

Probleem 6

Na de installatie van updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4, kunnen servers met Vormetric CoreGuard niet opnieuw worden opgestart in de normale modus

Als dit probleem zich voordoet, reageert de server mogelijk niet meer en ziet u een blauw scherm. De server kan nog wel worden opgestart in de veilige modus.

Dit probleem treedt op omdat updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 de waarde 'Lijst' REG_MULTI_SZ in de volgende registersubsleutel verwijdert:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder
Deze waarde is onmisbaar voor het CoreGuard-filterstuurprogramma dat wordt geladen tijdens het opnieuw opstarten van de computer. Vormetric CoreGuard is een product voor databasecodering. Als het filterstuurprogramma niet goed werkt, kunnen er ongecodeerde gegevens worden ingevoerd in de SQL-database. De database kan hierdoor beschadigd raken, met als gevolg dat de gegevens niet meer toegankelijk zijn.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door het hulpprogramma VmSP4RegFix.exe van Vormetric te downloaden en direct na de installatie van updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 uit te voeren, voordat u de computer opnieuw opstart. Ga voor meer informatie naar de volgende Vormetric-website: Ga voor meer informatie over ondersteuning naar de volgende Vormetric-website: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.


De informatie en de oplossing in dit document geven de standpunten van Microsoft Corporation weer aangaande de besproken onderwerpen ten tijde van deze publicatie. Deze oplossing is beschikbaar via Microsoft of derden. Microsoft beveelt geen specifieke derden of oplossingen van derden aan die in dit artikel worden beschreven. Er kunnen ook andere derden of oplossingen van derden zijn die niet in dit artikel ter sprake zijn gekomen. Omdat Microsoft moet reageren op veranderingen in de markt, mag deze informatie niet worden opgevat als een belofte van Microsoft. Microsoft kan de nauwkeurigheid van de informatie of van de oplossingen die door Microsoft of door vermelde derden worden aangedragen, niet garanderen of goedkeuren.

Microsoft biedt geen garanties en sluit alle beweringen, garanties en voorwaarden van de hand, of deze nu uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk zijn. Dat zijn onder andere (maar niet alleen) beweringen, garanties of voorwaarden betreffende eigendom, niet inbreuk maken, behoorlijke conditie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot enige service, oplossing, product of andere materialen of informatie. Microsoft stelt zich in geen geval aansprakelijk voor enige oplossing van een derde die in dit artikel wordt genoemd.

Andere bekende problemen

De bovenstaande problemen zijn opgelost met updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2. In deze sectie worden andere bekende problemen beschreven. Deze problemen worden opgelost met afzonderlijke hotfixes. Deze problemen doen zich slechts bij een paar klanten voor en kunnen mogelijk worden opgelost met producten van andere leveranciers. Waar mogelijk is een afzonderlijke hotfix beschikbaar bij Microsoft Product Support. Deze afzonderlijke hotfixes zijn niet opgenomen in updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2 omdat ze zoals gezegd voor de meeste gebruikers overbodig zijn. In deze sectie worden andere bekende problemen beschreven. Deze problemen worden opgelost met afzonderlijke hotfixes. Het betreft hier codeproblemen.

Clusterservice wordt niet gestart nadat u updatepakket 1 hebt geïnstalleerd, terwijl de beveiligingsmachtigingen goed zijn ingesteld

Bij klanten met serverclusters die niet de vereiste beveiligingsmachtigingen hebben toegewezen aan de domeingebruikersaccount die door de clusterservice wordt gebruikt, wordt de clusterservice na toepassing van updatepakket 1 niet gestart met een nieuw bericht in het systeemgebeurtenissenlogboek waarin de reden hiervan wordt uitgelegd en aanbevelingen worden gedaan voor te volgen stappen. Zie het volgende artikel in de Knowledge Base voor meer informatie:
871236 Nieuwe gebeurtenislogboekberichten voor de Cluster-service toegevoegd in Windows Server 2003 Service Pack 1 en updatepakket 1 voor Windows 2000 Service Pack 4 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

Als u dit probleem voor uw servercluster verder wilt vermijden, moet u controleren of u de juiste beveiligingsmachtigingen hebt ingesteld voordat u updatepakket 1 installeert. Zie het volgende artikel in de Microsoft Knowlege Base voor meer informatie:
269229 De account voor de Cluster-service handmatig opnieuw maken (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

De serverclusterservice wordt niet gestart als het besturingssysteemvolume niet als NTFS is geformatteerd

Bij klanten met serverclusters met besturingssysteemvolume Fat32 wordt de serverclusterservice na installatie van updatepakket 1 niet gestart. U kunt dit probleem voor of na installatie van updatepakket 1 oplossen door de partitie van het besturingssysteem met convert.exe te converteren van Fat32 naar NTFS.

Een MTA (message transfer agent) van Exchange 5.5 die een X.400-connector gebruikt in Windows 2000 SP4 brengt geen e-mail meer over nadat u Microsoft-updatepakket 1 voor Windows 2000 hebt geïnstalleerd

U kunt dit probleem oplossen door hotfix 904712 te downloaden en te installeren. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

904712 Postbezorging verloopt trager dan verwacht of postbezorging stopt, bij een X.400-connector met een externe locatie in Exchange Server 5.5 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)

Klanten bij wie dit probleem zich voordoet, kunnen de hotfix installeren voor- of nadat zij het updatepakket installeren om dit probleem op te lossen. Omdat maar een beperkt aantal klanten dit probleem ervaart, maakt deze hotfix geen deel uit van updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2.

Sommige versies van Internet Security Systems-producten starten niet meer nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 hebt geïnstalleerd

Dit probleem doet zich voor omdat er oude handtekeningbestanden en een oud bestand Blackdrv.sys aanwezig zijn. U kunt dit probleem oplossen door het actuele handtekeningenbestand te gebruiken. Het updaten naar het meest recente handtekeningenbestand lost het probleem op voor alle versies van Internet Security Systems BlackICE. Raadpleeg voor meer informatie het volgende artikel in de Knowledge Base van Microsoft:
901159 Sommige Internet Security Systems-producten stoppen nadat u de herziene beveiligingsupdate MS05-019 hebt geïnstalleerd of nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 hebt geïnstalleerd

Informatie over downloaden

Als u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 v2 wilt downloaden en installeren, gaat u naar de volgende Microsoft Windows Update-website en installeert u update met hoge prioriteit 891861:U kunt dit updatepakket ook downloaden om op meerdere Windows 2000-computers te implementeren. Het pakket is beschikbaar via het Microsoft Downloadcentrum:

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket Windows2000-KB891861-v2-x86-ENU.EXE nu downloaden.

Releasedatum: 13 september 2005

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.


Als u het pakket via de Windows Update-catalogus wild downloaden, zoekt u artikelnummer 891861 op met behulp van de geavanceerde zoekopties. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van updates via de Windows Update-catalogus:

323166 Updates met stuurprogramma's en hotfixes downloaden via de Windows Update-catalogus

Doordat updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 de belangrijkste updates voor Windows 2000 bevat, kunt u uw Windows 2000-computers veiliger maken. Met updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 is het ook makkelijker om nieuwe implementatie-images te maken. Voor dit updatepakket zijn minder pre-implementatietests nodig, omdat het aantal updates in dit updatepakket kleiner is dan het aantal updates dat normaal gesproken in een service pack is opgenomen. De meeste klanten hebben actuele versies van veel bestanden geïnstalleerd bij eerdere updates. Bovendien heeft Microsoft de meeste bestanden van dit updatepakket al uitgebracht als afzonderlijke updates en hotfixes. Afzonderlijke hotfixes die niet in dit updatepakket zijn opgenomen, worden als afzonderlijke downloads aangeboden.

Microsoft is van mening dat updatepakket 1 voor Windows SP4 beter tegemoet komt aan de behoeften van klanten dan een nieuw service pack voor Windows 2000, wordt er geen nieuw service pack voor Windows 2000 uitgebracht. Daarom is Windows 2000 SP4 het laatste service pack voor Windows 2000. Klanten die Windows 2000 SP4 nog niet hebben geïnstalleerd, doen er goed aan Windows 2000 SP4 zo snel mogelijk te installeren. Windows 2000 met SP4 is een vereiste voor updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4.

Veelgestelde vragen

V1: Waarom vindt Microsoft dat updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 beter aan de behoeften van klanten voldoet dan een nieuw service pack voor Windows 2000?
A1:
Microsoft heeft met veel klanten gesproken over hun plannen voor het onderhoud van hun Windows 2000-implementaties. Het vaakst werd Microsoft gevraagd het actueel houden van Windows 2000-computers zo eenvoudig mogelijk te houden, en het aantal tests vóór implementatie zo laag mogelijk te houden. Updatepakketten helpen klanten hun computers beter te beveiligen. Updatepakketten kunnen klanten ook helpen nieuwe systeemkopieën te maken zonder afzonderlijke hotfixes te hoeven toe te passen en bij te houden. Voor updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 zijn minder pre-implementatietests nodig, omdat het aantal updates in dit updatepakket kleiner is dan het aantal updates dat normaal gesproken in een service pack is opgenomen. Bovendien heeft Microsoft de meeste bestanden van dit updatepakket al uitgebracht als afzonderlijke updates en hotfixes.

Omdat Windows 2000 al lang op de markt is, zijn veel van de hotfixes voor Windows 2000 die na het uitbrengen van Windows 2000 SP4 zijn uitgebracht, oplossingen voor relatief zeldzame problemen. Bovendien worden maar weinig klanten met deze problemen geconfronteerd. In dergelijke gevallen is een updatepakket het nuttigst en levert dit het minste risico op instabiliteit op.

V2: Hoe vermeldt Microsoft updatepakket 1 voor Windows SP4 op de Windows Update-website?


A2:
Updatepakket 1 voor Windows SP4 is een update met hoge prioriteit in de categorie "Essentiële updates en service packs" op de Windows Update-website. Windows Update gaat de komende maanden Windows 2000-klanten over laten stappen op een nieuwe versie van Windows Update. Hierna wordt updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 vermeld in de categorie "Updates met hoge prioriteit".

V3: Moet ik updatepakket 1 voor Windows SP4 ook installeren als ik mijn Windows 2000 SP4-systemen up-to-date heb gehouden?


A3:
Ja. Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 bevat belangrijke fixes die nog niet eerder in afzonderlijke beveiligingsupdates zijn uitgebracht. Bovendien bevat dit updatepakket verbeteringen die uw systeem veiliger kunnen maken, de betrouwbaarheid kunnen vergroten, de ondersteuningskosten kunnen verlagen en de huidige generatie pc-hardware kunnen ondersteunen. Voor het oplossen van kleine compatibiliteitsproblemen die in eerdere beveiligingsupdates zijn ontstaan, is het mogelijk dat sommige hotfixes bestanden hebben bijgewerkt die door de eerdere updates zijn geïnstalleerd. Deze update bevat de nieuwste versies van deze bestanden. Daarom zal Windows Update dit updatepakket ook detecteren en installeren als een systeem volledig up-to-date is. Klanten die beheerde implementatieoplossingen voor beveiligingsupdates gebruiken, moeten beslissen of zij updatepakket 1 in hun infrastructuur willen implementeren.

V4: Wordt updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 via Automatische updates gedistribueerd?


A4:
In eerste instantie wordt dit updatepakket niet via Automatische updates gedistribueerd. Deze vertraging wordt veroorzaakt door de overgang van de Windows Update-infrastructuur versie 4 naar versie 6. Dit updatepakket wordt in september 2005 als automatische update aangeboden.

V5: Komt er ook een beheerprogramma voor de blokkering van updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4, zoals voor Windows XP SP2?
A5:
Nee. Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 is geen service pack. Daarom is voor dit updatepakket niet evenveel implementatiebeheer nodig als voor een servicepack. Dit updatepakket wordt behandeld als een beveiligings- of betrouwbaarheidsupdate. Deze updates worden normaal gesproken via Windows Update en Automatische updates gedistribueerd.

V6: Moet ik eerst de afzonderlijke beveiligingsbulletin-updates installeren voordat ik updatepakket 1 voor Windows 2000 installeer op nieuwe installaties van Windows 2000?


A6:
Nee. Installeer eerst Windows 2000 SP4 en daarna het updatepakket. Nadat u het updatepakket hebt geïnstalleerd, voert u Windows Update uit om updates te zoeken die zijn uitgebracht na 30 april 2005 of die niet in het updatepakket zijn opgenomen.

V7: Moeten klanten updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 installeren?


A7:
Klanten zijn niet verplicht updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 te installeren. Het updatepakket is zo gemaakt dat het up-to-date houden van Windows 2000-computers makkelijk is. Daarom wordt klanten sterk aangeraden updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 zo snel mogelijk te installeren.

V8: Verandert er iets aan het service pack van Windows 2000 nadat updatepakket 1 voor Windows SP4 is geïnstalleerd op een computer met Windows 2000 SP4?
A8:
Nee. Het service pack van de computer blijft Windows 2000 SP4. Nadat u updatepakket 1 voor Windows SP4 hebt geïnstalleerd, is de computer vanuit het oogpunt van levenscyclusbeleid up-to-date tot het einde van de levenscyclus voor Windows 2000. Deze datum valt voor Windows 2000 niet vóór 1 januari 2010.

V9: Is dit de eerste keer dat Microsoft een updatepakket in plaats van een service pack heeft uitgebracht?
A9:
Nee. Microsoft heeft al eerder updatepakketten gemaakt. Voor meer informatie over updatepakketten die eerder zijn uitgebracht door Microsoft, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

826939 Updatepakket 1 voor Windows XP is beschikbaar

311401 Windows 2000 Security Rollup Package 1, januari 2002 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
V10: Als updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 veel voordelen biedt ten opzichte van een nieuw service pack, waarom doet Microsoft dit dan niet altijd?
A10:
Service packs en updatepakketten dienen verschillende, elkaar aanvullende doelen. Service packs bevatten belangrijke updates en nieuwe functies die door klanten zijn gevraagd vóór de volgende release van een besturingssysteem. Updatepakketten bevatten een groep updates tussen grotere releases. Microsoft gebruikt updatepakketten als er meer tijd dan normaal ligt tussen service packs. Later in de levenscyclus van een product is het up-to-date houden van computers met updatepakketten makkelijker voor klanten. Wanneer klanten een updatepakket installeren, hoeven zij niet alle updates die voor dat product beschikbaar zijn een voor een te installeren.

V11: Hoe beslist Microsoft welke hotfixes in een updatepakket moeten worden opgenomen?
A11:
Microsoft bekijkt hoe vaak klanten elke hotfix verzoeken en downloaden van Microsoft-websites en van Product Support Services. Verder wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke kostenbesparingen voor klanten. Deze inschatting is gebaseerd op ervaringen bij de Windows 2000-datacentrumomgeving bij Microsoft.

V12: Welke soorten updates worden opgenomen in updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4?


A12:
Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 bevat alle beveiligingsupdates die zijn gemaakt voor Windows 2000 na het uitbrengen van SP4 tot 30 april 2005. Op 30 april 2005 is de inhoud van updatepakket 1 vergrendeld voor de laatste tests door Microsoft, door externe bèta-sites en door klanten. Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 bevat ook een klein aantal belangrijke updates die geen betrekking hebben op beveiliging. Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 bevat updates die aan de volgende criteria voldoen:

 • Updates die in brede zin op verschillende klanten van toepassing zijn
 • Updates die vaak worden gedownload door klanten
 • Updates die klanten kunnen helpen hun IT-kosten aanzienlijk te verlagen

  Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 bevat bijvoorbeeld updates die problemen verhelpen die veel tijd vergen van supportmedewerkers.
 • Updates die op nieuwe computers zijn geïnstalleerd door grote Windows-OEM's (original equipment manufacturers) nadat 2000 SP4 is uitgebracht
V13: Welke specifieke updates en hotfixes worden opgenomen in updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4?
A13:
In de volgende tabel worden alle updates en hotfixes opgesomd die in updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 zijn opgenomen.

Fixes in updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4

Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 bevat de volgende updates en hotfixes:

BeveiligingsbulletinArtikeltitelArtikelnummer
MS02-050Fout bij certificaatverificatie kan vervalsing van identiteit toestaan329115
MS03-022Door een beveiligingslek in een ISAPI-extensie voor Windows Media Services kan code worden uitgevoerd822343
MS03-025Fout in Windows-berichtafhandeling via Hulpprogrammabeheer kan verhoogde bevoegdheden creëren822679
MS03-041Beveiligingsprobleem in Authenticode-verificatie kan externe uitvoering van code tot gevolg hebben823182
MS03-023Bufferoverschrijding in HTML-conversieprogramma kan leiden tot uitvoering van code823559
MS03-026Bufferoverschrijding in RPC kan leiden tot uitvoering van code823980
MS03-034Fout in NetBIOS kan leiden tot vrijgeven van informatie824105
MS03-045Bufferoverschrijding in de besturingselementen Keuzelijst en Keuzelijst met invoervak kan leiden tot uitvoering van code824141
MS03-039 Een bufferoverschrijding in RPCSS zorgt er voor dat een aanvaller schadelijke programma's kan uitvoeren824146
MS03-044Bufferoverschrijding in het onderdeel Help en ondersteuning van Windows kan beveiligingsproblemen veroorzaken825119
MS03-042Bufferoverloop in ActiveX-besturingselement van Windows Probleemoplossing kan leiden tot uitvoering van code826232
MS03-043Bufferoverschrijding in Messenger-service kan leiden tot uitvoering van code828035
MS03-049Bufferoverschrijding in Workstation-service kan leiden tot uitvoering van code828749
MS04-007Door een beveiligingsprobleem in ASN.1 kan code worden uitgevoerd828028
MS04-008Beveiligingslek in Windows Media Services maakt Denial-of-Service-aanvallen mogelijk832359
MS04-012Cumulatieve update voor Microsoft RPC/DCOM828741
MS04-006Door een beveiligingslek in WINS (Windows Internet Name Service) kan code worden uitgevoerd830352
MS04-011Beveiligingsupdate voor Microsoft Windows835732
MS04-014Beveiligingsprobleem in Microsoft Jet Database Engine kan leiden tot uitvoering van code837001
MS04-016 Beveiligingsprobleem in DirectPlay kan Denial-of-Service tot gevolg hebben839643
MS04-024Door een beveiligingsprobleem in de Windows-shell bestaat de mogelijkheid dat externe code kan worden uitgevoerd839645
MS04-023Een beveiligingsprobleem in HTML Help kan uitvoering van code tot gevolg hebben840315
MS04-020Een beveiligingsprobleem in POSIX kan leiden tot uitvoering van code841872
MS04-022Een beveiligingslek in Taakplanner kan leiden tot uitvoering van code841873
MS04-019Een beveiligingsprobleem in Hulpprogrammabeheer kan de uitvoering van code tot gevolg hebben842526
MS04-030Een beveiligingsprobleem in berichtenhandler WebDAV XML kan Denial-of-Service tot gevolg hebben824151
MS04-032Beveiligingsupdate voor Microsoft Windows840987
MS04-038Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer834707
MS04-037Beveiligingsprobleem in Windows-shell kan externe uitvoering van code tot gevolg hebben841356
MS04-031Beveiligingsprobleem in NetDDE kan uitvoering van externe code tot gevolg hebben841533
MS04-045Beveiligingsprobleem in WINS kan uitvoering van externe code tot gevolg hebben870763
MS04-043Beveiligingsprobleem in HyperTerminal kan uitvoering van code tot gevolg hebben873339
MS04-036Beveiligingsprobleem in NNTP kan uitvoering van code tot gevolg hebben883935
MS04-044Beveiligingsproblemen in Windows-kernel en LSASS kunnen misbruik van bevoegdheden tot gevolg hebben885835
MS04-041Een beveiligingsprobleem in WordPad kan de uitvoering van code tot gevolg hebben885836
MS05-003Een beveiligingsprobleem in de Indexing-service kan de uitvoering van externe code tot gevolg hebben871250
MS05-008Beveiligingsprobleem in Windows-shell kan leiden tot uitvoering van externe code890047
MS05-011Een beveiligingsprobleem in de Server Message Block (smb) kan de uitvoering van externe code tot gevolg hebben885250
MS05-010Een beveiligingsprobleem in de License Logging-service kan de uitvoering van code tot gevolg hebben885834
MS05-015Een beveiligingsprobleem in hyperlink-objectbibliotheek kan de uitvoering van externe code in Windows Server 2003 tot gevolg hebben888113
MS05-001Beveiligingsprobleem in HTML Help kan leiden tot uitvoering van externe code890175
MS05-013Een beveiligingsprobleem in een ActiveX-besturingselement voor het onderdeel DHTML-editing kan de uitvoering van code tot gevolg hebben891781
MS05-002Een beveiligingsprobleem in de verwerking van cursor- en pictogramindelingen kan de uitvoering van externe code tot gevolg hebben891711
MS05-012Een beveiligingsprobleem in OLE en COM kan uitvoering van externe code tot gevolg hebben873333
MS05-016Een beveiligingsprobleem in Windows-shell kan uitvoering van externe code tot gevolg hebben893086
MS05-019Beveiligingsproblemen in TCP/IP kunnen de uitvoering van externe code en denial-of-service tot gevolg hebben893066
MS05-017Een beveiligingsprobleem in MSMQ kan uitvoering van code tot gevolg hebben892944
MS05-018Beveiligingsproblemen in Windows-kernel kunnen misbruik van bevoegdheden en denial- of-service tot gevolg hebben890859
MS05-020Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer890923
MS03-022Beveiligingsprobleem in een ISAPI-extensie voor Windows Media Services kan leiden tot de uitvoering van code 822343
MS05-014Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer867282
Als u meer informatie wilt over de correcties die zijn opgenomen in updatepakket 1 voor Microsoft Windows 2000 SP4, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

900345 Correcties die zijn opgenomen in updatepakket 1 voor Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 van 28 juni 2005

TAPI-informatie voor updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4

Met updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 wordt de wijze van communicatie tussen telefonieserver- en -clientcomputers via de Telephony Application Programming Interface (TAPI) gewijzigd.


Nadat u updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 hebt geïnstalleerd, accepteert een Windows 2000-telefonieclient alleen gecodeerde RPC-pakketten van een telefonieserver. De client communiceert niet met een telefonieserver die niet-gecodeerde RPC-pakketten verzendt. Deze beperking is echter niet van toepassing op TAPI-implementaties waarin de clientcomputers mailslot gebruiken in plaats van RPC (remote procedure call) om te communiceren met de telefonieserver. Deze beperking is ook niet van toepassing als de telefonieserver mailslot gebruikt voor de communicatie.

Standaard gebruikt een Windows 2000-client mailslot om te communiceren met de telefonieserver. Een Windows 2000-client gebruikt alleen RPC als de client expliciet is geconfigureerd als verbindingsgericht. Als u de client op deze manier wilt configureren, moet u de opdracht tcmsetup gebruiken in combinatie met de schakeloptie -x. Gebruik bijvoorbeeld de volgende opdracht:
tcmsetup/r/x/c servernaam

Opmerkingen

Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 bevat geen updates voor Windows-onderdelen die niet zijn opgenomen in een schone slipstream-installatie van Windows 2000 SP4. Als bepaalde onderdelen al eerder zijn geïnstalleerd of bijgewerkt, moet u afzonderlijke beveiligingsupdates downloaden via Windows Update.

Hier volgen enkele voorbeelden van deze updates:

 • MS03-011 - Fout in Microsoft VM kan tot beveiligingsproblemen leiden (KB816093)

  Microsoft VM is niet standaard in SP4 opgenomen. VM kan echter wel aanwezig zijn op systemen die naar SP4 zijn bijgewerkt vanaf een eerder SP of het kan zijn geïnstalleerd door een softwarepakket van een andere fabrikant.
 • Internet Explorer 6 en Outlook Express 6

  Windows 2000 bevat oorspronkelijk Internet Explorer 5.01. Service packs voor Windows 2000 hebben alleen gevolgen voor deze versie. Het is raadzaam Internet Explorer 6 SP1 en de huidige cumulatieve Internet Explorer-beveiligingsupdates te installeren op Windows 2000-computers.
Nadat u Microsoft Windows 2000 updatepakket 1 hebt geïnstalleerd, wordt een foutbericht weergegeven als u wilt afdrukken. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

832219 Gebruikers kunnen niet afdrukken nadat u een servicepack, updatepakket of printer-hotfix hebt geïnstalleerd op een server in Windows 2000Opmerking Het logboekbestand voor updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 heeft de naam UpdateRollupPack.log. Dit bestand bevindt zich in de map %Systemroot%.
Eigenschappen

Artikel-id: 891861 - Laatst bijgewerkt: 31 jan. 2013 - Revisie: 1

Feedback