Microsoft Windows AntiSpyware (Beta) wijst programma's aan als spyware-probleem


In dit artikel wordt een bètaversie van een Microsoft-product beschreven. De informatie in dit artikel wordt u in de huidige vorm aangeboden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor dit bètaproduct is geen officiële Microsoft-productondersteuning beschikbaar. Als u meer informatie wilt over ondersteuning voor een bètaversie, raadpleegt u de meegeleverde documentatie bij de bètaproductbestanden. U kunt ook de website bezoeken waarvan u de versie hebt gedownload.

Samenvatting


In dit artikel wordt de procedure voor het indienen van een klacht door de fabrikant en de procedure bij onterechte detectie beschreven. Geschillen met fabrikanten doen zich voor als de fabrikant van een product de detectie of classificatie, of beide, van zijn product in Microsoft Windows AntiSpyware (Beta) in twijfel trekt. Een onjuiste positieve detectie doet zich voor als een product in Windows AntiSpyware (Beta) wordt aangezien voor een ander product. Zowel geschillen met fabrikanten als klachten over onjuiste positieve detectie worden beoordeeld door het onderzoeksteam van Windows AntiSpyware (Beta).

De informatie in dit artikel wordt u in de huidige vorm aangeboden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Meer informatie


Klachten van fabrikanten

Als u de fabrikant van een product bent dat volgens u foutief is geclassificeerd of als u het gedrag van uw programma onlangs hebt bijgewerkt, kunt u daarover een klacht indienen bij onze onderzoeksafdeling. De eerste stap in deze procedure is het invullen van een klachtenformulier. U kunt dit downloaden van de volgende Microsoft-website: Alle verplichte velden van het formulier moeten zijn ingevuld voordat het onderzoeksteam van Windows AntiSpyware (Beta) een onderzoek kan starten. Het onderzoeksteam bevestigt per e-mail de ontvangst van het ingevulde klachtenformulier.
Als er meer informatie nodig is, wordt hierom via e-mail verzocht. Hiervoor gebruikt het onderzoeksteam de contactgegevens die op het formulier zijn verstrekt. Het onderzoeksteam brengt de klager via e-mail direct na het voltooien van de analyse op de hoogte van de uitkomst van het onderzoek. Op telefonische vragen of verzoeken kunnen wij helaas niet ingaan. Wij doen al het mogelijke om de procedure snel af te handelen en u op korte termijn uitsluitsel te geven.

Beslissingen over klachten van fabrikanten worden gebaseerd op de kenmerken van de geanalyseerde programma's, de handtekeningencriteria en de detectietechnologie van Windows AntiSpyware (Beta) op het moment van de analyse van kracht zijn. Beslissingen kunnen worden gewijzigd als in de loop van de tijd wijzigingen in deze programma's zijn aangebracht of als de handtekeningencriteria en detectietechnologie van Windows AntiSpyware (Beta) veranderen.

Onjuiste positieve detectie


Als u denkt dat uw programma ten onrechte voor een ander programma wordt aangezien door Windows AntiSpyware (Beta), kan er sprake zijn van zogeheten onjuiste positieve detectie. De eerste stap in de procedure om dit probleem op te lossen is het invullen van een klachtenformulier voor onjuiste positieve detectie. U kunt dit downloaden van de volgende Microsoft-website: De indiener van het klachtenformulier moet de fabrikant van het product zijn. Gebruik dit formulier alleen voor gevallen waarin Windows AntiSpyware (Beta) een softwareprogramma mogelijk per ongeluk heeft aangezien voor een ander programma en niet voor klachten van fabrikanten.

Benadering en criteria van de beoordeling

Microsoft is van mening dat klanten in staat moeten worden gesteld goed geïnformeerde beslissingen te nemen over de software die op hun pc's worden geïnstalleerd. Alleen op die manier kunnen zij die software effectief beheren en de kwaliteit van het werken met die computers hoog houden en hun privacy mede beschermen. Wij hebben een artikel gepubliceerd met een overzicht van de benadering en criteria die momenteel door het Microsoft-onderzoeksteam worden gebruikt om software te beoordelen en te classificeren. U vindt dit artikel op de volgende website van Microsoft: Dit onderwerp ontwikkelt zich nog dagelijks, nieuwe vormen van spyware en andere mogelijk ongewenste software en de bijbehorende problemen ontstaan razendsnel. De benadering en criteria die in dit artikel worden beschreven, kunnen daardoor ook steeds variëren.

Referenties


Voor meer informatie over spyware en Windows AntiSpyware (Beta) klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

892279 Windows AntiSpyware (Beta) ophalen