Aandachtspunten voor het inschakelen van de modus Systeemcache in Windows XP

Inleiding

De modus Systeemcache bepaalt de partitionering tussen het geheugen dat Microsoft Windows toewijst voor de bestandscache en het geheugen dat wordt toegewezen aan toepassingen. De bronnen voor de systeemcache worden gepartitioneerd tijdens het opstarten en veranderen dan niet meer. De modus Systeemcache is ontworpen om de prestaties van Windows-servers te verbeteren door de bestandscache te vergroten. Webservers en andere servergebaseerde programma's voor bestandsdeling presteren meestal beter wanneer gegevens uit de systeemcache worden gelezen en ze niet herhaaldelijk van de vaste schijf hoeven te worden gelezen. Wanneer de systeemcache op de juiste manier wordt gebruikt, nemen de prestaties van de bestandsserver toe.

Als de prestaties toenemen door over te schakelen van de modus Systeemcache naar de modus Programma's, zijn er minder geheugenbronnen beschikbaar voor het besturingssysteem. Deze toestand heeft gevolgen voor het hele systeem. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk dat een stuurprogramma dat meer bronnen aanvraagt, de gevraagde bronnen niet krijgt toegewezen. Alle stuurprogramma's en toepassingen gaan anders om met deze beperking ten aanzien van de hoeveelheid beschikbare bronnen. De echte oorzaak van het probleem is hierdoor moeilijk vast te stellen.

Opmerking De modus Systeemcache is standaard ingeschakeld in Microsoft Windows Server 2003. In Microsoft Windows XP is de modus standaard uitgeschakeld.

Meer informatie

De modus Systeemcache is bedoeld voor gebruik met Windows-serverproducten die fungeren als servers. In situaties waarin Windows XP als bestandsserver wordt ingezet, kan de modus Systeemcache in beperkte mate worden gebruikt met Windows XP. Deze modus is niet bedoeld voor gebruik op gewone computers. Als u een serverproduct gebruikt als desktopcomputer, is het wellicht beter bronnen toe te wijzen via de modus Programma's of meer RAM bij te plaatsen.

Wanneer u de modus Systeemcache inschakelt op een computer met UMA-videohardware (Unified Memory Architecture) of een AGP (Accelerated Graphics Port), kunnen de prestaties in willekeurige situaties sterk afnemen. Voorbeelden van dit prestatieverlies zijn een zeer trage werking van de computer, Stop-fouten, het niet kunnen opstarten van de computer, apparaten of toepassingen die niet worden geladen en instabiliteit van het systeem.

De stuurprogramma's voor deze onderdelen verbruiken een groot deel van het resterende geheugen voor toepassingen wanneer ze tijdens het opstarten worden geïnitialiseerd. In dit scenario is het bovendien mogelijk dat er in de volgende situaties onvoldoende RAM beschikbaar is:
 • Andere stuurprogramma's en services voor bureaubladgebruikers vragen extra bronnen aan.
 • Bureaubladgebruikers wisselen grote bestanden uit.
Ga als volgt te werk om de systeemcache te configureren in Windows XP:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sysdm.cpl en klik op OK.
 2. Open het tabblad Geavanceerd.
 3. Klik onder Prestaties op Instellingen.
 4. Open het tabblad Geavanceerd.
 5. Kies bij Geheugengebruik een van de volgende configuraties:
  • Selecteer Programma's als u deze computer gebruikt als werkstation in plaats van server. Uw programma's werken dan sneller en de systeemcache is ingesteld op de standaardgrootte van Windows XP.
  • Selecteer Systeemcache als deze computer hoofdzakelijk als server wordt gebruikt of als u programma's gebruikt die een grote systeemcache nodig hebben.
 6. Klik op Toepassen en start de computer opnieuw op.
Als de modus Systeemcache actief is, wordt de registervermelding LargeSystemCache ingeschakeld. Deze vermelding bevindt zich onder de volgende subsleutel in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
OpmerkingAls u de computer niet kunt opstarten, selecteert u de optie Laatst bekende juiste configuratie tijdens het opstarten van de computer. Hierdoor wordt de standaardinstelling hersteld van de registervermelding LargeSystemCache.

Op de volgende Microsoft-webpagina vindt u meer informatie over deze registervermelding:

Klik voor meer informatie over verwante onderwerpen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

189327 Adaptergeheugen toewijzen aan adresruimte voor processen

Eigenschappen

Artikel-id: 895932 - Laatst bijgewerkt: 22 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback