Werking van de machtiging 'Verzenden als' gewijzigd in Exchange 2003

Symptomen

Er is een correctie uitgebracht die de werking van de functie 'Volledige toegang tot de postbus ' in Microsoft Exchange Server 2003 wijzigt. Voordat deze wijziging werd toegepast, kon elke gebruiker met de machtiging 'Volledige toegang tot de postbus' tevens de optie 'Verzenden als' gebruiken als eigenaar van de postbus.

Oorzaak

De machtiging 'Verzenden als' is impliciet opgenomen in de machtiging 'Volledige toegang tot de postbus'. Op verzoek van de klant is dit nu gewijzigd en kan de machtiging 'Volledige toegang tot de postbus' worden verleend zonder dat de machtiging 'Verzenden als' daarin is opgenomen.


Deze wijziging is geïmplementeerd in de volgende versies van Exchange Server 2003:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 met een bestandsversie van Store.exe die gelijk is aan of hoger is dan versie 7233.51
  • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 met een bestandsversie van Store.exe die gelijk is aan of hoger is dan versie 7650.23
Deze wijziging is niet opgenomen in Exchange Server 2003 Service Pack 2. Als u de Exchange Server 2003 Service Pack 1-versie van het bestand Store.exe uitvoert, waarin deze wijziging is opgenomen, en u voert een upgrade uit naar Exchange Server 2003 Service Pack 2, moet u de Service Pack 2-versie van deze hotfix installeren om de gewenste werking te behouden. Deze wijziging wordt opgenomen in Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 3.

Een update voor Microsoft Exchange 2000 Server is beschikbaar via het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

915358 Er is een hotfix beschikbaar om de werking van de machtiging Volledige toegang voor een postbus te wijzigen in Exchange 2000 Server

Oplossing

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij Microsoft Online Customer Support Services. Ga naar de volgende website om een onlineverzoek in te dienen om de hotfix te verkrijgen: Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u wellicht een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. U kunt een afzonderlijk serviceverzoek maken op de volgende Microsoft-website: Opmerking In de sectie 'Hotfix kan worden gedownload' en op het formulier voor het online serviceverzoek zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Vereisten

Er gelden geen speciale vereisten.

Computer opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u de hotfix hebt toegepast. De Microsoft Exchange Information Store-service en daarvan afhankelijke services worden echter wel opnieuw gestart.

Vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad
Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Exchange Server 2003 Service Pack 1
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Mdbmsg.dll6.5.7233.513.270.1443-okt-200522:27x86
Redir.aspNiet van toepassing3.3044-jun-200501:56Niet van toepassing
Store.exe6.5.7233.515.182.9766-okt-200517:37x86
Exchange Server 2003 Service Pack 2
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Mdbmsg.dll6.5.7650.233.351.04012-jan-200603:15x86
Store.exe6.5.7650.235.249.53612-jan-200604:23x86

Meer informatie

Er zijn drie uitzonderingen voor de nieuwe werking van 'Verzenden als' voor de volgende accounts:
  • De eigenaar van een postbus
  • De bijbehorende externe account voor een postbus
  • Een gemachtigde van de eigenaar van de postbus
Als een van de bovengenoemde drie accounts beschikt over de machtiging 'Volledige toegang tot de postbus', kan de betreffende gebruiker berichten verzenden als de eigenaar, zonder expliciete 'Verzenden als'-machtiging. Een postbuseigenaar en de bijbehorende externe account hebben beide standaard de machtiging 'Volledige toegang tot de postbus', maar gemachtigde accounts niet.

Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
329622 Machtiging 'Verzenden namens' is niet toegekend aan een gebruiker na delegeren van toegang in Outlook
817903 Nieuw naamgevingsschema voor updatepakketten voor Exchange Server-software
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
912918 Gebruikers kunnen geen e-mailberichten verzenden vanaf een mobiel apparaat of vanuit een gedeelde postbus in Exchange 2000 Server en in Exchange Server 2003

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Eigenschappen

Artikel-id: 895949 - Laatst bijgewerkt: 2 jun. 2009 - Revisie: 1

Feedback