Slechtere prestaties van computers die werken met Windows XP Service Pack 2 en voorzien zijn van meerdere processors die ondersteuning bieden voor energiebeheer

Symptomen

Computers die zijn voorzien van verschillende processors die ondersteuning bieden voor energiebeheerfuncties, zoals ACPI-prestatiestatussen (Advanced Configuration and Power Interface), vereisen Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Er zijn aanvullende updates beschikbaar om de prestaties en het gedrag van computers met Windows XP SP2 te optimaliseren. Zonder deze updates kunnen computers die zijn voorzien van deze mobiele, dual-core-processors met energiebeheerfuncties slechter presteren of onverwacht gedrag vertonen.Opmerking Dit probleem geldt ook voor x64-versies van Microsoft Windows Server 2003. Dit artikel en de bijbehorende hotfix (die niet vrij verkrijgbaar is) zijn echter niet bedoeld voor het oplossen van timing-problemen in spelprogramma's en andere toepassingen die worden uitgevoerd op computers met dual-core-processors van AMD. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over prestatieproblemen op dual-core-computers:

909944 Spelprestaties verslechteren op een Windows XP-computer met een dual-core-processor

Oplossing

Informatie over de update

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket WindowsXP-KB896256-v4-x86-ENU.exe nu downloaden.

Releasedatum: 19 december 2006

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Speciale vereisten

Er zijn geen speciale vereisten.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze update hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van updates

Deze update vervangt geen andere updates.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Halmacpi.dll5.1.2600.3023134,40030-Oct-200611:27x86SP2
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30232,137,60030-Oct-200612:11x86SP2
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30232,059,26429-Oct-200619:27x86SP2
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30232,017,28030-Oct-200611:27x86SP2
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30232,182,01630-Oct-200612:13x86SP2

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie

Windows XP SP2 is vereist op computers die zijn voorzien van verschillende processors die ondersteuning bieden voor ACPI-prestatiestatussen van processors. Deze vereiste geldt voor computers die de volgende items ondersteunen:
 • Meerdere fysieke sockets
 • Multicore-ontwerpen
 • Meerdere logische threads, zoals de hyperthread-technologie van Intel
Aangezien in het oorspronkelijke ontwerp van Windows XP geen ondersteuning wordt geboden voor prestatiestatussen in multiprocessor-configuraties, zijn er aanpassingen nodig om deze ondersteuning op de juiste manier te implementeren in multiprocessor-systemen. Windows XP Service Pack 2 bevat de vereiste aanpassingen van de service Kernel Power Manager. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat Windows XP goed werkt op multiprocessor-systemen met ondersteuning voor prestatiestatussen van processors.


Deze hotfix verhelpt tevens de volgende problemen op computers met verschillende processors die ondersteuning bieden voor prestatiestatussen van processors:
 • Een mogelijke prestatievermindering van single-threaded werklasten wanneer prestatiestatussen van processors gebruikmaken van DBS (demand-based switching).
 • De synchronisatie van de TSC-registers (Time Stamp Counter) van de processor over de verschillende processors wanneer u de ACPI-energiebeheertimer gebruikt in multiprocessor-systemen.
 • Problemen met promotie en degradatie van ACPI C-status in Kernel Power Manager.

Details van de update

Mogelijke prestatieverslechtering tijdens DBS

DBS (Demand-Based Switching) is het gebruik van ACPI-prestatiestatussen van processors (dynamische spanning- en frequentieaanpassing) in reactie op systeemwerklasten. De voorziening van Windows XP voor energiebeheer van processors implementeert DBS met behulp van het adaptieve processorbeperkingsbeleid. Met dit beleid wordt de huidige prestatiestatus van de processor dynamisch en automatisch (dus zonder tussenkomst van de gebruiker) aangepast als reactie op het processorverbruik.


Wanneer single-threaded werklasten worden uitgevoerd op multiprocessor-systemen met dual-core-configuraties, kunnen de werklasten worden verdeeld over de beschikbare processor-cores. Dit gedrag is een logisch gevolg van de manier waarop Windows de werklast verdeelt over beschikbare processorbronnen. Op systemen met prestatiestatussen van processors die worden uitgevoerd met het adaptieve processorbeperkingsbeleid, kan deze thread-verdeling echter tot gevolg hebben dat Windows Kernel Power Manager de optimale gewenste prestatiestatus voor de processor onjuist berekent. De reden hiervoor is dat een afzonderlijke processor-core (een logische of fysieke) misschien niet zo druk is, maar dat de volledige processorset wel een grote werklast heeft. In benchmarks op basis van single-threaded werklasten komt dit naar voren als lagere prestatieresultaten of als grote verschillen tussen opeenvolgende uitvoeringen van identieke benchmarktests.Deze hotfix bevat aanpassingen van de service Kernel Power Manager om het processorverbruik binnen de processorset te meten. Deze aanpassingen geven een actueel beeld van de werkelijke belasting van een processorset en maken het daardoor mogelijk de gewenste prestatiestatus op de juiste manier te berekenen.

Opmerking Deze oplossing is meer gericht op prestatieverbetering dan op energiebesparing. Hoewel de prestatiescores van benchmarktests kunnen oplopen, kan de levensduur van de accu afnemen. Het is dan ook mogelijk deze aanpassing van het kernelbeleid uit te schakelen via een registersleutel.

Het nieuwe prestatiestatusbeleid uitschakelen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


Nadat u de in dit artikel beschreven hotfix hebt geïnstalleerd, kunt u het register aanpassen om de werking van het nieuwe prestatiestatusbeleid uit te schakelen.

Als u de werking van het nieuwe prestatiestatusbeleid door ons wilt laten uitschakelen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Installeer de hotfix die in dit artikel is beschreven voordat u dit pakket uitvoert.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Ga als volgt te werk als u het register wilt aanpassen om de werking van het nieuwe prestatiestatusbeleid uit te schakelen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, wijs Nieuw aan en klik op Sleutel.
 3. Typ Throttle als naam voor de nieuwe sleutel.
 4. Klik met de rechtermuisknop op Throttle, wijs Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 5. Typ PerfEnablePackageIdle als naam voor de waarde.
 6. Klik met de rechtermuisknop op PerfEnablePackageIdle en kies Wijzigen.
 7. Typ 0 in het vak Waardegegevens. Controleer of Hexadecimaal is geselecteerd in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.

  Opmerking U kunt 1 invoeren in het vak Waardegegevens om het nieuwe beleid in te schakelen.
 8. Sluit de Register-editor af.

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is verholpen, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of kunt u ons een e-mail sturen.

Juiste TSC-synchronisatie

In sommige besturingssystemen kan de telfrequentie van de processor-TSC worden gewijzigd door het proces zelf. Bovendien is het mogelijk dat de processor-TSC helemaal stopt met tellen als bepaalde energiebeheerfuncties voor de processors worden gebruikt. Op computers met verschillende processors bestaat de TSC meestal uit de hardwaretimer van het besturingssysteem die aanroepen van de kernelfunctie KeQueryPerformanceCounter ondersteunt. Als de TSC niet uniform wordt opgehoogd, werken systeemonderdelen die de kernelfunctie KeQueryPerformanceCounter gebruiken, mogelijk niet goed. Microsoft heeft dit probleem opgelost door het mogelijk te maken de ACPI-energiebeheertimer te gebruiken als de timer van het besturingssysteem die ondersteuning biedt voor de kernelfunctie KeQueryPerformanceCounter. Sommige programma's maken echter rechtstreeks gebruik van de TSC door de timer-API's van Windows te negeren. De multiprocessor-HAL (Hardware Abstraction Layer) zorgt ervoor dat de TSC-registers op alle processors van een multiprocessor-computer altijd gesynchroniseerd zijn. Dit betekent dat toegang door systeemsoftware die naar verschillende processors kan worden geleid, geen afwijkende resultaten oplevert. Deze wijziging zorgt ervoor dat de multiprocessor-HAL de TSC's juist blijft synchroniseren op alle processors in een computer, zelfs wanneer de ACPI-energiebeheertimer wordt gebruikt als hardwaretimer van het besturingssysteem.

Juiste promotie en degradatie van C-status

Deze aanpassing verhelpt problemen in Kernel Power Manager zodat de promotie en degradatie van de ACPI C-status van een processor in multiprocessor-systemen op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Meer informatie

Klik voor meer informatie over een verwant onderwerp op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

835730 Geluid wordt traag afgespeeld of muziek wordt niet continu afgespeeld in Windows XP of Windows 2000

Voor meer informatie over de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 896256 - Laatst bijgewerkt: 10 jun. 2013 - Revisie: 1

Feedback