Illustraties toevoegen aan Mediagalerie in Office 2003

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u illustraties toevoegt aan Microsoft Mediagalerie in Microsoft Office 2003. Als u geen internettoegang hebt tot de website Microsoft Office Online Illustraties en media, kunt u Microsoft Office-illustraties installeren op een computer of een netwerkshare.

Meer informatie

Mediagalerie bevat tekeningen, foto's, geluiden, video's en andere mediabestanden. Deze mediabestanden worden illustraties (clips) genoemd. Een illustratie is een afzonderlijk mediabestand, bijvoorbeeld een geluid, een animatie of een tekening, dat u in een Microsoft Office-document kunt invoegen. U kunt illustraties gebruiken in presentaties, publicaties en andere Office-documenten. Met Mediagalerie kunt u door illustratieverzamelingen bladeren om illustraties toe te voegen of illustraties te rubriceren op een voor u zinvolle manier. U kunt bijvoorbeeld een verzameling maken om de illustraties te groeperen die u het meest gebruikt. U kunt ook instellen dat Mediagalerie mediabestanden automatisch op de vaste schijf plaatst en rubriceert.

Klik op Clips ordenen onder in het taakvenster van Illustraties, om Mediagalerie te starten. Als u het taakvenster van Illustraties wilt weergeven in een Office 2003-programma, wijst u Figuur aan in het menu Invoegen en klikt u op Illustratie.

Met Office 2003 hebt u rechtstreeks toegang tot duizenden illustraties op de website Microsoft Office Online Illustraties en media. Met een webbrowser kunt u illustraties zoeken op de website Microsoft Office Online Illustraties en media. U kunt ook vanuit een Office-programma illustraties op deze website zoeken. Wanneer u in een Office-programma Figuur aanwijst in het menu Invoegen en op Illustratie klikt, wordt automatisch een verbinding gemaakt met de website Microsoft Office Online Illustraties en media. De zoekresultaten worden weergegeven in het deelvenster Illustraties. Ga naar de volgende Microsoft-website om de illustraties te zien die zich bevinden op de website Microsoft Office Online Illustraties en media:

Als u geen internettoegang hebt, kunt u geen verbinding maken met de website Microsoft Office Online Illustraties en media. Zelfs als u internettoegang hebt, kan de toegang tot de website Microsoft Office Online Illustraties en media zijn geblokkeerd door een firewall op het lokale netwerk. Als u illustraties zoekt met veelvoorkomende termen als 'hond' of 'vlag', is het mogelijk dat een bericht '(Geen resultaten gevonden') wordt weergegeven. Misschien worden slechts enkele afbeeldingen gevonden. Als u in dat geval de miniaturen bekijkt, ziet u nergens een pictogram van een wereldbol in de linkerbenedenhoek van de miniatuur. Het pictogram van een wereldbol betekent dat de illustratie op het web is gevonden.

Mediagalerie ondersteunt ook het zoeken naar illustraties in lokale illustratiearchieven op een computer of in gedeelde illustratiearchieven op een netwerkshare. Er is een klein aantal voorbeeldillustraties opgenomen in Office 2003. Deze behoren tot de lokale verzameling die wordt doorzocht wanneer u geen internettoegang hebt tot de website Microsoft Office Online Illustraties en media. Office 2003 bevat nu geen media-cd meer met extra illustraties. De cd-rom Media Content van Microsoft Office XP kan echter nog steeds lokaal of op een netwerkshare worden geïnstalleerd. U kunt een netwerkshare gebruiken voor alle Office 2003-installaties op clientcomputers. De cd-rom Media Content van Office XP bevat ongeveer 35.000 illustraties die ook deel uitmaken van de illustraties op de website Microsoft Office Online Illustraties en media. De cd-rom Mecia Content van Office XP wordt geleverd bij Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office XP Standard en Microsoft Publisher 2002 Deluxe Edition.

Een lokale installatie uitvoeren van de cd-rom Media Content van Office XP

Ga als volgt te werk om de inhoud van de cd-rom Media Content van Office XP op een computer te installeren:

 1. Sluit alle geopende programma's af.
 2. Plaats de cd-rom Media Content van Office XP in het cd-rom- of dvd-station. Houd SHIFT ingedrukt om te voorkomen dat de cd automatisch wordt gestart.

  Als Microsoft Windows Installer automatisch wordt gestart, klikt u op Annuleren.
 3. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ de volgende opdracht en klik op OK:
  msiexec.exe /i CD_station:\CAG.MSI ADDLOCAL=ALL /qb
  Opmerkingen
  • In deze opdracht is CD_station de stationsaanduiding van het station met de cd-rom Media Content van Office XP.
  • Typ de opdracht exact zoals hierboven aangegeven, met inbegrip van de spaties.

Een netwerkinstallatie uitvoeren van de cd-rom Media Content van Office XP

Als u de inhoud van de cd Media Content van Office XP wilt installeren op een netwerkshare, moet u de inhoud van de cd naar de netwerkshare kopiëren. Nadat de inhoud naar de netwerkshare is gekopieerd, voert u de volgende stappen uit op elke clientcomputer die toegang krijgt tot de inhoud:

 1. Sluit alle geopende programma's af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ de volgende opdracht en klik op OK:
  msiexec.exe /i \\Netwerk_server\share\CAG.MSI ADDSOURCE=ALL /qb

Met deze opdracht zorgt u ervoor dat de inhoud op de netwerkshare blijft staan. De inhoud kan worden benaderd vanuit de UNC-locatie \\Netwerk_server\share. Als u echter de inhoud naar de clientcomputer wilt kopiëren, verandert u de opdrachtregelparameter 'ADDSOURCE=ALL' in 'ADDLOCAL=ALL'.
Eigenschappen

Artikel-id: 897754 - Laatst bijgewerkt: 3 feb. 2006 - Revisie: 1

Feedback