Windows XP werkt traag en er kunnen verschillende symptomen optreden in Windows Taakbeheer

Symptomen

Als u een Windows XP-computer gebruikt, werkt de computer traag. Daarnaast kunnen zich de volgende symptomen voordoen in Windows Taakbeheer:
  • Het CPU-gebruik is erg hoog.
  • Het pagefile kan wel 1,2 GB of groter zijn.
  • Het proces Cidaemon.exe gebruikt veel pagefile-ruimte en veel CPU-tijd.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de Indexing-service op de computer wordt uitgevoerd. De Indexing-service gebruikt het proces Cidaemon.exe om bestanden te indexeren. Het proces Cidaemon.exe stelt de Index-catalogus samen en werkt deze bij. Bovendien gebruikt het proces Cidaemon.exe per definitie veel pagefile-ruimte en veel CPU-tijd.

Oplossing

Schakel de Indexing-service uit om dit probleem op te lossen. Ga als volgt te werk om de Indexing-service uit te schakelen:
  1. Dubbelklik op Deze computer, wijs Explorer-balk aan in het menu Beeld en klik op Zoeken.
  2. Klik op Uw voorkeuren aanpassen en klik op Zonder Indexing-service.
  3. Klik op Nee, de Indexing-service niet inschakelen en klik op OK.
Eigenschappen

Artikel-id: 899869 - Laatst bijgewerkt: 10 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback