MS05-051: Beveiligingsprobleem in MS DTC en COM+ kan leiden tot uitvoering van externe code


Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS05-051 uitgebracht. Dit beveiligingsbulletin bevat alle relevante informatie over de beveiligingsupdate. De informatie bestaat onder andere uit bestandsmanifestgegevens en implementatieopties. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites als u het volledige beveiligingsbulletin wilt bekijken: Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, kunnen er verschillende problemen optreden in Microsoft COM- of COM+-toepassingen (Component Object Model). Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

909444 Nadat u Microsoft Beveiligingsbulletin MS05-051 voor COM+ en MS DTC hebt geïnstalleerd, kunnen zich problemen voordoen op systemen waarop de standaardtoegangsmachtigingen zijn gewijzigd in de map %windir%\registration.