De firewall van de organisatie configureren voor Direct Push-technologie van Exchange ActiveSync

Inleiding

Nadat u Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) hebt geïnstalleerd, wordt een waarschuwingsgebeurtenis van de volgende strekking geregistreerd in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen:Dit probleem kan optreden als de firewall niet zo is geconfigureerd dat HTTP(S)-aanvragen langer leven dan het minimumheartbeatinterval dat is geconfigureerd op de server waarop Exchange Server 2003 SP2 wordt uitgevoerd. Het minimumheartbeatinterval waarna de Exchange-server deze gebeurtenis activeert, is standaard negen minuten.

Meer informatie

Als u dit probleem wilt oplossen, past u de time-outwaarden van de firewall voor HTTP(S)-verbindingen met de Exchange-server zodanig aan dat deze groter zijn dan de standaardtime-outlimiet van acht minuten.

Opmerking Deze verbinding verwijst niet naar het veld Time-out van verbinding in de IIS MMC-module. U kunt er ook voor kiezen het minimum voor het heartbeatinterval aan te passen. Voor een optimale werking van de functie Exchange Direct Push Technology Always-up-to-date (AUTD) is het raadzaam de time-outwaarde voor de firewall in te stellen op minimaal 15 minuten.

Het heartbeatinterval is de tijd waarvan een mobiel apparaat berekent dat deze moet verstrijken tussen pings op de server vanaf het mobiele apparaat. De sessie tussen de server en het mobiele apparaat wordt beëindigd als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:
 • Er komen geen e-mailberichten binnen in het postvak en hiervan hoeft dus ook geen melding te worden gemaakt.
 • Er is geen reactie van de server voordat het heartbeatinterval is verstreken.
Exchange Direct Push Technology gebruikt dit heartbeatinterval zodat de server en het mobiele apparaat de verbinding kunnen behouden. Er blijft dus een sessie geopend zodat de server een melding naar het mobiele apparaat kan sturen wanneer er een e-mailbericht binnenkomt.

Exchange Server 2003 houdt een schuifvenster bij met de meest recente heartbeatintervals die door mobiele clients naar de server worden gestuurd. De standaardwaarde voor dit schuifvenster is 200 heartbeatintervals. U kunt deze waarde configureren in de registersleutel HbiSampleSize. Het is echter niet te verwachten dat de standaardwaarde ooit hoeft te worden aangepast. Zie de tabel in deze sectie voor de waarden van de registersleutel HbiSampleSize.

Er wordt een gebeurtenis geregistreerd in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen wanneer beide volgende voorwaarden van toepassing zijn:
 • Het gemiddelde van de heartbeatintervals in dit schuifvenster is kleiner dan of gelijk aan de signaaldrempel.
 • Er zijn HbiSampleSize-voorbeelden.
De standaardsignaaldrempel is 540 seconden (9 minuten). U kunt de signaaldrempel echter configureren in de registersleutel HbiAlertThreshold. Zie de tabel in deze sectie voor de waarden van de registersleutel HbiAlertThreshold. De gebeurtenis wordt niet vaker dan eenmaal per uur geregistreerd. Het is niet te verwachten dat de standaardwaarde ooit hoeft te worden aangepast.

Het is raadzaam de time-outwaarden van de firewall voor HTTP(S)-aanvragen voor de virtuele map van Exchange Server Microsoft-Server-ActiveSync te verhogen om meer mogelijkheden te bieden en ervoor te zorgen dat de virtuele map altijd up-to-date is. Welke methode u moet gebruiken om de time-outwaarden van de firewall te verhogen, is afhankelijk van het firewallproduct dat u gebruikt. Raadpleeg de firewalldocumentatie voor informatie over het verhogen van de time-outwaarden van de firewall.

Time-outwaarden voor inactieve sessies van Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) 2004 configureren voor Exchange Direct Push Technology

 1. Klik in de consolestructuur van ISA Server Management op Firewall Policy.
 2. Open het tabblad Toolbox en klik op Network Objects.
 3. Vouw het knooppunt Web Listeners uit en bekijk de eigenschappen van de van toepassing zijnde weblistener.
 4. Open het tabblad Preferences en klik op Advanced.
 5. Wijzig de Connection Timeout van de standaard ingestelde 120 seconden (2 minuten) in 1800 seconden (30 minuten).
 6. Klik tweemaal op OK om deze wijzigingen te accepteren.
 7. Klik op Toepassen.
De volgende tabel bevat de waarden die kunnen worden aangepast omdat deze betrekking hebben op het heartbeatinterval. Deze registerwaarden zijn niet aanwezig in een nieuwe installatie van Exchange Server 2003 SP2. De hardcoded standaardinstellingen worden hersteld als deze registerwaarden ontbreken. De beheerder moet deze registerwaarden handmatig opgeven als hij of zij de waarden wil instellen. Deze waarden kunnen worden ingesteld in de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters
NaamGegevenstypeWaardenStandaardBeschrijving
MinHeartbeatIntervalDWORD-waarde1 - MaxHearbeatInterval60 secondenMinimumheartbeatinterval
MaxHeartbeatIntervalDWORD-waardeMinHeartbeatInterval -35402700 seconden (45 minuten)Maximumheartbeatinterval
HbiSampleSizeDWORD-waarde1 of hoger200 voorbeeldenGrootte van voorbeeld van heartbeatinterval
HbiAlertThresholdDWORD-waarde1 of hoger480 secondenSignaaldrempel voor heartbeatinterval
Opmerkingen
 • In deze tabel wordt met de waarde '1 - MaxHearbeatInterval' elke waarde aangegeven tussen 1 en de waarde van het MaxHearbeatInterval. Met de waarde 'MinHeartbeatInterval - 3540' wordt elke waarde aangegeven tussen de waarde van MinHeartbeatInterval en 3540.
 • Als een van deze waarden is ingesteld in het register en de opgegeven waarde buiten de vermelde waarden voor die parameter valt, worden bij initialisatie van Exchange ActiveSync de standaardinstellingen hersteld. Bovendien wordt een gebeurtenis geregistreerd in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen. Er wordt echter geen gebeurtenis geregistreerd in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen als de waarde is ingesteld op nul. Wanneer een waarde is ingesteld op nul, is het gedrag hetzelfde als wanneer de waarde afwezig is. In dat geval wordt dus de hardcoded standaardinstelling gebruikt.
 • Deze waarden worden bij het opstarten van Exchange ActiveSync eenmaal gelezen. Als een beheerder besluit de waarden te wijzigen, moet de IIS-beheerservice daarom worden gestart voordat de wijzigingen van kracht worden.
In de originele versie van Exchange 2007 zijn deze registerinstellingen verplaatst naar het bestand Sync web.config.

Originele versie van Exchange 2007
 1. Open op de Client Access-server het bestand Sync web.config in Kladblok. Het bestand is standaard opgeslagen in de map \Program Files\Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\Sync. 2. Zoek de volgende waarden en pas deze waar nodig aan:
  <add key="MinHeartbeatInterval" value="60"></add> <add key="MaxHeartbeatInterval" value="3540"></add>
Eigenschappen

Artikel-id: 905013 - Laatst bijgewerkt: 10 mrt. 2008 - Revisie: 1

Feedback