Problemen wanneer u probeert bestanden over te brengen van of naar een apparaat dat is aangesloten op een USB 2.0-hub in Microsoft Windows XP

Symptomen

U probeert bestanden over te brengen van of naar een apparaat dat is aangesloten op een USB 2.0-hub in Microsoft Windows XP Wanneer u dit doet, treden een of meer van de volgende problemen op:
 • Wanneer u probeert bestanden over te brengen, mislukt de bestandsoverdracht. Er wordt een foutbericht weergegeven over uitgestelde schrijfbewerkingen die zijn mislukt. De tekst van het weergegeven foutbericht is afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt.
 • Andere USB-apparaten die zijn aangesloten op de USB 2.0-hub werken niet meer. In een bericht wordt gemeld dat de verbinding met de USB-apparaten is verbroken of hersteld.
 • De USB-apparaten worden uitgeschakeld. Vervolgens worden de apparaten opnieuw geïnventariseerd.
 • Een USB-toetsenbord werkt niet meer juist. De toetsen vertonen bijvoorbeeld vreemd gedrag. Wanneer u op een toets drukt, wordt de toetsinvoer vele malen herhaald. Of er gebeurt juist helemaal niets wanneer u op een toets drukt.
Opmerking Sommige computers hebben een interne USB 2.0-hub. Een draagbare computer bijvoorbeeld heeft mogelijk één enkele USB-bus en gebruikt een interne USB-hub voor twee of meer beschikbare USB-poorten op de computer. Hierdoor kan dit probleem optreden als het apparaat rechtstreeks is aangesloten op een USB-poort op de computer.

Dit probleem kan ook optreden als het apparaat is ingebouwd en intern is aangesloten op de interne USB 2.0-hub. Dit probleem kan bijvoorbeeld optreden als u een draagbare computer gebruikt met een interne Bluetooth-radio die is aangesloten op een interne USB 2.0-hub. Wanneer u dit Bluetooth-apparaat gebruikt om de bestanden over te brengen naar een ander apparaat, kunnen de symptomen optreden die worden beschreven in de sectie 'Symptomen'.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden wanneer er veel verkeer is op de 2.0-hub en u bestanden overbrengt naar een low-speed of full-speed USB-apparaat. Het probleem treedt niet op wanneer u bestanden overbrengt naar een high-speed USB-apparaat.


Zie voor meer informatie over USB 2.0-gegevensoverdrachtsnelheden de sectie 'Meer informatie'.Dit probleem is ook waargenomen op computers die Transmeta-processors gebruiken (CPU's).

Oplossing

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usbehci.sys5.1.2600.278327,26425-Oct-200523:39x86SP2SP2QFE
Usbport.sys5.1.2600.2783143,10425-Oct-200523:39x86SP2SP2QFE
Als u dit hotfixpakket toepast, wordt de volgende registersleutel automatisch toegevoegd en geconfigureerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USB\EnSoftRetry
De registersleutel wordt geconfigureerd voor een DWORD-waarde van 1. Met deze waarde wordt het Soft-Retry-codepad ingeschakeld dat in deze hotfix wordt gebruikt.

Als deze hotfix wordt toegepast, wordt een USB-overdracht die vanwege een specifieke reden mislukt op de achtergrond opnieuw geprobeerd in plaats van te worden voltooid en de status 'mislukt' te worden toegewezen. Als dit proces plaatsvindt, ontvangen USB-clientapparaatstuurprogramma's mogelijk geen melding dat communicatie met het apparaat is mislukt vanwege een fout op lager niveau in de USB-bus.

Als het betrokken USB-apparaatstuurprogramma accurate foutenrapportage vereist om correct te kunnen werken, moet u deze hotfix niet toepassen. Of u moet de Soft-Retry-functionaliteit uitschakelen door de registerwaarde EnSoftRetry op 0 in te stellen.

Een Soft-Retry-proces treedt op als de volgende punten van toepassing zijn:
 • De registerwaarde is ingeschakeld.
 • De fout die wordt gerapporteerd door de USB EHCI-hostcontroller (Enhanced Host Controller Interface) voor de voltooide overdracht, is een van de volgende:
  • Transactiefout (XactErr)
  • Gemist micro-frame
  Deze foutsituaties zijn in de USB EHCI-controllerspecificatie als volgt gedocumenteerd:
  Transactiefout (XactErr). Instellen op een één door de hostcontroller tijdens de statusupdate in het geval waarin de host geen geldige reactie (time-out, CRC, onjuiste PID, enzovoort) van het apparaat heeft ontvangen. Raadpleeg sectie 4.15.1.1 voor een overzicht van de situaties die hierop van invloed zijn. 
  Gemist micro-frame. Deze bit wordt ingesteld als de hostcontroller heeft gedetecteerd dat een door een host veroorzaakte blokkering ertoe heeft geleid dat de hostcontroller een vereiste transactie met een complete splitsing heeft gemist. 
Ga naar de volgende website voor meer informatie over de USB EHCI-specificatie:

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie

Gegevensoverdrachtsnelheden die door USB 2.0 worden ondersteund

USB 2.0 ondersteunt de volgende maximale gegevensoverdrachtsnelheden, afhankelijk van de busbandbreedte die vereist is voor een apparaat:

 • 1,5 megabits per seconde (MBps) voor low-speed apparaten waarvoor weinig bandbreedte nodig is. Muisapparaten en toetsenborden zijn voorbeelden van deze apparaten.
 • 12 MBps voor full-speed apparaten die betere prestaties bieden. Opslagapparaten, luidsprekers, scanners en videocamera's zijn voorbeelden van deze apparaten.
 • 480 MBps voor high-speed apparaten. Massaopslagapparaten en snelle cd- of dvd-recorders zijn voorbeelden van deze apparaten.
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Eigenschappen

Artikel-id: 908673 - Laatst bijgewerkt: 11 sep. 2008 - Revisie: 1

Feedback