Foutbericht bij het openen van Taakbeheer op een Windows XP-computer: 'Taakbeheer is uitgeschakeld door de systeembeheerder'

Symptomen

Wanneer u Taakbeheer wilt openen op een computer met Microsoft Windows XP, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Taakbeheer is uitgeschakeld door de systeembeheerder.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden in een van de volgende situaties:
 • De lokale beheerder heeft Taakbeheer uitgeschakeld door de registersleutel DisableTaskMgr aan te passen.
 • De domeinbeheerder heeft Taakbeheer uitgeschakeld via Groepsbeleid.
 • Een virusprogramma of een programma van derden heeft Taakbeheer uitgeschakeld door de registersleutel DisableTaskMgr aan te passen.
 • Er gelden beperkingen voor de huidige gebruikersaccount.

Oplossing

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows
U kunt dit probleem oplossen door de waarde van de registervermelding DisableTaskMgr in te stellen op 0 (nul).

Opmerking Tenzij u een van de volgende acties uitvoert, wordt de gewijzigde registervermelding alleen voor de huidige sessie gebruikt:
 • Wijzig de groepsbeleidsinstelling in het domein.
 • Wijzig de lokale beleidsinstelling op de client.
Ga als volgt te werk om de waarde van de registervermelding DisableTaskMgr voor een specifieke gebruiker in te stellen op 0:
 1. Meld u af bij de computer.
 2. Gebruik een account met beheerdersrechten om u aan te melden bij de computer.
 3. Klik op Start en op Uitvoeren. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 4. Klik in het linkerdeelvenster op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 5. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op DisableTaskMgr.
 6. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 7. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
 8. Start de computer opnieuw op.
Ga als volgt te werk om de waarde van de registervermelding DisableTaskMgr voor alle gebruikers in te stellen op 0:
 1. Meld u af bij de computer.
 2. Gebruik een account met beheerdersrechten om u aan te melden bij de computer.
 3. Klik op Start en op Uitvoeren. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 4. Klik in het linkerdeelvenster op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 5. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op DisableTaskMgr.
 6. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 7. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
 8. Start de computer opnieuw op.
Eigenschappen

Artikel-id: 913623 - Laatst bijgewerkt: 28 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback