SQL Server 95 configureren voor het toestaan van externe verbindingen

Inleiding

Wanneer u vanaf een externe computer verbinding probeert te maken met een exemplaar van Microsoft SQL Server 2005, wordt een foutbericht weergegeven. Dit probleem kan optreden met elk programma waarmee u verbinding met SQL Server probeert te maken. Het volgende foutbericht wordt bijvoorbeeld weergegeven wanneer u met het hulpprogramma SQLCMD verbinding probeert te maken met SQL Server:
Sqlcmd: Fout: Microsoft SQL Native Client: Er is een fout opgetreden bij het tot stand brengen van een verbinding met de server. Bij het maken van een verbinding met SQL Server 2005 kan deze fout worden veroorzaakt door het feit dat volgens de standaardinstellingen voor SQL Server geen externe verbindingen zijn toegestaan.
Dit probleem doet zich voor wanneer SQL Server 2005 niet is geconfigureerd voor het toestaan van externe verbindingen. Standaard laten SQL Server 2005 Express Edition en SQL Server 2005 Developer Edition geen externe verbindingen toe. Ga als volgt te werk om SQL Server 2005 te configureren voor het toestaan van externe verbindingen:
 • Schakel externe verbindingen in voor het exemplaar van SQL Server waarmee u vanaf een externe computer verbinding wilt maken.
 • Schakel de SQL Server-browserservice in.
 • Configureer de firewall voor het toestaan van netwerkverkeer van en naar SQL Server en de SQL Server-browserservice.
In dit artikel wordt beschreven hoe u deze stappen kunt uitvoeren.

Meer informatie

Voor het toestaan van externe verbindingen voor het exemplaar van SQL Server 2005 en het inschakelen van de SQL Server-browserservice, gebruikt u het hulpprogramma SQL Server 2005 Surface Area Configuration. Het hulpprogramma Surface Area Configuration wordt automatisch geïnstalleerd bij SQL Server 2005.

Externe verbindingen toestaan voor SQL Server 2005 Express Edition of SQL Server 2005 Developer Edition

Schakel externe verbindingen in voor elk exemplaar van SQL Server 2005 waarmee u vanaf een externe computer verbinding wilt maken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Programma's, Microsoft SQL Server 2005 en Configuration Tools aan, en klik op SQL Server Surface Area Configuration.
 2. Klik op de pagina SQL Server 2005 Surface Area Configuration op Surface Area Configuration voor services en verbindingen.
 3. Vouw op de pagina Surface Area Configuration voor services en verbindingen de vermelding Database-engine uit, klik achtereenvolgens op Externe verbindingen en Lokale en externe verbindingen, klik op het juiste protocol voor uw omgeving en klik op Toepassen.

  Opmerking Klik op OK wanneer het volgende foutbericht verschijnt:
  Wijzigingen in de verbindingsinstellingen worden pas van kracht als u de database-engineservice opnieuw start.
 4. Vouw op de pagina Surface Area Configuration voor services en verbindingen de vermelding Database-engine uit, klik op Service en op Stoppen, wacht totdat de service MSSQLSERVER wordt beëindigd en klik op Starten om de service MSSQLSERVER opnieuw te starten.

De SQL Server-browserservice inschakelen

Wanneer u SQL Server 2005 uitvoert met een exemplaarnaam en geen specifiek TCP/IP-poortnummer in de verbindingsreeks hebt opgegeven, moet u voor de SQL Server-browserservice externe verbindingen inschakelen. U hebt bijvoorbeeld SQL Server 2005 Express geïnstalleerd met de standaardexemplaarnaam computernaam\SQLEXPRESS. U hoeft de SQL Server-browserservice slechts eenmaal in te schakelen, ongeacht hoeveel exemplaren van SQL Server 2005 u uitvoert. Ga als volgt te werk om de SQL Server-browserservice in te schakelen.

Belangrijk Deze stappen kunnen het beveiligingsrisico vergroten. Deze stappen kunnen uw computer of netwerk kwetsbaarder maken voor een aanval door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft adviseert om met het proces dat in dit artikel wordt beschreven, programma's te laten werken zoals ze zijn bedoeld of om specifieke programmafuncties te implementeren. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van dit proces in uw configuratie. Neem alle mogelijke extra maatregelen om uw systeem beter te beveiligen als u besluit dit proces te implementeren. Wij raden u aan dit proces alleen te gebruiken als dat echt noodzakelijk is.
 1. Klik op Start, wijs Programma's, Microsoft SQL Server 2005 en Configuration Tools aan en klik op SQL Server Surface Area Configuration.
 2. Klik op de pagina SQL Server 2005 Surface Area Configuration op Surface Area Configuration voor services en verbindingen.
 3. Klik op de pagina Surface Area Configuration voor services en verbindingen op SQL Server-browser, klik in het vak Opstarttype op Automatisch en klik vervolgens op Toepassen.

  Opmerking Als u de optie Automatisch inschakelt, wordt de SQL Server-browserservice automatisch gestart bij het starten van Microsoft Windows.
 4. Klik op Start en klik op OK.
Opmerking Wanneer u de SQL Server-browserservice uitvoert op een computer, worden daarop de exemplaarnamen en de verbindingsgegevens weergeven van elk SQL Server-exemplaar dat op de computer wordt uitgevoerd. Dit risico kunt u vermijden door de SQL Server-browserservice niet in te schakelen en rechtstreeks verbinding te maken met het exemplaar van SQL Server via een toegewezen TCP-poort. Het rechtstreeks verbinding maken met een exemplaar van SQL Server via een TCP-poort, valt buiten het bestek van dit artikel. Zie voor meer informatie over de SQL Server-browserservice en verbindingen met een exemplaar van SQL Server de volgende onderwerpen in SQL Server Books Online:
 • SQL Server-browserservice
 • Verbinding maken met de SQL Server Database-engine
 • Clientnetwerkconfiguratie

Uitzonderingen maken in Windows Firewall

Deze stappen hebben betrekking op de Windows Firewall-versie die wordt geleverd bij Windows XP Service Pack 2 (SP2) en Windows Server 2003. Als u een ander firewallprogramma gebruikt, raadpleegt u de bijbehorende documentatie voor meer informatie.Als u een firewall hebt geactiveerd op de computer waarop SQL Server 2005 wordt uitgevoerd, zijn de externe verbindingen naar SQL Server 2005 geblokkeerd, tenzij SQL Server 2005 en de SQL Server-browserservice door de firewall heen kunnen communiceren. Maak een uitzondering voor elk exemplaar van SQL Server 2005 waarvoor u externe verbindingen wilt toestaan en maak een uitzondering voor de SQL Server-browserservice.

Voor SQL Server 2005 wordt een exemplaar-id in de padnaam gebruikt wanneer u de bijbehorende programmabestanden installeert. Als u een uitzondering maakt voor elk exemplaar van SQL Server, moet u de juiste exemplaar-id aangeven. Ga als volgt te werk om een exemplaar-id op te halen:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Microsoft SQL Server 2005 en Configuration Tools aan en klik op SQL Server Configuration Manager.
 2. Klik in SQL Server Configuration Manager op de SQL Server-browserservice in het rechterdeelvenster, klik met de rechtermuisknop op de exemplaarnaam in het hoofdvenster en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Geavanceerd op de pagina SQL Server Browser Properties, zoek de exemplaar-id in de lijst en klik op OK.
Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ firewall.cpl en klik op OK om Windows Firewall te starten.

Een uitzondering voor SQL Server 2005 maken in Windows Firewall

Ga als volgt te werk om een uitzondering voor SQL Server 2005 te maken in Windows Firewall:
 1. Open in Windows Firewall het tabblad Uitzonderingen en klik op Programma toevoegen.
 2. Klik in het dialoogvenster Programma toevoegen op Bladeren.
 3. Klik op het uitvoerbare programmabestand C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe, klik op Openen en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Dit pad kan afwijken, afhankelijk van waar SQL Server 2005 is geïnstalleerd. MSSQL.1 is een tijdelijke aanduiding voor de id die u in stap 3 van de vorige procedure hebt opgehaald.
 4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor elk exemplaar van SQL Server 2005 waarvoor u een uitzondering wilt maken.

Een uitzondering maken voor de SQL Server-browserservice in Windows Firewall

Ga als volgt te werk om een uitzondering te maken voor de SQL Server-browserservice in Windows Firewall:
 1. Open in Windows Firewall het tabblad Uitzonderingen en klik op Programma toevoegen.
 2. Klik in het dialoogvenster Programma toevoegen op Bladeren.
 3. Klik op het uitvoerbare programmabestand C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe, klik op Openen en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Dit pad kan afwijken, afhankelijk van waar SQL Server 2005 is geïnstalleerd.
Eigenschappen

Artikel-id: 914277 - Laatst bijgewerkt: 16 jul. 2013 - Revisie: 1

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

Feedback