Foutbericht wanneer u offline wilt gaan in de Microsoft Dynamics CRM-laptopclient voor Outlook: 'Failed move data for entity EntityName during action saInsert, countRows=CountNumber. Neem contact op met uw systeembeheerder'

Symptomen

Wanneer u offline wilt gaan in de laptopclient van Microsoft Dynamics CRM 3.0 voor Microsoft Office Outlook, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Failed move data for entity
EntityName during action saInsert, countRows=CountNumber. Contact your system administrator for assistance.
Opmerking In dit bericht is NaamEntiteit een tijdelijke aanduiding voor de naam van een feitelijke entiteit en is
Nummer een tijdelijke aanduiding voor het feitelijke aantal rijen.

Er wordt een foutbericht van de volgende strekking geregistreerd in het gebeurtenislogboek:

Event Type: Error
Bron: MSCRMOfflineSync
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 6000
Description: An error occurred during Offline Synchronization. Try going offline again, or restart Microsoft Outlook. GetBCPFile() failed during action Insert for entity <Case>, batchRows=0 with exception System.Net.WebException: The remote server returned an error: (401) Unauthorized. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(Byte[] incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(String incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.Authenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationManager.Authenticate(String challenge, WebRequest request, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationState.AttemptAuthenticate(HttpWebRequest httpWebRequest, ICredentials authInfo) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.CheckFinalStatus() at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.GetBCPFile(String entityName, Action action, Int32 batchSize).
Zie Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.
Er wordt een waarschuwingsbericht van de volgende strekking geregistreerd in het gebeurtenislogboek:

Event Type: Warning
Bron: MSCRMOfflineSync

Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 6001
Description: An unexpected result was returned during Offline Synchronization. #temp<EntityBase> count inserts 54!=27 requested count inserts.
Zie Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.
Opmerking In dit bericht is EntityBase een tijdelijke aanduiding voor een feitelijke tabelnaam voor de entiteit.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor in de volgende gevallen:
 • De Microsoft CRM-laptopclient voor Outlook beschikt niet over de machtigingen voor toegang tot de map BCP.
 • De versie van Microsoft XML (MSXML) op de Microsoft CRM-laptopclient voor Outlook is onjuist.
 • De offline-gegevensfilters op de Microsoft CRM-laptopclient voor Outlook zijn onjuist.
 • De installatie van Microsoft CRM Server is beschadigd.
 • De gebruikersaccount waarmee de toepassingspool op de Microsoft CRM-website wordt uitgevoerd, heeft geen toegang tot de map met offline gegevens op de Microsoft CRM-server.
 • De Microsoft SQL Server-databases zijn verplaatst naar een nieuwe server. De ODBC-gegevensbron voor de systeem-DSN van Microsoft CRM op de Microsoft CRM-server blijft wijzen naar de vorige server waarop SQL Server wordt uitgevoerd.
 • Er worden meer records dan normaal naar de offlinedatabase verzonden vanaf de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd en waarop de MSCRM-databases zich bevinden.
 • De schakeloptie /3GB is toegevoegd aan het bestand Boot.ini op de Microsoft CRM-server. Als gevolg van dit probleem beschikt de server over onvoldoende geheugen tijdens de uitvoering van het BCP-proces.
 • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 1 (SP1) is niet geïnstalleerd.

Oplossing

U kunt dit probleem op een of meer van de volgende manieren oplossen.

Methode 1

Machtigingen voor de map BCP verlenen aan de gebruiker van de Microsoft CRM-laptopclient voor Outlook. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Meld u aan bij de computer met de Microsoft CRM-laptopclient voor Outlook en zoek de map BCP. De map BCP bevindt zich doorgaans op het volgende pad op de clientcomputer:
  C:\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\MSCRM\BCP
  Opmerkingen
  • Op Windows Vista-computers bevindt de map BCP zich op de volgende locatie:
   C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\BCP
  • In deze stap is
   Gebruikersnaam een tijdelijke aanduiding voor de feitelijke gebruikersnaam.
 2. Zoek de map en klik erop met de rechtermuisknop. Klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Beveiliging.
 4. Selecteer de gebruiker van de Microsoft CRM-laptopclient voor Outlook in de lijst Namen van groepen of gebruikers.
 5. Controleer in de lijst Machtigingen voor
  Gebruikersnaam
  of het selectievakje
  Toestaan in de rij Volledig beheer is ingeschakeld. Klik op OK.

  Opmerking In deze stap is Gebruikersnaam een tijdelijke aanduiding voor de feitelijke gebruikersnaam.

Methode 2

Controleer of de versie van het bestand Msxml4.dll op de clientcomputer ten minste 4.20.9828 is. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Zoek de map system32. Deze map bevindt zich doorgaans op het volgende pad:

  C:\WINDOWS\system32\
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Msxml4.dll en klik op Eigenschappen. Open het tabblad
  Versie.
 3. Controleer of de waarde bij Bestandsversieten minste 4.20.9828 is. Als de waarde lager is dan deze versie, gaat u naar stap 4.
 4. Als de versie van het bestand Msxml4.dll lager is dan versie 4.20.9828, moet het bestand worden bijgewerkt. Als u wilt weten hoe u in het bezit kunt komen van een bijgewerkt bestand, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerkingen
  • U kunt het bestand Msxml4.dll ook vinden op de installatie-cd voor de client. Het bestand Msxml4sp2-kb887606-x86-enu.exe bevindt zich doorgaans op het volgende pad:

   \Client\MSXML\KB887606\
  • Voor deze correctie hoeft u de computer niet opnieuw op te starten.

Methode 3

Verwijder alle offline-gegevensfilters, waarna u deze filters één voor één aan de clientcomputer toevoegt en synchroniseert. Ga als volgt te werk om de offline-gegevensfilters te verwijderen.
 1. Klik in de Microsoft CRM-laptopclient voor Outlook op
  Local Data in het menu CRM.
 2. Markeer alle filters in het dialoogvenster Local Data, klik op Deactivate en klik op
  OK.
Ga als volgt te werk om de filters toe te voegen en te synchroniseren:
 1. Open het menu CRM en klik op Local Data.
 2. Open het tabblad Inactive Data Groups.
 3. Selecteer een van de filters. Klik vervolgens op
  Activate.
 4. Klik op OK.
 5. Klik op Go Offline om de synchronisatieprocedure te starten. Klik vervolgens op Go Online om de synchronisatieprocedure te voltooien.
 6. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor elk gedeactiveerd filter.

Methode 4

Voer de herstelprocedure uit op de Microsoft CRM-server. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Meld u aan bij de Microsoft CRM-server. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratieschermen Software.
 2. Klik op Microsoft CRM Server. Klik op
  Wijzigen/verwijderen.
 3. Klik op de optie Herstellen. Klik op
  Volgende om de wizard Microsoft CRM 3.0 Server Setup te starten.

Methode 5

Controleer of de gebruikersaccount waarmee de toepassingspool op de Microsoft CRM-website wordt uitgevoerd, toegang heeft tot de map OfflineData. In deze map worden de BCP-gegevensbestanden (Bulk Copy Process) opgeslagen die de client heeft opgehaald van de server waarop SQL Server wordt uitgevoerd. Ga als volgt te werk om te controleren of de map OfflineData kan worden geopend:
 1. Bepaal met welke account de toepassingspool wordt uitgevoerd. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Meld u aan bij de Microsoft CRM-server.
  2. Klik achtereenvolgens op Start,
   Systeembeheer en Beheer van Internet Information Services (IIS).
  3. Vouw de naam van de lokale computer uit, vouw
   Groepen van toepassingen uit, klik met de rechtermuisknop op
   CRMAppPool en klik op
   Eigenschappen.
  4. Open het tabblad
   Identiteit.
  5. Controleer de machtigingen aan de hand van de volgende richtlijnen:

   Als de optie Vooraf gedefinieerd is geselecteerd, worden de beide accounts NetworkService en LocalSystem vertegenwoordigd door de account
   Domeinnaam\Computernaam$. Wanneer u machtigingen voor de account NetworkService of LocalSystem moet controleren, moet u daarom ook machtigingen voor de account
   Domeinnaam\Computernaam$ controleren.

   Als de optie Configureerbaar is geselecteerd, moet u machtigingen voor de opgegeven gebruikersaccount controleren.

   Opmerking Als de optie Vooraf gedefinieerd is geselecteerd, gebruikt u bij stap 5 de account Domeinnaam\Computernaam$ als gebruiker. Als de optie Configureerbaar is geselecteerd, gebruikt u bij stap 5 de opgegeven gebruikersaccount als gebruiker.
 2. Zoek de volgende map op de Microsoft CRM-server:

  Station:\Program Files\Microsoft CRM\Server\OfflineData\

  Opmerking In deze stap is Station een tijdelijke aanduiding voor het feitelijke station waarop u Microsoft CRM hebt geïnstalleerd.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de map. Klik vervolgens op
  Eigenschappen.
 4. Open het tabblad Beveiliging.
 5. Selecteer in de lijst Namen van groepen of gebruikers de gebruiker die u in stap 1 hebt geïdentificeerd.
 6. Controleer in de lijst Machtigingen voor
  Gebruikersnaam
  of het selectievakje
  Toestaan in de rij Volledig beheer is ingeschakeld. Klik op OK.

  Opmerking In deze stap is Gebruikersnaam een tijdelijke aanduiding voor de feitelijke gebruikersnaam.

Methode 6

Wijzig de ODBC-gegevensbron voor de systeem-DSN van Microsoft CRM op de Microsoft CRM-server zodanig dat deze wijst naar de nieuwe server waarop SQL Server wordt uitgevoerd. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs
  Systeembeheer aan en klik op Gegevensbronnen (ODBC).
 2. Klik in het dialoogvenster
  ODBC-gegevensbronbeheer op het tabblad
  Systeem-DSN, klik op de lijst Microsoft CRM in the System Data Sources en klik op
  Configureren.
 3. Ga in het eerste venster voor DSN-configuratie van Microsoft SQL Server naar de lijst Server waarin de namen worden vermeld van de computers waarop SQL Server wordt uitgevoerd. Klik op de server waarmee u verbinding wilt maken.
 4. Klik driemaal op Volgende om de gegevensbron te configureren.
 5. Klik op Voltooien.
 6. Klik op Gegevensbron testen in het venster ODBC Microsoft SQL Server Setup om de verbinding met de server te valideren.
 7. Klik tweemaal op OK om de configuratie te voltooien.
 8. Klik op OK om het dialoogvenster
  ODBC-gegevensbronbeheer te sluiten.

Methode 7

 1. Sluit Microsoft Dynamics CRM 3.0 af.
 2. Klik op Start, klik op
  Uitvoeren, typ regedit en klik op
  OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Klik met de rechtermuisknop op de DWORD-waarde
  OfflineRowsBatchSize en kies
  Wijzigen.
 5. Typ in het vak Waardegegevens een waarde die kleiner is dan de huidige waarde, zoals 10 of 1. Klik vervolgens op OK.

  Opmerking Standaard is de DWORD-waarde OfflineRowsBatchSize ingesteld op 100000.
 6. Sluit de Register-editor af.

Methode 8

Verwijder de schakeloptie /3GB uit het bestand Boot.ini op de Microsoft CRM-server. Nadat u de schakeloptie hebt verwijderd, dient u de computer opnieuw op te starten om de wijzigingen door te voeren.

Methode 9

Installeer MDAC 2.8 Service Pack 1. Daarvoor gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Methode 10

Als recente updates voor het Windows-besturingssysteem zijn toegepast op de Microsoft Dynamics CRM-server of de server waarop SQL Server wordt uitgevoerd, start u de betreffende server opnieuw op.

Meer informatie

Als het probleem in de sectie 'Symptomen' van dit artikel nog steeds optreedt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
918108 Foutbericht wanneer u probeert offline te gaan op een laptopclientcomputer met Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'De gegevens voor entiteit (naam entiteit) kunnen niet worden verplaatst'

Referenties

Als u meer informatie wilt over het verplaatsen van Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL-databases tussen servers, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
917948 Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL-databases verplaatsen van de ene server naar de andere server in hetzelfde domein

Eigenschappen

Artikel-id: 916165 - Laatst bijgewerkt: 25 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback