FIX: De Visual Studio 2005 IDE beschadigd, de implementatie bestanden voor een webpagina Setup-Project en een Setup-Project


Symptomen


Microsoft Visual Studio 2005 IDE beschadigd, de implementatie-bestanden voor een webpagina Setup-Project en een Setup-Project nadat de bestanden voor de implementatie van twee of meer keer worden gebruikt. Wanneer het project is beschadigd, wordt een foutbericht van de volgende strekking:
Kan de afhankelijkheden van het project bijwerken. De afhankelijkheden voor het object 'c:\WINNT\system32\inetsrv\bestandsnaam.dll' kunnen niet worden bepaald.
U ontvangt dit foutbericht wanneer u probeert te maken van het project.

Oorzaak


Dit probleem kan optreden wanneer u een Project-Database en een Setup-Project in dezelfde oplossing.

Oplossing


Informatie over de hotfixEen ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Om deze hotfix te downloaden vanaf de MSDN Code Gallery, gaat u naar de volgende Microsoft-website:


Opmerking De MSDN Code Gallery geeft de talen waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als de taal die niet wordt weergegeven, is het omdat de pagina Galerie met Code bron niet beschikbaar voor die taal is.


Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Dpprj.dll8.0.50727.911,126,912
23-Mar-200615:17

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven